Ask Google

Results for ravitsemuksellisen translation from Finnish to Portuguese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Portuguese

Info

Finnish

Jos rehun avulla on tarkoitus saavuttaa useita erityisiä ravitsemuksellisia tarkoituksia, on noudatettava kaikkia B osassa kunkin ravitsemuksellisen tarkoituksen osalta annettuja määräyksiä.

Portuguese

Quando um alimento se destine a satisfazer mais de um objectivo nutricional específico, deve ser conforme às entradas correspondentes na parte B.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huhtikuun 15 päivänä 2008 annetun lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan mangaanin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset broilerien osalta.

Portuguese

Segundo o parecer de 15 de Abril de 2008, pode considerar-se que a utilização da referida preparação constitui uma fonte de manganês disponível e preenche os critérios de aditivo nutritivo na alimentação de frangos de engorda.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Paine ei kohdistuisi enää pelkästään maan reuna-alueisiin vaan koettelisi myös kansan niiden tärkeiden osien luottamusta, jotka varmistavat maan ravitsemuksellisen perustan.

Portuguese

A pressão a nível interno não se fará sentir apenas sobre o rand, irá também abalar fortemente a confiança de importantes sectores da população, que pretendem garantir a sua base de subsistência.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Väkevämpiä rehuja, kuten kivennäisaineita sisältäviä nuolukiviä, voidaan kuitenkin käyttää suoraan ruokintaan, jos koostumus tyydyttää erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen kulloistakin käyttötarkoitusta varten.

Portuguese

Contudo, os alimentos para animais muito concentrados, como os blocos ou pedras para lamber que contêm minerais, poderão ser utilizados para a alimentação directa se a sua composição respeitar o objectivo nutricional específico da utilização pretendida.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huhtikuun 15 päivänä 2008 annetun lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan mangaanin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset kaikkien eläinlajien osalta.

Portuguese

Segundo o parecer de 15 de Abril de 2008, pode considerar-se que a utilização da referida preparação constitui uma fonte de manganês disponível e preenche os critérios de aditivo nutritivo na alimentação de todas as espécies animais.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huhtikuun 16 päivänä 2008 annetun lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan sinkin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset kaikkien eläinlajien osalta.

Portuguese

Segundo o parecer de 16 de Abril de 2008, pode considerar-se que a utilização da referida preparação constitui uma fonte de zinco disponível e preenche os critérios de aditivo nutritivo na alimentação de animais de todas as espécies.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Huhtikuun 16 päivänä 2008 annetun lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan kuparin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset kaikkien eläinlajien osalta.

Portuguese

Segundo o parecer de 16 de Abril de 2008, pode considerar-se que a utilização da referida preparação constitui uma fonte de cobre disponível e preenche os critérios de aditivo nutritivo na alimentação de todas as espécies animais.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 100-kertainen enimmäismäärä lisäaineita voidaan ylittää vain, jos kyseessä olevien tuotteiden koostumus tyydyttää erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen kulloistakin käyttötarkoitusta varten tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Portuguese

O limite de 100 vezes o teor máximo fixado no alimento completo referido no n.o 1 só pode ser ultrapassado se a composição dos produtos em causa respeitar o objectivo nutricional específico da utilização pretendida nos termos do artigo 10.o do presente regulamento.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

’erityisravinnoksi tarkoitetulla rehulla’ tarkoitetaan rehua, joka voi tyydyttää jonkin erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen tietyn koostumuksensa tai valmistusmenetelmänsä vuoksi ja eroaa siten selvästi tavanomaisesta rehusta.

Portuguese

«Alimento para animais com objectivos nutricionais específicos», os alimentos para animais que podem satisfazer um objectivo nutricional específico em virtude da sua composição ou método de fabrico específicos, que os distinguem claramente de alimentos comuns para animais.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Korvataan direktiivin 94/39/EY liitteessä olevassa B osassa erityisen ravitsemuksellisen käyttötarkoituksen ”maitokuumeen vaaran vähentäminen” kohta seuraavasti:

Portuguese

Na parte B do anexo da Directiva 94/39/CE, a linha do objectivo nutricional específico «Redução do risco de febre vitular» passa a ter a seguinte redacção:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ja vielä kerran painotamme, että Euroopan unionin pitää ottaa siellä tärkeä rooli köyhempien valtioiden oikeuksien puolustamisessa, jotta ne voivat itse suojella kalavarojaan ja kehittää maatalouselinkeinojaan taatakseen itselleen kuuluvan ravitsemuksellisen omavaraisuuden toivotun kestävän kehityksen kontekstissa.

Portuguese

E uma vez mais reafirmamos a necessidade de a União Europeia assumir aí um papel importante na defesa do direito dos países mais pobres a protegerem os seus recursos haliêuticos e a desenvolverem as suas economias rurais, com vista a assegurarem a respectiva soberania alimentar no contexto de um desejável desenvolvimento sustentável.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I tarkoitettu sensorinen tai ravitsemuksellinen rehun lisäaine merkitään vapaaehtoisesti, lisätty määrä on ilmoitettava.

Portuguese

Se um aditivo organoléptico ou nutritivo, na acepção do anexo I do Regulamento (CE) n.o 1831/2003, for objecto de rotulagem voluntária, a sua quantidade adicionada deve ser indicada.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Erityisravinnoksi tarkoitettua rehua saa pitää kaupan kyseisessä tarkoituksessa ainoastaan, jos sen käyttötarkoitus sisältyy 10 artiklan mukaisesti laadittuun käyttötarkoitusluetteloon ja sen olennaiset ravitsemukselliset ominaisuudet vastaavat kyseisessä luettelossa tarkoitettua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta.

Portuguese

Os alimentos com objectivos nutricionais específicos só podem ser comercializados nessa qualidade se a utilização a que se destinam estiver incluída na lista de utilizações pretendidas estabelecida nos termos do artigo 10.o, e se reunirem as características nutricionais essenciais correspondentes ao objectivo nutricional específico previsto nessa lista.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos komissiolla on käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, komissio pyytää kolmen kuukauden kuluessa pätevän hakemuksen vastaanottamisesta lausuntoa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’viranomainen’.

Portuguese

Se, com base nas informações científicas e tecnológicas disponíveis, tiver razões para crer que a utilização do alimento para animais em causa pode não preencher o objectivo nutricional específico pretendido ou pode ter efeitos adversos sobre a saúde animal e humana, o ambiente ou o bem-estar dos animais, a Comissão solicita, no prazo de três meses a contar da recepção de um pedido válido, o parecer da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade»).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Pätevään hakemukseen on sisällyttävä asiakirja-aineisto, joka osoittaa, että tietty rehun koostumus täyttää aiotun erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen ja että se ei vaikuta haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön eikä eläinten hyvinvointiin.

Portuguese

Para ser válido, o pedido deve incluir um processo que demonstre que a composição específica do alimento preenche o objectivo nutricional específico pretendido e que não tem quaisquer efeitos adversos sobre a saúde animal e humana, sobre o ambiente, ou sobre o bem-estar dos animais.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä ja esillepanossa voidaan kiinnittää erityistä huomiota johonkin rehussa olevaan tai siitä puuttuvaan aineeseen, erityiseen ravitsemukselliseen ominaisuuteen tai menetelmään tai joihinkin näistä liittyvään tiettyyn vaikutukseen seuraavin edellytyksin:

Portuguese

A rotulagem e a apresentação das matérias-primas e dos alimentos compostos para animais podem chamar especial atenção para a presença ou a ausência de determinada substância no alimento, para uma característica ou processo nutricionais específicos ou para uma função específica relacionada com qualquer destes últimos, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

rehu ehkäisee, hoitaa tai parantaa tietyn sairauden, lukuun ottamatta kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja, jotka hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla; tätä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta ravitsemuksellista epätasapainoa koskeviin väittämiin edellyttäen, että asiaan ei liity patologisia oireita;

Portuguese

Impedir, tratar ou curar uma doença, excepto no que se refere aos coccidiostáticos e histomonostáticos autorizados ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1831/2003; a presente alínea não é aplicável, contudo, às alegações relativas a desequilíbrios nutricionais desde que não lhes esteja associado qualquer sintoma patológico;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

rehulla on erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus, josta säädetään 9 artiklassa tarkoitetussa käyttötarkoitusluettelossa, ellei se täytä siinä esitettyjä vaatimuksia.

Portuguese

Possuir um objectivo nutricional específico constante da lista de utilizações pretendidas referida no artigo 9.o, a menos que satisfaça os requisitos estabelecidos no mesmo.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Siirtymäaika on tarpeen erityisesti sellaisen rehun osalta, jolla on erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus, sekä valmistusprosessista ja valmistuksen apuaineista johtuvien kemiallisten epäpuhtauksien määrän osalta.

Portuguese

É necessário um período transitório, em particular no que respeita aos alimentos para animais com objectivos nutricionais específicos e ao nível aceitável de impurezas químicas resultantes do processo de fabrico e dos adjuvantes tecnológicos.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus

Portuguese

Objectivo nutricional específico

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK