Ask Google

Results for kustannuslaskentamenetelmäksi translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava kustannuslaskentamenetelmäksi BU LRIC+, jossa arvioidaan nykyarvona kustannukset, jotka hypoteettiselle tehokkaalle operaattorille aiheutuisivat uudenaikaisen tehokkaan NGA-verkon rakentamisesta.

English

NRAs should adopt a BU LRIC + costing methodology that estimates the current cost that a hypothetical efficient operator would incur to build a modern efficient network, which is an NGA network.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Säädöspaketin toinen osio koostuu syrjimättömyysvelvoitteista ja kustannuslaskentamenetelmistä annettavasta suosituksesta, joka täydentää asetusehdotusta ja liittyy siihen erottamattomasti.

English

The Recommendation on Costing Methodologies and Non-Discrimination is the second element of this package, complementing the proposed regulation and intrinsically linked with it.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(v) Selvitys kustannuslaskentamenetelmästä, jolla välittömät tai välilliset kustannukset kohdistetaan kustannuspaikkaan.

English

(v) An explanation of the cost accounting method used in attributing direct and indirect costs to the pool.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

2.4.4 Erilaiset kustannuslaskentamenetelmät sekä kohdennetusti käyttöön asetettuja varoja koskevan takuujärjestelmän tarve tuodaan selkeästi esiin komission tiedonannossa "Ydinlaitosten käytöstäpoistoon sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarkoitettujen varojen käyttöä koskeva toinen kertomus"6.

English

2.4.4 The different ways of calculating costs and the need for a guaranteed system of ad-hoc dedicated funds are clearly described in the Communication from the Commission Second Report on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste6.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Alhaalta ylöspäin suuntautuva pitkän aikavälin lisäkustannuksiin ja lisäkorotukseen perustuva kustannuslaskentamenetelmä (bottom-up long-run incremental costs plus, BU LRIC+) täyttää parhaiten nämä tavoitteet säänneltyjen tukkutason liityntäpalvelujen hintoja määritettäessä.

English

The bottom-up long-run incremental costs plus (BU LRIC+) costing methodology best meets these objectives for setting prices of the regulated wholesale access services.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edellä mainitusta johtuu, että sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa täysin eriytetyn kuparitilaajayhteyden kuukausivuokrat sijoittuvat tämän suosituksen voimaantullessa hintavaihteluvälille unionin keskimääräisellä (vuotuisella) vähittäishintaindeksillä korjattuina, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat jatkaa tämän suosituksen voimaantuloajankohtana käyttämänsä kustannuslaskentamenetelmän soveltamista 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.

English

As a result of the above, in those Member States, where at the time of entry into force of this Recommendation, the monthly rental prices for the full unbundled copper local loop fall within the price band, as adjusted according to the Union average (annual) retail price index, NRAs may continue to apply until 31 December 2016 the costing methodology that they use at the time of entry into force of this Recommendation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Esimerkkeinä mainittakoon tukkutason yhteyksien vuokraamista koskevien velvoitteiden asettaminen ja täytäntöönpano, valokuituun perustuvien liittymätuotteiden kohtelu tukkutason laajakaistamarkkinoilla sekä liityntä- ja yhdysliikennemaksujen kustannuslaskentamenetelmien soveltaminen.

English

Examples include the imposition and implementation of WLR, the treatment of fibre access products in wholesale broadband markets and the application of costing methodologies for calculating access or interconnection charges.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos eritytetyn kuparitilaajayhteyden säännellyt kuukausivuokrat sijoittuvat jossain jäsenvaltiossa hintavaihteluvälin ulkopuolelle tämän suosituksen voimaantuloajankohtana, kyseisen jäsenvaltion kansallisten sääntelyviranomaisten olisi toteutettava suositeltu kustannuslaskentamenetelmä mahdollisimman pian.

English

Where, at the time of entry into force of this Recommendation, regulated monthly copper LLU access prices are outside the band in given Member States, NRAs implementing the recommended costing methodology in such Member States should do so as soon as possible.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jäsenvaltiot ovat soveltaneet kohdeverkkomaksuihin erilaisia kustannuslaskentamenetelmiä, kuten pitkän aikavälin lisäkustannuksiin perustuvaa LRIC-mallia tai historiallisia kustannuksia.

English

As regards the markets for call termination, various cost accounting methodologies were applied by Member States, such as the LRIC model or historical costs.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi julkaistava kustannuslaskentamenetelmän päivityksen tulos ja näin saatavat käyttöoikeushinnat kyseiselle kolmen vuoden ajanjaksolle.

English

NRAs should publish the updated outcome of the costing methodology and resulting access prices over the relevant three-year period.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava kustannuslaskentamenetelmäksi BU LRIC+, jossa arvioidaan nykyarvona kustannukset, jotka hypoteettiselle tehokkaalle operaattorille aiheutuisivat uudenaikaisen tehokkaan NGA-verkon rakentamisesta.

English

NRAs should adopt a BU LRIC+ costing methodology that estimates the current cost that a hypothetical efficient operator would incur to build a modern efficient network, which is an NGA network.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pantava suositeltu kustannuslaskentamenetelmä täytäntöön siten, että sen tulokseen ei ole vaikutusta sillä, että tietyillä maantieteellisillä markkinoilla määrätään keskenään erilaisia korjaavia toimenpiteitä.

English

NRAs should implement the recommended costing methodology so that the outcome is not affected by the imposition of differentiated remedies within a particular geographic market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi varmistettava, että suositeltu kustannuslaskentamenetelmä pannaan täytäntöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016, lukuun ottamatta 40 kohdan mukaisesti toimivia kansallisia sääntelyviranomaisia.

English

NRAs should ensure that the recommended costing methodology is implemented by 31 December 2016 at the latest, with the exception of the NRAs complying with point 40.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kiinteiden yhteyksien vuokratarjonnassa uudet tulokkaat ovat epäilleet, että vakiintuneiden operaattoreiden kustannuslaskentamenetelmät eivät sovellu tuotteiden taloudellisesti järkevään hinnoitteluun laajakaistaviestinnän ja sähköisen kaupankäynnin markkinoilla, ja että erot hinnoittelussa näyttäisivät merkitsevän, että sääntelyviranomaiset eivät riittävästi valvo tilannetta.

English

In the case of the provision of leased lines, new entrants are concerned that incumbents’ cost accounting methodologies are not suitable for the economic pricing of products for the broadband and e-commerce markets, and that disparities in pricing indicate lack of adequate supervision by the NRAs.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komissio on kehottanut sääntelyviranomaisia käyttämään tarkoituksenmukaisia kustannuslaskentamenetelmiä ja vertailemaan säänneltyjen käyttöoikeushintojen tosiasiallista tasoa EU:ssa8.

English

The Commission has urged NRAs to use appropriate cost-accounting methods and to consult the actual level of regulated access prices across the EU.8

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Koska kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pantava täytäntöön suositeltu kustannuslaskentamenetelmä ja operaattoreiden on tämän jälkeen mukautettava liiketoimintasuunnitelmiaan vastaavasti, katsotaan aiheelliseksi vahvistaa siirtymäkausi, joka ulottuu 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.

English

Given that NRAs should implement the recommended costing methodology and therefore operators need to adapt their business plans accordingly a transitional period until 31 December 2016 is considered appropriate.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Koska yhtenäismarkkinat edellyttävät, että samanlaisia sääntelykysymyksiä käsitellään samalla tavoin, komissio aikoo antaa ohjeita sähköistä viestintää koskevien sääntöjen keskeisistä periaatteista, erityisesti kustannuslaskentamenetelmistä ja syrjimättömyydestä, ja etsii kestäviä ratkaisuja matkapuhelujen ja datapalvelujen verkkovierailuihin vuoteen 2012 mennessä.

English

Since the single market demands that similar regulatory issues be given correspondingly similar treatment, the Commission will prioritise the provision of guidance on key regulatory concepts under the electronic communications rules, in particular costing methodologies and non-discrimination, and will also look for durable solutions for voice and data roaming by 2012.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kun on kyse kustannuslaskentavelvoitteista EU:n hinnoitteluperiaatteiden soveltamiseksi, jäsenvaltiot ovat siirtymässä EU:n suositusten mukaisiin kustannuslaskentamenetelmiin.

English

As regards cost accounting obligations for the enforcement of EU tariff principles, Member States are moving towards costing methodologies which are in line with EU recommendations.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kun suositeltu kustannuslaskentamenetelmä tai vaihtoehtoinen 40 ja 44 kohdan vaatimukset täyttävä kustannuslaskentamenetelmä pannaan täytäntöön ja kansallinen sääntelyviranomainen pitää menetelmää voimassa 46 kohdan mukaisesti, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi päivitettävä kustannuslaskentamenetelmään vietävät tiedot ainoastaan tehdessään uutta markkina-analyysia, periaatteessa kolmen vuoden kuluttua.

English

When implementing the recommended costing methodology or alternative costing methodologies that comply with points 40 and 44, and the NRA maintains the methodology in line with point 46, NRAs should only update the data input into the costing methodology when conducting a new market review, in principle after three years.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kustannuslaskentamenetelmä

English

Costing methodology

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK