Ask Google

Results for pestizidformulierungen translation from German to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Latvian

Info

German

Pestizide, einschließlich sehr gefährlicher Pestizidformulierungen;

Latvian

pesticīdi, arī īpaši bīstami pesticīdu preparāti;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

a) Pestizide, einschließlich sehr gefährlicher Pestizidformulierungen;

Latvian

a) pesticīdi, arī īpaši bīstami pesticīdu preparāti;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

German

Dazu gehören zwei Kategorien: Pestizide, einschließlich sehr gefährlicher Pestizidformulierungen, und Industriechemikalien.

Latvian

Tai ir divas kategorijas: pesticīdi, ieskaitot ļoti bīstamus pesticīdu preparātus; rūpnieciskas ķīmiskas vielas;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Monocrotophos ist bereits insoweit in das vorläufige PIC-Verfahren aufgenommen, als bestimmte sehr gefährliche Pestizidformulierungen, die Monocrotophos enthalten, in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens aufgeführt sind.

Latvian

Uz monokrotofosu jau attiecināta pagaidu PIC procedūra tādējādi, ka daži ļoti bīstami pesticīdu preparāti, kas satur monokrotofosu, ir iekļauti Roterdamas Konvencijas III pielikumā.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die technische Hilfe für diese Länder bei der Durchführung des Übereinkommens wird insbesondere geleistet durch die Bereitstellung technischer Informationen über Chemikalien, die Förderung des Austauschs von Sachverständigen, die Förderung der Einrichtung bzw. Beibehaltung bezeichneter nationaler Behörden sowie die Bereitstellung technischen Fachwissens zur Identifizierung gefährlicher Pestizidformulierungen und zur Erstellung von Notifikationen an das Sekretariat.

Latvian

Konkrēti, lai nodrošinātu minētajām valstīm iespēju īstenot Konvenciju, tehnisko palīdzību sekmē, sniedzot tehnisku informāciju par ķīmiskām vielām, veicinot ekspertu apmaiņu, sniedzot atbalstu izraudzīto valsts iestāžu izveidē vai uzturēšanā un nodrošinot tehnisko ekspertīzi bīstamu pesticīdu sastāvu identifikācijā un Sekretariātam nosūtāmo paziņojumu sagatavošanā.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die technische Hilfe für diese Länder bei der Durchführung des Übereinkommens wird ins­be­son­dere geleistet durch die Bereitstellung technischer Informationen über Chemikalien, die Förderung des Austauschs von Sachverständigen, die Förderung der Einrichtung bzw. Beibehaltung bezeich­neter nationaler Behörden sowie die Bereitstellung technischen Fachwissens zur Identifizierung gefährlicher Pestizidformulierungen und zur Erstellung von Notifikationen an das Sekretariat.

Latvian

Konkrēti, lai nodrošinātu minētajām valstīm iespēju īstenot Konvenciju, tehnisko palīdzību sekmē, sniedzot tehnisku informāciju par ķīmiskajām vielām, veicinot ekspertu apmaiņu, sniedzot atbalstu izraudzīto valsts iestāžu izveidē vai uzturēšanā un nodrošinot tehnisko ekspertīzi bīstamu pesticīdu sastāvu identifikācijā un Sekretariātam nosūtāmo paziņojumu sagatavošanā.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

„Sehr gefährliche Pestizidformulierungen“ sind zur Verwendung als Pestizid formulierte Chemikalien, die unter Anwendungsbedingungen nach ein- oder mehrmaliger Exposition innerhalb kurzer Zeit ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit oder Umwelt haben.

Latvian

„Īpaši bīstams pesticīdu preparāts” ir ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par pesticīdu un kuras izmantošana atstāj uz veselību vai vidi smagas sekas, kas novērojamas īsā laikā pēc minētās vielas vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās lietošanas apstākļos.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

„Sehr gefährliche Pestizidformulierungen“ sind zur Verwendung als Pestizid formulierte Chemikalien, die unter Verwendungsbedingungen nach ein- oder mehrmaliger Exposition innerhalb kurzer Zeit ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit oder Umwelt haben.

Latvian

"īpaši bīstams pesticīdu preparāts" ir ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par pesticīdu un kuras izmantošana atstāj uz veselību vai vidi smagas sekas, kas novērojamas īsā laikā pēc minētās vielas vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās lietošanas apstākļos;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

Die technische Hilfe für diese Länder bei der Durchführung des Übereinkommens wird insbesondere geleistet durch die Bereitstellung technischer Informationen über Chemikalien, die Förderung des Austauschs von Sachverständigen, die Förderung der Einrichtung bzw. Beibehaltung bezeichneter nationaler Behörden sowie die Bereitstellung technischen Fachwissens zur Identifizierung gefährlicher Pestizidformulierungen und zur Erstellung von Notifikationen an das Sekretariat.

Latvian

Konkrēti, lai nodrošinātu minētajām valstīm iespēju īstenot Konvenciju, tehnisko palīdzību sekmē, sniedzot tehnisku informāciju par ķīmiskajām vielām, veicinot ekspertu apmaiņu, sniedzot atbalstu izraudzīto valsts iestāžu izveidē vai uzturēšanā un nodrošinot tehnisko ekspertīzi bīstamu pesticīdu sastāvu identifikācijā un Sekretariātam nosūtāmo paziņojumu sagatavošanā.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

German

Technische Hilfe für diese Länder bei der Durchführung des Übereinkommens wird insbesondere geleistet durch die Bereitstellung technischer Informationen über Chemikalien, die Förderung des Austauschs von Sachverständigen, die Förderung der Einrichtung bzw. Beibehaltung bezeichneter nationaler Behörden sowie die Bereitstellung technischen Fachwissens zur Beschreibung gefährlicher Pestizidformulierungen und zur Erstellung von Notifikationen an das Sekretariat.

Latvian

Jo īpaši un lai nodrošinātu minētajām valstīm iespēju īstenot Konvenciju, tehnisko palīdzību veicina, sniedzot informāciju par ķīmiskajām vielām, veicinot ekspertu apmaiņu, sniedzot atbalstu izraudzīto valsts iestāžu izveidošanā vai uzturēšanā un sniedzot tehnisko ekspertīzi bīstamu pesticīdu sastāvu identifikācijā un paziņojumu sekretariātam sagatavošanā.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

German

Sehr gefährliche Pestizidformulierung

Latvian

īpaši bīstams pesticīdu preparāts

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

15. "Sehr gefährliche Pestizidformulierungen" sind für pestizide Zwecke formulierte Chemikalien, die unter Anwendungsbedingungen nach ein- oder mehrmaliger Exposition innerhalb kurzer Zeit ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit oder Umwelt haben.

Latvian

15. "īpaši bīstams pesticīdu preparāts" ir ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par pesticīdu un kuras izmantošana atstāj uz veselību vai vidi smagas sekas, kas novērojamas īsā laikā pēc minētās vielas vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās izmantošanas apstākļos;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

Bis zur Bewertung von Monocrotophos durch die Gemeinschaft im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln(3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates(4), ist eine vorläufige Einfuhrentscheidung für diese Pestizidformulierungen im Beschluss 2000/657/EG der Kommission vom 16. Oktober 2000 zum Erlass der Entscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien(5), geändert durch Beschluss 2001/852/EG(6), enthalten.

Latvian

Līdz laikam, kamēr tiks veikts monokrotofosa Kopienas novērtējums saskaņā ar Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 [4], pagaidu lēmums par šiem pesticīdu preparātiem pieņemts ar Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmumu 2000/657/EK par Kopienas importa lēmumu pieņemšanu par dažām ķīmiskām vielām saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķīmisko vielu eksportu un importu [5], kas grozīts ar Lēmumu 2001/852/EK [6].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die Einfuhrentscheidungen für die Pestizidformulierungen 2,4,5-T, Chlorbenzilat und Phosphamidon im Beschluss 2000/657/EG der Kommission, die als vorläufige Entscheidungen bis zum Erlass eines Beschlusses der Gemeinschaft vorgelegt wurden, sind daher entsprechend durch endgültige Entscheidungen zu ersetzen.

Latvian

Tie importa lēmumi par 2,4,5–T, hlorbenzilāta un fosfamidona pesticīdu preparātiem, kas noteikti Lēmumā 2000/657/EK un kas līdz Kopienas lēmumu pieņemšanai ir pagaidu lēmumi, tāpēc jāaizstāj ar galīgajiem lēmumiem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die Einfuhrentscheidungen für die Pestizidformulierungen Parathion und Methylparathion im Beschluss 2001/852/EG der Kommission vom 19. November 2001 zum Erlass der Einfuhrentscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien und zur Änderung des Beschlusses 2000/657/EG und im Beschluss 2000/657/EG der Kommission, die als vorläufige Entscheidungen bis zum Erlass eines gemeinschaftlichen Beschlusses vorgelegt wurden, sind daher entsprechend durch endgültige Entscheidungen zu ersetzen.

Latvian

Tāpēc importa lēmumi par parationa un metilparationa pesticīdu preparātiem, kas noteikti ar Komisijas 2001. gada 19. novembra Lēmumu 2001/852/EK par Kopienas importa lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķimikāliju eksportu un importu un par Lēmuma 2000/657/EK grozīšanu, un attiecīgi Lēmumu 2000/657/EK, kas pieņemti kā pagaidu lēmumi līdz Kopienas lēmuma pieņemšanai, jāaizstāj ar galīgu lēmumu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Zuvor war Parathion insofern in das vorläufige PIC-Verfahren einbezogen, als einige sehr gefährliche Pestizidformulierungen mit Parathion in Anhang III des Übereinkommens aufgeführt waren. Es erschien daher auch in den Antwortformularen im Anhang des Beschlusses 2000/657/EG der Kommission vom 16. Oktober 2000 zum Erlass der Entscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien [7].

Latvian

Iepriekš parations bija iekļauts PIC pagaidu procedūrā, jo daži ļoti kaitīgi pesticīdu preparāti, kuru sastāvā ir parations, bija minēti Konvencijas III pielikumā, un tas ir atspoguļots atbilžu veidlapā, kas ietverta 2000. gada 16. oktobra Lēmuma 2000/657/EK, ar ko pieņem Kopienas lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu [7] pielikumā.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Sehr gefährliche Pestizidformulierung

Latvian

298-00-0 īpaši bīstams pesticīdu produkts

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

(5) Die Chemikalie Monocrotophos (als Pestizid) wurde auf die Liste der dem PIC-Verfahren unterworfenen Chemikalien gesetzt, für die das vorläufige Sekretariat der Kommission Informationen in Form eines Dokuments zur Unterstützung des Entscheidungsprozesses übermittelte. Monocrotophos ist bereits insoweit in das vorläufige PIC-Verfahren aufgenommen, als bestimmte sehr gefährliche Pestizidformulierungen, die Monocrotophos enthalten, in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens aufgeführt sind. Bis zur Bewertung von Monocrotophos durch die Gemeinschaft im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln(3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates(4), ist eine vorläufige Einfuhrentscheidung für diese Pestizidformulierungen im Beschluss 2000/657/EG der Kommission vom 16. Oktober 2000 zum Erlass der Entscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien(5), geändert durch Beschluss 2001/852/EG(6), enthalten. Durch die Verordnung (EG) Nr. 2076/2002 der Kommission vom 20. November 2002 zur Verlängerung der Frist gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I dieser Richtlinie sowie den Widerruf der Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit diesen Wirkstoffen(7), wurde Monocrotophos aus Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG gestrichen, und Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die diesen Stoff enthalten, müssen bis zum 25. Juli 2003 zurückgezogen werden. Daher ist die vorläufige Einfuhrentscheidung im Beschluss 2000/657/EG durch eine endgültige Einfuhrentscheidung zu ersetzen.

Latvian

(5) Vielu sarakstam, uz kurām attiecas pagaidu PIC procedūra, ir pievienota ķīmiskā viela monokrotofoss, ko izmanto par pesticīdu, par kuru Komisija no pagaidu sekretariāta saņēmusi informāciju ar dokumentu par lēmumu pamatnostādnēm. Uz monokrotofosu jau attiecināta pagaidu PIC procedūra tādējādi, ka daži ļoti bīstami pesticīdu preparāti, kas satur monokrotofosu, ir iekļauti Roterdamas Konvencijas III pielikumā. Līdz laikam, kamēr tiks veikts monokrotofosa Kopienas novērtējums saskaņā ar Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 [4], pagaidu lēmums par šiem pesticīdu preparātiem pieņemts ar Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmumu 2000/657/EK par Kopienas importa lēmumu pieņemšanu par dažām ķīmiskām vielām saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķīmisko vielu eksportu un importu [5], kas grozīts ar Lēmumu 2001/852/EK [6]. Saskaņā ar 2002. gada 20. novembra Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2002, ar ko pagarina Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikto termiņu un kas attiecas uz dažu aktīvo vielu neiekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā, un uz atļauju atcelšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs vielas [7], monokrotofoss nav iekļauts Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, bet atļaujas to saturošajiem augu aizsardzības līdzekļiem jāatsauc līdz 2003. gada 25. jūlijam. Tāpēc Lēmumā 2000/657/EK noteiktais pagaidu lēmums jāaizstāj ar galīgo importa lēmumu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(6) Für die Chemikalien 2,4,5-T, Chlorbenzilat und Phosphamidon gilt die Richtlinie 91/414/EWG, die einen Übergangszeitraum vorsieht, während dessen die Mitgliedstaaten bis zum Erlass eines Beschlusses der Gemeinschaft Entscheidungen über Stoffe und Erzeugnisse treffen können, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Durch die Verordnung (EG) Nr. 2076/2002 wurden diese Stoffe aus dem Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG ausgeschlossen, und die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesen Wirkstoffen müssen bis zum 25. Juli 2003 zurückgezogen werden. Die Einfuhrentscheidungen für die Pestizidformulierungen 2,4,5-T, Chlorbenzilat und Phosphamidon im Beschluss 2000/657/EG der Kommission, die als vorläufige Entscheidungen bis zum Erlass eines Beschlusses der Gemeinschaft vorgelegt wurden, sind daher entsprechend durch endgültige Entscheidungen zu ersetzen.

Latvian

(6) Uz ķīmiskajām vielām 2,4,5–T, hlorbenzilātu un fosfamidonu attiecas Direktīva 91/414/EEK, kas paredz pārejas periodu, kura laikā dalībvalstis līdz Kopienas lēmuma pieņemšanai var pieņemt lēmumus par vielām un preparātiem, uz kuriem attiecas minētā direktīva. Ar Regulu (EK) Nr. 2076/2002 šīs vielas netiek iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, bet atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri tās satur, jāatsauc līdz 2003. gada 25. jūlijam. Tie importa lēmumi par 2,4,5–T, hlorbenzilāta un fosfamidona pesticīdu preparātiem, kas noteikti Lēmumā 2000/657/EK un kas līdz Kopienas lēmumu pieņemšanai ir pagaidu lēmumi, tāpēc jāaizstāj ar galīgajiem lēmumiem.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(6) Parathion unterliegt der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln [5]. Mit der Entscheidung 2001/520/EG der Kommission vom 9. Juli 2001 über die Nichtaufnahme von Parathion in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff [6] wurde Parathion von Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG ausgeschlossen und festgelegt, dass Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die diesen Stoff enthalten, bis zum 8. Januar 2002 zurückgenommen werden mussten. Zuvor war Parathion insofern in das vorläufige PIC-Verfahren einbezogen, als einige sehr gefährliche Pestizidformulierungen mit Parathion in Anhang III des Übereinkommens aufgeführt waren. Es erschien daher auch in den Antwortformularen im Anhang des Beschlusses 2000/657/EG der Kommission vom 16. Oktober 2000 zum Erlass der Entscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien [7]. Anhang III des Übereinkommens ist dahingehend zu ändern, dass er sich nicht nur auf Parathion, sondern auf alle diesen Stoff enthaltenden Formulierungen bezieht. Dies ist beim Erlass einer neuen Einfuhrentscheidung zu berücksichtigen.

Latvian

(6) Uz parationu attiecas Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [5]. Ar Komisijas 2001. gada 9. jūlija Lēmumu 2001/520/EK par parationa neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kas satur šo aktīvo vielu [6], parations tika izslēgts no Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma, un līdz 2002. gada 8. janvārim bija jāatsauc atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu. Iepriekš parations bija iekļauts PIC pagaidu procedūrā, jo daži ļoti kaitīgi pesticīdu preparāti, kuru sastāvā ir parations, bija minēti Konvencijas III pielikumā, un tas ir atspoguļots atbilžu veidlapā, kas ietverta 2000. gada 16. oktobra Lēmuma 2000/657/EK, ar ko pieņem Kopienas lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu [7] pielikumā. Ierakstu par parationu Konvencijas III pielikumā jāaizstāj ar ierakstu, kas attiecas uz parationu visos tā veidos. Tādēļ attiecīgi jāpieņem jauns lēmums par importu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK