Ask Google

Results for nonyylifenolietoksylaatista translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

ETSK:n näkemykset nonyylifenolista ja nonyylifenolietoksylaatista

English

The EESC's opinion on nonylphenol and nonylphenol ethoxylates

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Olemme ehdotuksen ja esittelijän kanssa mielellämme samaa mieltä siitä, että on kannettava huolta nonyylifenolista ja nonyylifenolietoksylaatista, joiden aiheuttamat vaarat tunnetaan hyvin ja joihin ei päästä käsiksi muuten kuin direktiiviehdotuksella.

English

We can readily agree with the proposal and the rapporteur with regard to the care that needs to be taken with nonylphenol and with nonylphenol ethoxylate, the dangers of which are well known and which cannot be addressed by any means other than a proposal for a directive.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Finnish

NONYYLIFENOLI, NONYYLIFENOLIETOKSYLAATTI JA SEMENTTI 9

English

NONYLPHENOL (NP), NONYLPHENOLETHOXYLATES (NPE), CEMENT 9

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edellä mainittuja tensidejä on vaikeampi valmistaa synteettisesti ja etenkin puhtaina (korkeat kustannukset) kuin nonyylifenolietoksylaatteja.

English

These surfactants are more difficult to synthesise and especially difficult to obtain in a very pure state (high cost).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Vaarojen arvioinnissa todettiin, että on tarpeen vähentää nonyylifenolista ja nonyylifenolietoksylaateista ympäristölle aiheutuvia vaaroja.

English

The risk assessment identified a need for reducing the risks from NP and NPE to the environment.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Näin rajoitetaan nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaattien ja sementin käyttöä.

English

The use of NP, NPE and cement is thus restricted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ehdotettu direktiivi aiheuttaa todennäköisesti hyvin vähäisiä ongelmia teollisuudelle tai kaupalle, sillä nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaattien käyttö on vähenemässä.

English

The proposed Directive should pose only minor problems to the industry or trade, as the use of NP and NPE is declining.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Vastaukseksi saatiin, että nonyylifenolia käytetään hapettumisenestoaineena tiettyjen polymeerien kuten polystyreenin ja PVC:n valmistuksessa sekä etenkin nonyylifenolietoksylaateissa, joilla on runsaasti käyttötarkoituksia.

English

The reply was that nonylphenol is used as an antioxidant in making certain polymers such as polystyrene and PVC, but is also and above all used in nonylphenol ethoxylates which have a wide range of uses.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nonyylifenolietoksylaatit voidaan korvata alkoholietoksylaateilla (ionittomat tensidit) tai suoraketjuisilla alkyylibentseenisulfonaateilla, alkyylisulfonaateilla, eetterialkoholisulfaateilla (anioniset tensidit) tai betaiineilla (amfoteeriset tensidit).

English

Nonylphenol ethoxylates can be replaced with alcohol ethoxylates (non-ionic surfactants) or sulphonates of linear alkylbenzene, alkyl sulphonates, ether alcohol sulphates (anionic surfactants) or betaines (amphoteric surfactants).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ehdotetulla kiellolla varmistetaan, että nonyylifenolia, nonyylifenolietoksylaatteja ja yli 2 ppm kromi VI:tta sisältävää sementtiä ei enää ole markkinoilla tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

English

The proposed ban will ensure that for certain uses which pose a risk to human health or to the environment NP, NPE, and cement containing more than 2 ppm chromium VI, are no longer on the market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ehdotettu kahdeskymmeneskuudes muutos luo yhdenmukaiset säännöt nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaattien ja sementin liikkuvuudelle.

English

The proposed twenty-sixth amendment establishes uniform rules for the circulation of NP, NPE and cement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ainoa mahdollinen toimintatapa on ehdottaa, että direktiiviä 76/769/ETY muutetaan kahdennenkymmenennenkuudennen kerran nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaattien ja sementin käyttöä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.

English

The only course of action available is to make a proposal for an amendment to Directive 76/769/EEC, the twenty-sixth amendment, providing for harmonised rules on the use of NP, NPE and cement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nonyylifenolietoksylaatit eivät sinänsä ole myrkyllisiä, mutta jouduttuaan viemäriin ne hajoavat nonyylifenoliksi, joka saastuttaa ympäristöä.

English

The latter are not toxic in themselves, but end up in sewers where they break down and release nonylphenol, which pollutes the environment.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ehdotettu direktiivi sisältää yhdenmukaistetut säännökset nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaattien ja sementin markkinoinnista ja käytöstä.

English

The proposed directive would introduce harmonised provisions on the marketing and use of NP, NPE and cement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineena tai valmisteen aineosana seuraaviin tarkoituksiin, jos sisältää vähintään 0,1 massaprosenttia nonyylifenolia tai 1 massaprosenttia nonyylifenolietoksylaattia:

English

May not be placed on the market or used as a substance or constituent of preparations in concentrations equal or higher than 0,1 % by mass nonylphenol or 1 % by mass nonylphenol ethoxylate for the following purposes:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Euroopassa nonyylifenolietoksylaatteja on jo vuosia käytetty tavallisissa kodinhoito- ja hygieniatuotteissa, kuten nestemäisissä pyykinpesu­aineissa, yleispuhdistusaineissa, saippuoissa ja sampoissa.

English

In Europe, nonylphenol ethoxylates have been used for some years now in common household cleaning and personal toiletry products, such as liquid detergents for washing dishes, general cleaning products, soaps and shampoos.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nonyylifenolietoksylaatti, jossa 9<EO<19 (chemno 231)

English

nonylphenolethoxylate with 9<EO<19 (chemno 231)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Nonyylifenolia käytetään välituotteena nonyylifenolietoksylaattien sekä polymeeriteollisuuden hartsien, muovien ja stabilointiaineiden valmistuksessa, fenolioksiimien valmistuksessa ja joissakin erikoismaaleissa.

English

Nonylphenol (NP) is used as an intermediate in the production of nonylphenol ethoxylates (NPE), in the production of resins, plastics and stabilisers in the polymer industry, in the manufacture of phenolic oximes, and in some speciality paints.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Direktiiviehdotus sisältää yhdenmukaistetut säännökset nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaattien ja sementin markkinoinnista ja käytöstä.

English

The proposed Directive would introduce harmonised provisions on the marketing and use of NP, NPE and cement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nonyylifenolista ja nonyylifenolietoksylaatista ympäristölle aiheutuvat vaarat on arvioitu olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/936 mukaisesti.

English

The risks posed to the environment by nonylphenol (NP) and nonylphenol ethoxylate (NPE) have been assessed in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing substances6.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK