Ask Google

Results for nelinkertaistaa translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Yhdysvallat nelinkertaistaa kuitenkin tukeaan öljyalan tuotanto- ja palveluteollisuudelle.

English

Yet the United States is quadrupling the amount of support it gives to the supply and service industry in the oil sector.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Finnish

HSH halusi alun perin kasvattaa uutta liiketoimintaansa lentokonerahoitussegmentillä 25 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2014 ja näin nelinkertaistaa markkinaosuutensa.

English

HSH had initially planned to increase its new business volume in the aviation segment by 25 % from 2010 to 2014 and to quadruple its market share.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Espanjassa Torres Quevedo -ohjelman tarkoituksena on nelinkertaistaa yrityksissä työskentelevien tohtorintutkinnon suorittaneiden määrä sopimusten yhteisrahoituksella.

English

In Spain the Torres Quevedo programme aims at quadrupling the number of PhD holders taken on by enterprises, by co-financing contracts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Aiempi 7,5 miljoonan euron panostus täytyykin siis vähintään ja tässä se tulee nelinkertaistaa, jotta työ voidaan tehdä tehokkaasti.

English

Here the appropriations, which currently stand at around EUR 7.5 million, therefore need to be at least- wait for it- quadrupled to allow the work to be done effectively.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Finnish

Siten nousee kansan elintarpeitten hinta, ilman että maanviljelijä voittaa mitään. Tämän epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan, että rautatiet maksaisivat ossakkeiden omistajille noin neljä prosenttia niiden nykyisen arvon mukaan, sen sijaan että nyt on maksettu neljästä kahdeksaan prosenttiin niiden kolmen- à nelinkertaisen arvon mukaan, kuten monet nyt tekevät, ja johon he hankkivat varat kilpailun ehkäisemiseksi yhteenliittymisen kautta.

English

It is proposed to remedy this matter, so that railroads shall pay to their stockholders about four per cent on their present actual value, and not four to eight per cent, on three or four times their present value, as many of them now do, by preventing competition through pooling arrangements.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Sotalaivoja jotka kuuluvat valtioille jotka edelleen ovat sotatilassa Nelinkertaisen Liittoutuman kanssa, sikäli kun ne ovat Venäjän hallinnassa, kohdellaan kuin ne olisivat Venäjän sotalaivoja.

English

Warships of the States which continue in a state of war with the Powers of the Quadruple Alliance, in so far as they are within Russian sovereignty, will be treated as Russian warships.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Vahvistus-asiakirjat on niin pian kuin mahdollista vaihdettava Berliinissä. Venäjän Hallitus velvoittaa itsensä, yhden Nelinkertaisen Liittoutuman jäsenen niin vaatiessa, suorittamaan vahvistus-pöytäkirjojen vaihtamisen kahden viikon kuluessa.

English

The documents of ratification shall, as soon as possible, be exchanged in Berlin. The Russian Government obligates itself, upon the desire of one of the Powers of the Quadruple Alliance, to execute the exchange of the documefits of ratification within a period of two weeks.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Erytromysiinin (500 mg kolmesti päivässä), CYP3A4-estäjä, ja vardenafiilin (5 mg) samanaikainen käyttö nelinkertaisti vardenafiilin pitoisuus-aikakäyrän alaisen pinta-alan (AUC) ja kolminkertaisti sen huippupitoisuuden (Cmax).

English

Co-administration of erythromycin (500 mg three times a day), a CYP3A4 inhibitor, with vardenafil (5 mg) resulted in a 4-fold increase in vardenafil AUC and a 3-fold increase in Cmax.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 11
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Erytromysiinin (500 mg kolmesti päivässä), joka on CYP3A4-estäjä, ja vardenafiilin (5 mg) samanaikainen käyttö nelinkertaisti vardenafiilin pitoisuus-aikakäyrän alaisen pinta-alan (AUC) ja kolminkertaisti sen huippupitoisuuden (Cmax).

English

Co-administration of erythromycin (500 mg three times a day), a CYP3A4 inhibitor, with vardenafil (5 mg) resulted in a 4-fold increase in vardenafil AUC and a 3-fold increase in Cmax.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Esimerkiksi mikään yksittäinen substituutio tai substituutiopari ei saanut aikaan mitattavissa olevaa ( nelinkertaista) indinaviiriresistenssiä ja resistenssin voimakkuus riippui useiden samanaikaisten substituutioiden yhdistymistavoista.

English

For example, no single substitution or pair of substitutions was capable of engendering measurable ( four–fold) resistance to indinavir, and the level of resistance was dependent on the ways in which multiple substitutions were combined.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Ketokonatsolin (200 mg), joka on voimakas CYP3A4-estäjä, ja vardenafiilin (5 mg) yhteiskäyttö 10- kertaisti vardenafiilin pitoisuuspinta-alan (AUC) ja nelinkertaisti vardenafiilin huippupitoisuuden (Cmax) (ks. kohta 4.4).

English

Co-administration of ketoconazole (200 mg), a potent CYP3A4 inhibitor, with vardenafil (5 mg) resulted in a 10-fold increase in vardenafil AUC and a 4-fold increase in vardenafil Cmax (see section 4.4).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Ketokonatsolin (200 mg), joka on voimakasCYP3A4-estäjä, ja vardenafiilin (5 mg) yhteiskäyttö 10- kertaisti vardenafiilin pitoisuuspinta-alan (AUC) ja nelinkertaisti vardenafiilin huippupitoisuuden (Cmax) (ks. kohta 4.4).

English

Co-administration of ketoconazole (200 mg), a potent CYP3A4 inhibitor, with vardenafil (5 mg) resulted in a 10-fold increase in vardenafil AUC and a 4-fold increase in vardenafil Cmax (see section 4.4).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Nelinkertaisen yliannoksen jälkeen ei ole havaittu muita kuin kohdassa 4.6 mainittuja haittavaikutuksia.

English

Following the administration of a 4-fold overdose of vaccine no adverse reactions other than those described under section 4.6 have been observed.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Nelinkertaisen yliannoksen jälkeen ei ole havaittu muita kuin kohdassa ”Haittavaikutukset” mainittuja haittavaikutuksia.

English

Following the administration of a 4-fold overdose of vaccine no adverse reactions other than those described under section “Adverse reactions” have been observed.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli laboratoriossa varmistettujen influenssatapausten ilmaantuvuus, joka määritettiin virusviljelyllä ja/tai hemagglutinaatiota inhiboivien vasta-aineiden nelinkertaisen nousun perusteella.

English

The primary endpoint in this study was the incidence of laboratory-confirmed clinical influenza as determined by viral culture and/or a four-fold rise in HAI antibodies.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Näiden teknologioiden ansiosta voidaan myös saavuttaa vuotta 2020 koskevat EU:n kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet (vähintäänkin nelinkertaistaa energia-alan tutkimus- ja kehitystoimintaan ja erityisesti uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen kohdistettavat kokonaisinvestoinnit) sekä toteuttaa EU:n aikomuksen mukaisesti siirtyminen vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä.

English

These technologies will also make it possible to achieve the EU`s ambitious energy and climate goals for 2020 (at least quadrupling the global investments in energy RD, in particular in the area of renewable energy and energy efficiency), as well as the EU’s intention to make the transition to a low-carbon economy by 2050.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Ohjelman tavoitteena on lisätä rajaliikennettä 55 prosenttia, tukea 250300 työpaikan luomista tai säilyttämistä, lisätä rajaseudun verkostoihin osallistuvien yritysten ja järjestöjen lukumäärää 50 prosenttia, ottaa käyttöön koulutus- ja tutkimusverkostot alueella sekä nelinkertaistaa kauppa- ja talousverkostojen lukumäärä.

English

The programme sets targets such as increasing the number of cross-border passengers by 55% supporting 250-300 new or safeguarded jobs, increasing by 50% the number of companies and organisations participating in cross-border networks, introducing education and research networks into the area, and quadrupling the number of business and economic networks.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Moottoritien maankäyttö on siten noin nelinkertaista rautatiehen verrattuna.

English

The land used for motorways is thus four times that used for railways.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Silti Yhdysvallat käyttää Eurooppaan verrattuna nelinkertaisen määrän varoja t&k-hankintoihin muilla kuin puolustukseen tai avaruuteen liittyvillä aloilla, kuten terveydenhuollon, energian, koulutuksen, liikenteen ja ympäristön aloilla.

English

However, US expenditure of this type is still 4 times higher in non-defence/space public sectors such as health, energy, education, transport and environment.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Tuloksena oli, että säilyttäminen johtaa nelinkertaiseen tuottoon jo pelkästään kustannussäästöjen muodossa.18

English

It found that preservation efforts lead to a four-fold return in terms of cost saving alone18.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK