Ask Google

Results for sdr translation from Finnish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Latvian

Info

Finnish

SDR-koriin kuulumattomat valuutat.

Latvian

valūtas, kas nav iekļautas SDR grozā

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

SDR-koriin kuuluvat valuutat,

Latvian

SDR groza valūtas

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

SDR erityisnosto-oikeutta -— -— -— -— --

Latvian

XDR Speciālās aizņēmuma tiesības -— -— -— -— --

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 12
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Erityinen nosto-oikeus (SDR) määritellään valuuttakorin perusteella.

Latvian

SDR definē kā valūtu grozu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tässä määritelmässä erityisnosto-oikeudet( SDR) katsotaan erilliseksi valuutaksi.

Latvian

Dažkārt repo darījumu noslēdz caur trešo pusi( trīs pušu repo).

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nostooikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alunperin myönnetty

Latvian

SAT izteikts postenis, kas uzrāda SAT summu, kas sākotnēji piešķirta attiecīgajai valstij/ VCB

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Lisäksi edellytetään valuuttavarannon valuuttajakauman erittelemistä neljännesvuosittain kahteen, SDR-koriin kuuluvien valuuttojen määräiseen (valuutat yhteensä) ja muiden valuuttojen määräiseen erään (valuutat yhteensä).

Latvian

Turklāt ceturkšņa intervālos ir vajadzīga arī valūtas iedalīšana bruto rezerves aktīvos, kas denominēti SDR valūtās (kopā) un citās valūtās (kopā).

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Euroalueen valuuttavaranto koostuu erittäin likvideistä, jälkimarkkina- ja luottokelpoisista EKP:n hallussa olevista saamisista ja euroalueen kansallisten keskuspankkien hallussa olevista saamisista, jotka kohdistuvat euroalueen ulkopuolella oleviin ja ovat valuuttamääräisiä (eli muita kuin euromääräisiä), sekä kullasta, varanto-osuuksista IMF:ssä ja erityisistä nosto-oikeuksista (SDR).

Latvian

Euro zonas rezerves aktīvi ir augsti likvīdas, apgrozāmas un nevainojamas maksātspējas prasības pret ārpus euro zonas rezidentiem, kuru turētājs ir ECB (apvienotās rezerves) un VCB (neapvienotie rezervju aktīvi) un kuras ir denominētas ārvalstu valūtās (t.i., valūtās, kas nav euro), zeltā, rezerves pozīcijās SVF un SDR turējumos.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ulkomaiset varannot käsittävät myös i) euroalueella olevien omistamat maa-alueet, kiinteistöt ja muun kiinteän omaisuuden, joka sijaitsee euroalueen ulkopuolella, ja/tai euroalueen ulkopuolella olevien omistamat maa-alueet, kiinteistöt ja muun kiinteän omaisuuden, joka sijaitsee euroalueella, sekä ii) euroalueella olevien omistaman monetaarisen kullan ja erityiset nosto-oikeudet (SDR).

Latvian

Pārrobežu pozīcijas ietver arī i) zemi, citus materiālos neražotos aktīvus un citus nekustamus aktīvus, kas fiziski atrodas ārpus euro zonas un pieder euro zonas rezidentiem un/vai atrodas euro zonā un pieder ārpus euro zonas rezidentiem; un ii) zelta monētas un speciālās aizņēmumu tiesības (SDR), kas pieder euro zonas rezidentiem.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

’valuuttavarannolla’ erittäin likvidejä jälkimarkkina- ja luottokelpoisia eurojärjestelmän hallussa olevia muita kuin euromääräisiä saamisia, jotka kohdistuvat euroalueen ulkopuolella oleviin, sekä kultaa, varanto-osuuksia Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) ja erityisiä nosto-oikeuksia (SDR),

Latvian

“rezerves aktīvi” ir augsti likvīdas, apgrozāmas un nevainojamas maksātspējas prasījumi, kuru turētājs ir Eurosistēma pret ārpus euro zonas rezidentiem un kuri ir denominēti valūtās, kas nav euro, plus zelts, rezerves pozīcijas SVF un SDR turējumā;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty

Latvian

SDR postenis, kas uzrāda SDR summu, ko sākotnēji piešķīra attiecīgajai valstij/NCB

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Erityisillä nosto-oikeuksilla (SDR) tarkoitetaan korollisia kansainvälisiä varantovaroja, jotka IMF loi vuonna 1969 täydentämään jäsenvaltioiden muita varantoja.

Latvian

Finanšu aktīvs jebkurš aktīvs, kas ir: a) skaidra nauda vai b) līgumiska tiesība saņemt skaidru naudu vai citu finanšu instrumentu no cita uzņēmuma, vai c) līgumiska tiesība apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu uzņēmumu, ar potenciāli labvēlīgiem noteikumiem, vai d) cita uzņēmuma pašu kapitāla instruments.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kun suuntaviivoihin nyt tehdään uusia, pääasiassa korkoriskeiltä suojautumista sekä erityisten nosto-oikeuksien (SDR) arvostusta koskevia muutoksia, suuntaviivat tulisi selvyyden vuoksi laatia uudelleen.

Latvian

Pamatnostādne skaidrības nolūkā jāpārstrādā, jo tajā jāveic jauni grozījumi, jo īpaši attiecībā uz procentu likmju risku ierobežojošiem darījumiem un SDR turējumu pārvērtēšanu.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tässä artiklassa erityiset nosto-oikeudet (SDR), erityisten nosto-oikeuksien valuuttakorin pohjana olevat yksittäiset valuutat mukaan luettuina, katsotaan yhdeksi saamiseksi.

Latvian

Šī panta nolūkiem SDR turējumus, t.sk. iezīmētus atsevišķus ārvalstu valūtas turējumus, kas ir SDR groza pamatā, uzskata par vienu turējumu.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty.

Latvian

SAT izteikts postenis, kas uzrāda SAT summu, kas sākotnēji piešķirta attiecīgajai valstij/NCB

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alunperin myönnetty

Latvian

SAT izteikts postenis, kas uzrāda SAT summu, kas sākotnēji piešķirta attiecīgajai valstij/VCB

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kyseisten arvojen laskemisen on perustuttava edellä tarkoitettujen valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen päiväkurssiin suhteessa ecuun ja ecun osalta vastaavasti sen suhteessa erityisnosto-oikeuksiin (SDR).

Latvian

Minēto vērtību aprēķinos izmanto šo valūtu dienas vidējo kursu, kas izteikts ekijos, un ekiju dienas vidējo kursu, kas izteikts SDR, 24 mēnešu ilgā laikposmā, kas beidzas augusta pēdējā dienā tieši pirms 1. janvārī veicamās pārskatīšanas.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vuoden 2005alussa Latvia purki latin kiinnityksen erityis-nosto-oikeuteen (SDR) ja kiinnitti latin euroonkurssilla 0,702804.

Latvian

Avots: ECB.Piezīme. Pozitīva (negatīva) vērtība norāda uz euro kursa kāpumu (kritumu).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Toisia eriä on sen sijaan lisätty: vastattavaa-puolella näitä ovat « erityisten nosto-oikeuksien( SDR) vastaerä » ja vastaavaa-puolella « kulta ja kultasaamiset » sekä « nosto-oikeuksiin, erityisiin nosto-oikeuksiin( SDR) ja vastaaviin liittyvät saamiset », koska näissä suuntaviivoissa edellyte ­ tään myös näitä eriä koskevia kantatietoja.

Latvian

Daži posteņi ir pievienoti, t.i., « SDR atbilstošais postenis » pasīvu pusē un « zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi » un « debitoru parādi no aizņēmuma tiesībām, SDR, citi » aktīvu pusē, jo šo posteņu krājumi ir prasīti šajā pamatnostādnē.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tässä määritelmässä erityisnosto-oikeudet( SDR) katsotaan erilliseksi valuutaksi. Valuuttaswapilla tarkoitetaan valuutan ostoa/ myyntiä avistakauppana jotakin muuta valuuttaa vastaan( avistapää) ja saman määrän samanaikaista myyntiä/ ostamista takaisin termiinikauppana( termiinipää).

Latvian

Tīrā cena ir darījuma cena, izņemot jebkuru atlaidi/ uzkrātos procentus, bet ietverot darījuma izmaksas, kas veido daļu no cenas. Tirgus cena ir cena, kas noteikta zeltam, ārvalstu valūtai vai vērtspapīru instrumentiem,( parasti) neietverot uzkrātos vai atlaides procentus, vai nu organizētā tirgū( t.i. biržā) vai neorganizētā tirgū( t.i. ārpusbiržas tirgū).

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK