Ask Google

Results for käsityötaitoihin translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

käsityötaitoihin perustuva franchise-toiminta

English

handicraft franchise

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Tässä tarvitaan vanhoja käsityötaitoja, jotka osaamme.

English

Much of this work requires traditional techniques of craftsmanship, which we are proud to be still using today.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Tämä ei rajoita valinnanvaraa tai kilpailua, koska maantieteellisen merkinnän suoja voidaan myöntää mille tahansa yritykselle, joka täyttää tuotteen erityispiirteitä, lähtöpaikkaa, laatua ja ominaisuuksia sekä siihen liittyvää käsityötaitoa ja tietotaitoa koskevat perusteet, joiden pohjalta asema on määritelty.

English

This does not restrict choice or competition, because GI protection can be granted to any company that meets the product specification, provenance, quality, characteristics, craftsmanship and know-how criteria defining the status.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Häikäilemättömät yritykset ovat yrittäneet tehdä nopeasti rahaa käyttämällä väärin laadukkaiden maantieteellistä merkintää kantavien tuotteiden nimeä ja mainetta, vaikka niillä ei ole mitään yhteyttä tuotteen alkuperään, lähtöpaikkaan, laatuun tai siihen liittyvään käsityötaitoon/tietotaitoon.

English

Unscrupulous companies have sought to make fast money on the back of the name and reputation of quality GI products, but without any connection to the origin, provenance, quality or craftsmanship/know-how associated with the product.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

2.5 Monet yritykset, jotka valmistavat sellaisia muita kuin maataloustuotteita, joihin tarvitaan korkeatasoista maantieteellisesti keskittynyttä käsityötaitoa ja tietotaitoa, toimivat kansainvälisessä ympäristössä ja kokevat yhä vaikeammaksi suojella tuotteidensa laatua, aitoutta ja luotettavuutta vilpillisiltä merkinnöiltä, petoksilta ja väärennöksiltä sekä tavaramerkkien väärinkäytöksiltä.

English

2.5 Many companies producing non-agricultural products with high levels of geographically based traditional craft skills and know-how operate in an international environment, and are finding it increasingly difficult to protect the quality, authenticity and integrity of their products from bad faith labelling, fraud and counterfeit and trade mark abuse.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

edistää kansainvälistä yhteistyötä uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiseksi kulttuuriperinnön eri aloilla sekä perinteisten käsityötaitojen ja menetelmien säilyttämiseksi;

English

to encourage international cooperation for the development of new technologies and innovation in the different heritage sectors and as regards the conservation of traditional crafts and methods;

Last Update: 2017-01-16
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

c) Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön osalta, erityisesti henkisen ja aineellisen, irtaimen ja kiinteän kulttuuriperinnön (museot ja kokoelmat, kirjastot, arkistot, mukaan lukien valokuva-arkistot, kulttuurin alan teoksista koostuvat audiovisuaaliset arkistot), arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön, arkkitehtonisen kulttuuriperinnön, kaikkien kulttuuripaikkojen ja -maisemien (kulttuuri- ja luonnonkohteet) tulisi tämän lähestymistavan mukaisesti: i) edistää Euroopan kulttuuriperinnön konservointiin ja restaurointiin tähtääviä yhteistyöhankkeita; ii) edistää laitosten ja/tai toimijoiden välisen kansainvälisen yhteistyön kehittämistä taitotiedon vaihdon sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelua koskevien parhaiden käytäntöjen edistämiseksi; iii) saattaa kulttuuriperintö, silloin kun siihen liittyy eurooppalainen ulottuvuus, paremmin kaikkien ulottuville ja edistää suuren yleisön, erityisesti lasten, nuorten, ja niiden, joiden ulottumattomissa kulttuuri on, sekä Euroopan yhteisön maaseutualueilla tai syrjäisillä alueilla asuvien aktiivista osallistumista; iv) edistää kulttuurialalla työskentelevien liikkuvuutta ja kulttuuriperintöä koskevaa koulutusta; v) edistää kansainvälistä yhteistyötä uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiseksi kulttuuriperinnön eri aloilla sekä perinteisten käsityötaitojen ja menetelmien säilyttämiseksi; vi) ottaa kulttuuriperintö huomioon yhteisön muissa politiikoissa ja ohjelmissa; vii) edistää yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

English

(c) As regards cultural heritage of European importance, in particular intellectual and non-intellectual, movable and non-movable heritage (museums and collections, libraries, archives, including photographic archives, audiovisual archives covering cultural works), archaeological and sub-aquatic heritage, architectural heritage, all of the cultural sites and landscapes (cultural and natural goods), this approach seeks:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Kulttuurivaihtoon on sisältynyt kolmisenkymmentä musiikki- (alueiden välinen musiikkifestivaali), polyfonisen laulun, teatteri- ja tanssitapahtumaa, ja saarten käsityötaito puolestaan on päässyt arvoonsa esimerkiksi 9. Porto-Vecchion messuilla tai Bonifacion keskiaikapäivillä (historiallinen paraati ja keskiaikainen naamiaistori).

English

The cultural exchanges consisted of some 30 activities in the areas of music (interregional music festival), polyphonic songs, theatre and dance, whereas arts and crafts on the islands were honoured, for example, at the 9th Porto Vecchio fair or during the 'Medieval days' in Bonifacio (historical parade and costumed medieval market).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Hankkeessa toteutettuja tärkeimpiä toimia ovat:•yrittäjätoiminnan apuvälineiden ja neuvonnan tarjoaminen, toiminnassa olevien ja uusien yritysten auttaminen tuotannon lisäämisessä/kehittämisessä antamalla niiden käyttöön erikoisalan tietoa; toiminnan monipuolistaminen; uusien taitojen kehittäminen uusien hankkeiden ja tuotteiden luomiseksi, suotuisan ympäristön luominen uusien työtilaisuuksien synnyttämiseksi paikallisille asukkaille (myös naisille ja nuorille);– tätä varten on järjestetty erilaisia konferensseja ja aihekohtaisia keskusteluja, yritykset saavat räätälöityjä palveluja, ja erikoiskoulutusmoduuleja kehitellään IPES:n, työnantajaorganisaatioiden, työttömien ja pk-yritysten työntekijöiden kanssa;•kiveä käsittelevät myynninedistämistoimet (joissa tuodaan esiin kiven käyttötapoja sekä alan yritysten ja paikallisten taiteilijoiden osaamista ja käsityötaitoja), paikallisten yritysten tuotteita, erilaisia kivituotteita ja kivimateriaaleja sekä niiden erilaisia käyttötarkoituksia esittelevän hakemiston laatiminen, osallistuminen messuille ja näyttelyihin;•materiaaleja ja niiden tärkeimpiä ominaisuuksia, niiden etuja ja niiden teknisiä ja arkkitehtonisia ominaisuuksia

English

The main activities of the project include:•providing entrepreneurial tools and knowledge, assisting existing and new enterprises in improving/developing their production through access to specialised information; diversication; developing new skills in order to create new projects and products, and creating a favourable environment for the promotion of new job opportunities for local people (including women and young people):–for this purpose, a range of conferences and thematic debates are organised, and personalised services are provided to enterprises, and specic training modules are developed with the participation of IPES (Institut Provincial d´Enseignement Secondaire),

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Näyttelytiloissa esitellään Apulian perinteistä käsityötaitoa, ja multimediahuoneessa virtuaalimatkailija voi tutustua kaupungin alueeseen ja sen historiaan.

English

It will provide for exhibition areas displaying tradi tional Apulian handicrafts and a multimedia room will allow "vir tual tourism" to explore the surrounding area and learn about the city's history.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Kelttiläinen käsityötaito Irlantia on useiden vuosisatojen ajan rikastuttanut sen kansalaisten muototaju ja käsityötaito.

English

For many centuries Ireland has been enriched by its people's instinct for design, and craftsmanship.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

PANEE KIINNOSTUNEENA MERKILLE, että monet yhteisön rakennerahastojen avulla toteutettavat toimet koskevat suoraan kulttuurin alaa (esimerkiksi historiallinen ja taideperintö, perinteinen käsityötaito),

English

NOTES with interest that a number of Community inter ventions under the structural funds directly concern the cultural field (historic and artistic heritage, traditional crafts, etc.);

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

ΛΛίΤΚα viisi asiaa tulevat ensimmäisinä mieleesi Irlannista?" väri — Pubit — Kelttiläinen käsityötaito — James Joyce — U2

English

VV Uà Τ are the first five things that spring to mind when you think about Ireland?'

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Käsityöläisyys (0,127 milj. ecua) Maakunnalle ominaisten käsityötaitojen turvaaminen sekä markkinointi­ ja myyntitaidon kehittäminen.

English

Handicraft (0.127 MECUs) Safeguarding handicraft skills unique to the province and improving marketing and sales knowledge.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

On siis taisteltava maaltapakoa vastaan, tarjottava kannustimia nuorten koulutukseen, suojeltava paikallisia käsityötaitoja ja perinteisiä maatalousmenetelmiä, vahvistettava vanhoja ammatteja ja uutta ammattimaisuutta esimerkiksi rahoittamalla uuden tekniikan kehittämistä ja käyttöä, ja on huolehdittava siitä, että maisemaa suojellaan säilyttämällä viheralueet ja ennen kaikkea käyttämällä paikallisia puu- ja kasvilajeja, niin ettei paikan viljelyperinne muutu.

English

That means combating the rural exodus; providing incentives for youth training; rescuing local crafts and traditional farming practices; giving a boost to old trades and new professionalism, including by funding the development and use of new technologies; and ensuring that the landscape is maintained, not only by preserving green areas but, above all, by using local tree and plant species so as not to change the culture of the place.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Lisäksi meidän on suojeltava katoavia kulttuurimonumentteja ja henkisiä arvoja, myös kansanperinteitä, käsityötaitoja ja ammatteja, jotka ovat häviämässä, kun sivilisaatio ja tekniikka kehittyvät ja massatuotanto valtaa alaa.

English

In addition, we must protect the cultural monuments and spiritual values that are disappearing, including folklore, handicrafts and trades which are dying out as civilisation and technology advance and mass production takes over.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Setelinvalmistuksessa yhdistyvät käsityötaito ja huipputekniset tuotantomenetelmät.

English

Banknote manufacturing combines craftmanship with high-tech production methods.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Haluan tuoda esiin myös väärennettyjen tuotteiden torjunnan. Ne vahingoittavat laadukasta tuotantoa ja tekniikkaan ja käsityötaitoon perustuvaa alan osaamista.

English

I am also referring to the combating of counterfeited products, which damage high-quality production as well as technical and craft-based knowledge assets in the sector.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK