MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for irrecevabilité translation from French to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

French

Slovak

Info

French

[Exception d’irrecevabilité]

Slovak

Písomné pripomienky účastníkov konania, štátov a inštitúcií

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

«Pourvoi — Délai — Irrecevabilité»

Slovak

„Odvolanie — Lehota — Neprípustnosť“

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

Sur l’exception d’irrecevabilité

Slovak

O námietke neprípustnosti

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

Sur l’exception générale d’irrecevabilité

Slovak

O všeobecnej námietke neprípustnosti

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

Mémoire en défense [Exception d’irrecevabilité]

Slovak

Vyjadrenie k žalobe [Námietka neprípustnosti]

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

MÉMOIRE EN DÉFENSE/RÉPONSE[EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ]

Slovak

VYJADRENIE ŽALOVANÉHO/ODPOVEĎ[NÁMIETKA NEPRÍPUSTNOSTI]

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

Sous peine d’irrecevabilité, la demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des précédents trimestres de l'année 2005.

Slovak

Aby bola žiadosť prijatá, k žiadosti o dovozné povolenie sa prikladá kópia dovozného povolenia alebo dovozných povolení, ktoré bolo alebo boli vydané prevádzkovateľovi na predchádzajúce štvrťroky 2005.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Lorsque l'article 108, paragraphe 2, du règlement s’applique, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité à l'encontre des États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition.

Slovak

Ak sa uplatňuje článok 108 ods. 2 nariadenia, úrad zamietne žiadosť o konverziu ako neprípustnú iba vzhľadom na tie členské štáty, pre ktoré je konverzia podľa týchto ustanovení vylúčená.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

les décisions de rejet d'une opposition pour irrecevabilité avant l'expiration du délai visé à la règle 18, paragraphe 1,

Slovak

rozhodnutia zamietnuť námietky ako neprípustné pred uplynutím lehoty uvedenej v pravidle 18 ods. 1;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Lorsque l'opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de la règle 16, paragraphe 1, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Slovak

Ak namietajúca strana nepredloží preklad, ako to požaduje pravidlo 16 ods. 1, námietky sa zamietnu ako neprípustné.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Lorsque la traduction requise au titre de la règle 38, paragraphe 1, n'est pas produite dans le délai imparti, l'Office rejette la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité.

Slovak

Ak sa preklad požadovaný podľa pravidla 38 ods. 1 neposkytne v stanovenom termíne, úrad zamietne návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti pre neprípustnosť.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Rejet de la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité

Slovak

Zamietnutie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti pre neprípustnosť

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

S’il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

Slovak

Ak pred uplynutím lehoty nedostatky nie sú odstránené, úrad zamietne námietky ako neprípustné.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

S’il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité.

Slovak

Ak pred uplynutím lehoty nedostatky nie sú odstránené, úrad zamietne návrh ako neprípustný.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou toute décision de rejet d'une opposition pour irrecevabilité au titre des paragraphes 2, 3 et 4 est communiquée au demandeur.

Slovak

Každé zistenie podľa odseku 1, že oznámenie námietok sa považuje za nepodané, a každé rozhodnutie zamietnuť námietky ako neprípustné podľa odsekov 2, 3 a 4 sa oznámi prihlasovateľovi.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur pour les trimestres précédents de l'année 2005.

Slovak

K žiadostiam o dovozné licencie sa prikladá kópia dovoznej(-ých) licencie(-í) vydanej prevádzkovateľovi na predchádzajúce štvrťroky 2005.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Il devrait également comprendre des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

Slovak

Mali by sa v nej zdokumentovať aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo obmedzené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo preto, že neboli oprávnené.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Considérant que le respect de ces instructions réduit le nombre de demandes de régularisation et les risques d’irrecevabilité liés au non-respect de règles formelles;

Slovak

keďže dodržiavanie týchto pokynov zníži počet žiadostí o odstránenie nedostatkov a rizík neprípustnosti spojených s nedodržaním formálnych náležitostí,

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

French

la dénomination du mémoire (mémoire en défense, réplique, duplique, demande d’intervention, mémoire en intervention, exception d’irrecevabilité, observations sur …, réponses aux questions, etc.);

Slovak

označenie podania (vyjadrenie žalovaného, replika, duplika, návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, vyjadrenie k návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, námietka neprípustnosti, pripomienky k …, odpovede na otázky atď.);

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

French

À défaut de régularisation, le Tribunal décide sur l’irrecevabilité éventuelle de la requête.

Slovak

Ak sa nedostatky žaloby neodstránia, Súd pre verejnú službu rozhodne o prípadnej neprípustnosti žaloby.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK