Ask Google

Results for pruefsystem translation from German to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Czech

Info

German

Das Prüfsystem für den Rechnungsabschluss wird auf alle Teile der Landentwicklung ausgedehnt;

Czech

Systém auditu účetních uzávěrek bude rozšířen na celou oblast rozvoje venkova.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Im Rahmen des Prozesses zur Verringerung von Fehlern und zur Verbesserung der Prüfsysteme haben bereits 25 Mitgliedstaaten die jährliche Zusammenfassung der Prüfungen und Erklärungen für 2007 übermittelt bzw. werden dies in Bälde tun.

Czech

V rámci procesu, který má vést ke snížení počtu chyb a zlepšení auditních systémů, již 25 členských států zaslalo či brzy zašle roční shrnutí o svých dostupných auditech a výkazy za rok 2007.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Modell der "Einzigen Prüfung" ("Single Audit"): Im Zusammenhang mit dem Haushalt der Europäischen Union bezeichnet der Begriff "Single Audit" ein internes Kontroll- und Prüfsystem, das auf dem Grundgedanken beruht, dass jede Kontrollebene auf der vorhergehenden aufbaut.

Czech

Koncepce „jednotného auditu“: V kontextu rozpočtu Evropské unie odkazuje termín „jednotný audit“ na systém vnitřní kontroly a interního auditu, jehož základní mechanismus spočívá v tom, že každá následná úroveň kontroly staví na úrovni předchozí.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

German

1.7 Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Europäische Kommission angesichts der noch andauernden Umsetzung der Richtlinie über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Prüfsystem entwickeln und Möglichkeiten zur Vergrößerung der Finanzkraft von Unternehmen dieser Branche für die Behebung von Unfallfolgen aufzeigen sollte.

Czech

1.7 Výbor je toho názoru, že s ohledem na probíhající proces provádění směrnice o bezpečnosti v odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři by Evropská komise měla ve spolupráci s členskými státy vytvořit systém ověřování a uvést, jak by se dal zvýšit finanční potenciál hospodářských subjektů v tomto odvětví pro pokrytí nákladů na nápravná opatření po haváriích.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

1.7 Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Europäische Kommission angesichts der noch andauernden Umsetzung der Richtlinie über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und ‑Erdgasaktivitäten zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Prüfsystem entwickeln und Möglichkeiten zur Vergrößerung des finanziellen Potenzials von Unternehmern in dieser Branche aufzeigen sollte, um Abhilfemaßnahmen nach Unfällen abzudecken.

Czech

1.7 Výbor je toho názoru, že s ohledem na probíhající proces provádění směrnice o bezpečnosti v odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři by Evropská komise měla ve spolupráci s členskými státy vytvořit systém ověřování a uvést, jak by se dal zvýšit finanční potenciál hospodářských subjektů v tomto odvětví pro pokrytí nákladů na nápravná opatření po haváriích.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Bei der Vorlage des Entwurfs des jeweiligen Mehrjahresprogramms unterbreiten die Mitgliedstaaten der Kommission eine Beschreibung der Systeme, insbesondere des Aufbaus und der Verfahren der zuständigen Behörden, der beauftragten Behörden und der Bescheinigungsbehörden, sowie eine Beschreibung der internen Prüfsysteme dieser Behörden, der Prüfbehörde und sonstiger Stellen, die unter deren Verantwortung Prüfungen vornehmen.

Czech

Členské státy předloží Komisi spolu s každým návrhem víceletého programu popis systémů, které pokrývají zvláště organizaci a postupy odpovědných orgánů, pověřených orgánů a osvědčujících orgánů a systémů vnitřní kontroly fungujících v těchto úřadech a orgánech, kontrolního orgánu a dalších orgánů provádějících kontroly v rámci jeho odpovědnosti.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Bei der Vorlage des Entwurfs des jeweiligen Mehrjahresprogramms unterbreiten die Mitgliedstaaten der Kommission eine Beschreibung des Aufbaus und der Verfahren der zuständigen Behörden, der beauftragten Behörden und der Bescheinigungsbehörden sowie eine Beschreibung der internen Prüfsysteme dieser Behörden, der Prüfbehörde und sonstiger Stellen, die unter deren Verantwortung Prüfungen vornehmen.

Czech

Členské státy předloží Komisi spolu s každým návrhem víceletého programu popis organizace a postupů odpovědných orgánů, pověřených orgánů a osvědčujících orgánů a systémů vnitřní kontroly fungujících v těchto úřadech a orgánech, kontrolního orgánu a dalších orgánů provádějících kontroly v rámci jeho odpovědnosti.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, dass für die Umsetzung dieses Prüfsystems ausreichende Kapazitäten bereitgestellt werden.

Czech

Je třeba pečlivě zvážit kapacitu potřebnou pro zavedení tohoto systému ověřování.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Das gemeinsame Prüfsystem sollte gemeinsame Definitionen verwenden und Schutz bietende Akteure und den Schutz im Hoheitsgebiet einschließen.

Czech

Tento společný hodnotící systém využije soustavy společných definic a zahrne do nich agentury na ochranu a také ochranu uvnitř území dotyčného státu.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Mitgliedstaaten richten ein Mess-, Kontroll- und Prüfsystem ein, in dessen Rahmen dokumentierte Audits für einen statistisch signifikanten, eine repräsentative Stichprobe darstellenden Prozentsatz der von den verpflichteten Parteien ergriffenen Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt werden.

Czech

Členské státy zavedou systémy měření, kontroly a ověřování, v jejichž rámci se provádějí zdokumentované audity na statisticky významné části a reprezentativním vzorku opatření ke zvýšení energetické účinnosti zavedených povinnými stranami.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Pariser Konferenz sollte der Unterstützung von Ländern zustimmen, die bei der Aufstellung von Emissionsinventaren, der Einrichtung von Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfsystemen und der Erarbeitung von Strategien für eine emissionsarme und klimaresiliente Entwicklung mit den richtigen Anreizstrukturen Hilfe benötigen.

Czech

Na konferenci v Paříži by měla být dohodnuta pomoc zemím, které potřebují pomoc při vytvoření emisních inventur, vytvoření systémů pro monitorování, podávání zpráv a ověřování a při vypracování strategií rozvoje vyznačujícího se nízkými emisemi a odolností vůči změně klimatu, a to s odpovídajícími strukturami pobídek.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Prüfsysteme haben die Treibhausgasemissionen und die Emissionen bestimmter Luftschadstoffe bei Weitem nicht vollständig erfasst.

Czech

Testovací systémy výrazně podhodnotily emise skleníkových plynů a některých látek znečišťujících ovzduší.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Umweltwirksamkeit und –integrität des Systems und somit sein allgemeiner Ruf und seine Akzeptanz hängen in hohem Maße von einem soliden, verlässlichen und vertrauenswürdigen Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfsystem ab, das für jede unter das System fallende Anlage ein hinreichend genaues Emissionsniveau gewährleistet.

Czech

Jeho účinnost a integrita v oblasti životního prostředí, a tudíž jeho celková pověst a přijetí závisí velkou měrou na důkladném, spolehlivém a věrohodném systému monitorování, vykazování a ověřování, který zajišťuje dostatečnou míru přesnosti příslušné úrovně emisí u každého zařízení, na něž se systém vztahuje.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Er fordert jedoch, dass weitere Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten ergriffen werden, beispielsweise die Berücksichtigung dieses Aspekts im IT-Prüfsystem oder eine stärkere Anonymisierung der Daten.

Czech

Požaduje však další opatření, která zajistí ochranu osobních údajů, jako je zahrnutí tohoto bodu do IT systému auditu nebo zlepšení anonymity údajů.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Festlegung und Kontrolle des Prüfsystems der Mitgliedstaaten (geteilte Verwaltung)

Czech

Zavedení a kontrola systému auditu členských států (sdílené řízení)

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Für alle Maßnahmen mit Ausnahme steuerlicher Maßnahmen richten die Mitgliedstaaten Mess-, Kontroll- und Prüfsysteme ein, in deren Rahmen dokumentierte Audits für einen statistisch signifikanten, eine repräsentative Stichprobe darstellenden Prozentsatz der von den teilnehmenden oder beauftragten Parteien ergriffenen Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt werden.

Czech

Pro všechna opatření jiná, než jsou opatření týkající se zdanění, členské státy zavedou systémy měření, kontroly a ověřování, v jejichž rámci jsou prováděny zdokumentované audity na statisticky významné části a reprezentativním vzorku opatření ke zvýšení energetické účinnosti zavedených zúčastněnými nebo pověřenými stranami.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Hierzu zählen unklare, entmutigende Genehmigungsverfahren bei Planung, Bau und Betrieb, unterschiedliche Normen und Zertifikate sowie nicht aufeinander abgestimmte Prüfsysteme für diese Energietechnologien.

Czech

K těm patří nejasné a odrazující povolovací postupy pro plánování, stavební a provozní systémy, rozdíly v normách a certifikaci a neslučitelné režimy zkoušení technologií obnovitelných zdrojů energie.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Im Januar 2016 sollte eine Bewertung der Prüfsysteme durch einen gemeinsamen Ausschuss unter Aufsicht eines unabhängigen Gremiums aus Herstellern und Nutzern vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass die Prüfprotokolle und -anlagen für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte zu vertretbaren Kosten eingeführt und unter echten Betriebsbedingungen eingesetzt werden können.

Czech

v lednu 2016 by mělo proběhnout hodnocení zkušebních systémů, které provede společný výbor pod dohledem nezávislého výboru složeného z výrobců a uživatelů a jehož cílem by bylo zajistit, že zkušební protokoly a zařízení pro nesilniční pojízdné stroje mohou být úspěšně instalovány za hospodárnou cenu a mohou fungovat za skutečných provozních podmínek;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Kohärenter, weil die Min­dest­voraussetzungen für die Kontroll- und Prüfsysteme auf allen Verfahrensebenen sowie die Aufgaben und Pflichten der jeweils Beteiligten eindeutig festzulegen sind.

Czech

Promyšlenost, protože je třeba jasně stanovit minimální podmínky pro systém kontroly a auditu na všech úrovních procesu, jakož i příslušné úkoly a povinnosti jednotlivých účastníků.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Kohärenz ist deshalb geboten, weil die Instrumente nur die Mindestbedingungen für die Verwaltungs-, Kontroll- und Prüfsysteme sowie die Beteiligung der einzelnen Akteure vorgeben.

Czech

Soudržnost je nutná proto, že návrhy nástrojů stanoví minimální podmínky vztahující se na řízení, vnitřní kontrolu a kontrolní systém i zapojení každého z aktérů.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK