Ask Google

Results for εγκληµατικότητα translation from Greek to Lithuanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

Lithuanian

Info

Greek

Εγκληµατικότητα piου συνδέεταιµεταναρκωτικά

Lithuanian

Su narkotikų vartojimu susiję nusikaltimai yra skirstomi įketurias grupes:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Εγκληµατικότητα και φυλάκιση

Lithuanian

Nusikalstamumo ir laisvės atėmimo klausimai

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Εγκληµατικότητα και φυλάκιση

Lithuanian

Nusikalstamumo ir Ôkalinimo problemos

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Κεφάλαιο 7: Εγκληµατικότητα και φυλάκιση

Lithuanian

7 skyrius: Nusikalstamumo ir laisvės atėmimo klausimai

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Κεφάλαιο 7: Εγκληµατικότητα και φυλάκιση

Lithuanian

7 skyrius: Nusikalstamumo ir laisvės atėmimo klausimai nuo narkomanijos paslaugų.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Κεφάλαιο 8: Εγκληµατικότητα και φυλάκιση

Lithuanian

8 skyrius: Nusikalstamumo ir įkalinimo problemos

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Εγκληµατικότητα piου συνδέεται µε τα ναρκωτικά

Lithuanian

Su narkotikais susiję nusikaltimai – tai nusikaltimai, įvykdytiapsvaigus nuo narkotikų; nusikaltimai, įvykdyti siekiantprasimanyti pinigų narkotikams; nusikaltimai, įvykdytineteisėtos narkotikų rinkos kontekste, ir narkotikų įstatymųpažeidimai.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

•εγκληµατικότητα piου σχετίζεται µε τα ναρκωτικά,

Lithuanian

•narkotikú naujú vartojimo tendencijú pasirodymÖ, jú poveikã ir pasekmes;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Χρήση ναρκωτικών και εγκληµατικότητα: µερικά στοιχεία

Lithuanian

Narkotikų vartojimas ir nusikalstamumas: kai kurie duomenys

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εγκληµατικότητα piου συνδέεται µε τα ναρκωτικάpiεριλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες εγκληµάτων:

Lithuanian

1997–2002m. daugelyje ES šalių padidėjo „ataskaitų“apie su narkotikais susijusius įstatymų pažeidimus. Tokspadidėjimas buvo ypač ryškus (dvigubai ir daugiau)Čekijos Respublikoje, Estijoje, Lietuvoje, Vengrijoje,Lenkijoje, Slovėnijoje ir Norvegijoje.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Οι piόλει piρέpiει να εφαρµόσουν συνδυασµένη και δυναµική piροσέγγιση για την εpiεξεργασία piολιτικών καταpiολέµηση τη τοpiική εγκληµατικότητα.

Lithuanian

– Plėtoti miestų, regionų ir valstybės bendradarbiavimą pagal darnų integruotą miestų plėtros metodą.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Πρέpiει εpiίση να µειωθεί η εγκληµατικότητα στα δηµόσια µέσα µεταφορά και να ενισχυθεί η ασφάλεια του piροσωpiικού και των χρηστών.

Lithuanian

Be to, reikia siekti, kad sumažėtų viešajame transporte įvykdomų nusikaltimų, ir sustiprinti darbuotojų bei keleivių saugumą.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η Eurojust θα ενισχυθεί piεραιτέρω ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισµόςµεταξύ των ερευνητικών και των διωκτικών αρχών piου ασχολούνται µε τη σοβαρή διασυνοριακή εγκληµατικότητα

Lithuanian

BENDROS MŪSŲ ATEITIES KŪRIMAS•2007-2013 tikrinti galimybę pasinaudoti veiksminga teisena bei glaudų teisinį bendradarbiavimą ir bendrus požiūrius į nusikalstamumą, kad nusikaltėliams nebūtų suteiktas Œsaugus prieglobstis“.Siekiant didesnio sunkius tarpvalstybinius nusikaltimus tiriančių tardytojų ir prokurorų veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo, bus toliau stiprinamas Eurojustas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η χρήση ναρκωτικών έχει εpiιpiτώσεις στηνpiαγκόσµια υγεία και ανάpiτυξη, την εγκληµατικότητα καιτην ασφάλεια των piροσώpiων καθώς και στη διεθνήασφάλεια.

Lithuanian

Narkotikųvartojimas turi poveikį sveikatos būklei ir pokyčiams,nusikalstamumui ir asmenų bei tarptautiniam saugumuipasaulyje.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Οι ερευνητικές µελέτες piου εpiικαλείται το Ηνωµένο Βασίλειο piραγµατεύονται κυρίως θέµατα piου αφορούν την piροβληµατική χρήση ναρκωτικών, την εγκληµατικότητα και την αγορά.

Lithuanian

Pasirinktajame klausime apie narkotikus ir vairavimą apžvelgiami įvairių tyrimų šia tema rezultatai, pagrindinį dėmesį skiriant kanapėms ir benzodiazepinams, taip pat prevencijai ir šio pavojingo elgesio teisiniam reglamentavimui.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία το 2005 στα piεριφερειακά αρχηγεία της αστυνοµίας piραγµατοpiοιήθηκε έρευνα για δεύτερη συνεχή χρονιά σχετικά µε την εγκληµατικότητα piου σχετίζεται µε τα ναρκωτικά.

Lithuanian

Čekijoje ir Lietuvoje vyravo nusikaltimai, susiję su amfetaminu – jie sudarė atitinkamai 50 % ir 31 % visų narkotikų įstatymų pažeidimų, o Liuksemburge dažniausiai nurodomas kokainas (43 % visų narkotikų įstatymų pažeidimų).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

54) Στο piαρόν κείµενο, τα αριθµητικά στοιχεία για το Ηνωµένο Βασίλειο βασίζονται στην έρευνα για την εγκληµατικότητα στη Βρετανία το 2005 (Αγγλία

Lithuanian

54) Šiame tekste dėl praktinių priežasčių Jungtinės Karalystės skaičiai paimti iš 2005 m. nusikalstamumo Didžiojoje Britanijoje (Anglijoje ir Velse) apžvalgos.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Ακόµη, η ΕΕ είναι piλέον ο µεγαλύτερος διεθνής χρηµατοδότης του έργου του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και την Εγκληµατικότητα (UNODC).

Lithuanian

Be to, ES yra didžiausia tarptautinė donorė, remianti Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC) darbą.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εpiίτροpiος σχεδιάζει την ανάpiτυξη ενός συνεκτικού ευρωpiαϊκού δικαίου συµβάσεων και piροστασίας των καταναλωτών, την κατάρτιση µέτρων για την εpiίλυση διασυνοριακών υpiοθέσεων οικογενειακού δικαίου και την ενίσχυση του ευρωpiαϊκού piοινικού δικαίου για τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.

Lithuanian

Ši Komisijos narė ketina sukurti nuoseklią Europos sutarčių ir vartotojų teisę, išplėtoti tarpvalstybinių šeimos teisės klausimų sprendimo būdus ir sugriežtinti tarptautiniam nusikalstamumui taikomą Europos baudžiamąją teisę.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Μια εpiισκόpiηση των τελευταίων στατιστικών στοιχείων για τα αδικήµατα piου εµpiίpiτουν στη νοµοθεσία piερί ναρκωτικών και των τάσεων όσον αφορά τα αδικήµατα piου σχετίζονται µε τη χρήση οpiιοειδών και κάνναβης piαρουσιάζονται στην ενότητα για την εγκληµατικότητα piου συνδέεται µε τα ναρκωτικά.

Lithuanian

Naujausi statistiniai duomenys apie su opioidais ir kanapėmis susijusius nusikaltimus narkotikų įstatymams ir nusikaltimų tendencijas pateikiami skirsnyje, skirtame su narkotikais susijusiems nusikaltimams.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK