Ask Google

Results for schadenersatzpflichtig translation from German to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Latvian

Info

German

(2) Die Zahlstellenverwalter sind disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig,

Latvian

2. Avansa līdzekļu pārziņi ir disciplināri atbildīgi un vajadzības gadījumā maksā kompensāciju:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Die Firma mag schadenersatzpflichtig sein, aber wir können die Schuld am Betrug Lisa zuschieben.

Latvian

Uzņēmums var būt atbildīgs par reālajiem postījumiem, bet mēs varam novirzīt vainu krāpšanā uz Lizu.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Der Hauptanweisungsbefugte und seine Bevollmächtigten, die Finanzkontrolleure, Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter sind nach den Artikeln 22 und 86 bis 89 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften schadenersatzpflichtig und disziplinarisch verantwortlich.

Latvian

Galvenā kredītrīkotāja un viņa vietnieku, finanšu kontrolieru, grāmatvežu un avansa līdzekļu pārziņu pienākumu maksāt kompensāciju un disciplināro atbildību var noteikt saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 22. un 86. līdz 89. pantu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Die Finanzkontrolleure sind für die Handlungen, die sie in Erfuellung ihrer Aufgaben vornehmen, insbesondere wenn sie ihren Sichtvermerk trotz Mittelüberschreitung erteilen, disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig.

Latvian

Finanšu kontrolieri ir disciplināri atbildīgi un vajadzības gadījumā maksā kompensāciju par jebkādām darbībām, pildot savus amata pienākumus, jo īpaši par izdevumu apstiprināšanu, pārsniedzot apropriāciju apjomu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Sie sind für den Verlust oder die Beschädigung der ihnen anvertrauten Gelder, Werte und Dokumente disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig, wenn ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

Latvian

Viņus var saukt pie disciplināras atbildības un likt viņiem maksāt kompensāciju par viņiem uzticēto naudas līdzekļu, aktīvu un dokumentu zudumu vai bojājumu, ja to izraisījusi viņu tīša kļūda vai rupja neuzmanība.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

German

(1) Die Rechnungsführer und die unterstellten Rechnungsführer sind für die von ihnen geleisteten Zahlungen disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig, wenn sie dabei Artikel 32 nicht beachten.

Latvian

1. Grāmatveži un grāmatvežu palīgi ir disciplināri atbildīgi un vajadzības gadījumā maksā kompensāciju par maksājumiem, ko viņi veic, neievērojot 32. panta noteikumus.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Wird das Fahrzeug in diesem Zeitraum ohne Versicherungsschutz in einen Unfall verwickelt, ist die für die Entschädigung im Bestimmungsmitgliedstaat zuständige Stelle nach Maßgabe des Artikels 10 der Richtlinie 2009/103/EG schadenersatzpflichtig.

Latvian

Gadījumā, ja transportlīdzeklis ir iesaistīts negadījumā minētajā laika posmā, un tas nav bijis apdrošināts, par kompensāciju atbildīgā iestāde galamērķa dalībvalstī ir atbildīga par Direktīvas 2009/103/EK 10. pantā paredzēto kompensāciju.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

(2) Wird das Fahrzeug innerhalb des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitraums in einen Unfall verwickelt, während es nicht versichert ist, so ist die in Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 84/5/EWG genannte Stelle des Bestimmungsmitgliedstaats nach Maßgabe des Artikels 1 der genannten Richtlinie schadenersatzpflichtig.

Latvian

2. Gadījumā, ja transportlīdzeklis ir iesaistīts negadījumā šā panta 1. punktā minētā laikposmā, būdams neapdrošināts, Direktīvas 84/5/EEK 1. panta 4. punktā minētā iestāde galamērķa dalībvalstī ir atbildīga par minētās direktīvas 1. pantā paredzēto kompensāciju.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

German

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Frage, ob die nach seinen Bestimmungen schadenersatzpflichtige(28) Person gegen eine andere Person Rückgriff nehmen kann.

Latvian

Nekas no šajā konvencijā minētā neietekmē jautājumu par to, vai personai, kura ir atbildīga par zaudējumu saskaņā ar tās noteikumiem, ir tiesības izvirzīt regresa prasību pret jebkuru citu personu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Tod des Schadenersatzpflichtigen(22)

Latvian

Atbildīgās personas nāve

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Unbeschadet des Artikels 313 Absatz 1 Buchstabe f) und des Artikels 319 Absatz 8 des Abkommens sind die Anweisungsbefugten disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig, wenn sie Forderungen des EEF feststellen, Mittelbindungen vornehmen, Auszahlungsanordnungen unterzeichnen oder Einziehungsanweisungen erteilen, ohne diese Finanzregelung zu beachten.

Latvian

Neskarot Konvencijas 313. panta 1. punkta f) apakšpunktu vai 319. panta 8. punktu, kredītrīkotāji, kuri, neievērojot šo finanšu regulu, norāda maksājumus, kas sedzami no EAF līdzekļiem, uzņemas izdevumu saistības, paraksta maksājumu uzdevumus vai izsniedz iekasēšanas rīkojumus, par savu rīcību ir disciplināri atbildīgi un vajadzības gadījumā maksā kompensāciju.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Unbeschadet des Artikels 313 Absatz 1 Buchstabe f) und des Artikels 319 Absatz 8 des Abkommens sind die Anweisungsbefugten disziplinarisch verantwortlich und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig, wenn sie Forderungen des EEF feststellen, Mittelbindungen vornehmen, Auszahlungsanordnungen unterzeichnen oder Einziehungsanweisungen erteilen, ohne diese Finanzregelung zu beachten. Dies gilt auch, wenn sie eine Auszahlungsanordnung oder Einziehungsanweisung ohne Begründung nicht oder verspätet erteilen und dies zur Folge hat, daß die Kommission gegenüber Dritten zivilrechtlich haftet.

Latvian

Neskarot Konvencijas 313. panta 1. punkta f) apakšpunktu vai 319. panta 8. punktu, kredītrīkotāji, kuri, neievērojot šo finanšu regulu, norāda maksājumus, kas sedzami no EAF līdzekļiem, uzņemas izdevumu saistības, paraksta maksājumu uzdevumus vai izsniedz iekasēšanas rīkojumus, par savu rīcību ir disciplināri atbildīgi un vajadzības gadījumā maksā kompensāciju. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad kredītrīkotāji nav izdevuši iekasēšanas rīkojumus vai maksājumu uzdevumus vai arī ir nepamatoti novilcinājuši to izdošanu, tādējādi dodot iemeslu trešām personām iesniegt civilprasību pret Komisiju.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK