Ask Google

Results for konkurssilainsäädäntöön translation from Finnish to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Maltese

Info

Finnish

Konkurssilainsäädäntö – uuden alun helpottaminen

Maltese

Il-li̶i dwar il-fallimenti — Niffa»ilitaw bidu ̶did

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

– yhä parempi lainsäädäntö ja sääntely, etenkin vaikutustenarviointi ja konkurssilainsäädäntö

Maltese

– regolamentazzjoni a³jar, spe»jalment il-li̶i dwaril-falliment u l-evalwazzjoni ta’ l-impatt;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(33) Tiedon siirron ja hyödyntämisen markkinat ovat usein vaikeaselkoiset ja markkinaesteitä syntyy sekä tiedon että yhteyksien puutteesta. Yrityksillä on usein vaikeuksia ottaa käyttöön teknologioita, jotka eivät kuulu niiden perinteiseen toimialaan, ja hyödyntää uudentyyppistä osaamista. Innovointiin liittyvät taloudelliset riskit saattavat olla suuria, voiton saanti saattaa lykkääntyä kehityksen takerrellessa ja onnistumisen ja epäonnistumisen veroseuraamukset eivät välttämättä ole tasapuolisia. Mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvittavasta osaamisesta saattaa olla puutetta. Institutionaaliset ja oikeudelliset esteet voivat viivästyttää tai heikentää uusien markkinoiden avautumista ja niille pääsyä. Konkurssilainsäädäntö voi olla vakavana esteenä yrittäjäriskin ottamiselle, koska pelätään epäonnistumista. Lisäksi taloudelliset olosuhteet voivat määrätä, mitkä innovaatiot toteutetaan ja mitkä jäävät toteuttamatta. Yrittäjyyttä, kilpailukykyä ja innovointia edistävien toimintaolosuhteiden luomiseen yrityksille tulisi sisältyä yrityksiin ja innovointiin liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten uudistusten tehostaminen, jolla pyritään erityisesti lisäämään kilpailukykyä, vähentämään pk-yritysten hallinnollista taakkaa ja luomaan parempi sääntely-ympäristö yrittäjyydelle, yritysten perustamiselle ja luovutuksille sekä kasvulle ja innovoinnille.

Maltese

(33) Is-suq għat-trasferiment u l-assorbiment ta'l-għarfien ħafna drabi mhuwiex trasparenti, u n-nuqqas ta'informazzjoni u n-nuqqas ta'konnessjonijiet joħloq xkiel għas-suq. In-negozji jsibuha wkoll diffiċli li jinkorporaw teknoloġiji li mhumiex parti mill-qasam tradizzjonali ta'attività tagħhom u li jiksbu aċċess għal tipi ġodda ta'ħiliet. Riskji finanzjarji jistgħu jkunu għolja għall-innovazzjoni, jista'jkun hemm dewmien qabel isir profitt minħabba xkiel ta'żvilupp u t-taxxa tista'ma'tkunx newtrali bejn is-suċċess u l-falliment. Jista'jkun hemm nuqqas tal-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu sfruttati l-opportunitajiet. Xkiel istituzzjonali jew regolatorju jista'jdewwem jew ifixkel l-iżvilupp ta'swieq ġodda u l-aċċess għalihom. Liġijiet dwar falliment jistgħu joħolqu nuqqas ta'inċentivi biex jittieħed riskju intraprenditorjali minħabba biża'ta'falliment. Barra minn hekk, ċirkostanzi ekonomiċi jistgħu jiddeterminaw jekk l-innovazzjoni sseħħx jew le. L-iżvilupp ta'ambjent tax-xogħol li jwassal għall-intraprenditorjat, il-kompetittività u l-innovazzjoni għandu jinkludi t-titjib fir-riforma ekonomika u amministrattiva relatata ma'l-intrapriża u l-innovazzjoni, b'mod partikolari għal kompetittività ikbar, għal tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi għall-SMEs u għal ambjent regolatorju aħjar għall-intraprenditorjat, għall-ħolqien tan-negozju u għat-trasferiment, it-tkabbir u l-innovazzjoni tan-negozju.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Edistys on jatkunut lokakuun 2005 kertomuksen jälkeen. Käyttöön on otettu paremmin soveltuvat finanssi-, raha-ja palkkapolitiikat. Veronmaksuvelvollisuuden noudattaminen on parantunut, yritysten talouskuria on valvottu paremmin ja konkurssilainsäädäntöä on parannettu. Energia-, kaivos-ja kuljetusalojen rakenneuudistuksia on jatkettu.

Maltese

Mir-rapport ta'Ottubru 2005 ’l hawn il-progress issokta. Ġew adottati linji ta'politika fiskali, monetarji u tal-pagi aktar xierqa. Tjiebet il-konformità fiskali, id-dixxiplina finanzjarja tal-kumpaniji ġiet infurzata aħjar u l-qafas tal-falliment tjieb. Ir-ristrutturar issokta fis-setturi ta'l-enerġija, il-minjieri u t-trasport.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Edistystä on saavutettu myös lokakuussa 2005 annetun kertomuksen jälkeen. Maassa sovelletaan aiempaa tarkoituksenmukaisempaa finanssi-, raha-ja palkkapolitiikkaa. Verosäännösten noudattamista on tehostettu, yritykset toimivat kurinalaisemmin ja konkurssilainsäädäntöä on kehitetty. Energia-ja kuljetussektorin sekä kaivostoiminnan rakenneuudistuksia on jatkettu.

Maltese

Kompla l-progress mir-rapport ta'Ottubru 2005. Ġiet adottata politika fiskali, monetarja u tas-salarji iktar xierqa. Tjiebet il-konformità fiskali, id-dixxiplina finanzjarja tal-kumpaniji ġiet infurzata aħjar u l-qafas tal-falliment tjieb. Kompla ir-ristrutturar tas-setturi ta'l-enerġija, tal-minjieri u tat-trasport.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Epäselvä konkurssilainsäädäntö, hitaat oikeusjärjestelmät ja heikot velkojien oikeudet hankaloittavat pk-yritysten toimintaa. Jäsenvaltioita kehotetaankin parantamaan pääomamarkkinoihin liittyviä oikeusjärjestelmiään ja oikeudenkäyntimenettelyjään, vähentämään turhaa byrokratiaa ja parantamaan pk-yritysten sääntely-ympäristöä. Varsinkin uusilla jäsenvaltioilla on tilaisuus parantaa nopeasti rahoitusjärjestelmiään ottamalla käyttöön maailmanlaajuisia hyviä toimintatapoja.

Maltese

L-SMEs ibatu meta jkun hemm liġijiet mhux ċari dwar fallimenti, sistemi ġudizzjarji li jimxu bil-mod u drittijiet dgħajjfa tal-kredituri. L-Istati Membri għalhekk huma mistiedna biex itejbu s-sistemi legali tagħhom u l-proċessi ġudizzjali li jaffettwaw is-swieq tal-kapital u jsostnu l-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-burokrazija u jtejbu l-ambjent legali għall-SMEs. B’mod partikolari, l-Istati Membri ġodda għandhom opportunità li jtejjbu s-sistemi finanzjarji tagħhom malajr billi jadottaw prattiċi globali tajba.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kiinan kansantasavalta esitti pyyntönsä syyskuussa 2003. Komissio suoritti laajan analyysin, jonka pohjalta Kiinan viranomaisille luovutettiin kesäkuussa 2004 alustava ja tosiseikkoihin perustuva arvio. Arviossa havaittiin tiettyjä puutteita neljällä alalla, jotka olivat riippumattomuus valtiovallasta, yritysjohto (corporate governance), omaisuus-ja konkurssilainsäädäntö sekä rahoitusala. Markkinatalousasemasta on tarkoitus käydä vielä aiempaa yksityiskohtaisempia keskusteluja Kiinan kanssa tulevina kuukausina.

Maltese

It-talba tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (RPĊ) intlaqgħet f’Settembru 2003. Twettqet analiżi estensiva mill-Kummissjoni, li wasslet għal valutazzjoni preliminarja u sostantiva li ngħatat lill-awtoritajiet Ċiniżi f’Ġunju 2004. F’din il-valutazzjoni, ċerti nuqqasijiet kienu identifikati f’erba'oqsma, li huma influwenza ta'l-istat, iggvernar korporali, liġi tal-proprjetà u liġi tal-likwidazzjoni u s-settur finanzjarju. Il-kwistjoni tal-QES se tkun diskussa ulterjorment maċ-Ċina f’aktar dettall fix-xhur li ġejin.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Suuria haasteita liittyy vielä markkinoille tulon ja niiltä poistumisen edellytyksiin, sopimusten täytäntöönpanoon, hallinto-ja oikeusjärjestelmän tehostamiseen sekä yrityksille sääntelystä aiheutuvien rasitteiden vähentämiseen. Uusi kaupparekisterilaki on pantava kokonaisuudessaan täytäntöön, jotta yritysten rekisteröimistä voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa. Parlamentti ei ole vielä hyväksynyt konkurssilainsäädäntöön ehdotettuja muutoksia. Tarvitaan uusia toimia, jotta sääntelykehyksen rationalisoinnissa saavutetaan konkreettista edistystä, mukaan luettuina järjestelmällisemmät vaikutusten arvioinnit ja yksinkertaistamisen jatkaminen. Hallinnon tehostamista on jatkettava. Hallintomenettelylakiin ei sisällytetty yleistä ”hiljaisen hyväksymisen” periaatetta. Oikeudenkäyntimenettelyjen tehostamisessa on vielä paljon tehtävää. Luonnosta uudeksi siviiliprosessilaiksi ei ole vielä toimitettu parlamentille. Sovittelua käytetään edelleenkin vain harvoin tuomioistuinten ulkopuolisena menettelynä. Yksityiset ulosottomiehet eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa.

Maltese

Jibqa'sfidi ewlenin biex jitjiebu l-kondizzjonijiet tad-dħul u l-ħruġ mis-suq u għall-infurzar tal-kuntratti, biex tizdied l-effiċjenza tas-sistema amministrattiva u legali, u biex jitnaqqas il-piż regolatorju fuq in-negozju. Ir-Reġistru Kummerċjali l-ġdid għad għandu bżonn li jkun implimentat bis-sħiħ biex jissimplifika u jħaffef ir-reġistrazzjoni tan-negozju. L-emendi proposti fil-leġiżlazzjoni dwar l-insolvenza għadhom ma ġewx adottati mill-Parlament. Hemm bżonn ta'sforzi ġodda biex jinkiseb aktar progress tanġibbli fit-tħaffif tal-qafas regolatorju, inklużi permezz ta'valutazzjonijiet sistematiċi ta'impatt u aktar simplifikazzjoni. Hemm bżonn li titjieb aktar il-funzjoni ta'l-amministrazzjoni. Il-Kodiċi tal-Proċedura Amministrattiva ma introduċietx il-prinċipju tal-“kunsens sieket” b'mod aktar universali. Għad hemm sfidi importanti biex tizdied l-effiċjenza tal-proċeduri tal-qorti. L-abbozz il-ġdid tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għadu ma ġiex sottomess lill-Parlament. Il-medjazzjoni bħala proċedura ta'soluzzjoni barra l-qorti għadha mhix użata wisq. Hemm bżonn li ibdew jaħdmu l-bailiffs privati.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Talouden kurinalaisuutta on edelleen lisättävä. Seurannassa olevalle valtion omistamien suuryritysten ryhmälle kertyy edelleen uusia maksurästejä. Konkurssimenettelyjen sääntelykehyksessä on yhä puutteita ja velkojien asema on pysynyt huonona. Tämä johtuu erityisesti konkurssimenettelyjen pitkähköstä kestosta ja konkurssipesistä saatavien varojen vähäisyydestä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että konkurssilainsäädäntöön vastikään tehty muutos pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Maltese

Id-dixxiplina finanzjarja għandha tissaħħaħ iktar. Il-grupp ta'l-intrapriżi pubbliċi l-kbar li kienu mmonitorjati għadhom qed jakkumulaw arretrati ġodda. Għad hemm nuqqasijiet fil-qafas tal-falliment u l-protezzjoni tal-kreditur għadha dgħajfa, minħabba, partikolarment, iż-żmien relattivament twil u l-perċentwal baxx ta'rkupru ta'każijiet ta'falliment. Dan jenfasizza l-importanza ta'l-implimentazzjoni effikaċi ta'l-emenda reċenti li saret fil-qafas tal-falliment.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Toukokuun 2006 kertomuksessa todettiin, että oikeusjärjestelmän toiminnan parantamista ja yrityksille sääntelystä aiheutuvien rasitteiden vähentämistä on jatkettava. Edistymistä on tapahtunut jonkin verran seuraavilla aloilla: Luonnos siviiliprosessilaiksi toimitettiin parlamentin käsittelyyn toukokuussa. Toukokuussa hyväksyttiin lisäksi muutoksia konkurssilainsäädäntöön. Talouskasvuneuvosto hyväksyi kesäkuussa sääntelyn parantamista koskevan toimintasuunnitelman, johon sisältyy selvitys niistä voimassa olevista säännöksistä, jotka tuottavat eniten ongelmia.Tietyt kysymykset ovat kuitenkin edelleen ratkaisematta. Kaupparekisterilaki on pantava kaikilta osiltaan täytäntöön ja sähköinen kaupparekisteri on saatava täysin toimintakuntoon. Sääntelystä aiheutuvien rasitteiden vähentämispyrkimyksiä on edelleen jatkettava ja kohteeksi on otettava erityisesti ne säännökset, joista aiheutuu eniten esteitä liiketoiminnalle. Sääntelyn vaikutuksia on arvioitava järjestelmällisemmin. Hallinto-ja oikeusjärjestelmän toimintaa on vielä kehitettävä.

Maltese

Għal fondi strutturali, l-acquis jipprovdi erba'tipi ta'kontroll li jistgħu jwasslu għall-korrezzjonijiet finanzjarji. Fl-ewwel lok, kull Stat Membru għandu jissottometti pogrammi operattivi li jindikaw kif il-fondi se jiġu mħallsa f’kull settur. Dawn il-programmi għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni qabel ma jkunu jistgħu jsiru pagamenti. Ebda pagamenti bil-quddiem ma jistgħu jsiru sakemm il-Kummissjoni tadotta formalment il-programmi. Fit-tieni lok, kull Membru Stat għandu jipprova li jkun stabbilixxa awtoritajiet adegwati ta'amministrazzjoni, ċertifikazzjoni u verifika. Ebda pagamenti interim ma jsiru jekk il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li dawn l-awtoritajiet jaħdmu b’mod effiċjenti. Fit-tielet lok, il-ħlas korrispondenti ta'fondi għal dan il-programm jew programmi jista'jiġi interrot, sospiż jew kanċellat jekk, abbażi ta'riżultanzi tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tissuspetta jew issib każi ta'irregolaritajiet jew frodi inklużi prattiċi ta'korruzzjoni. Finalment, b’żieda ma'din il-firxa ta'miżuri ta'salvagwardja għall-fondi ta'l-UE, korrezzjonijiet finanzjarji jistgħu jsiru f’każ li jirriżultaw irregolaritajiet individwali jew sistematiċi mill-kontrolli regolari ex-post.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yleistä Ukraina esitti Euroopan unionille perustellun pyynnön markkinatalousaseman myöntämisestä kaupan suojatoimenpiteitä koskevia tutkimuksia varten toukokuussa 2002. Ukrainan pyyntöä tarkasteltiin seuraavien kumulatiivisten vaatimusten perusteella, joita pidetään keskeisinä sen arvioimisessa, voidaanko koko maata pitää markkinatalousalueena polkumyynnin vastaisissa tutkimuksissa. 1. Valtion vähäinen vaikutusvalta yritysten voimavarojen kohdentamisessa ja päätöksenteossa, tapahtuipa tämä suoraan tai välillisesti (esim. julkiset elimet) esimerkiksi käyttämällä valtion vahvistamia hintoja tai harjoittamalla syrjintää vero-, kauppa tai valuuttajärjestelmissä. 2. Sellaisten yksityistämiseen liittyvien vääristymien puuttuminen, joita valtio aiheuttaa yritysten toiminnalle (eli vanhan järjestelmän purkaminen). Markkinattomien kauppa-tai korvausjärjestelmien (kuten vaihtokaupan) puuttuminen. 3. Yritysten johtamis-ja hallintojärjestelmän asianmukaisen toiminnan takaava, avoin ja syrjimätön yrityslainsäädäntö ja sen täytäntöönpano (kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen, osakkeenomistajien suoja, tarkkojen yritystietojen julkinen saanti). 4. Omistusoikeudet ja toimivan konkurssijärjestelmän takaavat johdonmukaiset, tehokkaat ja avoimet lait ja niiden täytäntöönpano. 5. Valtiosta riippumattomasti toimiva asianmukainen rahoitussektori, jonka toiminnan edellytyksinä ovat sekä lainsäädännössä että käytännössä riittävät vakuudet ja riittävä valvonta. Määrittääkseen, täyttääkö Ukraina nämä vaatimukset, komission yksiköt tutkivat Ukrainan viranomaisten toimittamat tiedot, joita verrattiin myös muista luotettavista ulkoisista lähteistä (OECD, IMF, EBRD, Maailmanpankki jne.) saatuihin tietoihin samoin kuin sen omiin Ukrainan vientiä koskeneisiin polkumyynnin vastaisiin tutkimuksiin. Maaliskuussa 2003 komissio antoi alustavan arvionsa Ukrainan markkinatalousasemaa koskeneesta pyynnöstä. Arvion mukaan markkinatalousasemaa koskevat viisi vaatimusta eivät täyttyneet, vaikka edistystä olikin tapahtunut. Ukrainan viranomaisia kehotettiin toteuttamaan tiettyjä toimia ja toimittamaan lisätietoja kaikkien viiden vaatimuksen osalta. Toukokuussa 2004 antamassaan uudessa arviossa komissio totesi, että kolmen vaatimuksista voitiin katsoa täyttyneen ja edistystä ja/tai lisätietoja tarvitaan enää seuraavilla kahdella alalla, jotta Ukrainalle voitaisiin myöntää markkinatalousasema: konkurssilainsäädäntö ja valtion puuttuminen hintoihin. Ukrainan toteutettua lisätoimenpiteitä parantaakseen konkurssilainsäädäntöä ja korjatakseen valtion puuttumisen hintoihin komissio katsoo nyt, että Ukraina täyttää kaikki markkinatalousaseman myöntämiselle kaupan suojatoimenpiteitä koskevia tutkimuksia varten asetetut vaatimukset. -

Maltese

Kuntest ġenerali L-Ukraina ressqet it-talba dokumentata tagħha lill-Unjoni Ewropea biex tingħata l-istatus ta'ekonomija tas-suq (MES) għar-raġunijiet ta'investigazzjonijiet dwardifiża kummerċjali f’Mejju 2002. It-talba ta'l-Ukraina ġiet eżaminata fid-dawl tal-kriterji kumulattivi li ġejjin, li jidhru pertinenti sabiex jiġi assessjat jekk pajjiż bħala tali jistax jiġi meqjus bħala pajjiż ta'l-ekonomija tas-suq għall-fini ta'l-investigazzjonijiet ta'l-anti-dumping. 1. Livell baxx ta'influwenza min-naħa tal-gvern dwar l-allokazzjoni ta'riżorsi u deċiżjonijiet ta'intrapriżi, kemm b’mod dirett jew indirett (eż. Korpi pubbliċi), pereżempju permezz ta'l-użu ta'prezzijiet stabbiliti mill-Istat, jew diskriminazzjoni fir-reġim tat-taxxa, tal-kummerċ u tal-munita. 2. Nuqqas ta'distorsjonijiet indotti mill-Istat fl-operazzjoni ta'l-intrapriżi marbuta mal-privatizzazzjoni (i.e. "carry-over" mis-sistema l-qadima). In-nuqqas ta'użu ta'kummerċ mhux fis-suq jew sistemi ta'kumpens (bħall-kummerċ ta'skambju). 3. Eżistenza u implimentazzjoni ta'liġi tal-kumpaniji, trasparenti u mhux diskriminatorja li tiżgura governanza tal-korporazzjonijiet adattata (applikazzjoni ta'livelli internazzjonali ta'kontabilità, ħarsien ta'l-azzjonisti, disponibilità pubblika ta'informazzjoni eżatta tal-kumpaniji). 4. Eżistenza u implimentazzjoni ta'sett ta'liġijiet koerenti, effiċjenti u trasparenti li jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà u t-tħaddim ta'reġim effettiv ta'falliment. 5. Eżistenza ta'settur finanzjarju ġenwin li jopera b'mod indipendenti mill-Istat u li fih il-liġi u l-prassi huma soġġetti għal dispożizzjonijiet suffiċjenti ta'garanzija u sorveljanza xierqa. Sabiex ikun determinat jekk l-Ukraina ssodisfatx dawn il-kriterji, is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet ta'l-Ukraina u qabbluha wkoll ma'informazzjoni miksuba minn għadd ta'sorsi esterni awtorevoli (OECD, IMF, EBRD, il-Bank Dinji etc.) kif ukoll mill-investigazzjonijiet tagħha stess dwar l-anti-dumping li jinvolvu esportazzjonijiet mill-Ukraina. F’Marzu 2003 l-Kummissjoni ħarġet l-assessjar preliminari tagħha dwar it-talba ta'l-Ukraina għall-istatus ta'ekonomija tas-suq, u kkonkludiet li, minkejja l-progress, il-ħames kriterji għall-istatus ta'l-ekonomija tas-suq ma ntlaħqux. L-awtoritajiet ta'l-Ukraina kienu għalhekk mitluba li jimplimentaw ċerti azzjonijiet u jipprovdu informazzjoni addizzjonali fir-rigward tal-ħames kriterji kollha. F’assessjar ġdid maħruġ f’Mejju 2004, il-Kummissjoni kkonkludiet li tlieta mill-kriterji setgħu jiġu meqjusa solvuti, u li kien fadal żewġ oqsma biss fejn progress ulterjuri u/jew informazzjoni ulterjuri rispettivament kienet meħtieġa sabiex l-Ukraina tingħata l-istatus ta'ekonomija tas-suq: leġiżlazzjoni dwarfalliment u interferenza fil-prezzijiet min-naħa ta'l-Istat. Wara li l-Ukraina ħadet passi ulterjuri biex ittejjeb il-leġiżlazzjoni dwar il-falliment u biex issolvi l-kwistjoni ta'l-interferenza tal-prezzijiet min-naħa ta'l-Istat, il-Kummissjoni issa tikkunsidra li l-Ukraina laħqet il-kriterji kollha sabiex tingħata l-istatus ta'ekonomija tas’-suq għall-fini ta'l-investigazzjonjiet tad-difiża tal-kummerċ. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Yritysten rekisteröimismenettelyjen uudistamista on jatkettu, ja uusi kaupparekisterilaki annettiin maaliskuussa 2006. Uuden lain mukaan tuomioistuimet eivät enää vastaa yritysten rekisteröinnistä, vaan se hoidetaan pelkkänä hallinnollisena menettelynä. Kansallinen verovirasto aloitti toimintansa tammikuussa 2006, ja sen ainoa tehtävä on valtiolle maksettavien verojen ja sosiaaliturvamaksujen kanto. Konkurssilainsäädäntöön tehtävät muutokset, joilla lisätään konkurssimenettelyjen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä ja lyhennetään niiden kestoa, toimitettiin parlamentille marraskuussa 2005. Sääntelyjärjestelmien tarkistamista on jatkettu, mutta edistyminen on ollut vähäistä. Vastikään perustettu valtionhallinnon ja hallintouudistusten ministeriö vastaa voimassa olevan sääntelyjärjestelmän tarkistamisen ja optimoinnin koordinoinnista sekä antaa ohjeita vaikutusten arvioinnissa käytettävien menetelmien kehittämiseksi. Lisäksi on ehdotettu toimia, joilla optimoidaan julkishallinnon koko ja rakenne, kehitetään koulutusta ja tarjotaan julkishallinnon sähköisiä palveluja. Maaliskuussa 2006 annettiin uusi hallintomenettelylaki. Välimiesmenettelyihin sovellettavan lain antamisen jälkeen on avattu kolme välimieskeskusta.

Maltese

Kompliet ir-riforma fir-reġistrazzjoni tan-negozju u kienet adottata l-Liġi dwar ir-Reġistru Kummerċjali f’Marzu ta'l-2006. Il-liġi tipprevedi li r-reġistrazzjoni tan-negozju tinħareġ barra mill-qrati u tinbidel fi proċedura purament amministrattiva. L-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul bdiet taħdem f’Jannar ta'l-2006 bir-responsabbiltà unika li tiġbor it-taxxi tal-gvern ċentrali u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. F'Novembru ta'l-2005 kienu sottomessi lill-Parlament emendi fil-leġiżlazzjoni ta'l-insolvenza biex jittejbu l-effiċjenza, it-trasparenza u l-ħeffa tal-proċedura ta'l-insolvenza. Kompliet ir-reviżjoni tar-reġimi regolatorji iżda bi progress limitat. Il-Ministeru ta'l-Amministrazzjoni ta'l-Istat u r-Riforma Amministrattiva li twaqqaf m’ilux għandu l-inkarigu li jikoordina r-reviżjoni u l-ottimizzazzjoni tar-reġimi regolatorji eżistenti u biex jagħti gwida fuq it-titjib tal-metodoloġija tal-valutazzjonijiet ta'l-impatt. Kienu proposti miżuri biex jottimizzaw id-daqs u l-istruttura ta'l-amministrazzjoni pubblika, biex jittejjeb it-taħriġ u tkun promossa l-provvista tas-servizzi elettroniċi tal-gvern. Il-Kodiċi ta'Proċedura Amministrattiva l-ġdid kien adottat f’Marzu ta'l-2006. Wara l-adozzjoni tal-Liġi dwar l-Arbitraġġ, infetħu tliet ċentri ta'arbitraġġ.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK