Ask Google

Results for zweiundzwanzig translation from German to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Slovak

Info

German

zweiundzwanzig Tage entsprechen einem Monat und umgekehrt;

Slovak

dvadsaťdva dní sa rovná jednému mesiacu a naopak;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

III) SO ENTSPRECHEN EINANDER ZWEIUNDZWANZIG TAGE UND EIN MONAT;

Slovak

iii) 22 dní je ekvivalentom jedného mesiaca a naopak;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

c) zweiundzwanzig Tage entsprechen einem Monat und umgekehrt;

Slovak

c) dvadsaťdva dní sa rovná jednému mesiacu a naopak;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(1) Zweiundzwanzig Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens.

Slovak

(1) Zmluvnými stranami spoločného dohovoru je dvadsaťdva členských štátov.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die italienische Regierung hat eine Liste mit zweiundzwanzig Kandidaten vorgelegt.

Slovak

Talianska vláda predložila zoznam, na ktorom je dvadsaťdva kandidátov.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Bei zweiundzwanzig von 48 auswertbaren Patienten zeigte sich signifikante neutralisierende Aktivität.

Slovak

Signifikantne sa ukázalo, že dvadsaťdva zo 48 hodnotiteľných pacientov má neutralizujúcu aktivitu.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die Kommission hält es für erforderlich und sinnvoll, dieses Recht auf das Verwaltungsverfahren auszudehnen und damit eine bereits in zweiundzwanzig Mitgliedstaaten gängige Praxis anzuerkennen.

Slovak

Komisia považuje za potrebné a vhodné rozšíriť toto právo na správne konania, pričom uznáva postup, ktorý je už zavedený v dvadsiatich dvoch z členských štátov.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Sieben Projekte aus den 300 eingegangenen Projektvorschlägen erhielten finanzielle Mittel für transnationale Sensibilisierungsmaßnahmen, die mit Partnern aus fünf bis zweiundzwanzig Ländern durchgeführt wurden.

Slovak

Sedem z 300 navrhnutých projektov získalo spolufinancovanie na nadnárodné činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti, za účasti partnerov v akýchkoľvek oblastiach z piatich až 22 krajín.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die italienische Regierung hat eine Liste mit zwei Kandidaten vorgelegt, um die bereits vorgelegte, zweiundzwanzig Kandidaten umfassende, Liste zu vervollständigen und eine Anzahl von Kandidaten zu erreichen, die der ihr durch die Verträge zugewiesenen Anzahl von Sitzen entspricht.

Slovak

Talianska vláda predložila zoznam obsahujúci dvoch kandidátov na doplnenie zoznamu dvadsiatich dvoch kandidátov, ktorý predložila skôr, čím dosiahla počet kandidátov rovnajúci sa počtu miest, ktoré jej pripadajú na základe zmlúv.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Zweiundzwanzig (22) von 25 Patienten (88 %) mit hämatologisch kompletter Remission sprachen auch mit einer minimalen Resterkrankung (definiert als MRD mit PCR < 1 x 10-4) an.

Slovak

Dvadsaťdva z 25 (88 %) pacientov s kompletnou hematologickou remisiou malo aj odpovede minimálneho reziduálneho ochorenia (MRD) (definované ako MRD na základe PCR < 1 x 10-4).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

5.2 Der EWSA hält es dennoch für dringend notwendig, Mindesteinkommenssysteme einzuführen und die bestehenden zu stärken, denn zweiundzwanzig Jahre nach der Empfehlung 92/441/ΕWG haben immer noch nicht alle Mitgliedstaaten die Zugänglichkeit zu diesen Systemen und ihre angemessene Funktionsweise garantiert und liegen die kumulierten Ziele der Mitgliedstaaten zur Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung weit unter dem Europa-2020-Ziel37.

Slovak

5.2 EHSV napriek tomu považuje za naliehavo nutné zaviesť a posilniť systém minimálneho príjmu, keďže 22 rokov po predložení odporúčania 92/441/EHS ešte stále nemajú všetky členské štáty systém minimálneho príjmu, nie je zaručená jeho dostupnosť a primeranosť a kumulatívne ciele členských štátov v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia sú oveľa menej ambiciózne ako cieľ stanovený v stratégii Európa 202037.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

5.2 Der EWSA hält es dennoch für notwendig, Mindesteinkommenssysteme einzuführen und die bestehenden zu stärken, denn zweiundzwanzig Jahre nach der Empfehlung 92/441/ΕWG haben immer noch nicht alle Mitgliedstaaten solche Systeme, ist die Zugänglichkeit zu diesen Systemen und ihre angemessene Funktionsweise nicht überall garantiert und liegen die kumulierten Ziele der Mitgliedstaaten zur Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung weit unter dem Europa-2020-Ziel37.

Slovak

5.2 EHSV napriek tomu považuje za nutné zaviesť a posilniť systém minimálneho príjmu, keďže 22 rokov po predložení odporúčania 92/441/EHS ešte stále nemajú všetky členské štáty systém minimálneho príjmu, nie všade je zaručená jeho dostupnosť a primeranosť a kumulatívne ciele členských štátov v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia sú oveľa menej ambiciózne ako cieľ stanovený v stratégii Európa 202037.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Damit diese Standorte wieder rentabel werden, hat Sernam die Modernisierung der Standorte eingeleitet, deren geograpfische Lage zufrieden stellend ist (drei Standorte), bzw. ihre Verlagerung, wenn dies nicht der Fall ist (zweiundzwanzig Standorte). Die Verlagerungen finden entweder in bestehende, von Sernam renovierte Anlagen statt, oder aber in Neubauten.

Slovak

Za účelom zabezpečenia životaschopnosti týchto pobočiek Sernam vytvoril politiku modernizácie pobočky, kde je geografická situácia uspokojivá (vzťahuje sa to na tri pobočky) a premiestnenia v opačnom prípade (vzťahuje sa to na dvadsaťdva pobočiek). Premiestnenie sa vykonáva buď do existujúcich prevádzok renovovaných spoločnosťou Sernam alebo do nových prevádzok.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Am 11. Juli 2006 hat der Rat bereits die von der tschechischen, der deutschen, der estnischen, der spanischen, der französischen, der lettischen, der litauischen, der luxemburgischen, der ungarischen, der maltesischen, der österreichischen, der slowenischen und der slowakischen Regierung vorgelegten Listen sowie die zweiundzwanzig Kandidaten umfassende Liste der italienischen Regierung [2] angenommen —

Slovak

Rada 11. júla 2006 už prijala zoznamy, ktoré predložila česká, nemecká, estónska, španielska, francúzska, lotyšská, litovská, luxemburská, maďarská, maltská, rakúska, slovinská a slovenská vláda, ako aj zoznam dvadsiatich dvoch kandidátov, ktorý predložila talianska vláda [2],

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Am 11. Juli 2006 hat der Rat die von der tschechischen, der deutschen, der estnischen, der spanischen, der französischen, der lettischen, der litauischen, der luxemburgischen, der ungarischen, der maltesischen, der österreichischen, der slowenischen und der slowakischen Regierung vorgelegten Listen sowie die zweiundzwanzig Kandidaten umfassende Liste der italienischen Regierung [2] angenommen.

Slovak

Rada 11. júla 2006 prijala zoznamy, ktoré predložila česká, nemecká, estónska, španielska, francúzska, lotyšská, litovská, luxemburská, maďarská, maltská, rakúska, slovinská a slovenská vláda, ako aj zoznam obsahujúci dvadsiatich dvoch kandidátov, ktorý predložila talianska vláda [2].

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(3) Die italienische Regierung hat eine Liste mit zweiundzwanzig Kandidaten vorgelegt. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt zwei weitere Kandidaten vorschlagen, damit die Liste vervollständigt und die Kandidatenzahl erreicht wird, die der ihr gemäß den Verträgen zugewiesenen Anzahl von Sitzen entspricht —BESCHLIESST:

Slovak

(2) Česká, nemecká, estónska, španielska, francúzska, lotyšská, litovská, luxemburská, maďarská, maltská, rakúska, slovinská a slovenská vláda predložili zoznamy obsahujúce počet kandidátov rovnajúci sa počtu miest, ktoré im pripadajú na základe zmlúv.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(93) Bei fünfundzwanzig der ständigen Betriebsstandorte der Sernam sind die physischen Gegebenheiten nicht mit den heutigen Produktivitätsraten der Branche vereinbar. Sie befinden sich zumeist in großen Städten und sind — trotz der Nachteile — für das Fortbestehen und die Integrität des Sernam-Netzes unerlässlich. Damit diese Standorte wieder rentabel werden, hat Sernam die Modernisierung der Standorte eingeleitet, deren geograpfische Lage zufrieden stellend ist (drei Standorte), bzw. ihre Verlagerung, wenn dies nicht der Fall ist (zweiundzwanzig Standorte). Die Verlagerungen finden entweder in bestehende, von Sernam renovierte Anlagen statt, oder aber in Neubauten.

Slovak

(93) Spomedzi trvalých prevádzok spoločnosti Sernam, dvadsaťpäť prevádzok disponuje fyzickými podmienkami, ktoré sú nezlučiteľné s aktuálnymi ukazovateľmi produktivity tejto profesie. Vo väčšine prípadov sa nachádzajú vo veľkých metropolách, avšak sú nevyhnutné pre trvácnosť a integritu siete Sernamu. Za účelom zabezpečenia životaschopnosti týchto pobočiek Sernam vytvoril politiku modernizácie pobočky, kde je geografická situácia uspokojivá (vzťahuje sa to na tri pobočky) a premiestnenia v opačnom prípade (vzťahuje sa to na dvadsaťdva pobočiek). Premiestnenie sa vykonáva buď do existujúcich prevádzok renovovaných spoločnosťou Sernam alebo do nových prevádzok.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Am 29. August 2003 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gegen zweiundzwanzig Parteien. Die Unternehmen nahmen Akteneinsicht durch Bereitstellung von zwei CD-ROMs und einer weiteren CD-ROM mit allen Unterlagen außer Geschäftsgeheimnissen, vertraulichen Informationen und internen Dokumenten. Den Adressaten wurde eine Frist von acht Wochen eingeräumt, um die Mitteilung der Beschwerdepunkte zu beantworten. Die Frist für die Beantwortung der Mitteilung wurde u.a. deshalb verlängert, weil den Adressaten eine weitere CD-ROM übersandt worden war.

Slovak

Komisia 29. augusta 2003 prijala vyhlásenie o námietkach, ktoré bolo adresované dvadsiatim dvom stranám. Prístup k spisu bol zabezpečený formou záznamu na dvoch CD ROM nosičoch a jednom dodatočnom nosiči obsahujúcom všetky dokumenty, s výnimkou dokumentov, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa obchodného tajomstva, dôverné informácie a vnútorné dokumenty. Strany mali osem týždňov na vyjadrenie sa k vyhláseniu o námietkach. Najmä vzhľadom na skutočnosť, že stranám bol zaslaný dodatočný CD-ROM nosič, bola im predĺžená lehota na zaslanie vyjadrenia.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK