Ask Google

Results for kaasuntoimitussopimuksia translation from Finnish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Polish

Info

Finnish

Kilpailun pääosasto tutkii parhaillaan myös Belgian markkinoilla tehtyjä pitkäaikaisia kaasuntoimitussopimuksia.

Polish

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji również bada sprawę dotyczącą długoterminowych umów dostaw gazu na rynku belgijskim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Se antaisi kaikille nykyisille ja tuleville markkinatoimijoille mahdollisuuden tehdä kaasuntoimitussopimuksia tasapuolisin toimintaedellytyksin.

Polish

Dałoby to wszystkim obecnym i przyszłym uczestnikom rynku możliwość zawierania umów dostaw gazu na jednakowych warunkach.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

a) kaasuntoimitussopimuksia, jotka tehdään toisen jäsenvaltion verkkoon kuuluvan vaatimukset täyttävän asiakkaan kanssa, ei voida kieltää, jos tämän asiakkaan katsotaan olevan vaatimukset täyttävä asiakas molemmissa näistä verkoista,

Polish

a) kontrakty na dostawy zawierane z uprawnionym odbiorcą w systemie innego Państwa Członkowskiego nie są zabronione, jeżeli odbiorca jest uważany za uprawnionego w obu rozważanych systemach;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

a) vaatimukset täyttävän asiakkaan kanssa jonkin toisen jäsenvaltion järjestelmän puitteissa tehtäviä, 15, 16 ja 17 artiklan säännösten mukaisia kaasuntoimitussopimuksia ei kielletä, jos kyseistä asiakasta pidetään vaatimukset täyttävänä molemmissa järjestelmissä,

Polish

a) kontrakty na dostawy gazu zawierane zgodnie z postanowieniami art. 15, 16 i 17 z kwalifikującym się odbiorcą sieci innego Państwa Członkowskiego nie są zabronione, w przypadku gdy odbiorca w obydwu tych sieciach uważany jest za kwalifikującego się;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

E.ON sitoutui toteuttamaan kahdeksanvuotisen kaasun vapauttamisohjelman (1 miljardi m3 vuodessa) ja luovuttamaan MOL E & P:n kanssa tekemästään kymmenvuotisesta kaasuntoimitussopimuksesta puolet niin sanotun sopimusvapautuksen kautta. Näiden kahden toimenpiteen perusteella va-

Polish

E.ON zobowiązał się do wprowadzenia w życie ośmioletniego programu uwalniania gazu (1 mld metrów sześciennych na rok) oraz do zbycia połowy swojej 10-letniej umowy dostaw gazu z MOL E & P poprzez tzw. uwolnienie umowy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

E.ONille siirtyivät myös MOL WMT:n nykyiset pitkäaikaiset kaasuntoimitussopimukset, joita MOL WMT oli tehnyt erityisesti Gazpromin kanssa, ja pystyi näin määräämään Unkarin kaikista kaasuvaroista, sekä tuoduista että kotimaisista.

Polish

E.ON przejął również znajdujące się w portfelu MOL WMT długoterminowe umowy dostaw gazu, zawarte zwłaszcza z Gazpromem, i byłby w stanie kontrolować całość węgierskich zasobów gazu, zarówno krajowych, jak i pochodzących z państw trzecich.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kaasualan avaaminen kilpailulle vuonna 2005 toi tullessaan erityisongelman, joka liittyy mahdollisuuteen, että pitkäaikaiset kaasuntoimitussopimukset yhtäältä vakiintuneiden toimittajien ja toisaalta jakeluyhtiöiden sekä teollisten ja kaupallisten käyttäjien välillä sulkevat tuotantoketjun loppupään markkinat kilpailulta.

Polish

Szczególnym problemem, jaki powstał po otwarciu sektora gazowego na konkurencję w 2005 r., jest możliwe wykluczenie z rynku stanowiącego następne ogniwo w procesie dystrybucji przez długoterminowe umowy dostaw gazu zawarte pomiędzy, z jednej strony, tradycyjnymi dostawcami a przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi oraz użytkownikami przemysłowymi i handlowymi, z drugiej strony.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kesäkuussa (27) kilpailun pääosasto lopetti tutkimukset, jotka koskivat Gazpromin ja Saksan suurimman tukkukauppiaan E.ON Ruhrgas AG:n välisiä kaasuntoimitussopimuksia sopimuspuolten poistettua sopimuksista alueelliset rajoitukset. E.ON Ruhrgas AG kuuluu E.ON-konserniin.

Polish

W czerwcu27 Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zakończyła badanie umów dostaw gazu zawartych pomiędzy Gazpromem a największym niemieckim przedsiębiorstwem sprzedaży hurtowej E.on Ruhrgas AG, które jest częścią grupy E.on, uzyskawszy usunięcie ograniczeń terytorialnych z tych umów.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kyseinen toiminta tuotti tuloksia, sillä Gazprom suostui poistamaan alueelliset rajoitukset EU:n monien tärkeiden vakiintuneiden tukkukauppiaiden kanssa tekemistään kaasuntoimitussopimuksista.

Polish

Starania te zostały nagrodzone usunięciem ograniczeń terytorialnych z umów dostaw gazu zawartych przez Gazprom z kilkoma ważnymi tradycyjnymi dystrybutorami hurtowymi w UE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Saksan Bundeskartellamt julkaisi selvityksen Saksan paikallisten sähkölaitosten (”Stadtwerke”) kanssa tehtävistä pitkäaikaisista kaasuntoimitussopimuksista.

Polish

Bundeskartellamt opublikował raport dotyczący długoterminowych umów na rynku dostaw gazu do lokalnych zakładów użyteczności publicznej (Stadtwerke) w Niemczech.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tanskan kilpailuvirasto puuttui liiallisiin hintoihin ja markkinoiden manipulointiin Länsi-Tanskassa, Saksan kilpailuvirasto puuttui tukkumyyjien ja Stadtwerken välisiin pitkäaikaisiin kaasuntoimitussopimuksiin ja Italian kilpailuvirasto ryhtyi toimiin, koska kapasiteettia ei ollut laajennettu tarkoituksena suojella määräävää asemaa tuotantoketjun loppupään toimitusmarkkinoilla.

Polish

Duński organ ochrony konkurencji interweniował w związku z zawyżaniem cen oraz manipulacją rynku w zachodniej części Danii, niemiecki organ ochrony konkurencji wystąpił przeciwko zawieraniu długoterminowych umów na dostawę gazu pomiędzy hurtownikami a Stadtwerke, natomiast włoski organ ochrony konkurencji podjął działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej, które było dotychczas blokowane w celu utrzymania pozycji dominującej na rynku dostaw stanowiącym następne ogniwo w procesie dystrybucji.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tuotantoketjun loppupään markkinoiden pitkäaikaiset kaasuntoimitussopimukset

Polish

Długoterminowe umowy dostaw gazu na rynkach stanowiących następne ogniwo w procesie dystrybucji

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(b) Venäjä haluaa näkyvämmän aseman EU:n sisäisillä energiamarkkinoilla, varmat pitkäaikaiset kaasuntoimitussopimukset, sähköverkkojen integroitumisen sekä sähkön ja ydinmateriaalien vapaakaupan. Lisäksi Venäjä haluaa hankkia omistukseensa ja määräysvaltaansa EU:n energiavaroja tuotantoketjun loppupäästä (sähköä ja kaasua). EU:sta halutaan myös Venäjän energiavarojen hyödyntämisen edellyttämiä investointeja ja teknologiaa.

Polish

6. Życzenia Rosji obejmują wzmocnioną obecność na wewnętrznym rynku energii UE, gwarancję długoterminowych kontraktów na dostawy gazu, integrację sieci energetycznych i swobodny handel energią elektryczną i materiałami jądrowymi, a także zakup i kontrolowanie gotowych produktów przemysłu przetwórczego UE w zakresie energii (gaz i energia elektryczna) oraz korzystanie z inwestycji i technologii unijnych na rzecz rozwoju rosyjskich zasobów energetycznych.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

1) "pitkäaikaisella kaasuntoimitussopimuksella" kaasuntoimitussopimusta, jonka kesto on enemmän kuin kymmenen vuotta;

Polish

1) "dłogoterminowy kontrakt na dostawy gazu" oznacza kontrakt na dostawy gazu zawarty na okres dłuższy niż dziesięć lat;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

52. Kaasualan avaaminen kilpailulle vuonna 2005 toi tullessaan erityisongelman, joka liittyy mahdollisuuteen, että pitkäaikaiset kaasuntoimitussopimukset yhtäältä vakiintuneiden toimittajien ja toisaalta jakeluyhtiöiden sekä teollisten ja kaupallisten käyttäjien välillä sulkevat tuotantoketjun loppupään markkinat kilpailulta.

Polish

52. Szczególnym problemem, jaki powstał po otwarciu sektora gazowego na konkurencję w 2005 r., jest możliwe wykluczenie z rynku stanowiącego następne ogniwo w procesie dystrybucji poprzez długoterminowe umowy dostaw gazu zawarte pomiędzy, z jednej strony, tradycyjnymi dostawcami a przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi oraz użytkownikami przemysłowymi i handlowymi, z drugiej strony.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

54. Kilpailun pääosasto sekä kansalliset kilpailu-ja sääntelyviranomaiset ovat käsitelleet tuotantoketjun loppupään markkinoilla tehtäviä pitkäaikaisia sopimuksia kahteen otteeseen Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston energia-asioita käsittelevässä alaryhmässä. Saksan Bundeskartellamt julkaisi selvityksen Saksan paikallisten sähkölaitosten (”Stadtwerke”) kanssa tehtävistä pitkäaikaisista kaasuntoimitussopimuksista. Bundeskartellamt aloitti sen jälkeen neuvottelut kyseisten markkinoiden 15 suurimman kaasuntoimittajan kanssa selkeiden rajojen asettamisesta toimitussopimusten kestolle. Neuvotteluiden keskeydyttyä syyskuussa Bundeskartellamt ilmoitti aloittavansa muodollisen kieltomenettelyn.[30] Kilpailun pääosasto tutkii parhaillaan myös Belgian markkinoilla tehtyjä pitkäaikaisia kaasuntoimitussopimuksia.

Polish

54. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz krajowe organy ochrony konkurencji i krajowe organy regulacyjne dwukrotnie omawiały zagadnienie długoterminowych umów na rynkach stanowiących następne ogniwo w procesie dystrybucji w podgrupie „Energia” Europejskiej Sieci Konkurencji (ESK). Bundeskartellamt opublikował raport dotyczący długoterminowych umów na rynku dostaw gazu do lokalnych zakładów użyteczności publicznej („Stadtwerke”) w Niemczech. Rozpoczął on następnie negocjacje z 15 największymi dostawcami na tym rynku w celu wprowadzenia wyraźnych ograniczeń czasu trwania umów dostaw. Negocjacje te załamały się we wrześniu i Bundeskartellamt ogłosił, że nie będzie wszczynał formalnego postępowania w sprawie zakazu[30]. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji również bada sprawę dotyczącą długoterminowych umów dostaw gazu na rynku belgijskim.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

55. Kilpailun pääosasto pyrki vuonna 2005 edelleen varmistamaan, että energiamarkkinoiden vapauttamista edeltävät kaupalliset käytännöt eivät haittaa vapauttamisprosessia. Kyseinen toiminta tuotti tuloksia, sillä Gazprom suostui poistamaan alueelliset rajoitukset EU:n monien tärkeiden vakiintuneiden tukkukauppiaiden kanssa tekemistään kaasuntoimitussopimuksista. Alueelliset rajoitukset estävät kaasun maahantuojia viemästä kaasua muihin jäsenvaltioihin ja/tai vähentävät niiden halukkuutta viedä kaasua muihin jäsenvaltioihin, mikä haittaa markkinoiden yhdentymistä ja vakiintuneiden toimittajien välistä kilpailua.

Polish

55. W 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji kontynuowała starania w celu zadbania, aby przedliberalizacyjne praktyki handlowe na rynkach energii nie osłabiły procesu liberalizacji. Starania te zostały nagrodzone usunięciem ograniczeń terytorialnych z umów dostaw gazu zawartych przez Gazprom z kilkoma ważnymi tradycyjnymi dystrybutorami hurtowymi w UE. Ograniczenia terytorialne uniemożliwiają importerom eksportowanie gazu do innych państw członkowskich i/lub ograniczają ich motywację do czynienia tego, udaremniając przez to integrację rynkową i konkurencję pomiędzy podmiotami obecnymi już na rynku.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

56. Kilpailun pääosasto oli varmistanut vuonna 2003, että Gazprom ja italialainen öljy-ja kaasuyhtiö Eni Spa [31] luopuisivat kyseisenkaltaisista käytännöistä. Helmikuussa[32] kilpailun pääosasto sai aikaan parannuksia itävaltalaisen vakiintuneen kaasun tukkumyyjän OMV:n ja venäläisen kaasuntuottajan Gazpromin välisissä kaasuntoimitussopimuksissa. Gazprom ei enää estä OMV:tä jälleenmyymästä Gazpromilta ostamaansa kaasua Itävallan ulkopuolella ja Gazprom voi vapaasti myydä kaasua muille itävaltalaisille asiakkaille joutumatta ensin tarjoamaan kaasua OMV:lle (nk. etuosto-oikeus). OMV suostui myös osallistumaan kapasiteetin lisäykseen TAG-putkistossa, jota pitkin kuljetetaan kaasua Venäjältä Itävallan kautta Italiaan. Neuvotteluiden lopputulos vastasi asiassa Eni vuonna 2003 saavutettuja tuloksia. Komissiolle annetut sitoumukset vastaavat sisällöltään sitoumuksia, jotka TAG-putkiston toinen osakas Eni antoi komissiolle lokakuussa 2003. Tilanteen muututtua asian tutkinta päätettiin lopettaa.

Polish

56. W 2003 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zagwarantowała, że Gazprom oraz włoska firma handlu ropą i gazem Eni Spa [31] zaniechają wspomnianych praktyk. W lutym[32] Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji uzyskała poprawki do umów dostaw gazu pomiędzy obecnym już na rynku austriackim przedsiębiorstwem hurtowej sprzedaży gazu OMV a rosyjskim producentem gazu Gazpromem. W szczególności, OMV nie będzie dłużej uniemożliwiał odsprzedaży poza Austrię gazu kupowanego przez siebie od Gazpromu, a Gazprom będzie miał swobodę obsługi innych klientów austriackich bez konieczności oferowania gazu najpierw OMV (tzw. prawo pierwszej odmowy). OMV również zgodził się wesprzeć zwiększenie przepustowości rurociągu TAG, który przesyła rosyjski gaz przez Austrię do Włoch. Wynik ten jest podobny do osiągniętego w odniesieniu do Eni w 2003 r. Podjęte zobowiązania są w istocie identyczne ze zobowiązaniami Eni, drugiego udziałowca rurociągu TAG, wobec Komisji z 2003 r. W świetle tych faktów postanowiono zakończyć badanie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

57. Kesäkuussa[33] kilpailun pääosasto lopetti tutkimukset, jotka koskivat Gazpromin ja Saksan suurimman tukkukauppiaan E.on Ruhrgas AG:n välisiä kaasuntoimitussopimuksia sopimuspuolten poistettua sopimuksista alueelliset rajoitukset. E.on Ruhrgas AG kuuluu E.ON-konserniin. Gazprom ei lisäksi ole enää sidoksissa sopimuksiin aiemmin sisältyneisiin suosituimmuuslausekkeisiin. Kyseiset lausekkeet velvoittivat Gazpromin tarjoamaan Ruhrgasille kaasua samoin ehdoin kuin tämän kilpailijoille Saksan tukkumarkkinoilla.

Polish

57. W czerwcu[33] Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zakończyła swoje badanie umów dostaw gazu zawartych pomiędzy Gazpromem a największym niemieckim przedsiębiorstwem sprzedaży hurtowej E.on Ruhrgas AG, które jest częścią grupy E.on, uzyskawszy usunięcie ograniczeń terytorialnych z tych umów. Ponadto, Gazprom nie będzie już związany „klauzulą najwyższego uprzywilejowania” zawartą poprzednio w tych umowach. Klauzula ta zobowiązywała Gazprom do oferowania Ruhrgasowi warunków podobnych do tych, jakie oferował konkurentom Ruhrgasu na rynku sprzedaży hurtowej w Niemczech.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK