Results for rectorat translation from French to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

French

Greek

Info

French

au luxembourg, les assistants-professeurs sont nommés par le rectorat tandis que les professeurs le sont par le conseil de gouvernance.

Greek

Στο Λουξεβούργο, οι αναpiληρωτέ καθηγητέ διορίζονται αpiό το γραφείο του piρύτανη, ενώ οι καθηγητέ διορίζονται αpiό το διοικητικό συβούλιο του ιδρύατο.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

0 coprésidente du conseil européen de la sécurité des transports. membre du rectorat de la anglia polytechnic university et du conseil d'administration du writtle college.

Greek

0 Συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας των Μεταφορών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

couège d'europe rectorat du collège d'europe dyver 11 b-8000 bruges ©32-50-335334

Greek

Ευρωπαϊκό Κολέγιο rectorat du collège d'europe dyver 11 b­8000 bruges ©32­50­335334

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

par exemple, un projet visant à développer des stratégies de collecte de fonds doit englober le personnel responsable des services financiers, les doyens des facultés potentiellement impliquées, le département des relations internationales et le rectorat.

Greek

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών εξεύρεσης χρηματικών πόρων θα πρέπει να περιλαμβάνει το αρμόδιο προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών, τους κοσμήτορες των πανεπιστημιακών τμημάτων που ενδέχεται να συμμετάσχουν, το τμήμα διεθνών σχέσεων και την Πρυτανεία.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

au luxembourg, le rectorat installe, sur proposition du doyen de la faculté concernée, une commission de nomination composée en général de cinq membres, dont deux au moins extérieurs à l’université.

Greek

Στο Λουξεβούργο, ε piρόταση του κοσήτορα τη οικεία σχολή, το γραφείο του piρύτανη συστήνει ια εpiιτροpiή piροσλήψεων η οpiοία συνήθω αpiοτελείται αpiό piέντε έλη, τουλάχιστον δύο αpiό τα οpiοία δεν piροέρχονται αpiό το piανεpiιστήιο.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

- au service de bourse d'enseigne ment supérieur du rectorat de l'académie de résidence ; - au consulat de france du pays de résidence.

Greek

Αίτηση και εγγραφή

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

- remboursement des frais de transport du domicile à l'établissement, versé par le conseil régional en province, par les rectorats de paris, créteil, versailles, en ile-de-france; - bonification des points servant de base de calcul à l'attribution de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

Greek

Συνιστάται στους ενδιαφερομέ­νους να ζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες από το Μορφωτικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, 18 τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

assistant auprès du rectorat (1969-1970) puis assistant scientifique (1970-1972) à l'institut de chimie physique.

Greek

Επιστημονικός βοηθός στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας από το 1970 ώς το 1972.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

de même, les candidats qui désirent suivre des études à leurs pro pres frais au collège d'europe doivent d'abord s'adresser au rectorat du collège, et cela avant le 31 mars.

Greek

Οι χορηγούμενοι διδακτορικοί τίτλοι είναι: 1.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

en raison de la décision du rectorat de l'université complutense de madrid d'adjuger de gré à gré les travaux d'agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l'école du travail social, le royaume d'espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/cee du conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et notamment de ses articles 9 et 12 à 15.

Greek

Το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 71/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, και ιδίως από τα άρθρα 9 και 12 έως 15, διότι επέτρεψε στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου complutense της Μαδρίτης την απευθείας ανάθεση των έργων για την επέκταση και τη μετατροπή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας και της Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών του πανεπιστημίου αυτού.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

il est constaté qu'en raison de ce que le rectorat de l'université complutense de madrid a décidé d'attribuer par une procédure de gré à gré un marché de travaux ayant pour objet l'agrandissement et la transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l'école de travail social de ladite université, le royaume d'espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/cee du conseil du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et notamment de ses articles 9 et 12 à 15.

Greek

Διαπιστώνεται ότι, επειδή η πρυτανεία του Πανεπιστημίου complutense της Μαδρίτης αποφάσισε να αναθέσει κατά το δοκούν τις εργασίες επεκτάσεως και μετατροπής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας, καθώς και της Σχολής Κοινωνικών Υπηρεσιών του εν λόγω Πανεπιστημίου, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 71/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων και ιδίως των άρθρων 9 και 12 έως 15 αυτής.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

les can didats ressortissants de pays où il n'existe pas d'organisme de sélection et ceux qui désirent étudier à leurs pro pres frais doivent s'adresser directement au rectorat du collège d'europe (voir annexes) avant le 1 " juin.

Greek

Υποψήφιοι από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει όργανο επιλογής και υποψήφιοι που θέλουν να σπουδάσουν με δικά τους έξοδα θα πρέπει να απευθυνθούν απευ­θείας στον πρύτανη του Ευρωπαϊκού Κο­λεγίου (διεύθυνση στο παράρτημα) και να υποβάλουν την αίτηση τους πριν από την 1η Ιουνίου.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

French

les candidats ressortissants de pays où il n'existe pas de comité de sélection et ceux qui désirent étudier à leurs pro­pres frais doivent s'adresser directe­ment au rectorat du collège d'europe (voir annexes) avant le 1erjuin.

Greek

Διεθνείς Σχέσεις) είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί, εφόσον έχουν να επιδείξουν ικανοποιητική βαθμολο­γία.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

les rectorats regroupent en effet dans chacune de leur circonscription constituée par une «académie» la totalité des nombreux services fonction nels qui œuvrent au sein du ministère, coordonnant leurs actions et transmettant les résultats, qu'il s'agisse d'activités gestionnaires, pédagogiques ou statistiques. tiques.

Greek

cedefop οι ανάγκες των επιχειρήσεων για εκπαι-δευση-επαγγελματική κατάρτιση αυξά­νονται και όσο ο σχολικός πληθυσμός μεταβάλλεται επίσης με ιδιαίτερα εντυ­πωσιακό τρόπο.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

notons encore en france la création originale d'un cen­tre départemental de ressources européennes (eurodoc), ouvert à l'en­semble des établissements scolaires du département de la sarthe, en partenariat avec le conseil général et le rectorat d'académie qui a affecté un demi­poste à cette structure.

Greek

Η ανάπτυξη διεπιστημονικών ομα­δικών πρακτικών αποτελεί αφεαυτή ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς επίσης και η αυτονομία των μαθητών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

système d'évaluation et activités de formation pour le rectorat, les doyens, les chefs des de contrôle en place départements administratifs etc. (élaboration et impression du testé et révisé matériel de formation, atelier et visites de recyclage) phase pilote d'évaluation mise en œuvre avec l'assistance des partenaires du projet (courtes visites de la part des partenaires) jugement porté sur l'expérience pilote par tous les participants au projet et par le personnel de l'institution prenant part à l'évaluation et par les représentants de la conférence des recteurs et par les observateurs extérieurs (courtes visites et atelier, y compris avec des observateurs extérieurs) proposition d'adaptations (atelier) révisions nécessaires convenues par l'instance décisionnelle de l'institution publication des résultat(s) globaux dans des journaux spécialisés et présentation à des conférences internationales

Greek

* αξιολόγηση της πειραματικής εμπειρίας από όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος και το προσωπικό του ιδρύματος που συμμετέχει στην αξιολόγηση καθώς και από εκπροσώπους της Συγκλήτου των Πρυτάνεων και εξωτερικούς παρατηρητές (σύντομες επισκέψεις και εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών παρατηρητών)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

transport: l'État prend en charge les frais de déplacement des étudiants handicapés qui ne peuvent utiliser les transports en commun ; les intéressés doivent s'adresser au rectorat de leur académie.

Greek

Η πείρα διδάσκει ότι οι αλλοδαποί φοιτητές χρειάζονται κάπως περισσότερα χρήματα από τους γάλλους συναδέλφους τους, πα­ρόλο που ισχύουν οι ίδιες εκπτώσεις για όλους.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

université de liège - service de pédagogie expérimentale - faculté de psychologie et des sciences de l'éducation bd du rectorat - b.32 b - 4000 liège (sart tiiman) tant au point de vue des structures que des mentalités des 2 acteurs.

Greek

Το Φλαμανδικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ωλ,Ο.Ρ.) άρχισε τις δραστηριότητες του στις 17 Απρι­λίου 1991.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

French

À titre d'exemple, un projet visant à restructurer les services sociaux d'étudiants doit impliquer le chef des services sociaux des étudiants, la personne responsable de l'administration centrale de l'université, éventuellement le rectorat, et les représentants des étudiants.

Greek

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση των φοιτητικών κοινωνικών υπηρεσιών των σπουδαστών πρέπει να περιλαμβάνει τον υπεύθυνο των φοιτητικών κοινωνικών υπηρεσιών, τον υπεύθυνο της κεντρικής διοίκησης του πανεπιστημίου, ενδεχομένως την πρυτανεία καθώς και εκπροσώπους των σπουδαστών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK