Ask Google

Results for gemeinschaftserzeugern translation from German to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Polish

Info

German

Einwände können von legitim betroffenen Staatsangehörigen von Drittländern gemäß denselben Kriterien wie von Gemeinschaftserzeugern erhoben werden.

Polish

Prawo do złożenia sprzeciwu przyznaje się zainteresowanym w sposób uzasadniony obywatelom państw trzecich na podstawie tych samych kryteriów co producentom ze Wspólnoty.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Bedingungen für den Kauf der landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse für die Inulinsiruperzeugung werden durch Branchenvereinbarungen zwischen den Gemeinschaftserzeugern dieser Grunderzeugnisse und den Inulinsirupherstellern festgelegt.

Polish

Warunki zakupu surowców rolnych do produkcji syropu inulinowego są regulowane na podstawie porozumień branżowych między wspólnotowymi plantatorami takich surowców a producentami syropu inulinowego.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Das Gericht erster Instanz bestätigte, dass die Beihilfe zur Stützung der Einkommen von Gemeinschaftserzeugern dient und die Endbegünstigten somit die Erzeuger sind und nicht die Erzeugerorganisationen.

Polish

Sąd Pierwszej Instancji potwierdził, że skoro dodatek ma zabezpieczać dochody producentów wspólnotowych, to końcowymi beneficjentami są producenci, a nie same OP.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Das Recht, Einspruch zu erheben, sollte Staatsangehörigen von Drittländern mit einem berechtigten Interesse nach denselben Kriterien wie Gemeinschaftserzeugern eingeräumt werden.

Polish

Obywatelom państw trzecich mającym uzasadniony interes powinno zostać przyznane prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie tych samych kryteriów co producentom ze Wspólnoty.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die EU–Haushaltsausgaben im Rahmen der Ausgleichsbeihilfe variieren entsprechend der Entwicklung der von den Gemeinschaftserzeugern erzielten Marktpreise und den im jeweiligen Jahr vermarkteten Mengen.

Polish

Suma wydatków budżetowych UE z tytułu pomocy wyrównawczej zależna jest od ewolucji cen rynkowych otrzymywanych przez producentów wspólnotowych, oraz od ilości produktów wprowadzanych do obrotu w trakcie danego roku.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

In ähnlichen Situationen wurden Gemeinschaftserzeugern Referenzmengen zugeteilt, wenn sie bestimmte Bedingungen erfuellten. Solche Bedingungen sollten auch für die betreffenden Betriebsinhaber der neuen Mitgliedstaaten gelten.

Polish

niektórzy producenci we Wspólnocie w podobnych sytuacjach otrzymywali przydział ilości referencyjnych pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów; taka zgodność powinna być również wymagana od zainteresowanych rolników w nowych Państwach Członkowskich;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Sie berücksichtigt ferner, ob das geplante Programm mit den allgemeinen Entwicklungszielen des betreffenden AKP-Staats und mit der regionalen Zusammenarbeit mit anderen Bananerzeugern, insbesondere den Gemeinschaftserzeugern, im Einklang steht.

Polish

Komisja uwzględnia również zgodność przewidywanego programu z ogólnymi celami rozwoju zainteresowanego państwa AKP oraz jego spójność z zasadami regionalnej współpracy z innymi producentami bananów, w szczególności z producentami wspólnotowymi.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(1) Den Gemeinschaftserzeugern von Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Nektarinen (einschließlich Brügnolen) wird auf Antrag nach Maßgabe dieser Verordnung für die Rodung von anderen Apfelbäumen als Mostapfelbäumen, von anderen Birnbäumen als Mostbirnbäumen sowie von Pfirsich- und Nektarinenbäumen eine einmalige Prämie für das Wirtschaftsjahr 1997/98 gewährt.

Polish

1. Producenci jabłek, gruszek, brzoskwiń zwyczajnych oraz nektaryn we Wspólnocie kwalifikują się, po złożeniu wniosku oraz na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, do uzyskania premii za rok gospodarczy 1997/1998, która zostanie wypłacona tylko jednorazowo za karczowanie jabłoni innych niż jabłonie cydrowe, grusz innych niż grusze typu perry, drzew brzoskwini zwyczajnej oraz drzew nektaryny.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(1) Wird eine Ware in derart erhöhten Mengen oder unter derartigen Bedingungen in die Gemeinschaft eingeführt, daß dadurch den Gemeinschaftserzeugern gleichartiger oder unmittelbar konkurrierender Waren ernsthafter Schaden entsteht oder zu entstehen droht, so kann die Kommission zur Wahrung der Interessen der Gemeinschaft auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus die Einfuhrregelung für diese Ware dahingehend ändern, daß sie nur gegen Vorlage einer Einfuhrgenehmigung zum freien Verkehr abgefertigt werden darf; diese Genehmigung wird nach den Bestimmungen und innerhalb der Grenzen erteilt, die die Kommission festlegt.

Polish

1. W przypadku gdy przywóz danego produktu do Wspólnoty znacząco się zwiększył lub odbywa się na zasadach lub warunkach mogących spowodować poważne szkody lub grożących spowodowaniem poważnych szkód u wspólnotowych producentów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych produktów, Komisja, w celu zabezpieczenia interesów Wspólnoty, na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, może zmienić reguły przywozu danego produktu, poprzez uzależnienie wprowadzenia danego produktu do swobodnego obrotu od uzyskania pozwolenia na przywóz, które będzie udzielane na podstawie przepisów oraz z zastrzeżeniem ograniczeń ustanowionych przez Komisję.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(10) Bei Zucker und Zuckermischungen dagegen führten die Ausfuhren von Erzeugnissen der ÜLG, die auf der Grundlage von Zucker mit Ursprung in den AKP-Staaten und in der Gemeinschaft hergestellt worden waren, zu erheblichen Überschüssen auf dem Gemeinschaftsmarkt, so dass die den Gemeinschaftserzeugern zugeteilten Quoten und damit deren Einkommensgarantie erheblich verringert werden mussten.

Polish

(10) Jednakże jeśli chodzi o cukier i mieszanki cukru, wzrost wywozu cukru pochodzenia AKP lub wspólnotowego z KTZ na rynek odznaczający się znaczną nadwyżką podaży doprowadził do większego ograniczenia kwoty przyznanej producentom wspólnotowym, a tym samym do większej straty ich gwarantowanych dochodów.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(32) Für bestimmte Thunfischerzeugnisse wird die Anwendung der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs vollständig ausgesetzt. Da die Gemeinschaftserzeugung an Thunfisch nicht ausreicht, empfiehlt es sich, für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, die diese Erzeugnisse verwendet, Versorgungsbedingungen zu schaffen, die mit denen der ausführenden Drittländer vergleichbar sind, um die Entwicklung dieser Industrie unter internationalen Wettbewerbsbedingungen nicht zu behindern. Die Nachteile, die den Gemeinschaftserzeugern von Thunfisch aus dieser Regelung erwachsen können, dürften durch die zu diesem Zweck vorgesehene Entschädigung ausgeglichen werden.

Polish

(32) Stosowanie ceł Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty z tuńczyka jest całkowicie zawieszone; ponieważ produkcja tuńczyka we Wspólnocie jest niewystarczająca, powinny być utrzymane warunki podaży porównywalne z tymi, jakie panują w państwach trzecich wywozu w zakresie przemysłu przetwórstwa spożywczego, wykorzystującego te produkty w sposób nieograniczający rozwoju w kontekście międzynarodowych warunków konkurencji; jakiekolwiek ujemne następstwa, jakie ten system może przedstawiać dla producentów tuńczyka we Wspólnocie, mogą być wyrównane wypłaceniem rekompensaty przewidzianej w tym celu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(6) Um es den Gemeinschaftserzeugern und -verarbeitern zu ermöglichen, sich besser an die veränderten Marktbedürfnisse und den zunehmenden internationalen Wettbewerb anzupassen, ist den Mitgliedstaaten unter Beachtung von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2202/96 bei der Festlegung der Frist, bis zu der die Verträge geschlossen werden müssen, ein gewisser Spielraum einzuräumen.

Polish

(6) Z zastrzeżeniem art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96, a także w celu umożliwienia producentom i przetwórcom wspólnotowym dostosowanie się do rozwijających się wymogów rynkowych oraz wzrastającej konkurencji międzynarodowej, należy pozostawić Państwom Członkowskim margines dowolności w zakresie ustalenia daty, przed którą te umowy muszą zostać zawarte.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

60. verweist auf die bedeutenden Reformen der GAP und der gemeinsamen Marktorganisationen, die die Union seit 1999 vollzogen hat; ersucht die Kommission folglich, gegenüber den Partnern der Union die von den Gemeinschaftserzeugern aufgrund dieser Reformen bereits geleisteten umfangreichen Opfer geltend zu machen und im Rahmen der Handelsverhandlungen der Doha-Entwicklungsagenda das Modell der Multifunktionalität der europäischen Landwirtschaft zu verteidigen; betont ferner die Notwendigkeit, die Gemeinschaftspräferenz zu erhalten, insbesondere durch Schaffung eines fairen und gerechten Ausgleichs zwischen den Forderungen der Entwicklungsländer nach Marktzugang und der Stabilität und Rentabilität der Gemeinschaftsmärkte, um deren effektive Verwaltung zu gestatten und Krisen zu vermeiden, die zusätzliche finanzielle Belastungen der Union und damit neue Haushaltsprobleme zur Folge hätten;

Polish

60. zwraca uwagę na znaczące reformy WPR i organizacji wspólnego rynku, jakie Unia Europejska przeprowadziła od 1999 r.; na tej podstawie wzywa Komisję, aby wyjaśniła partnerom Unii, jakie są największe wyrzeczenia poczynione do chwili obecnej przez producentów wspólnotowych w wyniku tych reform, oraz aby broniła podczas negocjacji handlowych w ramach Agendy Rozwoju z Doha wielofunkcyjnego modelu rolnictwa europejskiego; dalej podkreśla konieczność zachowania preferencji wspólnotowych, szczególnie poprzez osiągnięcie należytej i sprawiedliwej równowagi między wnioskami ze strony krajów rozwijających się o dostęp do rynku a stabilnością i funkcjonowaniem rynków wspólnotowych, aby możliwe było efektywne zarządzanie tymi rynkami oraz uniknięcie kryzysów, które nałożyłyby dodatkowe nowe obciążenia finansowe na Unię, a co za tym idzie — wzmożone trudności budżetowe;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Diese Maßnahme verursacht den betreffenden Gemeinschaftserzeugern beträchtlichen Schaden und stellt das Gleichgewicht von Zugeständnissen und Verpflichtungen, die aus den WTO-Übereinkommen resultieren, in Frage. Das Kontingent wird Ausfuhren der Gemeinschaft von Weizengluten nach den Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Verlust für die Gemeinschaftsexporte von mindestens 13,65 Millionen ECU pro Jahr deutlich begrenzen.

Polish

ten środek powoduje znaczące szkody dla zainteresowanych producentów wspólnotowych i stawia pod znakiem zapytania równowagę koncesji i zobowiązań wynikających z porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO); kontyngent ten znacząco ograniczy wywóz glutenu pszennego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych Ameryki, powodując straty w wywozie Wspólnoty wynoszące co najmniej 13,65 miliona ECU rocznie;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

German

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beihilfen zum Ausgleich etwaiger Erlöseinbußen von Gemeinschaftserzeugern, die gemäß Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 404/93 den gemeinsamen Normen entsprechende Bananen vermarkten.

Polish

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie pomocy dla pokrycia utraty dochodów dla producentów wspólnotowych sprzedających banany zgodnie z normami wspólnymi, w ramach postanowień art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(12) Um das Eintragungsverfahren effizienter zu machen, sollte vermieden werden, dass missbräuchliche und unbegründete Einwände behandelt werden, und es sollte angegeben werden, auf welcher Grundlage die Kommission über die Zulässigkeit der ihr übermittelten Einwände entscheidet. Das Recht, Einspruch zu erheben, sollte Staatsangehörigen von Drittländern mit einem berechtigten Interesse nach denselben Kriterien wie Gemeinschaftserzeugern eingeräumt werden. Der Nachweis und die Bewertung dieser Kriterien sollten in Bezug auf das Gebiet der Gemeinschaft erfolgen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen sollte der Zeitraum für Konsultationen zwischen den Mitgliedstaaten, in denen Einspruch erhoben wurde, angepasst werden.

Polish

(12) Aby procedura rejestracji przebiegała sprawniej, należy unikać rozpatrywania sprzeciwów nieuzasadnionych i służących przewlekaniu postępowania oraz określić warunki dopuszczalności sprzeciwów przekazywanych Komisji. Obywatelom państw trzecich mającym uzasadniony interes powinno zostać przyznane prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie tych samych kryteriów co producentom ze Wspólnoty. Kryteria te powinny być oceniane w odniesieniu do terytorium Wspólnoty. W świetle zdobytego doświadczenia należy dostosować okres konsultacji, w przypadkach wniesienia sprzeciwów.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(32) Für bestimmte Thunfischerzeugnisse wird die Anwendung der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs vollständig ausgesetzt. Da die Gemeinschaftserzeugung an Thunfisch nicht ausreicht, empfiehlt es sich, für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, die diese Erzeugnisse verwendet, Versorgungsbedingungen zu schaffen, die mit denen der ausführenden Drittländer vergleichbar sind, um die Entwicklung dieser Industrie unter internationalen Wettbewerbsbedingungen nicht zu behindern. Die Nachteile, die den Gemeinschaftserzeugern von Thunfisch aus dieser Regelung erwachsen können, dürften durch die zu diesem Zweck vorgesehene Entschädigung ausgeglichen werden.

Polish

(34) Jednakże zawieszenie opłat celnych określone na mocy powyższych uzgodnień nie powinno skutkować dostawami z państw trzecich, oferowanych po niespotykanie niskich cenach; zakwalifikowanie do takiego zawieszenia powinno być zgodne z ceną referencyjną obliczaną zgodnie z zasadami, które zostaną ustanowione.(35) Gdyby wyjątkowe okoliczności spowodowane przywozem lub wywozem przyczyniły się do powstania bądź zagroziły powstaniem poważnych zaburzeń uniemożliwiających realizację celów określonych w art. 33 Traktatu, powinna istnieć możliwość zastosowania właściwych środków w handlu z państwami trzecimi, z równoczesnym respektowaniem międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

12. Um das Eintragungsverfahren effizienter zu machen, ist zu vermeiden, dass missbräuchliche und unbegründete Einwände behandelt werden müssen und sind die Gründe aufzuführen, die die Kommission zur Beurteilung des Inbetrachtkommens der ihr übermittelten Einwände veranlassen. Einwände können von legitim betroffenen Staatsangehörigen von Drittländern gemäß denselben Kriterien wie von Gemeinschaftserzeugern erhoben werden. Die Nachweise und Bewertungen dieser Kriterien müssen sich auf das Gemeinschaftsgebiet beziehen. Aufgrund der gemachten Erfahrungen ist die Dauer des Einspruchs-und des Konsultationszeitraums zwischen Mitgliedstaaten im Falle eines Einspruchs anzupassen.

Polish

(12) Aby procedura rejestracji była bardziej skuteczna, należy unikać rozpatrywania wprowadzających w błąd i nieuzasadnionych sprzeciwów oraz określić warunki dopuszczalności sprzeciwów przekazywanych Komisji. Prawo do złożenia sprzeciwu przyznaje się zainteresowanym w sposób uzasadniony obywatelom państw trzecich na podstawie tych samych kryteriów co producentom ze Wspólnoty. Dowody i ocena tych kryteriów powinny być uzasadnione w odniesieniu do terenu Wspólnoty. W świetle zdobytego doświadczenia, należy dostosować okres, w którym można składać sprzeciw i czas na przeprowadzenie konsultacji między Państwami Członkowskimi w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Am 28. Januar 2004 urteilte das Gericht erster Instanz in den Rechtssachen T-142/01 und T-283/01. Diese Rechtssachen betrafen Änderungen bei der Mitgliedschaft in Erzeugerorganisationen und deren Auswirkungen auf die Berechnung der Beihilfe. Das Gericht erster Instanz bestätigte, dass die Beihilfe zur Stützung der Einkommen von Gemeinschaftserzeugern dient und die Endbegünstigten somit die Erzeuger sind und nicht die Erzeugerorganisationen.

Polish

Dnia 28 stycznia 2004 r. Sąd Pierwszej Instancji wydał wyrok w sprawach T-142/01 i T-283/01. Sprawy te dotyczyły zmian liczby członków OP oraz ich wpływu na obliczenie dodatku. Sąd Pierwszej Instancji potwierdził, że skoro dodatek ma zabezpieczać dochody producentów wspólnotowych, to końcowymi beneficjentami są producenci, a nie same OP.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die EU–Haushaltsausgaben im Rahmen der Ausgleichsbeihilfe variieren entsprechend der Entwicklung der von den Gemeinschaftserzeugern erzielten Marktpreise und den im jeweiligen Jahr vermarkteten Mengen. Die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben im Zeitraum 1999–2003 belaufen sich auf 249 Mio. EUR.

Polish

Suma wydatków budżetowych UE z tytułu pomocy wyrównawczej zależna jest od ewolucji cen rynkowych otrzymywanych przez producentów wspólnotowych, oraz od ilości produktów wprowadzanych do obrotu w trakcie danego roku. Na okres 1999–2003 średnia roczna suma tych wydatków wynosi 249 milionów EUR

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK