Ask Google

Results for nien translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Äänien kysely

English

The file %1 does not seem to be a voice file.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ne auttavat yrityksiä myös yhteistyökumppa nien etsimisessä ja projektien valmisteluissa.

English

They provide employment to 66 % oft the labour fierce and generate 54 % cfi the total turnover cfi the private sector.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kriittisten ryhmien ja ää nien mukaan saaminen on tällöin erittäin tärkeää.

English

At the time I found no cause for celebration because I knew all too well that Milosevic had not changed.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Niistä mo nien arvo on vähäinen, eikä niitä voida lisätä loputtomiin.

English

There are also used by employers as a means of pressure and bribery so that they can apply pressure on employees and jobs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edes kaikki samalla Euroopan laajuisella liikennekäytävällä toimivatkansallisetverkostoteivätainahyväksysamojaju-nien pituuksia.

English

Thelength of trains allowed on national networksis not always consistent, even on the same transEuropean corridor.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tyynellämerellä ja Intian valtamerellä käytettävien mo nien kymmenien kilometrien pituisten suurten ajoverkkojen uhreiksi.

English

tion of" the use of drift nets in the Atlantic and Mediterranean, for this proposal is not based on scientific considerations but in reality stems from political bargain ing.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Innovaatioiden edistäminen vaatii lisäksi mo nien eri tahoilla tapahtuvien ponnistelujen yhteensovittamista ja johdonmukaisuutta sekä erityisesti työmarkkinaosapuolten yhteistoimintaa.

English

The promotion of innovation also requires the coordination and alignment of the efforts of many people, and especially the consultation of the social partners.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tältä kannalta Saksan johtajat pelasivat koh talokasta peliä kiistäessään jopa tuomioistuimessa banaa nien yhteisen markkinajärjestelyn.

English

For my group, how banana producers in the European Union itself will be affected is important.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Me haluamme mo nien muiden ihmisten tavoin samaa, pikku yksityiskohtia lukuun ottamatta, nimittäin parempaa kuluttajavalistusta.

English

A regulation in which the Member States take a sovereign decision as to whether or not they permit vegetable fats in then production is no longer tenable.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Loppujen lopuksi emme haluaisi tästä sopimuksesta aiheutuvan esteitä, jotka väistämättä vääristäisivät yhteisölainsäädäntöämme ja mielestäni myös mo nien Euroopan valtioiden perustuslakeja.

English

This suspension has already caused concern in this Parliament which had, moreover, like the Council, taken a firm position against

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jokainen banaa nien tuotantoon ja kauppaan liittyvä vaikeus on käsiteltävä toimenpiteillä, jotka ovat erityisesti muotoiltuja kuhunkin vaikeuteen sopivaksi.

English

Each difficulty connected with the production and trading of bananas must be dealt with through measures specially designed for each difficulty of that kind.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nienin otti vastaan komission varapuheenjohtaja M. Marin, jonka kanssa ministeri Nien keskusteli maansa poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä osapuolten kahden välisistä suhteista.

English

Mr Nien met Mr Mann, with whom he dis­cussed his country's political and economic sit­uation and bilateral issues.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

391 R 1601 /Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen vii nien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N:o L 149, 14.6.1991, s.

English

391 R 1601: Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails (OJ No L 149, 14.6.1991, p.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Siitä huolimatta minun täytyy sanoa, että mo nien seikkojen vuoksi näyttää siltä, ettei tämä yritys voi olla kovin menestyksekäs, ja tarkemmin sanottuna yhdestä yksinkertaisesta syystä: amerikkalaiset ovat selvästi ystäviämme.

English

With the Agreement, I am glad to say we are advancing into an area which is of decisive importance for the main tenance of a free world economy at a time of increasing globalization.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Toinen toimi koskee Carghi- ja VDM-konser-nien perustamaa yhteisyritystä, joka ottaa haltuunsa yhtiöiden tuotannon loppupään markkinoille sijoittuvan pakattujen elintarvikeöljyjen tuotannon ja markkinoinnin Euroopan unionissa.

English

The Commission has authorised two operations in the seed oil sector that gave rise to two sepa­rate notifications.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ympäris tö mi nis te rien kokouk -ses sa loka kuussa 2003 pai no tet -tiin, että ASEM-kump pa nien tulisi ottaa tavaksi käydä kes ki näi siäneu vot te lu ja tär kei den kansain vä -lis ten ympäris tö neu vot te lu jen alla.

English

At the Environment Ministers’ Meeting in October2003, it was stressed that ASEMshould be used to develop consultations among partners ahead ofmajor international environmentalnegotiations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Esi merk ki nä niistä on hel mi kuussa 2005 tehty ASEM-kump pa nien yhtei nen päätös ros ka pos tin tor ju mi sesta kan salli sel la jakan sain väli sel lä tasola. la.

English

The collective decision by ASEMpartners in February 2005 to fight spam nationally and internationally is an example.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

nien tasavallan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Italian tasavallan, Itävallan liittotasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasa. vallan, Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskun nan hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi

English

Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, any amount for which a principal (3) '.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huip pu kokouk sen ylei se nä tee ma na on ”10 vuotta ASEM-yh teis työ tä: Maail man laa -jui set haasteet – yhteiset rat kai sut”. Se kuvastaa kumppa nien sitoutu mis ta yhtei seenlähes ty mis ta paan nope as ti muut tu van maail mam me moni nais ten haastei den selvit -tä mi ses sä.

English

The overarching theme of the Summit will be "10 Years of ASEM: Global Challenges- Joint Responses", reflecting a commitment to a collective approach to tackling themany challenges that exist in our rapidly-changing world.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

ASEM on epä vi ral li nen pro ses si kumppa nien vuoro pu he lun ja yhteis työn edis tä mi -sek si kai kis sa Aasian ja Euroopan yhteis tä etua kos ke vis sa asi ois sa.

English

ASEM is an informal process of dialogue and cooperation among partners on allissues of common interest to Asia and Europe.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK