Ask Google

Results for ammattialajärjestöjä translation from Finnish to Lithuanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Lithuanian

Info

Finnish

Neuvontaa antavien osoitteiden joukossa on kansallisia viranomaisia, ammattijärjestöjä sekä ammattialajärjestöjä.

Lithuanian

Skelbiamų patarimų šaltiniai – nacionalinės valdžios institucijos, profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Toimivaltaisina viranomaisina voi olla ammattialajärjestöjä edellyttäen, että ne ovat VIII luvussa säädetyn julkisen valvonnan järjestelmän alaisia.

Lithuanian

Kompetentingos institucijos gali būti profesinės asociacijos, su sąlyga, kad jas prižiūri viešosios priežiūros sistema, kaip numatyta VIII skyriuje.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio järjesti syyskuussa 2011 sidosryhmien kuulemisen, johon osallistui maatalousalan ammattilaisia, ammattialajärjestöjä sekä elintarviketeollisuuden ja työntekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten edustajia.

Lithuanian

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais, subūrusi profesinių žemės ūkio ar prekybos organizacijų atstovus, maisto pramonės sektoriaus ir darbuotojų, taip pat pilietinės visuomenės ir Sąjungos institucijų atstovus.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kouluttajina voi toimia asiantuntijoita toimivaltaisen viranomaisen eri osastoilta tai muun muassa akateemista yhteisöä, laboratorioita, ammattialajärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä ja yksityisiä tahoja edustavia asiantuntijoita.

Lithuanian

Dėstytojais gali būti kompetentingos institucijos skyrių ekspertai ir mokslo pasaulio, laboratorijų, profesinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, privačių institucijų ir pan. ekspertai.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ammattialajärjestöjä pyydetään kirjautumaan komission avaamaan edunvalvojien rekisteriin (http://ec.europa.eu/transparency/regrin).

Lithuanian

Profesinės organizacijos kviečiamos registruotis Komisijos interesų grupių atstovų registre (http://ec.europa.eu/transparency/regrin).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Se ilmoittaa mahdollisille tuensaajille, ammattialajärjestöille, talouselämän edustajille ja työmarkkinaosapuolille, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistäville elimille sekä asiaan liittyville kansalaisjärjestöille, ympäristöjärjestöt mukaan lukien, ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja säännöistä, jotka koskevat siitä saatavaa rahoitusta.

Lithuanian

ji informuoja galimus paramos gavėjus, profesines organizacijas, ekonominius ir socialinius partnerius, vyrų ir moterų lygybę skatinančias įstaigas ir atitinkamas nevyriausybines organizacijas, įskaitant aplinkos apsaugos organizacijas, apie tos programos siūlomas galimybes ir apie taisykles programos finansavimui gauti;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ammattialajärjestöjen asema

Lithuanian

Profesinių organizacijų vaidmuo

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tietyillä alueilla, jotka soveltuvat suojatuilla alkuperänimityksillä tai suojatuilla maantieteellisillä merkinnöillä varustettujen viinien tuotantoon, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus rajoittaa kyseisten lupien myöntäminen koskemaan hyväksyttyjen ja edustavien ammattialajärjestöjen suositusten mukaisia uudelleenistutuksia.

Lithuanian

Konkrečiuose plotuose, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, valstybės narės turėtų galėti apriboti tokių leidimų atsodinti suteikimą remdamosi pripažintų ir atstovaujamųjų profesinių organizacijų rekomendacijomis;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ranska esittää, että ”rahaston ei voida katsoa saaneen etua verrattuna muihin yksityisiin rakenteisiin, jotka olisivat voineet toimia samassa asemassa, sillä se on ainoa ranskalainen ammattialajärjestö, jonka tavoitteena on saattaa kalastusalan yritykset yhteen optioiden ostamiseksi futuurimarkkinoilta.”

Lithuanian

Prancūzija tvirtina, kad „ŽRMF negali būti vertinamas kaip turintis palankesnes sąlygas, palyginti su kitomis privačiomis sistemomis, kurių paskirtis tokia pati, nes šis Fondas yra vienintelė profesinė sistema Prancūzijoje, kurios paskirtis – sujungti žvejybos įmones siekiant įgyti teisę į pasirinkimo sandorius ateities rinkose“.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Lisäksi Ranska korostaa, että rahasto on ainoa ranskalainen kalastusalan yritykset yhdistävä ammattialajärjestö, jonka tavoitteena on toimia öljyn futuurimarkkinoilla, ja rahastoon liittyminen on vapaaehtoista.

Lithuanian

Be to, Prancūzija pabrėžia, kad ŽRMF yra vienintelė profesinė organizacija, jungianti ateities naftos rinkose siekiančias veikti žvejybos įmones, o narystė šiame Fonde yra savanoriška.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen arvioimien tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena elimenä sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja välttyminen eturistiriidoilta.

Lithuanian

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmones, susijusias su jos vertinamų gaminių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Osapuolet rohkaisevat alueellaan toimivia ammattialajärjestöjä antamaan sekakomitealle vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia, jotta palveluntarjoajat voisivat täyttää joko kokonaan tai osaksi perusteet, joita sopimuspuolet soveltavat palveluja ja erityisesti ammatinharjoittajien palveluja tarjoavien lupa- ja lisenssimenettelyihin, toimintaan ja todistuksiin.

Lithuanian

Šalys skatina jų teritorijose veikiančias atitinkamas atstovaujančias profesines organizacijas teikti Jungtiniam komitetui rekomendacijas dėl abipusio pripažinimo, kad paslaugų teikėjai galėtų visapusiškai arba iš dalies laikytis kriterijų, kuriuos abi Šalys taiko paslaugų (visų pirma profesinių paslaugų) teikėjų leidimų suteikimui, licencijoms, veiklai ir liudijimams.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Osapuolten ammattialajärjestöt voisivat antaa suosituksia vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusneuvottelujen tukemiseksi ja helpottamiseksi.

Lithuanian

Derybos dėl abipusio pripažinimo susitarimų galėtų būti greitesnės ir paprastesnės, jei profesinės Šalių organizacijos pateiktų savo rekomendacijas.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yleissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti ammattialajärjestöjen suositukset arvioi sekakomitea,

Lithuanian

Profesinių organizacijų pateiktų rekomendacijų vertinimą atlieka Jungtinis komitetas, vadovaudamasis Visuotinio susitarimo 48 straipsnio 2 dalies nuostata,

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

yhteiseen koulutustestiin ja näiden testien käytännön järjestelyihin jäsenvaltioissa saavat osallistua minkä tahansa jäsenvaltion kansalaiset ilman, että heidän tarvitsee ensin olla jäsenenä jossakin ammattialajärjestössä tai rekisteröitynyt tällaiseen järjestöön.

Lithuanian

bendrąjį rengimo testą gali laikyti visų valstybių narių piliečiai ir dalyvauti praktiškai organizuojant tokius testus valstybėse narėse nereikalaujant, kad prieš tai jie taptų profesinės organizacijos nariais ar būtų joje prisiregistravę.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

yhteisten koulutuspuitteiden ansiosta minkä tahansa jäsenvaltion kansalaiset voivat saada ammattipätevyyden kyseisten puitteiden perusteella ilman, että heidän on ensin oltava jäsenenä jossakin ammattialajärjestössä tai rekisteröitynyt tällaiseen järjestöön.

Lithuanian

taikant bendrąją rengimo struktūrą, bet kurios valstybės narės piliečiai gali siekti tokiai struktūrai priklausančios profesinės kvalifikacijos prieš tai nereikalaujant, kad jie taptų profesinės organizacijos nariais ar joje prisiregistruotų.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen arvioimien tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena osapuolena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja se, ettei eturistiriitoja ole.

Lithuanian

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų gaminių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

6) muodostaa tai vahvistaa kumppanuuksia korkea-asteen oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten, ammattialajärjestöjen, viranomaisten, yksityisen sektorin ja tarvittaessa muiden järjestöjen välillä sekä Euroopan yhteisössä että Kanadassa;

Lithuanian

6) kurti ir plėsti aukštojo išsilavinimo ir mokymo bei lavinimo institucijų, profesinių asociacijų, visuomeninių institucijų, privačiojo sektoriaus ir kitų atitinkamų asociacijų tiek Europos bendrijoje, tiek Kanadoje partnerystę;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

6) rohkaista tai vahvistaa kumppanuuksia korkea-asteen oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten, ammattialajärjestöjen, viranomaisten, yksityisen sektorin ja tarvittaessa muiden järjestöjen välillä sekä Euroopan yhteisössä että Amerikan yhdysvalloissa;

Lithuanian

6) skatinti ir plėsti aukštojo išsilavinimo ir profesinio mokymo bei lavinimo institucijų, profesinių asociacijų, visuomeninių institucijų, privačiojo sektoriaus ir kitų atitinkamų asociacijų tiek Europos bendrijoje, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose partnerystę;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai yksityiset laitokset ja järjestöt, mukaan lukien ammattialajärjestöt, yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeudellista perus- tai jatkokoulutusta oikeudellisissa ammateissa toimiville antavat oppilaitokset sekä valtiosta riippumattomat järjestöt jäsenvaltioissa.

Lithuanian

Programa gali naudotis institucijos, valstybinės ar privačios organizacijos, įskaitant profesines organizacijas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus ir teisės bei teisėjų mokymo (tęstinio mokymo) institutus, skirtus praktikuojantiems teisininkams, valstybių narių nevyriausybinėms organizacijoms.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK