Ask Google

Results for investointiprioriteetteja translation from Finnish to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

French

Info

Finnish

toimenpideohjelmissa on keskitettävä rahoitus pieneen joukkoon investointiprioriteetteja.

French

concentrer le financement au titre des programmes opérationnels sur un nombre limité de «priorités d’investissement».

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lisäksi olisi määriteltävä erityisiä tai täydentäviä investointiprioriteetteja sellaisia tiettyjä alueiden välisiä yhteistyöohjelmia varten, joilla tuodaan esiin niiden erityistoimia.

French

En outre, des priorités d'investissement spécifiques ou supplémentaires devraient être définies pour certains programmes de coopération interrégionale afin de refléter leurs activités particulières.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

yhdistää asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa eri temaattisista tavoitteista yhden tai useampia täydentäviä investointiprioriteetteja, jotta ne edistäisivät mahdollisimman tehokkaasti tätä toimintalinjaa;

French

dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Niiden toimintalinjojen osalta, joissa yhdistetään eri temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia investointiprioriteetteja, taulukossa on esitettävä tuen kokonaismäärärahat ja kansallinen yhteisrahoitus kunkin vastaavan temaattisen tavoitteen osalta.

French

Pour les axes prioritaires qui combinent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'ensemble des crédits et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Niiden toimintalinjojen osalta, joissa yhdistetään eri temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia investointiprioriteetteja, taulukossa on esitettävä kustakin rahastosta annettavan tuen kokonaismäärärahat ja kansallinen osarahoitus kunkin vastaavan temaattisen tavoitteen osalta.

French

Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale de chacun des Fonds et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

ETSK on myös tyytyväinen suuntaukseen kohti alakohtaisesti keskitettyjä toimia ja investointiprioriteetteja kullakin yhteistyön osa-alalla, vaikka onkin tärkeää ottaa huomioon yksittäisten maiden ja alueiden erityispiirteet ja tarpeet.

French

Le CESE approuve également l'évolution vers une concentration thématique des interventions et des priorités d'investissement au sein de chacune des composantes de la coopération; il importe toutefois de tenir compte des particularités et des besoins des différents États nationaux et régions.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

analyysi markkinoiden toimimattomuudesta, epätyydyttävästä investointitilanteesta ja politiikan aloja, temaattisia tavoitteita tai investointiprioriteetteja koskevista investointitarpeista, joihin vastaamalla pyritään edistämään prioriteetin mukaisten erityistavoitteiden toteuttamista ja tukemaan niitä rahoitusvälineillä.

French

une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

1.6 ETSK on myös tyytyväinen suuntaukseen kohti alakohtaisesti keskitettyjä toimia ja investointiprioriteetteja kullakin yhteistyön osa‑alalla, vaikka onkin tärkeää ottaa huomioon yksittäisten maiden ja alueiden erityispiirteet ja tarpeet.

French

1.6 Le CESE approuve également l'évolution vers une concentration thématique des interventions et des priorités d'investissement au sein de chacune de ces composantes de la coopération; il importe toutefois de tenir compte des particularités et des besoins des différents États nationaux et régions.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

3.4 ETSK on myös tyytyväinen suuntaukseen kohti alakohtaisesti keskitettyjä toimia ja investointiprioriteetteja kullakin yhteistyön osa‑alalla.3 Kuitenkin myös joustavuus on tässä yhteydessä tärkeää, ja yksittäisten maiden tarpeet on otettava huomioon toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

French

Dans ce domaine également, la souplesse revêt une grande importance et il convient de tenir compte des besoins de chaque État national précis, conformément au principe de subsidiarité.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kaikki taloudellisesti elinkelpoiset hankkeet, jotka voivat edistää kasvua ja työllisyyttä EU:ssa ja ovat EU:n investointiprioriteettien mukaisia, voivat saada rahoitusta sekä ESIR-rahastosta että ERI-rahastoista.

French

Tout projet qui est économiquement viable, susceptible d'avoir un effet bénéfique sur la croissance et l'emploi dans l'UE et conforme aux priorités de l'UE en matière d'investissements peut être éligible à un financement provenant à la fois de l'EFSI et des fonds ESI.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä myös näiden laatiessa toimenpideohjelmia, joissa kumppanuussopimusten investointiprioriteetit ja tavoitteet tarkennetaan konkreettisiksi toimiksi.

French

La Commission collabore également avec les États membres à l’élaboration de «programmes opérationnels» (PO), qui traduisent les priorités et objectifs d’investissement des accords de partenariat en actions concrètes.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ja pantava täytäntöön strategisia suunnitelmia, joissa vahvistetaan näitä viittä ERI-rahastoa koskevat investointiprioriteetit.

French

Conformément aux nouvelles règles, les États membres sont tenus d’établir et de mettre en œuvre des plans stratégiques assortis de priorités d’investissement, couvrant les cinq Fonds ESI.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(a) kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

French

a) pour les régions plus développées, les États membres concentrent 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

French

b) pour les régions en transition, les États membres concentrent 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin.

French

c) pour les régions moins développées, les États membres concentrent 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

3.5.4 ETSK katsoo, että investointiprioriteettien keskittäminen kuvastaa hyvin Eurooppa 2020 ‑strategiaa, ja viittaa tässä yhteydessä tämän lausunnon kohtiin 1.4.5.3, 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7.

French

3.5.4 Le CESE estime que la concentration des priorités d'investissement reflète bien les objectifs de la stratégie Europe 2020, et renvoie à cet égard aux paragraphes 1.4.5.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 du présent avis.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

4.1.1 ETSK kannattaa temaattista lähestymistapaa, jossa keskitytään neljään temaattiseen tavoitteeseen, jotka jakautuvat toimintaluokkiin eli investointiprioriteetteihin:

French

4.1.1 Le CESE soutient l’approche thématique concentrée sur quatre objectifs thématiques traduits en catégories d’intervention ou priorités d’investissement:

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

5.8 Temaattiset tavoitteet asetetaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklassa, kun taas rahastokohtaiset investointiprioriteetit määritetään ehdotuksessa kunkin yhteisen strategiakehykseen kuuluvan rahaston säännöissä.

French

Le règlement portant dispositions communes définit dans son article 9 les objectifs thématiques, alors que les priorités d'investissement propres aux fonds sont établis pour chacun des fonds relevant du cadre stratégique commun dans le projet de règlement y afférent.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä seuraavia investointiprioriteetteja:

French

Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], le Fonds de cohésion soutient les investissements prioritaires suivants dans le cadre des objectifs thématiques définis à l’article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]:

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa säädetyissä ja tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen investointiprioriteettien mukaisissa temaattisissa tavoitteissa, joihin EAKR voi osallistua, keskitytään seuraaviin seikkoihin:

French

Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer se concentreront comme suit:

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK