Ask Google

Results for zahlungsverifikationsinstrument translation from German to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Latvian

Info

German

Bei einer entsprechenden Vereinbarung im Rahmenvertrag kann der Zahlungsdienstleister sich das Recht vorbehalten, ein Zahlungsverifikationsinstrument auch innerhalb der vereinbarten Ausgabenobergrenzen zu sperren, wenn die Ausgaben seiner Ansicht nach den Verdacht einer missbräuchlichen Verwendung nahe legen.

Latvian

Ja par to ir vienošanās ietvarlīgumā, maksājumu pakalpojumu sniedzējs var paturēt tiesības bloķēt maksājumu pārbaudes instrumenta lietošanu pat to tērēšanas limitu robežās, par ko ir vienošanās, ja tas uzskata, ka tērēšanas profils rada aizdomas par tā izmantošanu nelikumīgām darbībām.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

4.8.2 Die in Artikel 49 vorgeschlagene verschuldensunabhängige Haftung des Zahlungsdienstleis­ters für nicht autorisierte Zahlungen erscheint dem EWSA sinnvoll, wenn der Nutzer sorg­fäl­tig und vertragsgemäß mit dem Zahlungsverifikationsinstrument umgeht.

Latvian

4.8.2 Priekšlikuma 49. pantā paredzēto maksājumu pakalpojumu sniedzēja stingro atbildību par neautorizētiem maksājumiem EESK uzskata par lietderīgu, ja lietotājs ar maksājumu pārbaudes instrumentu rīkojas rūpīgi un atbilstoši līgumam.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

4.8.2 Die in Artikel 49 vorgeschlagene verschuldensunabhängige Haftung des Zahlungs­dienst­leis­ters für nicht autorisierte Zahlungen erscheint dem EWSA sinnvoll, wenn der Nutzer sorg­fäl­tig und vertragsgemäß mit dem Zahlungsverifikationsinstrument umgeht.

Latvian

4.8.2 Priekšlikuma 49. pantā paredzēto maksājumu pakalpojumu sniedzēja stingro atbildību par neautorizētiem maksājumiem EESK uzskata par lietderīgu, ja lietotājs ar maksājumu pārbaudes instrumentu rīkojas rūpīgi un atbilstoši līgumam.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Doch darf der Zahlungsdienstleister das Zahlungsverifikationsinstrument nur sperren, wenn er sich zuvor im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bemüht hat, den Inhaber dieses Instruments zu kontaktieren, um zu prüfen, ob ein Betrug vorliegt.

Latvian

Tomēr maksājumu pakalpojumu sniedzējs drīkst bloķēt maksājumu pārbaudes instrumentu tikai tad, ja viņš iepriekš ir bona fide kārtā centies sazināties ar maksājumu pārbaudes instrumenta turētāju, lai pārbaudītu, vai varētu būt notikusi nelikumīga darbība.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

Auch sollte ein Nutzer, sobald er seinem Zahlungsdienstleister mitgeteilt hat, dass sein Zahlungsverifikationsinstrument missbraucht worden sein könnte, keine weiteren, durch die nicht autorisierte Nutzung dieses Instruments verursachten Schäden tragen müssen.

Latvian

Turklāt, tiklīdz lietotājs ir informējis maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ka viņa maksājumu pārbaudes instrumenta drošība var būt mazinājusies, no lietotāja nav jāprasa segt jebkādus turpmākos zaudējumus, kas izriet no šā instrumenta neatļautas lietošanas.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

er darf dem Zahlungsdienstnutzer nicht unaufgefordert ein Zahlungsverifikationsinstrument zusenden, es sei denn, ein bereits im Besitz des Nutzers befindliches Zahlungsverifikationsinstrument muss ersetzt werden, weil die Geltungsdauer abgelaufen ist oder Sicherheitsmerkmale geändert oder hinzugefügt werden müssen;

Latvian

atturēties no nepieprasītu maksājumu pārbaudes instrumentu sūtīšanas, izņemot gadījumus, ja maksājumu pārbaudes instruments, kas jau atrodas saņēmēja turējumā, jāaizstāj ar citu tādēļ, ka ir beidzies termiņš, vai tādēļ, ka ir jāpievieno vai jāmaina drošības elementi;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Danach hat der Zahlungs­dienst­leister zu beweisen, dass der Inhaber des Zahlungsverifikationsinstruments die Zahlung selbst angewiesen hat.

Latvian

Ja rīkojas atbilstoši šādam principam, maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāpierāda, ka pats maksājumu pārbaudes instrumenta īpašnieks ir licis veikt maksājumu.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Der Zahler kann seine Zustimmung für die Zwecke des Artikels 41 mit Hilfe eines Zahlungsverifikationsinstruments zum Ausdruck bringen.

Latvian

Maksātājs var nosūtīt savu piekrišanu 41. panta nozīmē, izmantojot maksājuma pārbaudes instrumentu.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

Der Zahlungsdienstnutzer haftet mit maximal 150 EUR für den Schaden, der vor Erfüllung seiner Anzeigepflicht gegenüber seinem Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 46 Buchstabe b aus der Verwendung eines verlorenen oder gestohlenen Zahlungsverifikationsinstruments entstanden ist.

Latvian

Maksājumu pakalpojumu lietotājs līdz maksimālajam apmēram EUR 150 sedz zaudējumus, kas izriet no pazaudēta vai nozagta maksājumu pārbaudes instrumenta izmantošanas un kas radušies, pirms viņš ir izpildījis 46. panta b) punktā noteikto pienākumu informēt savu maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die Empfehlung 97/489/EG bezieht sich auf den Schutz der Kunden, die Zahlungsverifikationsinstrumente (z. B. Zahlungskarten) benutzen.

Latvian

Ieteikumu 97/469/EK, kurā tika paredzēta klientu aizsardzība, izmantojot tādus elektronisko maksājumu pārbaudes instrumentus kā maksājumu kartes;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Für die Zwecke des Buchstaben a trifft der Zahlungsdienstnutzer unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsverifikationsinstruments insbesondere alle zumutbaren Vorkehrungen, um die Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Latvian

Šā panta a) punktā maksājumu pakalpojumu lietotājs tūlīt pēc maksājumu pārbaudes instrumenta saņēmšanas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu tā aizsardzības elementu drošību.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

In Fällen, in denen die Zustimmung über bestimmte Zahlungsverifikationsinstrumente zum Ausdruck gebracht wird, können Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer Ausgabenobergrenzen für Zahlungsdienste vereinbaren.

Latvian

Gadījumos, kad piekrišanas nosūtīšanai izmanto noteiktus maksājumu parbaudes instrumentus, maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājumu pakalpojumu lietotājs var vienoties par parasto tērēšanas limitu maksājumu pakalpojumiem.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

Kommt der Zahlungsdienstleister der in Artikel 47 Buchstabe c festgelegten Pflicht, geeignete Mittel zur Verfügung stellen, um dem Zahlungsdienstnutzer jederzeit die Möglichkeit zu geben, den Verlust, Diebstahl oder die widerrechtliche Aneignung eines Zahlungsverifikationsinstruments anzuzeigen, nicht nach, so haftet der Zahlungsdienstnutzer nicht für die finanziellen Folgen aus der Verwendung des verlorenen, gestohlenen oder widerrechtlich angeeigneten Zahlungsverifikationsinstruments, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht gehandelt.

Latvian

Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nenodrošina adekvātus līdzekļus, lai jebkurā brīdī būtu iespējams paziņot par maksājumu pārbaudes instrumenta nozaudēšanu, zādzību vai nelikumīgu atsavināšanu, kā minēts 47. panta c) punktā, maksājumu pakalpojumu lietotājam nav saistošas finansiālās sekas, kas izriet no tā, ka tiek lietots minētais maksājumu pārbaudes instruments, izņemot gadījumus, ja viņš rīkojies krāpnieciski.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Nach Anzeige des Verlusts, des Diebstahls oder der widerrechtlichen Aneignung des Zahlungsverifikationsinstruments beim Zahlungsdienstleister trägt der Zahler keinerlei finanzielle Folgen aus der Verwendung des verlorenen, gestohlenen oder widerrechtlich angeeigneten Instruments, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht gehandelt.

Latvian

Maksātājs nesedz finansiālās sekas, kas izriet no tā, ka pazaudēts vai zagts, vai nelikumīgas piesavināšanās rezultātā iegūts maksājumu pārbaudes instruments tiek lietots pēc tam, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir ticis informēts par maksājumu pārbaudes instrumenta nozaudēšanu vai zādzību, izņemot gadījumus, ja viņš rīkojies krāpnieciski.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

Nutzung des Zahlungsverifikationsinstruments

Latvian

Maksājumu pārbaudes instrumenta izmantošana

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungsverifikationsinstrumente

Latvian

Maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumi attiecībā uz maksājumu pārbaudes instrumentiem

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Pflichten des Zahlungsdienstnutzers in Bezug auf Zahlungsverifikationsinstrumente

Latvian

Maksājumu pakalpojumu lietotāja pienākumi attiecībā uz maksājumu pārbaudes instrumentiem

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Um dem Zahlungsdienstnutzer einen Anreiz zu geben, seinem Dienstleister jeden Diebstahl oder Verlust eines Zahlungsverifikationsinstruments unverzüglich anzuzeigen und so das Risiko nicht autorisierter Zahlungen zu verringern, sollte die Haftungsbeteiligung des Benutzers für die Zeit bis zur Meldung des Verlusts oder Diebstahls beim Zahlungsdienstleister nicht über einen bestimmten Betrag hinausgehen, es sei denn, der Zahlungsdienstnutzer hat in betrügerischer Absicht oder grob fahrlässig gehandelt.

Latvian

Lai stimulētu maksājumu pakalpojumu lietotāju nevilcinoties ziņot savam pakalpojumu sniedzējam par jebkuru maksājumu pārbaudes instrumenta zādzību vai nozaudēšanas gadījumu un tādējādi samazināt neautorizētu darījumu risku, lietotāja atbildībai jābūt ierobežotas summas apmērā līdz brīdim, kad viņš informē maksājumu pakalpojumu sniedzēju par nozaudēšanu vai zādzību, ja vien maksājumu pakalpojumu lietotājs nav rīkojies krāpnieciski vai pieļāvis rupju nolaidību.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Um die Sicherheit von Zahlungsverifikationsinstrumenten nicht zu gefährden und nach den geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu bestimmen, ob ein Vertragsbruch vorliegt, und dessen Folgen zu bewerten, sollten sowohl für Zahlungsdienstleister als auch für Zahlungsdienstnutzer Pflichten festgelegt werden.

Latvian

Ir būtiski svarīgi noteikt maksājumu pakalpojumu sniedzēja un maksājumu pakalpojumu lietotāja saistības, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota maksājumu pārbaudes instrumentu drošība, un lai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem noteiktu līguma pārkāpumu un novērtētu sekas, kas izriet no šādas līguma pārkāpšanas.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Um die in Absatz 2 genannte Vermutung zu widerlegen und nachzuweisen, dass der Zahlungsdienstnutzer die Zahlung autorisiert bzw. in betrügerischer Absicht oder in Bezug auf die ihm gemäß Artikel 46 obliegenden Pflichten grob fahrlässig gehandelt hat, reicht die vom Zahlungsdienstleister aufgezeichnete Nutzung eines Zahlungsverifikationsinstruments allein nicht aus.

Latvian

Atspēkojot 2. punktā minēto pieņēmumu, lai varētu konstatēt, ka maksājumu pakalpojumu lietotājs bija autorizējis maksājumu vai arī maksājumu pakalpojumu lietotājs ir rīkojies krāpnieciski vai pieļāvis rupju nolaidību attiecībā uz saviem pienākumiem, ko paredz 46. pants, nepietiek ar to vien, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis maksājumu pārbaudes instrumenta lietošanu.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK