Ask Google

Results for karanteenitiloista translation from Finnish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovak

Info

Finnish

Luvan saaneista karanteenitiloista on laadittava luettelo, joka on toimitettava komissiolle.

Slovak

Musí sa vypracovať zoznam povolených karanténnych zariadení, ktorý sa oznámi Komisii.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä V esitetään luettelo hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista.

Slovak

Navyše sa v prílohe V k uvedenému nariadeniu uvádza zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos kuitenkin jossakin tässä kohdassa mainituista testeistä saadaan positiivinen tulos, kyseinen eläin on viipymättä poistettava karanteenitiloista.

Slovak

Ak sa však výsledok akéhokoľvek testu uvedeného v tomto bode ukáže ako pozitívny, zviera, ktorého sa to týka, je okamžite z karanténneho zariadenia odstránené.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

karanteenitiloista vastaavan henkilön on ilmoitettava lähetyksen saapumisesta kyseisten tilojen toimivaltaiselle viranomaiselle yhden työpäivän kuluessa lähetyksen saapumispäivästä karanteenitiloihin;

Slovak

osoba zodpovedná za karanténne zariadenie oznámi príchod zásielky príslušnému orgánu karanténneho zariadenia do jedného pracovného dňa od dátumu príchodu zásielky do tohto zariadenia;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

kyseinen luetteloon merkitty tauti (merkityt taudit) on hävitetty onnistuneesti karanteenitiloista ja asianomaiset karanteeniyksiköt on puhdistettu ja desinfioitu.

Slovak

eradikácia príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname v karanténnom zariadení sa úspešne dokončila a príslušné karanténne jednotky sa očistili a vydezinfikovali.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

Slovak

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov pre dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos yhteisöön tuotavat vesiviljelyeläinten lähetykset on tarkoitettu karanteeniin yhteisössä, maahantuojan tai hänen edustajansa on annettava karanteenitiloista vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus siitä, että kyseiset vesiviljelyeläimet hyväksytään karanteeniin.

Slovak

Ak sú zásielky živočíchov akvakultúry dovážané do Spoločenstva určené na karanténu v Spoločenstve, dovozca alebo jeho zástupca poskytne písomné potvrdenie podpísané osobou zodpovednou za karanténne zariadenie o tom, že živočíchy akvakultúry budú prijaté do karantény.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(3) Sen vuoksi on tarpeen, että jäsenvaltiot laativat luettelon hyväksytyistä karanteenitiloista ja -keskuksista ja toimittavat sen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Slovak

(3) Z tohto dôvodu je potrebné, aby členské štáty vypracovali zoznam schválených karanténnych zariadení a centier, ktorý musia oznámiť Komisii a členským štátom.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

Slovak

Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

Slovak

Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kaikkien eläinten on tultava, 4 kohdan soveltamista kuitenkaan rajoittamatta, karanteenitiloista, jotka sinä päivänä, jolloin eläimet lähetetään siemennesteen keräyskeskukseen, täyttävät seuraavat edellytykset:

Slovak

Všetky zvieratá, bez toho, aby bol dotknutý bod 4, prichádzajú z karanténneho zariadenia, ktoré v deň vyslania príslušných zvierat do stanice pre odber spermy spĺňa tieto podmienky:

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista ja niiden hyväksyntänumeroista ja toimitettava luettelo komission, muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

Slovak

Každý členský štát vypracuje a priebežne aktualizuje zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk a ich čísel schválenia a sprístupní ho Komisii, ostatným členským štátom a verejnosti.“

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

Slovak

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Karanteenitilan tai -aseman hyväksyntänumero

Slovak

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Direktiivin 2006/88/EY 8 artiklassa säädettyjen kirjaamisvelvoitteiden lisäksi karanteenitiloissa on pidettävä kirjaa seuraavista seikoista:

Slovak

Okrem povinnosti viesť záznamy stanovené v článku 8 smernice 2006/88/ES karanténne zariadenie musí zaznamenávať:

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Henkilöstön tai laitteiden välillä ei saa olla sellaista kosketusta, josta voi aiheutua tartuntoja karanteenitilojen tai karanteeniyksiköiden välillä tai karanteenitilojen ja viljelylaitosten tai nilviäisten viljelyalueiden välillä.

Slovak

Nesmie dôjsť k styku medzi pracovníkmi alebo vybavením, ktorý by mohol byť príčinou kontaminácie medzi karanténnymi zariadeniami alebo karanténnymi jednotkami, alebo medzi karanténnymi zariadeniami a farmami alebo chovnými oblasťami pre mäkkýše.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos karanteenitiloissa epäillään taudin (tautien) esiintymistä karanteenin aikana, toimivaltaisen viranomaisen on

Slovak

Ak počas karantény vznikne podozrenie na prítomnosť choroby(-ôb) v karanténnom zariadení, príslušný orgán musí:

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos rajatarkastuspisteen toimivaltaiselle viranomaiselle on vahvistettu, etteivät karanteenitiloihin yhteisössä tarkoitetut vesiviljelyeläimet ole saapuneet määräpaikkaansa kolmen työpäivän kuluessa arvioidusta saapumispäivästä, toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Slovak

Ak sa príslušnému orgánu miesta hraničnej kontroly predloží potvrdenie o tom, že živočíchy akvakultúry vyhlásené za živočíchy určené do karanténneho zariadenia v Spoločenstve nedosiahli miesto určenia do troch pracovných dní od predpokladaného dňa príchodu, príslušný orgán prijme vhodné opatrenia.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos toimivaltainen viranomainen saa ilmoituksen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) esiintymisepäilystä karanteenitiloissa, sen on

Slovak

Ak príslušný orgán dostal oznámenie o podozrení na prítomnosť choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname v karanténnom zariadení, je povinný:

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos yhteisöön tuotavien vesiviljelyeläinten lähetykset on tarkoitettu karanteeniin yhteisössä, ne on kuljetettava rajatarkastuspisteestä suoraan karanteenitiloihin.

Slovak

Ak sú zásielky živočíchov akvakultúry dovážané do Spoločenstva určené na karanténu v Spoločenstve, prepravia sa priamo z miesta hraničnej kontroly do karanténneho zariadenia.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK