Ask Google

Results for tuotantosikojen translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

Tuotantosikojen tehokasvatuslaitokset

Swedish

Djurhållning av svin

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomus tuotantosikojen suojelusta. -2009* -

Swedish

Lägga fram en rapport för rådet och Europaparlamentet om skydd av grisar som hålls för animalieproduktion -2009* -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia erikokoisten tilavaatimusten ja lattiatyyppien vaikutuksesta vieroitettujen sikojen ja tuotantosikojen hyvinvointiin

Swedish

Vid behov ska rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag om effekterna av olika utrymmeskrav och typer av golv för avvanda smågrisars och avels- eller slaktsvins välbefinnande.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

Swedish

Svin som är avsedda för produktion och som är destinerade till de medlemsstater eller regioner enligt bilaga II där godkända program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs ska antingen

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta-ja hävittämisohjelma, on joko:

Swedish

Svin som är avsedda för produktion och som är destinerade till de medlemsstater eller regioner enligt bilaga II där godkända program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs skall antingen

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Muista jäsenvaltioista tai niiden alueilta lähtöisin olevien sellaisten siitos- tai tuotantosikojen lähettäminen, jotka on tarkoitettu sellaisiin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille ja jotka luetellaan liitteessä I, on sallittua seuraavin edellytyksin:

Swedish

Det ska vara tillåtet att transportera svin som är avsedda för avel eller produktion till medlemsstater eller regioner i medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom enligt förteckningen i bilaga I från andra medlemsstater eller regioner som inte finns upptagna i bilagan på följande villkor:

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Muista jäsenvaltioista tai niiden alueilta lähtöisin olevien sellaisten siitos-tai tuotantosikojen lähettäminen, jotka on tarkoitettu sellaisiin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille ja jotka luetellaan liitteessä I, on sallittua seuraavin edellytyksin:

Swedish

Det skall vara tillåtet att transportera svin som är avsedda för avel eller produktion till medlemsstater eller regioner i medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom enligt förteckningen i bilaga I från andra medlemsstater eller regioner som inte finns upptagna i bilagan på följande villkor:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

tuotantosika

Swedish

avels- eller slaktsvin

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Eläinlääkintäalan tiedekomitean vuonna 1997 antama lausunto sikojen hyvinvoinnista oli näiden vaatimusten lähtökohtana, erityisesti tuotantosikoja varten tarvittavaa vapaata tilaa koskevan vaatimuksen lähtökohtana.

Swedish

Vetenskapliga veterinärkommitténs rapport från 1997 om svinens välbefinnande bildar utgångspunkten för detta , särskilt när det gäller det utrymme som behövs för uppfödning av svin .

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Haluaisin käsitellä vielä lyhyesti kahta asiaa: ensinnäkin vapaan tilan pinta-alaa koskevien vaatimusten laajentamista mietinnössä koskemaan tuotantosikoja ja toiseksi kuohintaa.

Swedish

Låt mig helt kort ta upp ytterligare två punkter: dels det större utrymme för svin som diskuteras i betänkandet , dels kastreringen.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

"F. Jalostus-tai tuotantosikojen osalta, sen estämättä, mitä 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, ja 31 päivään joulukuuta 1988 asti, ne eläimet, jotka on rokotettu sikaruttoa vastaan. Näissä eläimissä on oltava erityismerkintä ja niiden on oltava tarkoitettu toimitettaviksi tiloille, joissa eläimet rokotetaan järjestelmällisesti sikaruttoa vastaan."

Swedish

%quot%F. när det gäller svin för avel eller produktion, utan hinder av artikel 3.4, och fram till och med den 31 december 1988, de djur som har vaccinerats mot svinpest. Dessa djur måste vara försedda med särskild märkning och vara avsedda att levereras till anläggningar där djuren systematiskt vaccineras mot svinpest.%quot%

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

1. Komissio toimittaa neuvostolle mieluiten ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella laaditun kertomuksen. Kertomusta laadittaessa otetaan huomioon sosioekonomiset seuraukset, terveydelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja erilaiset ilmasto-olosuhteet. Siinä otetaan huomioon myös sikojen tuotantomenetelmissä ja -järjestelmissä sekä lihan käsittelyssä tapahtuva kehitys, joka on omiaan rajoittamaan tarvetta kirurgiseen kuohitsemiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia erikokoisten tilavaatimusten ja lattiatyyppien vaikutuksesta vieroitettujen sikojen ja tuotantosikojen hyvinvointiin. Neuvosto tekee päätöksensä näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

Swedish

1. Helst före den 1 januari 2005 och i varje fall den 1 juli 2005 skall kommissionen förelägga rådet en rapport som bygger på ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. När rapporten utarbetas skall hänsyn tas till socioekonomiska och sanitära konsekvenser, inverkan på miljön och olika klimatförhållanden. Hänsyn skall även tas till utvecklingen av metoder och system för svinproduktion och köttförädling som kan minska behovet av kastrering genom kirurgiskt ingrepp. Vid behov skall rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag om effekterna av olika utrymmeskrav och typer av golv för avvanda smågrisars och avels-eller slaktsvins välbefinnande. Rådet skall fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

1. Komissio toimittaa neuvostolle mieluiten ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean lausunnon perusteella laaditun kertomuksen. Kertomusta laadittaessa otetaan huomioon sosioekonomiset seuraukset, terveydelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja erilaiset ilmasto-olosuhteet. Siinä otetaan huomioon myös sikojen tuotantomenetelmissä ja -järjestelmissä sekä lihan käsittelyssä tapahtuva kehitys, joka on omiaan rajoittamaan tarvetta kirurgiseen kuohitsemiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia erikokoisten tilavaatimusten ja lattiatyyppien vaikutuksesta vieroitettujen sikojen ja tuotantosikojen hyvinvointiin. Neuvosto tekee päätöksensä näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

Swedish

1. Helst före den 1 januari 2005 och i varje fall den 1 juli 2005 skall kommissionen förelägga rådet en rapport som bygger på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande. När rapporten utarbetas skall hänsyn tas till socioekonomiska och sanitära konsekvenser, inverkan på miljön och olika klimatförhållanden. Hänsyn skall även tas till utvecklingen av metoder och system för svinproduktion och köttförädling som kan minska behovet av kastrering genom kirurgiskt ingrepp. Vid behov skall rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag om effekterna av olika utrymmeskrav och typer av golv för avvanda smågrisars och avels-eller slaktsvins välbefinnande. Rådet skall fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK