Ask Google

Results for warranties translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Institute Warranties

English

Institute warranties

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Hän on avustanut suomalaisia ja ulkomaisia luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, sijoitusrahastoja ja muita markkinaosapuolia muun muassa erilaisissa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjalainoihin ja johdannaisiin, kuten listattuihin ja listaamattomiin warrantteihin ja strukturoituihin tuotteisiin, liittyvissä kysymyksissä.

English

He has advised Finnish and foreign credit institutions, investment firms, mutual funds, and other market participants in various issues related to securities market transactions involving, among other things, stocks, bonds, convertible bonds, derivatives, such as listed and non-listed warrants, and structured products.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Hän on myös neuvonut monenlaisten sijoitustuotteiden, kuten noteerattujen warranttien, liikkeeseenlaskijoita.

English

She has also advised issuers of various types of investment products, such as listed warrants.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

(k) kaikki nautintakirjat (”part bénéficiaire”), vaihtovelkakirjat, warrantit, optiot tai muut vastaavat arvopaperit tai oikeudet sekä maininta niiden määrästä ja niihin kuuluvista oikeuksista;

English

(k) the existence of any participation certificates, convertible debentures, warrants, options or similar securities or rights, with an indication of their number and the rights they confer;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

EPV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, jotka koskevat konsolidointia, yhteisiä päätöksiä, raportointia, julkistamista, kiinteistövakuudellisia saamisia, riskienarviointia, omaisuuserien riskipainotuksen menetelmiä, riskipainoja ja tiettyjen vastuiden määrittelyä, optioiden ja warranttien käsittelyä, oman pääoman ehtoisia instrumentteja koskevia positioita ja ulkomaanvaluuttoja, sisäisten mallien käyttöä, velkaantumista ja taseen ulkopuolisia eriä.

English

EBA should be entrusted with drafting implementing technical standards for submission to the Commission with regard to consolidation, joint decisions, reporting, disclosure, exposures secured by mortgages, risk assessment, approaches to risk-weighting of assets, risk-weights and specification of certain exposures, the treatment of options and warrants, positions in equity instruments and foreign exchange, the use of internal models, leverage, and off-balance-sheet items.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Tämä tuoteryhmä kattaa muun muassa velkasitoumukset, warrantit ja sertifikaatit sekä pankkien arvopaperistamisvälineet, jotka yleensä siirtävät kiinnitysten tai lainojen kaltaisiin omaisuuseriin sisältyvän luottoriskin markkinoille, ja vakuutusalan arvopaperistamisvälineet, joihin liittyy muuntyyppisten riskien siirtoja, esimerkiksi merkintää.

English

This category of products notably includes notes, warrants and certificates as well as banking securitisations which usually transfer the credit risk associated with assets such as mortgages or loans into the market, as well as insurance securitisations, which involve the transfers of other types of risk, for example underwriting.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat erityisesti optiot, warrantit, sertifikaatit, talletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat, esimerkiksi sijoittajan valinnan mukaan vaihdettavat arvopaperit.

English

This Regulation covers in particular warrants, covered warrants, certificates, depositary receipts and convertible notes, such as securities convertible at the option of the investor.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Yleensä komissio pitää hyväksyttävänä sitä, että jokaisen jäsenvaltion annetaan päättää, asettaako se 10 prosenttia ensimmäiseksi raja-arvoksi, kun sijoituspalveluyritykset (ja myös muut sijoittajat) hankkivat vain warrantteja tai vaihtovelkakirjoja.

English

That said, in general, the Commission considers it acceptable to allow each Member State to decide whether it sets 10% as the first threshold where investment companies (but also other investors) only acquire covered warrants or convertible bonds.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Demo

Finnish

Yrityksissä voi käyttää määräysvaltaa suoraan osakkeiden välityksellä, mutta myös välillisesti sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka oikeuttavat osakkeiden ostamiseen tai myyntiin (kuten warrantit tai vaihtovelkakirjat), jos tällaisten rahoitusvälineiden omistus saavuttaa merkittävän tason.

English

Influence may be directly exercised on companies through shares, but also indirectly through financial instruments conferring the right to acquire or sell shares, such as warrants or convertible bonds if the holding of such financial instruments reaches important thresholds.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

hybridiarvopaperit, mukaan luettuina etuoikeutetut osakkeet, oman pääoman ehtoiset warrantit ja vaihdettavat asiakirjat, jotka ovat joukkolainojen tai sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden muodossa, jotka voidaan vaihtaa liikkeeseen laskevan yhtiön kantaosakkeisiin;

English

hybrid securities, including preference shares, equity warrants, convertible instruments in the form of bonds or preferred stock which may be converted into the common stock of the issuing company;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

otetaan käyttöön uusi esitemalli liikkeeseenlaskuja usein järjestäville liikkeeseenlaskijoille; tämä koskee etenkin jatkuvasti tai toistuvasti liikkeeseen laskettavia Euro Medium Term Notes -arvopapereita, johdannaisia kuten warrantteja tai kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjoja;

English

the introduction of new prospectus formats for frequent issuers, notably for offering Euro Medium Term Notes, derivatives securities such as covered warrants, or for mortgage bonds issued on a continuous or repeated basis;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

Finnish

"liikkeeseenlaskuohjelmalla" tarkoitetaan suunnitelmaa, joka antaa mahdollisuuden laskea jatkuvasti tai toistuvasti tietyllä ajanjaksolla liikkeeseen tyypiltään ja/tai lajiltaan samanlaisia muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, kaikentyyppiset warrantit mukaan lukien;

English

"offering programme" means a plan which would permit the issuance of non-equity securities, including warrants in any form, having a similar type and/or class, in a continuous or repeated manner during a specified issuing period;

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Kun kyseessä ovat liikkeeseenlaskuohjelman pohjalta liikkeeseen lasketut muut kuin oman pääoman ehtoiset arvopaperit, kaikentyyppiset warrantit ja sertifikaatit mukaan lukien, sekä jatkuvasti tai toistuvasti liikkeeseen lasketut arvopaperit, olisi tyypiltään ja/tai lajiltaan samanlaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemisen katsottava kattavan paitsi identtiset arvopaperit myös arvopaperit, jotka kuuluvat yleisesti ottaen yhteen lajiin.

English

Issuance of securities having a similar type and/or class in the case of non-equity securities issued on the basis of an offering programme, including warrants and certificates in any form, as well as the case of securities issued in a continuous or repeated manner, should be understood as covering not only identical securities but also securities that belong in general terms to one category.

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

osana liikkeeseenlaskuohjelmaa liikkeeseen laskettujen muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvopapereiden, kaikentyyppiset warrantit mukaan lukien, esitteen muoto ja siinä ilmoitettavat tiedot;

English

the format used and the information required in prospectuses relating to non-equity securities, including warrants in any form, issued under an offering programme;

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

osana liikkeeseenlaskuohjelmaa liikkeeseen lasketut muut kuin oman pääoman ehtoiset arvopaperit, kaikentyyppiset warrantit mukaan lukien;

English

non-equity securities, including warrants in any form, issued under an offering programme;

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Nämä arvopaperit voivat sisältää erilaisia tuotteita, kuten velkakirjoja, sertifikaatteja tai warrantteja, tai saman ohjelman mukaista samaa tuotetta, ja niillä voi olla erilaisia ominaisuuksia erityisesti ensisijaisuuden, kohde-etuuden tyypin, takaisinlunastussumman määrittämisperustan tai osingon maksun osalta.

English

These securities may include different products, such as debt securities, certificates and warrants, or the same product under the same programme, and may have different features notably in terms of seniority, types of underlying, or the basis on which to determine the redemption amount or coupon payment.

Last Update: 2016-10-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Tässä direktiivissä arvopapereille annettu laaja-alainen määritelmä, joka sisältää optiotodistukset, warrantit ja sertifikaatit, koskee ainoastaan tätä direktiiviä eikä siten vaikuta millään tavalla kansallisessa lainsäädännössä käytettyihin erilaisiin rahoitusinstrumenttien määritelmiin, joita käytetään muihin tarkoituksiin, kuten verotusta varten.

English

The wide definition of securities in this Directive, which includes warrants and covered warrants and certificates, is only valid for this Directive and consequently in no way affects the various definitions of financial instruments used in national legislation for other purposes, such as taxation.

Last Update: 2016-10-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

"liikkeeseenlaskuohjelmalla" tarkoitetaan suunnitelmaa, joka antaa mahdollisuuden laskea jatkuvasti tai toistuvasti tietyllä ajanjaksolla liikkeeseen tyypiltään ja/tai lajiltaan samanlaisia muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, kaikentyyppiset warrantit mukaan lukien;

English

"offering programme" means a plan which would permit the issuance of non-equity securities, including warrants in any form, having a similar type and/or class, in a continuous or repeated manner during a specified issuing period;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Warrantit ja merkintäoikeudet Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta

English

Warrants and rights Number of shares/bonds * market value of underlying referenced instrument * delta

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Finnish

Joukkovelkakirjalainat, joihin liittyy optiotodistuksia (warrantti) tai muita vastaavia oikeuksia, eivät ole vakuuskelpoisia.

English

Bonds with warrants or other similar rights attached are not eligible.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK