Ask Google

Results for hoeveelheden translation from German to Russian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Russian

Info

German

Alle aangevoerde hoeveelheden worden in mindering gebracht op het betrokken quotum.

Russian

Всички разтоварвания се приспадат от квотата.

Last Update: 2010-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

a) een uniform percentage van aanvaarding van de gevraagde hoeveelheden vaststellen;

Russian

а) да определи процент на удовлетворяване на заявените количества;

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Mededelingen met betrekking tot invoercertificaten (hoeveelheden waarvoor het invoercertificaat niet is gebruikt)

Russian

Съобщение за лицензии за внос (неизползвани количества)

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Categorie | Hoeveelheden waarvoor een certificaat is aangevraagd | Bestemming [1] |

Russian

Категория | Заявено количество | Местоназначение [1] |

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: MatteoT

German

1291/2000 mogen de uitgevoerde hoeveelheden niet groter zijn dan die welke zijn aangegeven in het certificaat.

Russian

Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 изнесените количества не могат да надвишават количествата, посочени в лицензията.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: MatteoT

German

b) uiterlijk de 15e van elke maand, de hoeveelheden waarvoor in de voorgaande maand invoercertificaten zijn afgegeven;

Russian

б) не по-късно от 15-ия ден на всеки месец - количествата, за които са издадени лицензии за внос през предишния месец;

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

c) de aanvoer van extra hoeveelheden op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr.

Russian

в) допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (EО) № 847/96;

Last Update: 2010-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

Russian

Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

Last Update: 2010-09-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

In deze kennisgevingen zijn de hoeveelheden aangegeven die de bedrijven hebben aangevraagd en die per bedrijf de in bijlage I aangegeven maximumhoeveelheden niet mogen overschrijden.

Russian

Квотите съгласно член 1 се разпределят според хронологичния ред на получаване от Комисията на нотификациите от държавите-членки относно заявленията на отделни оператори за суми, които не надвишават максималното количество за оператор, определено в приложение I.

Last Update: 2010-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Indien de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aangevraagd, de beschikbare hoeveelheden overschrijden, stelt de Commissie een uniform aanvaardingspercentage vast voor de aangevraagde hoeveelheden.

Russian

Ако количествата, за които е заявено издаването на лицензии, надвишават наличните количества, Комисията определя единен процент на удовлетворяване на заявените количества.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: MatteoT

German

Ingeval de gevraagde hoeveelheden worden geweigerd of verminderd, wordt de zekerheid onmiddellijk vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor niet op de aanvraag wordt ingegaan.

Russian

Ако заявените количества са отказани или намалени, гаранцията се освобождава незабавно за всички количества, за които заявлението не е прието.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

Russian

Поради това следва да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества следва да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

Last Update: 2010-09-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Bijgevolg moet worden bepaald voor welke hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgegeven, door de toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die op de aangevraagde hoeveelheden moet worden toegepast.

Russian

Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Ingeval op de aangevraagde hoeveelheden een vermindering is toegepast op grond van lid 7, wordt de zekerheid onmiddellijk vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor niet op de aanvraag is ingegaan.

Russian

Ако количествата по заявленията бъдат намалени съгласно параграф 7, гаранцията се освобождава незабавно за всички количества, които не са разпределени.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: MatteoT

German

v) de hoeveelheden waarvoor in de lopende week de uitvoercertificaataanvragen zijn ingetrokken als bedoeld in artikel 12, lid 5, van de onderhavige verordening;

Russian

v) количествата, за които заявленията за износни лицензии са оттеглени съгласно член 12, параграф 5 от настоящия регламент, в рамките на текущата седмица.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

tot vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2006/2007

Russian

за уреждане на задълженията за доставка на тръстикова захар, която ще бъде внасяна по силата на протокола АКТБ и Споразумението с Индия за период на доставка 2006-2007 г.

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Categorie | Hoeveelheden waarvoor het certificaat niet is gebruikt | Bestemming [7] | Bedrag van de restitutie |

Russian

Категория | Неизползвано количество | Местоназначение [7] | Сума по възстановяването |

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Uiterlijk op de tiende dag van elke maand delen de lidstaten aan de Commissie de in kilogram productgewicht of stuks uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor in de voorgaande maand invoercertificaten zijn afgegeven in het kader van buiten de contingenten vallende invoer.

Russian

Не по-късно от десетия ден на всеки месец държавите-членки уведомяват Комисията за количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които са издадени лицензии за внос през предходния месец, във връзка с внос извън квотите.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Uiterlijk op 31 oktober van elk jaar delen de lidstaten aan de Commissie de in kilogram productgewicht of stuks uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor in de periode van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het betrokken jaar afgegeven invoercertificaten niet zijn benut in het kader van buiten de contingenten vallende invoer.

Russian

Не по-късно от 31 октомври на всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които издадените през периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на въпросната година лицензии за внос са останали неизползвани, във връзка с внос извън квотите.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

ii) de hoeveelheden waarvoor in het kader van artikel 10, leden 1, 2 en 3, van de onderhavige verordening, certificaten zijn afgegeven maar niet zijn gebruikt.

Russian

ii) количествата, за които са издадени лицензии съгласно член 10, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент и които не са били използвани.

Last Update: 2014-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK