Ask Google

Results for liittymiskumppanuudella translation from Finnish to Hungarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Hungarian

Info

Finnish

Nyt ehdotettavalla tarkistetulla liittymiskumppanuudella saatetaan ensimmäinen kumppanuus ajan tasalle komission Kroatiasta laatiman, vuoden 2007 määräaikaiskertomuksen päätelmien perusteella.

Hungarian

A javasolt felülvizsgált csatlakozási partnerség a Horvátországról készült, 2007. évi elért haladásról szóló bizottsági jelentés alapján naprakésszé teszi az első partnerséget.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Nyt ehdotetulla liittymiskumppanuudella saatetaan tammikuussa 2006 solmittu Eurooppa-kumppanuus ajan tasalle komission vuodelta 2007 laatiman entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan määräaikaiskertomuksen perusteella.

Hungarian

A javasolt csatlakozási partnerség a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról készült, az elért haladásról szóló 2007. évi bizottsági jelentés alapján naprakésszé teszi a 2006. januári európai partnerséget.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Osana liittymistä edeltävää vahvistettua strategiaa perustetaan liittymiskumppanuusjärjestelmä jäsenyyttä hakeneille Keski-ja Itä-Euroopan valtioille. Kullakin liittymiskumppanuudella on yhtenäiset puitteet, jotka kattavat:

Hungarian

A megerősített előcsatlakozási stratégia részeként csatlakozási partnerségek létrehozására kerül sor a tagságra pályázó közép-és kelet-európai államok számára. Minden csatlakozási partnerség egységes keretet alkot, mely magában foglalja a következőket:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Liittymiskumppanuudet tarjoavat kehyksen ensisijaisille toimille, jotka perustuvat analyysiin kunkin maan tilanteesta ja joihin liittymisvalmisteluissa on keskityttävä Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston määrittelemien arviointiperusteiden mukaisesti, sekä edistymiselle vakautus- ja assosiaatioprosessissa, kyseisten maiden kanssa tehtyjen vakautus- ja assosiaatiosopimusten täytäntöönpano mukaan luettuna, ja varsinkin alueellisessa yhteistyössä.2 artikla

Hungarian

A csatlakozási partnerség keretet képez az egyes országok helyzetének elemzéséből származó prioritások számára, amelyekre a csatlakozási felkészülés során összpontosítani kell, figyelemmel az Európai Tanács által meghatározott koppenhágai kritériumokra, illetve a stabilizációs és társulási folyamat végrehajtásában elért haladásra, ideértve az érintett országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodásokat, és különösen a regionális együttműködést.2. cikk

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tarkistetussa liittymiskumppanuudessa määritetään uusia ensisijaisia tavoitteita ja vielä saavuttamatta olevat ensisijaiset tavoitteet.

Hungarian

Új és továbbra is fennálló cselekvési prioritásokat határoz meg.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Liittymiskumppanuudessa esitettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään rahoitustukea kahdesta rahoitusvälineestä: Vuonna 2006 ja sitä ennen hyväksytyt ohjelmat pannaan täytäntöön liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille 17 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2500/2001 [3] mukaisesti.

Hungarian

A csatlakozási partnerségben meghatározott prioritásokhoz szükséges pénzügyi támogatás két pénzügyi eszközön keresztül válik elérhetővé: a 2006 előtt és 2006-ban elfogadott programok a Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendeletnek [3] megfelelően kerülnek végrehajtásra.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Joulukuussa 2004 Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että Euroopan unioni seuraa jatkossakin tarkkaan poliittisten uudistusten etenemistä liittymiskumppanuudessa uudistusprosessille asetettujen ensisijaisten tavoitteiden perusteella.

Hungarian

2004 decemberében az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Unió továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a politikai reformok terén elért haladást a reformfolyamat prioritásait meghatározó csatlakozási partnerség alapján.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komission lokakuussa 2002 julkistamassa laajentumisen strategia-asiakirjassa todettiin, että komissio aikoo tehdä ehdotuksen Turkkia koskevasta tarkistetusta liittymiskumppanuudesta.

Hungarian

A bővítésről szóló, 2002. októberi bizottsági stratégiai dokumentumban a Bizottság megállapította, hogy egy felülvizsgált csatlakozási partnerséget fog javasolni Törökország számára.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tarkistetussa liittymiskumppanuudessa määritetään Turkin liittymisvalmistelujen ensisijaiset alat.

Hungarian

A felülvizsgált csatlakozási partnerség kijelöli Törökország csatlakozási előkészületeinek prioritási területeit.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tämän vuoksi on tehty ehdotus asetuksen (EY) N:o 533/2004 muuttamisesta siten, että tämän maan kumppanuuden nimi muutetaan Eurooppa-kumppanuudesta liittymiskumppanuudeksi.

Hungarian

Ennélfogva javaslatot nyújtottak be az 533/2004/EK rendelet olyan értelmű módosítására, hogy a partnerség megnevezés ezen ország esetében „európai partnerségről”„csatlakozási partnerségre” módosuljon.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio tekee vuosittain rahoituspäätökset liittymiskumppanuudessa yksilöityjen ensisijaisten tavoitteiden saamasta rahoitustuesta noudattaen liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille (vuoden 2006 ohjelmalle) 17 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2500/2001 [2] 8 artiklassa vahvistettua menettelyä ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annettavaa asetusta, sen jälkeen kun se on vahvistettu vuosien 2007–2013 ohjelmille.

Hungarian

A csatlakozási partnerségben meghatározott prioritási területekre vonatkozó pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátására (a 2006-os program esetében) a Törökország számára nyújtott előcsatlakozási pénzügyi támogatásról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendelet [2] 8. cikkében, illetve (a 2007–2013 közötti programok esetében) az előcsatlakozási eszközről (IPA) szóló rendeletben – annak elfogadása után – megállapított eljárással összhangban, a Bizottság által meghozott éves finanszírozási határozatok útján kerül sor.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Joulukuussa 2004 Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että Euroopan unioni seuraa edelleen tarkasti poliittisten uudistusten etenemistä liittymiskumppanuudessa määritettyjen uudistusprosessin keskeisten tavoitteiden perusteella.

Hungarian

2004 decemberében az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Unió továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a politikai reformok terén elért haladást a reformfolyamat prioritásait meghatározó csatlakozási partnerség alapján.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio julkaisi 9. marraskuuta kertomuksen Kroatian edistymisestä liittymisvalmisteluissa (1) ja teki ehdotuksen liittymiskumppanuudesta (2).

Hungarian

A Bizottság egyébiránt november 9-én elfogadta a Horvátország által a csatlakozás felé tett előrehaladásról szóló jelentést (1), és csatlakozási partnerséget ajánlott fel számára (2).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio tarkkaili edelleen säännöllisesti Turkin edistymistä liittymis- valmisteluissa ja antoi aiheesta määräaikaiskertomuksen (1) 9. marraskuuta. Komissio teki myös ehdotuksen tarkistetusta liittymiskumppanuudesta (4).

Hungarian

A Bizottság november 9-i éves jelentése (1) elfogadása alkalmával figyelembe vette Törökország csatlakozással összefüggő eredményeit, valamint a csatlakozás felülvizsgálatára szolgáló partnerséget ajánlott fel számára (4).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Liittymiskumppanuudessa vahvistetaan, mitkä tavoitteet kunkin maan on saavutettava neuvottelujen kuluessa.

Hungarian

E partnerségek határozzák meg az előcsatlakozási folyamat minden egyes szakaszának rövid- és középtávú prioritásait.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tässä liittymiskumppanuudessa päivitetään Kroatian kanssa aiemmin tehtyä Eurooppa-kumppanuutta komission vuonna 2005 laatiman Kroatiaa koskevan toimintakertomuksen perusteella ja määritellään toiminnalle uusia painopistealueita.

Hungarian

E csatlakozási partnerség a Horvátországról szóló 2005ös bizottsági tevékenységi jelentés eredményei

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(2) Komission vuonna 2004 antamassa Turkkia koskevassa suosituksessa[2], korostettiin, että EU:n olisi edelleen seurattava poliittisten uudistusten etenemistä liittymiskumppanuudessa määritettyjen uudistusprosessin keskeisten tavoitteiden perusteella ja että vuonna 2005 olisi esitettävä tarkistettu liittymiskumppanuus.

Hungarian

(2) A Bizottság Törökországról szóló, 2004. évi ajánlásában[2] hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak továbbra is szorosan figyelemmel kell kísérnie a politikai reformokat a reformfolyamat prioritásait meghatározó csatlakozási partnerség alapján, és hogy 2005-ben felülvizsgált csatlakozási partnerséget kell javasolni.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(27) Jos edunsaajamaa rikkoo Euroopan unionin perustana olevia periaatteita tai se ei edisty riittävästi Kööpenhaminan perusteisiin ja Eurooppa-kumppanuudessa tai liittymiskumppanuudessa määritettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin nähden, neuvoston on komission ehdotuksen pohjalta voitava toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Olisi myös varmistettava, että Euroopan parlamentille toimitetaan asiasta viipymättä täysimääräiset tiedot.

Hungarian

(27) Amennyiben valamely kedvezményezett ország megsérti az Európai Unió alapelveit, vagy előrehaladása nem elégséges a koppenhágai kritériumok és az európai vagy a csatlakozási partnerségben meghatározott prioritások tekintetében, a Tanács a Bizottság javaslata alapján köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. Az Európai Parlamentet teljes körűen és haladéktalanul tájékoztatni kell.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(4) Joulukuussa 2004 Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että Euroopan unioni seuraa edelleen erittäin tarkasti poliittisten uudistusten etenemistä liittymiskumppanuudessa määritettyjen uudistusprosessin keskeisten tavoitteiden perusteella.

Hungarian

(4) 2004 decemberében az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Unió továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a politikai reformok terén elért haladást a reformfolyamat prioritásait meghatározó csatlakozási partnerség alapján.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(4) maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä edeltäville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski-ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana myönnettävän yhteisön tuen muodossa annettava apu ja liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999(5) mukainen yhteisön tuki olisi sovitettava yhteen avusta Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille Keski-ja Itä-Euroopan maille osana liittymistä edeltävää strategiaa 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 622/98(6) mukaisesti ja siihen sovelletaan liittymiskumppanuudesta annetun asetuksen täydentävyyttä ja erityisesti liittymiskumppanuutta(7) koskevia säännöksiä,

Hungarian

(4) mivel az előcsatlakozási időszakban Közép-és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országaiban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre szánt előcsatlakozási intézkedéseket szolgáló, közösségi támogatásból származó segítséget, valamint az előcsatlakozási strukturális politikák eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/99 tanácsi rendelet [5] értelmében nyújtott segítséget össze kell hangolni az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK [6] rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/99 tanácsi rendelet keretei között, az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról szóló, 1998. március 16-i 622/98/EK tanácsi rendelet [7] feltételes rendelkezéseire is figyelemmel;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK