Ask Google

Results for ihmisoikeustoimikunnalle translation from Finnish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Polish

Info

Finnish

[15] YK:n raportti toimitettiin ihmisoikeustoimikunnalle Genevessä maaliskuussa 2005.

Polish

[15] Raport ONZ został przedstawiony Komisji Praw Człowieka w marcu 2005 r. w Genewie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Intian ja Madhya Pradeshin hallituksille ja Dow Chemical -yhtiölle.

Polish

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komisji Praw Człowieka ONZ, rządom Indii i stanu Madhja Pradesz oraz firmie Dow Chemical Company.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskeva eurooppalainen sopimus

Polish

Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Alexander Arabadjiev syntynyt 1949; oikeustieteen opintoja (St. Kliment Ohridski -yliopisto, Soa); Blagoevgradin alioikeuden tuomari (1975–1983); Blagoevgradin alueellisen tuomioistuimen tuomari (1983–1986); korkeimman oikeuden tuomari (1986–1991); perustuslakituomioistuimen tuomari (1991–2000); Euroopan ihmisoikeustoimikunnan jäsen (1997–1999); Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002– 2003); parlamentin jäsen (2001–2006); tarkkailijana Euroopan parlamentissa; yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.1.2007 alkaen.

Polish

Ján Mazák urodzony w 1954 r.; doktor nauk prawnych (uniwersytet Pavol Jozef Safarik, Koszyce, 1978); profesor prawa cywilnego (1994) i prawa wspólnotowego (2004); dyrektor instytutu prawa wspólnotowego na wydziale prawa w Koszycach (2004); sędzia w Krajský súd (sądzie rejonowym) w Koszycach (1980); zastępca prezesa (1982) i prezes (1990) Mestský súd (sądu miejskiego) w Koszycach; członek słowackiej adwokatury (1991); radca prawny trybunału konstytucyjnego (1993–1998); wiceminister sprawiedliwości (1998–2000); prezes trybunału konstytucyjnego (2000–2006); członek komisji weneckiej (2004); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Alexander Arabadjiev syntynyt vuonna 1949; oikeustieteen opintoja (St. Kliment Ohridski yliopisto, Sofia); Blagoevgradin alioikeuden tuomari (1975–1983); Blagoevgradin alueellisen tuomioistuimen tuomari (1983–1986); korkeimman oikeuden tuomari (1986–1991); perustuslakituomioistuimen tuomari (1991–2000); Euroopan ihmisoikeustoimikunnan jäsen (1997–1999); Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002–2003); parlamentin jäsen (2001–2006); tarkkailijana Euroopan parlamentissa; yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.1.2007 alkaen.

Polish

Johns (Nowy Jork), Georgetown, Paris-II, Georgia (Ateny) oraz w międzynarodowym instytucie uniwersyteckim (Luksemburg); koordynator European Business Law Pallas Program, zorganizowanego przy uniwersytecie w Nijmegen; członek komitetu doradczego Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych; podsekretarz stanu ds. przemysłu i handlu w okresie prezydencji włoskiej w Radzie; członek grupy roboczej Wspólnoty Europejskiej ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO) i dyrektor sesji 1997 centrum badań naukowych akademii prawa międzynarodowego w Hadze poświęconejWTO; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 4 marca 1998 r. do dnia 3 maja 2006 r.; rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 4 maja 2006 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Alexander Arabadjievsyntynyt vuonna 1949; oikeustieteen opintoja (St. Kliment Ohridski yliopisto, So¢a); Blagoevgradin alioikeuden tuomari (1975–1983); Blagoevgradin alueellisen tuomioistuimen tuomari (1983–1986); korkeimman oikeuden tuomari (1986–1991); perustuslakituomioistuimen tuomari (1991–2000); Euroopan ihmisoikeustoimikunnan jäsen (1997–1999); Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002–2003); parlamentin jäsen (2001–2006); tarkkailijana Euroopan parlamentissa; unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007 alkaen.

Polish

Paolo Mengozzi urodzony w¬1938¬r.; profesor prawa międzynarodowego i¬kierownik katedry prawa Wspólnot Europejskich im. Jeana Monneta na uniwersytecie w¬Bolonii; doktor honoris causa Uniwersytetu Carlosa III w¬Madry-cie; profesor zaproszony na uniwersytetach: Johns Hopkins (Bologna Center), St.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Francis Geoffrey Jacobs syntynyt 1939, barrister; Queen’s Counsel; Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön virkamies; julkisasiamies J. P. Warnerin lakimies- avustaja; eurooppaoikeuden professori, Lontoon yliopisto; Centre of European Law’n johtaja, King’s College, Lontoo; kirjoittanut useita eurooppaoikeutta käsitteleviä teoksia; yhteisöjen tuomioistuimen julkis- asiamies 7.10.1988 alkaen.

Polish

Francis Geoffrey Jacobs urodzony w 1939 r.; barrister, Queen’s Counsel; urzędnik w sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka; referendarz rzecznika generalnego J.P. Warnera; profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Londynie; dyrektor centrum prawa europejskiego King’s College London; autor prac z dziedziny prawa europejskiego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 1988 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Francis Geoffrey Jacobs syntynyt 1939; barrister; Queen’s Counsel; Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön virkamies; julkisasiamies J. P. Warnerin lakimiesavustaja; eurooppaoikeuden professori, Lontoon yliopisto; Centre of European Law’n johtaja, King’s College, Lontoo; kirjoittanut useita eurooppaoikeutta käsitteleviä teoksia; yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988 alkaen.

Polish

Francis Geoffrey Jacobs urodzony w 1939 r.; barrister; Queen’s Counsel; urzędnik w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka; referendarz rzecznika generalnego M.J.P. Warnera; profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie Londyńskim; dyrektor Centrum Prawa Europejskiego, King’s College, Londyn; autor prac z dziedziny prawa europejskiego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 1988 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

José Narciso da Cunha Rodrigues syntynyt 1940; eri tehtäviä oikeuslaitoksen palveluksessa (1964–1977); oikeuslaitoksen uudistamista koskevien tutkimusten toteuttamiseen ja koordinointiin liittyviä eri tehtäviä; hallituksen edustaja Euroopan ihmisoikeustoimikunnassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (1980–1984); Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitean asiantuntija (1980–1985); rikoslain ja oikeudenkäyntimenettelystä rikosasioissa annetun lain uudistamista koskevan työryhmän jäsen; Procurador-Geral da República (1984–2000); Euroopan unionin petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsen (1999–2000); yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000 alkaen.

Polish

José Narciso da Cunha Rodrigues urodzony w 1940 r.; pełnił różne funkcje w sądownictwie (1964-1977); odpowiedzialny za różne przedsięwzięcia rządowe zmierzające do realizacji i koordynacji studiów nad reformą systemu sądowego; pełnomocnik rządu przy Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Praw Człowieka (1980-1984); ekspert Komitetu Kierowniczego Praw Człowieka w Radzie Europy (1980-1985); członek Komisji Nowelizacyjnej Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego; Procurador-Geral da República (1984-2000); członek komitetu nadzorczego przy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Zwalczania Korupcji (OLAF) (1999-2000); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2000 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

José Narciso da Cunha Rodrigues syntynyt 1940; eri tehtäviä oikeuslaitoksen palveluksessa (1964–1977); oikeuslaitoksen uudistamista koskevien tutkimusten toteuttamiseen ja koordinointiin liittyviä eri tehtäviä; hallituksen edustaja Euroopan ihmisoikeustoimikunnassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (1980–1984); Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitean asiantuntija (1980–1985); rikoslain ja oikeudenkäyntimenettelystä rikosasioissa annetun lain uudistamista koskevan työryhmän jäsen; Procurador-Geral da República (1984–2000); Euroopan unionin petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsen (1999–2000); yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000 alkaen.

Polish

José Narciso da Cunha Rodrigues urodzony w 1940 r.; pełnił różne funkcje w sądownictwie (1964–1977); odpowiedzialny za różne przedsięwzięcia rządowe zmierzające do realizacji i koordynacji studiów nad reformą systemu sądowego; przedstawiciel rządu przy Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Praw Człowieka (1980–1984); ekspert Komitetu Kierowniczego Praw Człowieka w Radzie Europy (1980–1985); członek komisji nowelizacyjnej kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego; prokurator generalny republiki (1984–2000); członek komitetu nadzorczego przy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Zwalczania Korupcji (OLAF) (1999–2000); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2000 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Myös ihmisoikeudet olivat esillä useaan otteeseen. Erityisesti keskusteltiin EU:n sopimuksiin sisältyvästä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta lausekkeesta, vuosia 2005 ja 2006 koskevista EU:n ihmisoikeusraporteista, Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta, ihmisoikeustilanteesta Tunisiassa, Guantanamon vankien tilanteesta, Tšetšenian tilanteesta vaalien jälkeen, kansalaisyhteiskunnasta Venäjällä ja suhteista Venäjään toimittaja Anna Politkovskajan murhan jälkeen.

Polish

Tegoroczne dyskusje skupiały się wokół wyzwań związanych z sektorem energetycznym, a w szczególności problemów bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej, efektywności energetycznej, słabych punktów europejskiej sieci energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celach ogrzewania i chłodzenia, Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (zielona księga) oraz strategii na rzecz biomasy i biopaliw.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

-ottaa huomioon 24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ensisijaisista tavoitteista ja suosituksista YK:n ihmisoikeustoimikunnan Genevessä 61. istuntoa varten [5],

Polish

-uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 61 sesji Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w Genewie [5],

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeustoimikunnan maaliskuussa 2004 tekemän päätöksen Eritreaa vastaan,

Polish

-uwzględniając orzeczenie przeciwko Erytrei wydane w marcu 2004 r. przez Afrykańską Komisję ds. Praw Człowieka,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan (IOT) 61. istunnon, joka pidetään Genevessä 14. maaliskuuta— 22. huhtikuuta 2005,

Polish

-uwzględniając 61 sesję Komisji Praw Człowieka ONZ (KPCz ONZ), która odbędzie się w Genewie w dniach 14 marca — 22 kwietnia 2005 r.,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan antamat päätöslauselmat ja sen päätöksen nimittää erityisedustaja raportoimaan Valko-Venäjän tilanteesta,

Polish

-uwzględniając rezolucje przyjęte przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka i jej decyzję o powołaniu specjalnego sprawozdawcy dla Białorusi,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 15. huhtikuuta 2004 antaman päätöslauselman Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta;

Polish

-uwzględniając rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka na Białorusi przyjętą przez Komisję Praw Człowieka ONZ w dniu 15 kwietnia 2004 r.,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeustoimikunnasta vuodesta 1996 alkaen,

Polish

-uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie KPCz ONZ w okresie od roku 1996,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

10. kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan päätöslauselman antamista Nepalista YK:n ihmisoikeustoimikunnan 61. kokouksessa; kehottaa YK:n ihmisoikeustoimikuntaa nimittämään maaliskuussa 2005 Genevessä pidettävässä kokouksessaan erityisedustajan tarkkailemaan Nepalin ihmisoikeustilannetta;

Polish

10. wzywa Radę i Komisję, aby poparły rezolucje w sprawie Nepalu podczas 61 sesji Komisji Praw Człowieka ONZ, oraz wzywa ową Komisję Praw Człowieka ONZ, aby podczas swego posiedzenia w marcu 2005 r. w Genewie powołała specjalnego sprawozdawcę w celu monitorowania przestrzegania praw człowieka w Nepalu;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

10. pyytää puheenjohtajavaltiota ja neuvostoa antamaan täyden tukensa ihmisoikeustoimikunnan vuonna 2004 nimittämän ihmiskauppaa, erityisesti nais-ja lapsikauppaa käsittelevän erityisedustajan toiminnalle;

Polish

10. zwraca się do Prezydencji i Rady o udzielenie pełnego poparcia misji specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. zwalczania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, jaka została mu powierzona przez Komisję Praw Człowieka w 2004 r.;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

11. kehottaa selkkauksen molempia osapuolia hyväksymään ihmisoikeustarkkailijoiden lähettämisen kansallisen ihmisoikeustoimikunnan suojeluksessa ja kehottaa EU:ta ja YK:ta tarjoamaan teknistä ja taloudellista tukea tähän tarkoitukseen;

Polish

11. wzywa obie strony konfliktu do wyrażenia aprobaty na wysłanie obserwatorów praw człowieka pod auspicjami Krajowej Komisji Praw Człowieka, oraz wzywa Unię Europejską i ONZ, aby udzieliły technicznego i finansowego wsparcia tej inicjatywie;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK