Ask Google

Results for matkailutoimintaa translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

• Edistämällä matkailutoimintaa maatiloilla ja muualla maaseudulla

Swedish

• främja turistaktiviteter på och vid sidan av gården,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ekologisesti kestävä joen hoito, johon kuuluu saukon elinympäristön suojelua ja matkailutoimintaa Naturaalueilla

Swedish

Hållbar flodförvaltning inklusive bevara livsmiljöer för utter med turismverksamhet inom Natura 2000områden

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

b) kyseisen alueen historiallista arvoa ja matkailutoimintaa, vesiurheilu ja muu virkistyskäyttö mukaan lukien;

Swedish

b) det berörda områdets historiska och turistmässiga värde, inklusive vattensporter och fritidsaktiviteter,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Matkailun kehittämisen ja matkailupolitiikan suunnittelun organisointi kuitenkin vaihtelee, eikä osassa kaupunkeja matkailutoimintaa juuri suunnitella.

Swedish

I vissa fall uppdateras statistik om turismen på frivillig basis och är därför inte särskilt tillförlitlig.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Näin ollen nämä työntekijät pystyvät saavuttamaan minimieläkkeeseen oikeuttavan iän ja samalla tuetaan alueen matkailutoimintaa ja pidetään huolta sen ympäristöstä.

Swedish

På så sätt kan vederbörande komma upp till den nedre pensions­gränsen, samtidigt som provinsens turism och miljö främjas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Televisioohjelmien kuvaus vahvisti myös alueen imagoa ulkoilu- ja luontoharrastusten keskuksena ja edisti yleisesti alueen matkailutoimintaa.

Swedish

Projektets integrerade planeringsprocess skulle inte ha kunnat åstadkommas utan fungerande arbetsrelationer mellan dessa olika grupper.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

6.11 Taantuvilla alueilla matkailutoimintaa harjoittavat ja matkailutuotteita tuottavat yritykset eivät poikkea muiden alueiden yrityksistä. Mainittakoon kuitenkin nimenomaisesti seuraavat yritystyypit:

Swedish

6.11 De företag som utvecklar produkter och verksamhet inom turistnäringen i eftersatta områden skiljer sig inte från de turistföretag som verkar under andra omständigheter, men följande bör nämnas:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Samanaikaisesti muiden alueiden vauraus on suurelta osin ollut riippuvainen olemassa ole vasta teollisuuskannasta ja siitä, ovatko ne voi neet lisätä matkailutoimintaa ja/tai käyttää hyödykseen Saksan ja Itävallan ja pääkaupungin läheisyyttä.

Swedish

Väl ståndet i andra regioner har till stor del varit beroende av den befintliga industribasen och huruvida de har kunnat utvidga turismen eller utnyttja närheten till Tyskland och Österrike eller huvudstaden.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tähän mennessä ei ole osoitettu, että mahdollisuus saada tukea olisi ollut tarpeen investoinnin toteutumiseksi ja että sillä olisi ollut investointiin kannustava vaikutus. Komissio epäilee myös, ettei tuki laajasti lisää matkailutoimintaa Portugalissa muuttamatta kaupankäynnin edellytyksiä Euroopan unionissa.

Swedish

Hittills har det inte kunnat visas att förväntningen om stödet var nödvändig för att investeringen skulle påbörjas eller att stödet tjänade som incitament. Kommissionen hyser också tvivel om i vilken utsträckning stödet kommer att bidra till utvecklingen av turismen i Portugal, utan att det påverkar handeln i negativ riktning inom EU.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

- Matkailutoiminta tulee järjestää siten, että vammaisten on helppo kulkea matkailukohteissa ja heitä varten on selkeät merkinnät.

Swedish

Utbyte av erfarenheter och goda exempel är en väsentlig del i en hållbar utveckling av turismen i hela Europa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Belgiassa Wallonie-ryhmä osallistuu galloromaanisen maatilan kunnostamiseen voidakseen järjestää siellä kaikentyyppistä toimintaa: tieteellistä, didaktista, kaupallista, kulinaarista sekä kulttuuri- ja matkailutoimintaa.

Swedish

I Belgien har gruppen Wallonie hjälpt till att ställa i ordning en gallo-romansk gård för vetenskapliga, pedagogiska, turistiska, kulturella, kommersiella och kulinariska aktiviteter.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Julkaisu käsittää EU:n mat­kailutilastot vuodelta 1994, ja siihen kuuluvat seuraa­vat alat: matkailijoiden majoitus ja matkailijavirrat (kotimaiset ja ulkomaiset), majoituskapasiteetti, muu matkailutoiminta, matkai­lualan työntekijät, matkai­lijoiden saapuminen rajoil­le, matkailijoiden kulut sekä maksutase matkojen ja matkustaja­liikenteen osalta: Nro: CA­98­96­833­3A­C (3A=DE/EN/FR). 461 s., 30 ecua.

Swedish

I denna publikation presenteras statistik om turismen i EU 1994. Den omfattar följande områden: inkvarteringsmöjligheter för turister samt flödet av gäster (bosatta och icke-bosatta), inkvarteringskapacitet, övriga tjänster för turister, antalet anställda inom turistbranschen, turisters ankomst till gränser, turisters utgifter samt slutligen, betalningsbalansen för posterna resor och passagerartransport: Kat.:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Koch (PPE). - (DE) Arvoisa rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, matkailutoiminta on taloustoimintaa.

Swedish

Santini (UPE). - (IT) Fru ordförande! Det är verkligen oroväckande att vi håller på att diskutera om turismen, samtidigt som det råder en total avsaknad av lagar inom detta område vad Europeiska unionen anbelangar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Matkailutoiminta onkasvanut tuntuvasti vuodesta 1990:Prahasta on tullut Euroopansuosituimpia kaupunkikohteita.

Swedish

Prag är idag en av Europas mest besökta huvudstäder.Det övriga landet är också mycketinbjudande med sina inemot2500borgar och palats och 900hälsobrunnar (världsrekord).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Sosiaalinen ja yhteisöllinen Matkailutoiminta: verkostot, yhteisen

Swedish

Samhällsuppbyggnad: nätverk, utveckling av allmänna aktiviteter, tjänster, transporter, byförnyelse etc.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Toimenpiteet, joita ”Ekologisesti kestävä joen hoito, johon kuuluu saukon elinympäristön suojelua ja matkailutoimintaa Natura-alueilla” saattaisi vaatia [toimenpiteen numero viittaa asiankuuluviin taulukoihin]:

Swedish

Verksamhet som kan krävas för ”Hållbar flodförvaltning inklusive bevara livsmiljöer för utter med turismverksamhet inom Natura 2000-områden”: [verksamhetsnumret hänvisar till numret på respektive blad i de uppställningar som följer]

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tämä oli tarpeen, jotta alueella olisi tarjota paitsi monipuolinen valikoima mielenkiintoisia palveluja myös kunnolla liikennöityjä matkailureittejä niin, että matkailutoiminta voitaisiin yleensäkin aloittaa!

Swedish

Detta var nödvändigt inte bara för att skapa ett brett utbud av intressanta aktiviteter utan också för att planera turistrutterna ordentligt så att aktiviteterna skulle kunna genomföras!

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Arvoisa rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, matkailutoiminta on taloustoimintaa.

Swedish

Fru ordförande, mina damer och herrar! Turistverksamhet är näringslivsverksamhet.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Meillä on täysi syy uskoa, että matkailutoiminta elpyy useimmissa Euroopan matkakohteissa.

Swedish

De negativa konsekvenserna för turismen bör dock i allmänhet inte överdrivas.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

1.15.2 Ulkomaailmasta eristäytyneisyyttä vähentävien infrastruktuureiden rakentaminen tai kehittäminen on ollut yksi näkyvimmistä Euroopan unionin yhteisrahoittamiin toimiin liittyvistä näkökohdista kullakin näistä alueista. Yhteyksiä alueille on parannettu selkeästi, mikä hyödyttää sekä paikallista väestöä että matkailutoimintaa. Alueiden maantiestössä on tehty merkittäviä parannuksia, ja tietyissä tapauksissa on toteutettu julkista liikennettä kehittäviä toimenpiteitä. Useilla aloilla on vahvistettu taloudelliseen toimintaan liittyviä tuki-infrastruktuureja, jotta muuttuvat tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Swedish

1.15.2 Att skapa och bygga ut infrastruktur som minskar isoleringen från omvärlden har utgjort en av de mest påtagliga aspekterna av de åtgärder som samfinansierats av EU i varje område. Tillgängligheten har klart förbättrats i varje region till gagn för såväl lokalbefolkningen som turistnäringen. Internt har vägnätet i regionerna förbättrats betydligt och i vissa fall har kollektivtrafiken byggts ut. På flera områden har infrastruktur till stöd för näringslivsverksamhet byggts ut för att tillmötesgå nya behov.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK