Ask Google

Results for plasmanäytteillä translation from Finnish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Polish

Info

Finnish

Lisätutkimukset ihmisen plasmanäytteillä in vitro viittaavat siihen, että kompleksinmuodostus C1 - inaktivaattorin, α2- antiplasmiinin ja α2- antitrypsiinin kanssa myötävaikuttaa reteplaasin inaktivaatioon plasmassa.

Polish

Wyniki dodatkowych badań z wykorzystaniem próbek osocza ludzkiego in vitro sugerują, że połączenie inaktywatora C- 1, α2- antyplazminy i α2- antytrypsyny przyczynia się do zahamowania działania reteplazy w surowicy.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Karkaistua lasia olevat lasilaatat, joiden läpimitta on vähintään 81,28 cm (+/– 1,5 cm) mutta enintään 185,42 cm (+/– 1,5 cm); varustettu joko rasterikalvolla ja lähi-infrapunasäteitä absorboivalla kalvolla tai katodipölyynnyksellä saadulla sähköä johtavalla kerroksella, ja mahdollisesti vielä toiselta tai molemmilta puolilta heijastamattomalla kerroksella, tarkoitettu videomonitorien ja televisiovastaanottimien plasmanäyttöjen valmistukseen [1]

Polish

Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (+/– 1,5 cm) lub dłuższej ale nieprzekraczającej 185,42 cm (+/– 1,5 cm), ze szkła hartowanego, wyposażona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną dodatkową warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, do produkcji monitorów wizyjnych PDP (plazmowych) lub odbiorników telewizyjnych [1]

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lasilaatat, joiden läpimitta on vähintään 81,28 cm (+/– 1,5 cm) mutta enintään 185,42 cm (+/– 1,5 cm), kahdesta yhteen kerrostetusta kerroslevystä koostuvat; varustettu joko rasterikalvolla ja lähi-infrapunasäteitä absorboivalla kalvolla tai katodipölyynnyksellä saadulla sähköä johtavalla kerroksella, ja mahdollisesti vielä toiselta tai molemmilta puolilta heijastamattomalla kerroksella, tarkoitettu videomonitorien ja televisiovastaanottimien plasmanäyttöjen valmistukseen [1]

Polish

Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (+/– 1,5 cm) lub dłuższej ale nieprzekraczającej 185,42 cm (+/– 1,5 cm), złożona z dwóch zespolonych płyt wielowarstwowych, zaopatrzona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, do produkcji monitorów wizyjnych PDP (plazmowych) lub odbiorników telewizyjnych [1]

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe -heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

Polish

Tlenek ołowiu w wyświetlaczach plazmowych (PDP) i wyświetlaczach SED stosowany w elementach konstrukcyjnych, szczególnie w warstwie dielektrycznej przedniego i tylnego panelu szklanego, elektrodzie szyny sterującej, czarnym pasku, elektrodzie adresującej, ożebrowaniu oddzielającym, uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa, uszczelce ze szkliwa oraz w farbach drukarskich.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tkimuksesta ovat hyötyneet mm. plasmaprosessointitekniikat, materiaalien pintakäsittely,valaistus, plasmanäytöt, tyhjiöteknologia, tehoelektroniikka ja metallurgia.

Polish

Te poboczne zastosowania obejmująinżynierię plazmową, obróbkę powierzchni, zaawansowanetechniki oświetleniowe, wyświetlacze plazmowe, technologiepróżniowe, elektronikę dużych mocy i metalurgię.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Endogeeniset plasman proteaasin estäjät neutraloivat vähitellen potilaan veri - tai plasmanäytteessä olevan drotrekogiini alfan (aktivoitu).

Polish

Drotrekogina alfa (aktywowana) obecna w pobranych próbkach krwi lub osocza jest stopniowo neutralizowany przez endogenne osoczowe inhibitory proteazy.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Koska drotrekogiini alfa (aktivoitu) saattaa vaikuttaa APTT- määrityksiin, se voi häiritä plasmanäytteissä APTT: hen perustuvia yksivaiheisia koagulaatiomäärityksiä (esim. hyytymistekijä VIII: n, IX: n ja XI: n määritykset).

Polish

Ponieważ podawanie drotrekoginy alfa (aktywowanej) może mieć wpływ na wynik badania APTT, jej obecność w próbkach osocza może zmieniać wynik jednostopniowych testów krzepnięcia krwi opartych na oznaczaniu APTT (takich jak badanie aktywności czynników VIII, IX i XI).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Plasmanäytteissä oleva drotrekogiini alfa (aktivoitu) ei häiritse PT: hen perustuvia yksivaiheisia hyytymistekijämäärityksiä (esim. hyytymistekijä II: n, V: n, VII: n ja X: n määritykset).

Polish

Obecność drotrekoginy alfa (aktywowanej) w próbkach osocza nie ma wpływu na wynik jednostopniowych testów krzepnięcia krwi, opartych na oznaczaniu PT (takich jak badanie aktywności czynników II, V, VII i X).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Plasmanäytteitä otettiin 56 päivän ajalta (potilailta) tai 36 päivän ajalta (vapaaehtoiset) injektion jälkeen.

Polish

Próbki osocza pobrano po upływie do 56 dni (pacjenci) lub 36 dni (zdrowi ochotnicy) po zabiegu.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

On identifioitu kahdeksan sorafenibin aineenvaihduntatuotetta ja näistä viisi on myös osoitettu plasmanäytteistä.

Polish

Zidentyfikowano 8 metabolitów sorafenibu, spośród których 5 wykryto w osoczu.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Plasmanäytteissä ei havaittu merkitseviä metaboliitteja, kun lääke annettiin ihon alle.

Polish

Po podaniu podskórnym nie wykryto w próbkach osocza żadnych istotnych metabolitów.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kun DuoTrav- valmistetta annettiin terveille tutkimushenkilöille (n=15) kerran vuorokaudessa 3 vuorokauden ajan, travoprostin vapaan hapon määrää ei voitu mitata useimpien potilaiden (80%) plasmanäytteistä eikä sitä voitu todeta yhdessäkään näytteessä enää tunnin kuluttua annostelusta.

Polish

Podczas podawania preparatu DuoTrav zdrowym ochotnikom (N=15) przez 3 dni, trawoprost w formie wolnego kwasu był nieoznaczalny w próbkach osocza większości (80%) ochotników i nieoznaczalny w żadnej z próbek 9 pobieranych po upływie godziny od podania.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Plasmanäytteiden analyysi potilailla, jotka olivat saaneet 6 mg/ kg annoksen daptomysiiniä, ei osoittanut viitteitä metaboliasta, mikä osoittaa, että systeemistä metaboliaa tapahtuu vain vähäisessä määrin tai ei lainkaan.

Polish

Analiza próbek osocza pobranego od pacjentów otrzymujących dawkę 6 mg/ kg mc. nie wykazała śladów metabolizmu daptomycyny, co sugeruje znikomy stopień lub całkowity brak ogólnoustrojowej przemiany daptomycyny.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

AUC0- 24h- mittauksia ei tehty tässä tutkimuksessa harvakseltaan otettujen plasmanäytteiden vuoksi.

Polish

W tym badaniu nie oznaczono wartości AUC0- 24hr ze względu na rzadkie pobieranie próbek osocza.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Vaikutus havaittiin plasmanäytteissä pitoisuuden piikkeinä kun sugammadeksipitoisuudet olivat samankaltaisia kuin annoksen 16 mg/ kg jälkeen havaittava huippupitoisuus.

Polish

Takie zakłócenia obserwowano w próbkach osocza, zawierających takie stężenie sugammadeksu, jak Cmax po podaniu dawki 16 mg/ kg.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Plasman lääkeainepitoisuudet jatkuvan (≥ 48 h) IT- infuusion (≤ 21, 6 mikrog/ vrk) jälkeen vaikuttavat olevan kohtalaisen pienet, eikä niitä yleensä havaita (kipupotilailta kerätyistä plasmanäytteistä noin 80%: ssa ei ole lääkevalmistetta mitattavassa määrin; < 0, 04 ng/ ml).

Polish

80% próbek osocza pobranych od pacjentów z bólem nie zawierało dającej się oznaczyć ilości produktu leczniczego; < 0, 04 ng/ ml).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Finnish

Tämä on todettu in vitro ihmisen plasmanäytteistä.

Polish

Wiązanie z białkami: badania in vitro z zastosowaniem ludzkiego osocza wykazały, że kapecytabina, 5 ’ - DFCR, 5 ’ - DFUR i 5- FU wiążą się z białkiem, głównie albuminą, odpowiednio w 54%, 10%, 62% i 10%.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Finnish

(1) Asennuslevykkeet sisältävän värillisen plasmanäytön luokittelu tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1004/2001 [2] on johtanut siihen, että plasmanäytöt on luokiteltu CN-koodiin 85282190 ja asennuslevykkeet CN-koodiin 85249100. Koska yhdistetyn nimikkeistön 85 ryhmän 6 huomautus muutettiin 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen ja harmonoidun järjestelmän komitea hyväksyi tämän huomautuksen tulkinnan lokakuussa 2004, asetuksessa (EY) N:o 1004/2001 katsotaan olevan virhe.

Polish

(1) Klasyfikacja kolorowego ekranu plazmowego z dyskietkami instalacyjnymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1004/2001 z dnia 22 maja 2001 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej [2] doprowadziła do klasyfikacji ekranu plazmowego do kodu CN 85282190 oraz dyskietek instalacyjnych do kodu CN 85249100. W związku z tym, że uwaga 6 do działu 85 Nomenklatury Scalonej została zmieniona z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz ze względu na fakt, że Komitet Systemu Zharmonizowanego w październiku 2004 r. uzgodnił interpretację tej uwagi, rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 uważa się za nieprawidłowe.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(113) Tutkimus osoitti, että värikuvaputkien kysynnän lasku osui samaan aikaan, kun markkinoille tuli litteillä näytöillä varustettuja televisiovastaanottimia (nestekidenäyttö ja plasmanäyttö), joiden markkinaosuus kasvoi rajusti vuoden 2002 alle 1 prosentista tutkimusajanjakson 28 prosenttiin. Nämä litteillä näytöillä varustetut televisiovastaanottimet ovat väritelevisioiden värikuvaputkien suoria kilpailijoita, ja molemmat tuotteet ovat täysin keskenään vaihdettavissa. Vaikka nestekidenäyttö-ja plasmatekniikat eivät ole aivan uusia, litteillä näytöillä varustettujen televisioiden hinnat laskivat merkittävästi vasta tutkimusajanjakson aikana; hinnat laskivat 44 prosenttia vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välillä. Litteillä näytöillä varustettujen televisioiden hinnanlasku on toisaalta tehnyt kyseisistä malleista houkuttelevampia kuluttajien keskuudessa ja vähentänyt samalla värikuvaputkilla varustettujen televisiovastaanotinten kysyntää, ja toisaalta se on aiheuttanut suoraan painetta värikuvaputkilla varustettujen televisiovastaanotinten myyntihintoihin, joiden oli laskettava, jotta tuotteet pysyisivät kilpailukykyisinä uusien houkuttelevien litteillä näytöillä varustettujen mallien tullessa markkinoille. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa litteillä näytöillä varustettujen televisiovastaanotinten osuus kaikkien vähittäismyynnistä ostettujen televisioiden kokonaisarvosta oli 63 prosenttia vuonna 2005 ja vain 37 prosenttia vuonna 2004. Sekä tämän tutkimuksen tulokset että markkinoiden seurantaan erikoistuneista lähteistä saadut tiedot osoittavat, että värikuvaputkilla varustettujen televisioiden myyntimäärä saavutti EU:ssa huippunsa vuonna 2004 ja että sen jälkeen kysyntä on jatkuvasti pienentynyt.

Polish

(113) Dochodzenie wykazało, że spadek popytu na kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej zbiega się w czasie ze zwiększającą się obecnością na rynku odbiorników telewizyjnych z płaskimi ekranami (ciekłokrystalicznymi i plazmowymi), która gwałtownie wzrosła z niecałego 1% rynku w 2002 r. do 28% w OD. Odbiorniki takie konkurują bezpośrednio z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, a oba produkty są w pełni zamienne. Mimo że technologie ciekłokrystaliczne i plazmowe nie są zupełnie nowe, dopiero w OD ceny telewizorów płaskoekranowych znacząco spadły o 44% w okresie od 2001 r. do OD. Spadek cen telewizorów płaskoekranowych z jednej strony zwiększył ich atrakcyjność dla konsumentów, a przez to obniżył popyt na telewizory z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, a z drugiej strony wywarł bezpośredni wpływ na ceny sprzedaży telewizorów z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, które musiały spaść, aby nadal móc konkurować z nowymi, atrakcyjnymi modelami płaskoekranowymi. Na przykład płaskoekranowe odbiorniki telewizyjne stanowiły 63% całkowitej wartości wszystkich telewizorów zakupionych w sprzedaży detalicznej w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r., w porównaniu z zaledwie 37% w 2004 r. Zarówno wyniki dochodzenia, jak i informacje uzyskane z badania rynku sugerują, że wielkość sprzedaży telewizorów z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej osiągnęła wartość najwyższą w UE w 2004 r. i od tego czasu popyt nieustannie spada.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK