Ask Google

Results for kulttuurisisällöllä translation from Finnish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Danish

Info

Finnish

Jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin, kuten sanomalehtiin ja kirjoihin, yleisen edun suojelemiseksi ja siis esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden, demokraattiseen yhteiskuntaan osallistumisen (lehdistönvapaus) sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

Danish

Medlemsstaterne kan også opretholde enhedstakster for visse andre forsendelser, f.eks. aviser og bøger, for at beskytte generelle samfundsinteresser som f.eks. adgang til kultur, sikring af deltagelse i et demokratisk samfund (pressefrihed) eller regional og social sammenhængskraft.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edellä mainituista syistä kriteeri, joka perustuu taiteellisten menojen osuuteen budjetista, vaikuttaa tässä tapauksessa videopelien kulttuurisisällön arvioinnin kannalta käyttökelpoiselta kriteeriltä.

Danish

Kriteriet baseret på andelen af de kunstneriske udgifter i budgettet synes de ovennævnte årsager derfor i nærværende sag at være et relevant kriterium for at evaluere det kulturelle indhold i videospil.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

ISFE:n kanta voidaan hyväksyä, sillä kyseisiä kriteereitä ei ole aiheellista katsoa tukikelpoisten videopelien kulttuurisisällön arvioinnin kannalta merkityksellisiksi kriteereiksi.

Danish

Dette argument kan godtages, og disse kriterier bør ikke anses for relevante for at evaluere det kulturelle indhold i de støtteberettigede videospil.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kiistämättä missään määrin sitä, että kieli on kulttuurin kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä, näyttää siltä, että sillä on pienempi merkitys videopelin kulttuurisisällön kannalta kuin esimerkiksi elokuvan tai kirjan tapauksessa.

Danish

Uden på nogen måde at bestride sprogets grundlæggende kulturelle betydning synes sproget dog at spille en mindre væsentlig rolle i videospils kulturelle karakter i forhold til f.eks. en film eller en bog.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ranskan viranomaiset harkitsivat mahdollisuutta tämän toimenpiteen ilmoittamiseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden perusteella, kuten ISFE ehdottaa. Viranomaiset luopuivat kuitenkin tästä, koska kyseinen oikeusperusta ei mahdollistaisi yhteyden luomista toimenpiteen ja tukikelpoisten videopelien kulttuurisisällön välille eikä sen varmistamista, että saatavilla on monipuolista videopelitarjontaa.

Danish

De franske myndigheder har overvejet muligheden for at anmelde foranstaltningen på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, som i øvrigt blev foreslået af ISFE, men gik bort fra denne tanke, navnlig fordi dette retsgrundlag ikke vil gøre det muligt at sammenkæde tilskuddet med de støtteberettigede videospils kulturelle indhold og sikre sig en vis mangfoldighed i udbuddet af videospil.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Siihen, ovatko ne käytännössä merkityksellisiä videopelin kulttuurisisällön arvioinnin kannalta, voidaan suhtautua tietyllä varauksella.

Danish

Dernæst skal det nævnes, at der kan være betænkeligheder ved deres reelle relevans for at evaluere det kulturelle indhold i et videospil.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan ”’Kulttuurisisällöllä’ tarkoitetaan vertauskuvallista merkitystä, taiteellista ulottuvuutta ja kulttuuriarvoja, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä tai jotka ilmaisevat sitä ”.

Danish

I henhold til artikel 4, punkt 2, forstås ved »kulturindhold« den symbolske betydning, den kunstneriske dimension og de kulturelle værdier, der udspringer af eller udtrykker kulturelle identiteter.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Myös kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevassa Unescon yleissopimuksessa viitataan taiteelliseen ulottuvuuteen kulttuurisisällön määrittelyssä [22].

Danish

UNESCO’s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed henviser i øvrigt ligeledes til den kunstneriske dimension, når det kunstneriske indhold skal fastlægges [22].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Valtiontuesta N 461/2005 22 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä [19], jäljempänä ’Yhdistyneen kuningaskunnan elokuva-alan verokannustinohjelma’, esitettyjen päätelmien mukaisesti on aiheellista erottaa valintatestiin sisältyvistä kriteereistä ne, joiden voidaan katsoa olevan merkityksellisiä videopelien kulttuurisisällön arvioinnin kannalta. Lisäksi on aiheellista varmistaa, että näiden kriteerien perusteella jaettava pistemäärä on riittävän suuri, jotta voidaan olla varmoja siitä, että tukikelpoisten videopelien sisältö on kulttuuria perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Danish

I overensstemmelse med de argumenter, som Kommissionen bragte anvendelse i sin beslutning af 22. november 2006 vedrørende statsstøtte N 461/05 (i det følgende benævnt beslutningen om »UK Film Tax Incentive«) [19], bør det kortlægges, hvilke af kriterierne i udvælgelsestesten der kan anses for at være relevante for at evaluere det kulturelle indhold i videospil, og sikres, at antallet af points for disse kriterier er tilstrækkeligt for at garantere, at indholdet i de støtteberettigede videospil kan anses for at være kulturelt som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra d).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kirjailijalle omistetun Internet-portaalin luomista, multimediasuunnittelua käsittelevien koulutuskurssien kehittelemistä ynnä muuta alettiin suunnitella. Langresin uusi kunnallistyöryhmä tarttui Pôle Diderot -hankkeeseen tästä lähtökohdasta ja muutti suunnitelmat taloudelliseksi kehittämishankkeeksi, joka perustuu digitaalisen kulttuurisisällön luomiseen.Huhtikuussa 2003 Langresin kaupunki järjesti Leader+:n osarahoittaman kansainvälisen tiedonkartoitussymposiumin.

Danish

Målet var at oprette en internetportal om forfatteren med bl.a. uddannelseskurser i multimediedesign osv. Med det som udgangspunkt ændrede den nyligt indsatte kommunalbestyrelse i Langres Pôle Diderot planerne lidt, så det i højere grad blev til et økonomisk udviklingsprojekt baseret på udarbejdelse af digitalt indhold om kultur, og vedtog så at føre det ud i livet..I april 2003 lagde byen Langres den første sten til projektet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Marraskuussa neuvosto hyväksyi neuvotteludirektiivit, joilla komissio valtuutetaan osallistumaan Unescossa käytäviin neuvotteluihin kulttuurisisällön ja taiteellisen ilmaisun moninaisuuden suojelemista koskevasta yleissopimuksesta.

Danish

• • et program med betegnelsen Kultur 2007, som sigter mod tværnational mobilitet for personer og kunstværker og interkulturel dialog

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Samanaikaisesti kulttuurialalla perustettiin kaksi foorumia, jotka käsittelevät kulttuurisisällön saatavuutta ja kulttuurielinkeinoa. Nämä foorumit täydentävät kulttuurienvälisen vuoropuhelun foorumia, joka perustettiin eurooppalaista teemavuotta 2008 varten.

Danish

Sideløbende blev der i kultursektoren skabt to fora om adgang til kulturen og de kreative brancher som supplement til et forum om interkulturel dialog, der blev oprettet i forbindelse med det europæiske år 2008.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Oikeastaan kysymys, jonka esitän yhä uudelleen ja uudelleen, on kysymys audiovisuaali- ja elokuvateollisuuden tuotannon kulttuurisisällöstä.

Danish

I bund og grund handler det spørgsmål, som jeg stiller igen og igen, om det kulturelle indhold i denne industrielle audiovisuelle produktion og produktion af biograffilm.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Haluaisin kuitenkin esittää meille kaikille hartaan pyynnön: hyödyntäkäämme vuoropuheluun tarjoutuvat mahdollisuutemme seuraavan puolentoista vuoden aikana, jotta voimme osoittaa, miten kansalaista lähellä olevaa työtä parlamentti tekee, varsinkin kun on kyse kulttuurisisällöistä!

Danish

Jeg vil dog alligevel rette en appel til os alle om at udnytte mulighederne for dialog i de næste halvandet år for at bevise, at Parlamentet, netop når det drejer sig om kulturelle emner, arbejder tæt på borgerne.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK