Ask Google

Results for täytäntöönpanevalla translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

Swedish

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

Swedish

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

täytäntöönpaneva yksikkö

Swedish

genomförandeorgan

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

Swedish

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

Swedish

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

Swedish

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Finnish

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

Swedish

”Verkställande medlemsstat”

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

Swedish

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

Swedish

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

Swedish

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

Swedish

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

Swedish

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

Swedish

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

Swedish

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

Swedish

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

Swedish

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

Swedish

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

Swedish

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

Swedish

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

Swedish

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK