Ask Google

Results for angiotensiinijärjestelmään translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

Kuten muillakin reniini - angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä mustaihoisilla verenpainepotilailla saavutetaan irbesartaanimonoterapialla huomattavasti pienempi vaste.

Swedish

Liksom med andra läkemedel, som påverkar renin- angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på monoterapi med irbesartan.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 4
Quality:

Finnish

Kuten muillakin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä mustaihoisilla verenpainepotilailla saavutetaan irbesartaanimonoterapialla huomattavasti pienempi vaste.

Swedish

Liksom med andra läkemedel, som påverkar reninangiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på monoterapi med irbesartan.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Muihin suoraan reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttaviin lääkeaineisiin voi liittyä vakavia sikiön epämuodostumia ja vastasyntyneen kuolemia.

Swedish

Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava fostermissbildningar och neonatal död.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Angioödeema Angioödeemaa on raportoitu aliskireenilla hoidetuilla potilailla, kuten muillakin reniini - angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä saaneilla.

Swedish

Angioödem Liksom för andra substanser som påverkar renin- angiotensinsystemet, har angioödem rapporterats hos patienter som behandlats aliskiren.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Tulehduskipulääkkeet voivat heikentää aliskireenin, kuten muidenkin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Swedish

Liksom andra substanser som påverkar renin - angiotensinsystemet, kan NSAID minska den antihypertensiva effekten av aliskiren.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Mustaihoisten potilaiden hoitovaste on huomattavasti heikompi pelkkää irbesartaania annettaessa, samoin kuin muitakin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä käytettäessä.

Swedish

Som för andra läkemedel som påverkar renin- angiotensinsystemet, har svarta hypertoniker en märkbart sämre respons på irbesartan i monoterapi.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Mustaihoisten potilaiden hoitovaste on huomattavasti heikompi pelkkää irbesartaania annettaessa, samoin kuin muitakin reniini - angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkevalmisteita käytettäessä.

Swedish

Som för andra läkemedel som påverkar renin- angiotensinsystemet, har svarta hypertoniker en märkbart sämre respons på irbesartan i monoterapi.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkeaineita määräävien terveydenhuollon ammattilaisten on kerrottava hedelmällisessä iässä oleville naisille tämän lääkeaineen mahdollisista riskeistä raskauden aikana.

Swedish

Vid förskrivning av läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Muiden suoraan reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden käyttöön raskauden toisen tai kolmannen kolmanneksen aikana on liittynyt vakavia sikiön epämuodostumia ja vastasyntyneen kuolemia.

Swedish

Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat allvarliga fostermissbildningar och neonatal död vid användning under andra och tredje trimestern av graviditet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Samanlainen vaikutus on havaittu myös muiden reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden kuten ACE: n estäjien ja angiotensiinireseptorin salpaajien käytön yhteydessä.

Swedish

Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på RAS, såsom ACE- hämmare och angiotensinreceptorblockerare.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Muiden reniini- angiotensiinijärjestelmään suoraan vaikuttavien aineiden tavoin losartaanin on osoitettu aiheuttavan haittavaikutuksia sikiön myöhäisvaiheen kehitykseen, mikä johtaa sikiön kuolemaan ja epämuodostumiin.

Swedish

Liksom för andra läkemedel som påverkar renin- angiotensin- aldosteronsystemet har losartan visats inducera biverkningar på den sena fosterutvecklingen, resulterande i fosterdöd och malformationer.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Finnish

Kuitenkin aliskireenilla, kuten muillakin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä, on olemassa suurentunut munuaisten vajaatoiminnan riski hoidettaessa potilaita, joilla on munuaisvaltimon ahtauma.

Swedish

Det finns emellertid, liksom för andra substanser som påverkar renin- angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Näin ollen elektrolyyttitasapainoa ja munuaisten toimintaa on seurattava rutiiniluonteisesti samaan tapaan kuin muitakin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkeaineita käytettäessä, jos potilaalla on diabetes, munuaissairaus tai sydämen vajaatoiminta.

Swedish

Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådlig hos patienter med diabetes mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Sen vuoksi potilaiden, joilla on diabetes mellitus, munuaissairaus tai sydämen vajaatoiminta, elektrolyyttitasapainoa ja munuaisten toimintaa on seurattava rutiiniluonteisesti samoin kuin muidenkin reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden käytön yhteydessä.

Swedish

Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Reniini-angiotensiinijärjestelmä

Swedish

Renin-angiotensinsystem

Last Update: 2014-12-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Finnish

Potilailla, joilla on primaarinen aldosteronismi, ei yleensä saada hoitovastetta reniini - angiotensiinijärjestelmän toimintaa estävillä antihypertensiivisillä lääkkeillä.

Swedish

3 Patienter med primär aldosteronism svarar inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin- angiotensin- systemet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 8
Quality:

Finnish

Muiden reniini- angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden käytöstä saadun kokemuksen perusteella em. lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö saattaa johtaa seerumin kaliumpitoisuuden nousuun eikä sitä sen vuoksi suositella (ks. kohta 4. 4).

Swedish

Baserat på erfarenhet av användning av läkemedel som hämmar renin- angiotensinsystemet, kan samtidig användning av dessa läkemedel leda till ökat serumkalium och kan därför inte rekommenderas (se avsnitt 4. 4)

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Potilailla, joilla on primaarinen aldosteronismi, ei yleensä saada hoitovastetta reniini- angiotensiinijärjestelmän toimintaa estävillä verenpainelääkkeillä.

Swedish

Patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin- angiotensin- systemet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

17 Primaarinen aldosteronismi: primaarisessa aldosteronismissa ei yleensä saavuteta hoitovastetta reniini - angiotensiinijärjestelmän toimintaa estävillä verenpainelääkkeillä.

Swedish

Primär aldosteronism: patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin- angiotensinsystemet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 12
Quality:

Finnish

Primaarinen aldosteronismi: primaarisessa aldosteronismissa ei yleensä saavuteta hoitovastetta reniini - angiotensiinijärjestelmän toimintaa estävillä verenpainelääkkeillä.

Swedish

Primär aldosteronism: patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin- angiotensin systemet.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK