Ask Google

Results for huumausainepolitiikoissa translation from Finnish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Czech

Info

Finnish

Kuolleisuuden ja huumeidenkäyttöön liittyvän sairastuvuuden vähentäminen on keskeisellä sijalla Euroopan maiden huumausainepolitiikoissa.

Czech

Snižování úmrtnosti a»nemocnosti související s»užíváním drog je pro evropské protidrogové politiky ústředním tématem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Schengen-alue, jossa tarkastukset on poistettu sisärajoilta, perustuu siihen, että jäsenvaltiot toteuttavat tosiasiallisesti ja tehokkaasti liitännäistoimia ulkorajojen, viisumipolitiikan, Schengenin tietojärjestelmän, tietosuojan, poliisiyhteistyön, rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja huumausainepolitiikan aloilla.

Czech

Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích závisí na tom, jak účinně a účelně členské státy uplatňují doprovodná opatření v oblasti vnějších hranic, vízové politiky Schengenského informačního systému, ochrany údajů, policejní spolupráce, justiční spolupráce v trestních věcech a protidrogových politik.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tästä syystä vuosi 2008 on ennennäkemättömän tärkeä Euroopan ja koko maailman laajuisille pohdinnoille siitä, miten huumausainepolitiikassa on tähän asti onnistuttu ja mihin suuntiin politiikkaa olisi vastaisuudessa kehitettävä.

Czech

Tím se rok 2008 stává bezprecedentním rokem pro evropské a celosvětové úvahy o tom, jak si zatím protidrogová politika vede a jakým směrem by se měla ubírat v budoucnosti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Uusien psykoaktiivisten aineiden käytöstä ja uusista huumausaineiden käyttötavoista voi aiheutua merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen ja huumausainepolitiikkaan.

Czech

Užívání nových psychoaktivních látek a nové vzorce užívání drog mohou mít významné důsledky pro veřejné zdraví a politiku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Uusien psykoaktiivisten aineiden käytöstä ja uusista käyttötavoista voi aiheutua merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen ja huumausainepolitiikkaan.

Czech

Rozhodnutí Rady o»nových psychoaktivních látkách»(zřizuje evropský mechanismus pro rychlou výměnu

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eurooppa on sitoutunut tasapainoiseen ja tehoaviksi osoitettuihin toimenpiteisiin perustuvaan huumausainepolitiikkaan, jota ongelman syvällinen ymmärtäminen vielä tehostaa.

Czech

Evropa usiluje o»vyváženou a»na důkazech založenou protidrogovou politiku podpořenou řádným pochopením daného problému.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kansalaisyhteiskunta ja huumausainepolitiikan valmistelu

Czech

V externích dohodách a programech je také sledováno lepší zohlednění vyváženého přístupu ke snižování poptávky a snižování nabídky.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huumausaineita koskevan lainsäädännön valvonta on tärkeä osa kansallista ja Euroopan unionin huumausainepolitiikkaa.

Czech

Většina evropských zemí poskytuje celou škálu dalších zdravotnických a»sociálních služeb, včetně těch, které doporučují Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek při OSN (UNODC) a»Společný program OSN pro AIDS (UNAIDS) (2009), jako součást „komplexního balíčku“ prevence HIV mezi injekčními uživateli drog.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EU tähdensi, että kansainvälisten ihmisoikeusyleissopimusten kunnioittaminen – myös oikeus terveyteen – olisi otettava keskeiseksi osaksi uutta huumausainepolitiikkaa, jonka tulisi perustua tieteelliseen näyttöön.

Czech

V některých zemích problém ustoupil, ale v jiných se zhoršil, v některých případech výrazně.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Käsite ”kansallista huumausainepolitiikkaa koskeva asiakirja” tarkoittaa mitä tahansa jäsenvaltion hallituksen hyväksymää virallista asiakirjaa, jossa määritetään huumausaineita koskevia yleisiä periaatteita, erityistoimia tai asioita ja joita esitetään virallisesti huumausainestrategiana, -toimintasuunnitelmana, -ohjelmana tai muuna poliittisena asiakirjana.Katso laatikko ”Kansallisten huumausainestrategioiden ja toimintasuunnitelmien arviointi”.

Czech

Viz rámeček „Hodnocení národních protidrogových strategií a»akčních plánů“.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleiskatsaus: Euroopan huumausainepolitiikan nykyinen tilanne ensikertalaisten osalta on lisääntynyt hitaasti joissain maissa, ja huumekuolemat sekä huumausainerikokset ovat lisääntyneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana.

Czech

Komentář: Současné podmínky evropské protidrogové politiky a»metamfetaminu je předmětem vybraného tématu doprovázejícího tuto výroční zprávu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleiskatsaus: Euroopan huumausainepolitiikan nykyinen tilanne joskin opioidikorvaushoidon osalta on tapahtunut jonkin verran edistystä.

Czech

Komentář: Současné podmínky evropské protidrogové politiky vzorce.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

kohdistaminen haavoittuvimpiin ryhmiin. Tavoitteena on niin ikään huumausainepolitiikan tasapainottaminen huumausaineiden kysynnän vähentämiseksi, näyttöön perustuvien toimenpiteiden käyttöönotto sekä seuranta- ja laadunvalvontamekanismit.

Czech

Zaměření na kvalitu intervencí v oblastech prevence, léčby, minimalizace škod a resocializace bylo tradičně posilováno kroky vyzývajícími k vypracování a výměně pokynů, správné praxe a standardů kvality, a k vytvoření minimálních norem kvality EU nebo referenčních ukazatelů v těchto oblastech.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Myös Alankomaat suunnittelee korvaavansa vuonna 1995 vahvistetun valkoisen kirjan huumausainepolitiikasta vuoden 2009 aikana, ja monissa maissa ainakin yksi huumausainepoliittinen asiakirja vanhenee tänä vuonna (Tšekki, Luxemburg, Unkari, Slovenia, Kroatia, Turkki).

Czech

Z těch zemí, které se vydaly cestou podrobnějšího přístupu k hodnocení, se dvě (Lucembursko a Kypr) rozhodly pracovat s externími zahraničními hodnotiteli.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Foorumin 26 kansalaisjärjestöä ehdottivat, että kansanterveyden ja ihmisoikeuksien periaatteet tulisi asettaa EU:n huumausainepolitiikan keskiöön ja että leimautumisen ja syrjinnän torjuntaa olisi korostettava.

Czech

26 nevládních organizací tohoto fóra připomnělo, že středem protidrogové politiky EU by měly být zásady veřejného zdraví a lidských práv a že je třeba zdůraznit nestigmatizaci a nediskriminaci.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Endeemisten C-hepatiittitartuntojen suuri määrä, injektiokäyttäjien jatkuvat tartunnat ja tartuntojen lisääntyminen tietyissä ryhmissä sekä suuri injektiokäyttäjien riskiryhmä tietyissä uusissa jäsenvaltioissa merkitsevät, että injektiokäyttöä ja siihen liittyviä terveysongelmia on yhä pidettävä kansantaloudellisesti merkittävänä ongelmana Euroopassa sekä huumausainepolitiikan ja -tutkimuksen avainalueena.

Czech

Podle odhadů užívání kokainu (prevalence užívání v posledním roce) tato droga nyní mírně předstihla amfetaminy a extázi a je druhou nejužívanější nezákonnou drogou v Evropě. Celkový obraz však ukazuje stabilizaci

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleiskatsaus Tutut tosiasiat, uudet uhat ja tiukka taloudenpito: Euroopan huumausainepolitiikan nykyinen tilanne

Czech

Komentář Staré skutečnosti, nové hrozby a‰ekonomické úspory: současné podmínky evropské protidrogové politiky

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EMCDDA kehittää jäsenvaltioiden kanssa toimintalinjojen arviointiin sellaista työkalua, jonka avulla huumausainepolitiikan kehitystä voidaan arvioida jatkuvasti.

Czech

Z»hlediska veřejného zdraví je tím zdůrazněna potřeba komplexnějšího přístupu, který by zahrnoval nelegální i»legální látky a»případně i»jiné behaviorální závislosti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tuomitsemista tai tuomitsematta jättämistä koskevat tilastot antavat paljon lakitekstejä tarkemman kuvan huumausainepolitiikan toteuttamisesta kussakin maassa (katso EMCDDA, 2002a).

Czech

Údaje o prvních třech typech trestných činů v EU jsou vzácné nebo útržkovité.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleiskatsaus: Tutut tosiasiat, uudet uhat ja tiukka taloudenpito: Euroopan huumausainepolitiikan nykyinen tilanne

Czech

Komentář: Staré skutečnosti, nové hrozby a ekonomické úspory: současné podmínky evropské protidrogové politiky

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK