Ask Google

Results for toteutettavuuteen translation from Finnish to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Bulgarian

Info

Finnish

tällaisen tekniikan taloudelliseen toteutettavuuteen;

Bulgarian

икономическата изпълнимост на подобни технологии;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Näillä perusteilla hylättiin väite, jonka mukaan aurinkosähkömoduulien hinnalla olisi negatiivista vaikutusta aurinkosähköhankkeisiin, mukaan luettuna niiden toteutettavuuteen.

Bulgarian

Въз основа на тези съображения твърдението, че цената на фотоволтаичните модули би могла да окаже отрицателно въздействие върху фотоволтаичните проекти, включително върху въпроса за тяхната жизнеспособност, беше отхвърлено.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Näillä perusteilla väite, jonka mukaan aurinkosähkömoduulien hinnalla olisi negatiivista vaikutusta aurinkosähköhankkeisiin, mukaan luettuna niiden toteutettavuuteen, hylättiin.

Bulgarian

Въз основа на тези мотиви твърдението, че цената на ФВ модулите би могла да окаже отрицателно въздействие върху ФВ проектите, включително върху въпроса за тяхната жизнеспособност, беше отхвърлено.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ne mahdollistavat sosiaalisten innovaatioiden toteutettavuutta koskevien tietojen keräämisen.

Bulgarian

То позволява събирането на данни относно осъществимостта на социалните иновации.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eräs asianomainen osapuoli toimitti sisäisen mallinnuksen todistaakseen, että monien aurinkosähköhankkeiden toteutettavuus vaarantuisi, jos tullit otettaisiin käyttöön.

Bulgarian

Една от заинтересованите страни представи вътрешен модел, с който да докаже, че жизнеспособността на много фотоволтаични проекти е под заплаха, ако бъдат наложени мита.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tähän liittyen väitettiin, että tullit vaarantaisivat monen aurinkosähköhankkeen toteutettavuuden, koska ne korottavat hintaa.

Bulgarian

В това отношение се твърди, че митата биха поставили под въпрос жизнеспособността на много фотоволтаични проекти, ако цената им се увеличи.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eteneminen kohti fuusion energialähdekäytön toteutettavuuden demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja tulevia fuusiolaitteita

Bulgarian

Напредък в посока доказване приложимостта на термоядрения синтез като източник на енергия, използвайки съществуващи и бъдещи инсталации за термоядрен синтез

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eteneminen kohti fuusion energialähdekäytön toteutettavuuden demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja tulevia fuusiolaitteita (Teollisuuden johtoasema, yhteiskunnalliset haasteet)

Bulgarian

Напредък в посока доказване приложимостта на термоядрения синтез като източник на енергия, използвайки съществуващи и бъдещи инсталации за термоядрен синтез (Водещи позиции в промишлеността, Обществени предизвикателства)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Life-ohjelman integroitujen hankkeiden selkeyden ja käytännön toteutettavuuden varmistamiseksi mahdolliset yhteistyöjärjestelyt olisi vahvistettava varhaisessa vaiheessa.

Bulgarian

С цел гарантиране на яснота и практическа осъществимост на интегрираните проекти по програмата LIFE, евентуалните договорености за сътрудничество следва да се определят на ранен етап.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eräs asianomainen osapuoli toimitti sisäisen mallinnuksen todistaakseen, että monien aurinkosähköhankkeiden toteutettavuus vaarantuisi, jos tullit otettaisiin käyttöön.

Bulgarian

Една от заинтересованите страни представи вътрешен модел, с който да докаже, че жизнеспособността на много ФВ проекти е под заплаха, ако бъдат наложени мита.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tähän liittyen väitettiin, että tullit vaarantaisivat monen aurinkosähköhankkeen toteutettavuuden, koska ne korottavat hintaa.

Bulgarian

В това отношение се твърди, че митата биха поставили под въпрос жизнеспособността на много ФВ проекти, ако цената им се увеличи.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EGNOS-järjestelmän maantieteellinen peittoalue voidaan teknisen toteutettavuuden rajoissa ja kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan ja varsinkin ehdokasvaltioiden, yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan osallistuvien kolmansien maiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien maiden alueille.

Bulgarian

Географското покритие на системата EGNOS може да бъде разширено до други райони на света, по-специално на държави кандидатки и на трети държави, които са асоциирани към инициативата за Единно европейско небе, както и на държави в рамките на Европейската политика за съседство, доколкото това е технически осъществимо и въз основа на международни споразумения.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yhteisön tukea voidaan antaa erityisesti toteutettavuutta koskevien selvitysten, lainatakuiden tai korkotuen muodossa.

Bulgarian

Помощта от Общността може да бъде предоставена под различни форми, като проучвания за осъществимост, гаранции по заеми или лихвени субсидии.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Investointivaihe ei sisällä suunnitteluvaihetta, jonka aikana hankkeen toteuttamista valmistellaan ja johon sisältyvät tapauksen mukaan toteutettavuuden arviointi, valmistelevat ja tekniset tutkimukset sekä lupien hankkiminen ja jossa aiheutuu pääomakustannuksia;

Bulgarian

Инвестиционният етап изключва етапа на планиране, по време на който се подготвя изпълнението на проекта и който включва при необходимост оценка на осъществимостта, подготвителни и технически проучвания, получаване на лицензи и разрешения и капиталови разходи;

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Teknistä toteutettavuutta käsittelevän tutkimuksen teettäminen ja rakennusurakoiden selvitystyöryhmien perustaminen kustannustehokkaiden kunnostusvaihtoehtojen määrittämiseksi.

Bulgarian

Възлагане на техническо проучване за осъществимост и създаване на екипи за строителни проучвания с цел изготвяне на икономически ефективни решения за рехабилитация;

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Hiilimonoksidin raja-arvoja olisi kuitenkin korotettava, jotta voidaan mahdollistaa muiden ilman epäpuhtauksien merkittävä väheneminen teknisen toteutettavuuden huomioon ottamiseksi ja nopeimman mahdollisen täytäntöönpanon saavuttamiseksi varmistaen samalla, että tähän talouden alaan kohdistuvat sosiaalis-taloudelliset vaikutukset ovat hyväksyttäviä.

Bulgarian

Пределно допустимите стойности за CO, обаче, следва да бъдат увеличени, за да се позволи значително понижаване на нивата на другите замърсители на въздуха с цел отразяване на технологичната осъществимост и постигане на възможно най-бързо прилагане, като същевременно се гарантира, че социално-икономическото въздействие върху този икономически сектор е приемливо.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Konsepti ja toteutettavuuden arviointi:

Bulgarian

Концепция и оценка на възможностите за осъществяване:

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Pk-yritykset saavat rahoitusta tieteellisen ja teknisen toteutettavuuden ja uuden idean kaupallistamismahdollisuuksien tutkimiseen (konseptin toimivuuden osoittaminen) innovaatioprojektin kehittämiseksi.

Bulgarian

МСП ще получат помощи за проучване на научната или техническата осъществимост и търговския потенциал на една нова идея (доказване на концепцията) с цел разработване на иновационен проект.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Siihen kuuluu myös prototyyppien kehittäminen kehitettyjen tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen toteutettavuuden ja niiden kestävyyden arvioimiseksi.

Bulgarian

Това ще включва също дейности по разработването на прототипи за оценка на технико-икономическата осъществимост, както и на устойчивостта на разработените продукти и процеси.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edellä 4 artiklan 4 kohdassa määrättyjen kuulemisten jälkeen osapuolet voivat sallia Norsunluurannikon kalastusalueella koekalastustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on testata uusien kalastuksien teknistä toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta.

Bulgarian

В резултат на консултациите, предвидени в член 4, параграф 4, страните могат да разрешат рейсове за проучвателен риболов в риболовната зона на Кот д’Ивоар с цел изпробването на техническата изпълнимост и икономическата рентабилност на новите видове риболов.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK