Ask Google

Results for gad translation from Greek to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

English

Info

Greek

Ζήτημα 6: Σαφήνεια των διατάξεων της GAD

English

Issue 6: Clarity of the provisions of the GAD

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Δεν έχουν διαπιστωθεί άλλα προβλήματα με τις διατάξεις της GAD.

English

No other problems have been identified with the provisions of the GAD.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Πίνακας 3: Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις της αναθεώρησης της GAD

English

Table 3: The most relevant impacts to revision of the GAD

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Πίνακας 2: Τα επικρατέστερα δυνητικά είδη επιπτώσεων λόγω αναθεώρησης της GAD

English

Table 2: The types of impacts being most relevant to revision of the GAD

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Τα ζητήματα που εξετάζονται σε αυτό το πλαίσιο ήδη τυγχάνουν ρύθμισης μέσω της GAD.

English

The aspects addressed in this context are already regulated by the GAD.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Τα είδη αερίου και οι αντίστοιχες πιέσεις τροφοδοσίας δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση στο πλαίσιο της GAD.

English

The types of gas and corresponding supply pressures are not subject to harmonisation in the framework of the GAD.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Ζήτημα 5: Αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της GAD και της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση

English

Issue 5: The clarification of the relationship between the GAD and the EU legislation on energy efficiency

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, το νομικό πλαίσιο της GAD διατηρείται ως έχει.

English

Since the modification of the scope cannot be justified, the GAD legal framework will remain unchanged.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Μη επίτευξη ειδικού στόχου, καθώς η διατήρηση του ορίου θερμοκρασίας των 105oC καθιστά δυνατή την αποφυγή εφαρμογής της GAD

English

Specific objective not met as the 105oC temperature limit remains making it possible to avoid applying the GAD

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Τα εργαλεία ανάλυσης τελειοποιήθηκαν σταδιακά, οδηγώντας στην προσέγγιση Φύλο και Ανάπτυξη (GAD).

English

Analysis tools have been gradually refined, leading to the Gender and Development (GAD) approach.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Greek

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται επίσης, μέσω της GAD, η δέουσα αντιμετώπιση της αυξημένης χρήσης βιοαερίου.

English

This would also ensure that the increase in the use of biogas would be appropriately dealt with by the GAD.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η GAD δεν διευκρινίζει επί του παρόντος τις γενικές αρχές σχεδιασμού που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των συσκευών και των εξοπλισμών.

English

The GAD does currently not specify the general design principles that must be applied in order to achieve the safety of appliances and fittings.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Επίσης, η ορολογία που χρησιμοποιείται στην GAD είναι παρωχημένη και πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη σύγχρονη ορολογία που χρησιμοποιείται στην πρόσφατη ενωσιακή νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση.

English

Also the terminology used in the GAD is outdated and must be aligned with the modern one used in the recent EU energy efficiency legislation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Τούτο αποδίδεται σε ζητήματα εκτός πεδίου εφαρμογής της GAD, όπως η ελλιπής εγκατάσταση, πλημμελής συντήρηση και εσφαλμένη χρήση των συσκευών.

English

This appears to be related to matters outside the scope of the GAD, such as shortcomings in installation, lack of maintenance and incorrect use of appliances.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Το όριο θεσπίστηκε αρχικά διότι οι κίνδυνοι λόγω πίεσης για τα υπό εξέταση προϊόντα ήταν θέμα που υπαγόταν στην εθνική νομοθεσία στα περισσότερα κράτη μέλη κατά τον χρόνο έγκρισης της οδηγίας GAD.

English

The limit was originally introduced since the hazards due to pressure for the concerned products were subject to national legislation in most of Member States at the time the GAD was adopted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Δεδομένου ότι οι επιλογές και οι επιπτώσεις τους είναι πανομοιότυπες για τη GAD, στην έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων της GAD δεν εξετάστηκαν τα εν λόγω θέματα.

English

Since the options and their impacts are exactly the same for the GAD, the GAD Impact Assessment Report did not examine these aspects.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας θα βασιστούν στην ανατροφοδότηση που θα υπάρξει μέσω των διαφόρων μηχανισμών συνεργασίας, όπως η ομάδα εργασίας για τις συσκευές αερίου και η διοικητική ομάδα συνεργασίας για την GAD.

English

The monitoring and evaluation of the effectiveness of the legislation will be based on the feedback received through the various cooperation mechanisms like the Working Group Gas Appliances and the GAD Administrative Cooperation group.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Το Living for Love γράφτηκε και παράχθηκε από την Μαντόνα και τον Diplo με επιπλέον βοήθεια από τους Maureen McDonald, Toby Gad, Ariel Rechtshaid και U. Emenike.

English

==Writing and development=="Living for Love" was written and produced by Madonna and Diplo, with additional writing from Maureen McDonald, Toby Gad, Ariel Rechtshaid, and U. Emenike.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

Εδώ παραθέτονται κάποιες ενέργειες που μπορείτε να εφαρμόσετε στον κώδικά σας για να βελτιώσετε τη λειτουργία του προγράμματός σας όσον αφορά τιε τεχνολογίες υποβοήθησης. (Μπορείτε να βρείτε μία λίστα ενεργειών για να θυμάστε κατά το σχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος στην ενότητα <link linkend=\"gad-ui-guidelines\">Οδηγίες διεπαφής χρήστη για υποστήριξης προσιτότητας</link> πιο κάτω σε αυτό το έγγραφο):

English

Here are some things you can do in your code to make your program work as well as possible with assistive technologies. (You can find a list of things to consider when designing your GUI in the <link linkend=\"gad-ui-guidelines\">User Interface Guidelines for Supporting Accessibility</link> section later in this document):

Last Update: 2020-04-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Aterentes
Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

Μπορείτε πιθανόν επίσης να βελτιώσετε τις προεπιλεγμένες περιγραφές που παρέχονται σε μερικά γραφικά συστατικά, και να τα ενσωματώσετε στο συγκεκριμένο σκοπό του γραφικού συστατικού μέσα στην εφφαρμογή σας. Θα πρέπει να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις αναλυτικές περιγραφές για αυτά τα γραφικά συστατικά με την κλήση της κατάλληλης συνάρτησης ΑΤΚ, έτσι ώστε μία τεχνολογία υποβοήθησης να μπορεί να περιγράχει τον σκοπό ή να τη δήλωσω απέναντι στο χρήστη. Δείτε <link linkend=\"gad-coding-guidelines\">Κατευθυντήριες γραμμές κώδικα για υποστήριξη προσιτότητας</link> για περισσότερες πληροφορίες.

English

You can probably also improve on the default descriptions provided for some of the widgets, and tailor them to that widget's specific purpose in your application. You should add or change the textual descriptions for these widgets with the appropriate ATK function call, so that an assistive technology can describe their purpose or state to the user. See <link linkend=\"gad-coding-guidelines\">Coding Guidelines for Supporting Accessibility</link> for more information.

Last Update: 2020-04-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Aterentes
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK