Ask Google

Results for διυπηρεσιακή translation from Greek to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

Maltese

Info

Greek

Διυπηρεσιακή διαβούλευση

Maltese

Pubblikazzjoni tal-Proposta.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

Διυπηρεσιακή διαβούλευση.

Maltese

Konsultazzjoni ta'bejn is-servizzi.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

[2] Διυπηρεσιακή ομάδα για την έρευνα.

Maltese

[2] Groupe Interservice de Recherche.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

ISC Inter-Service Consultation (διυπηρεσιακή διαβούλευση, ήτοι συνεννόηση μεταξύ των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής)

Maltese

II. L-għan tal-verifika kien sabiex jiġi evalwat sa fejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill imexxu r-riżorsi u n-nefqa ta'traduzzjoni tagħhom b'mod effiċjenti u effettiv. Il-Qorti indirizzat tlett mistoqsijiet:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

Ανταποκρινόμενη στις συστάσεις της μελέτης, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει μια ειδική διυπηρεσιακή ομάδα για τον κατάλληλο συντονισμό των διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των Ρομά.

Maltese

Bħala risposta għar-rakkomandazzjonijiet ta' l-istudju, il-Kummissjoni ffurmat Grupp speċjali ta' Servizz sabiex jiġi assigurat ¡Ili l-firxa wiesgħa ta' politiki u programmi li qed jiġu ¡mplimentati sabiex ikunu kkonsidrati kwistjonijiet tar-Roma jkunu koordinati b'mod xieraq.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

Ένα σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2001, όταν η Επιτροπή συνέστησε διυπηρεσιακή ομάδα για την δασοκομία, με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού εις ό,τι αφορά ζητήματα που αφορούν τα δάση, μεταξύ των υπεύθυνων για τις συναφείς κοινοτικές πολιτικές υπηρεσιών.

Maltese

Hi u tibni fuq ir-riżultati ta'proġett pilota, l-Kummissjoni nediet azzjoni preparatorja għall-iżvilupp ta'pjattaforma ta'tagħrif u komunikazzjoni dwar il-foresti bbażata fuq l-internet fl-2004. Din l-azzjoni teħtieġ li tkun akkumpanjata minn eżaminazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi ta'l-utenti u evalwazzjoni tal-limitazzjonijiet marbuta mas-sorsi eżistenti tad-data nazzjonali.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

i) µηχανισµών για τη βελτίωση του ορθού σχεδιασµού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραµµάτων, µεταξύ άλλων µε µελέτες, στατιστικές και συµβουλές εµπειρογνωµόνων, στήριξη του διυπηρεσιακού συντονισµού και του διαλόγου µεταξύ των σχετικών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων,

Maltese

(i) mekkaniżmi għat-titjib tat-tfassil, ilmonitoraġġ u l- valutazzjoni tajba ta' politika u programmi, anke permezz ta' studji, statistika u parir espert, sostenn għall-koordi-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

Ακολούθως μπορούν να διευκολύνουν τον οριζόντιο συντονισμό και τα διυπηρεσιακά σχέδια με άλλα υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την ένταξη.

Maltese

Wara dawn jistgħu jiffaċilitaw il-koordinazzjoni orizzontali u proġetti bejn id-dipartimenti ma’ ministeri oħrajn, inklużi dawk iddedikati għall-integrazzjoni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

Για να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, η Επι­ τροπή δημιούργησε μια διυπηρεσιακή ομάδα για τη μετάβαση, ώστε να ευνοήσει την υιοθέτηση κοινής θεώρησης, συντονι­ σμένων προσεγγίσεων και κοινών θέσεων σχετικά με τις πολι­ τικές για τις «μεταβατικές καταστάσεις» όπου είναι παρόντα ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά μέσα, καθώς και μέσα σταθε­ ρότητας.

Maltese

(c) IlKummissjoni tilqa' r-rikonoxximent talQorti tal-kontribuz­zjoni tal-istrumenti ġodda għall-proċess ta' tranżizzjoni. Sabiex issaħħaħ dawn l-isforzi lKummissjoni stabbiliet grupp interser­vizz dwar it-tranżizzjoni sabiex titrawwem opinjoni komuni, approċċi koordinati u pożizzjonijiet komuni dwar politiki għal “sitwazzjonijiet ta' tranżizzjoni” fejn strumenti umanitarji, ta' żvilupp u ta' stabbilizzazzjoni huma preżenti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

Επιπλέον, μια ειδική διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας της Επιτροπής εξετάζει τα θέματα σχετικά με τις δημό­ σιες συμβάσεις που ανακύπτουν πιο συχνά στο πλαίσιο της εφαρ­ μογής προγραμμάτων υπαγόμενων στην πολιτική συνοχής.

Maltese

Barra minn hekk, task force interser­vizz talKummissjoni qed jeżamina l-kwistjonijiet laktar komuni tal- akkwist pubbliku li joħorġu filkuntest talimplimentazzjoni ta’ proġetti ta’ koeżjoni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

Επιπλέον, μια ειδική διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας της Επιτροπής εξετάζει τα θέματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που ανα­ κύπτουν πιο συχνά στο πλαίσιο της εφαρμογής προγραμμάτων υπαγόμενων στην πολιτική συνοχής.

Maltese

Barra minn hekk, task force interservizz talKummissjoni qed jeża­mina l-kwistjonijiet laktar komuni talakkwist pubbliku li joħorġu filkuntest talimplimentazzjoni ta’ proġetti ta’ koeżjoni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Greek

-βελτιώνοντας το διυπηρεσιακό συντονισμό των κοινοτικών παρεμβάσεων.

Maltese

-billi jtejjeb il-koordinazzjoni interdipartimentali ta'l-interventi tal-Komunità.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

-η Επιτροπή θα διερευνήσει τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση του υπολογισμού της διοικητικής επιβάρυνσης στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου που ακολουθεί, καθώς και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής προσέγγισης για τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης μεταξύ των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών. Η σημασία αυτού του υπολογισμού επισημάνθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο[9]. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγκαινιάζει πειραματικό στάδιο[10], με σκοπό τη δοκιμή μεθόδων για την ποσοτική αξιολόγηση αυτού του κόστους που αφορά την ισχύουσα και την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το φθινόπωρο του 2005. Μετά την ολοκλήρωση των διερευνητικών εργασιών, η Επιτροπή θα καθορίσει κατά πόσον και με ποιο τρόπο θα ενσωματώσει πληρέστερα τη συγκεκριμένη πτυχή στην τυποποιημένη μεθοδολογία της·-η Επιτροπή θα ενισχύσει την έγκαιρη εξωτερική επικύρωση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Για το σκοπό αυτό, έως τις αρχές του 2006, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει συνολική ανεξάρτητη εκτίμηση του συστήματος αξιολόγησης του αντικτύπου όπως εξελίχθηκε και εφαρμόζεται από το 2002 και, σε αυτό το πλαίσιο, θα αποταθεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να λάβει συμβουλές σχετικά με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης του αντικτύπου που εφαρμόζει (βλ. σημείο 4). Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να ελέγχουν αυστηρότερα την ποιότητα της αξιολόγησης του αντικτύπου προτού αυτή υποβληθεί σε διυπηρεσιακό έλεγχο·

Maltese

L-impenn tal-Kummissjoni għal valutazzjoni integrata ta'l-impatt huwa msejjes fuq il-prinċipju ta'żvilupp sostenibbli u huwa mfassal b'tali mod li jippermetti li r-responsabbli għall-politika jagħmlu għażliet fuq il-bażi ta'analiżi bir-reqqa ta'l-impatti potenzjali ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta'leġiżlazzjoni ġdida. Din l-istrateġija integrata hija bbażata fuq il-prinċipju ta'evalwazzjoni rigoruża u bbilanċjata ta'l-impatti kollha u tippermetti l-preżentazzjoni ta'analiżi komprensiva u l-identifikazzjoni tal-kompromessi, fejn hu rilevanti. Idea ewlenija hija li l-estent u l-ambitu tal-valutazzjoni ta'l-impatt, u għalhekk ir-riżorsi allokati għaliha, huma proporzjonati man-natura mistennija tal-proposta u l-impatti li x'aktarx ikollha. Fl-aħħar mill-aħħar, Valutazzjonijiet ta'l-Impatt għandhom jimxu id f'id ma'konsultazzjoni fil-wisa'li tippermetti biżżejjed żmien sabiex jaslu l-opinjonijiet ta'kull min hu interessat u jixtieq jagħti kontribut għall-formazzjoni ta'regoli ġodda.Filwaqt li l-għodda ezistenti tal-valutazzjoni ta'l-impatt tipprovdi sies samm, il-Kummissjoni temmen li l-valutazzjoni ta'l-impatti ekonomiċi għandha tissaħħaħ sabiex tkun tista'tagħti kontribut għall-għanijiet ta'l-istrateġija mġedda ta'Liżbona. Id-dħul aktar fil-fond tal-kolonna ekonomika li hija l-valutazzjoni ta'l-impatt ma jikkompromettix l-importanza ta'l-'iżvilupp sostenibbli'u l-istrateġija integrata, li tibqa'l-bażi ta'l-istrateġija tal-Kummissjoni. Id-dħul aktar fil-fond ta'l-analiżi ekonomika, li tinkludi wkoll aspetti ta'kompetizzjoni, għandu jtejjeb il-kwalità tal-valutazzjoni ta'l-impatt veru tal-proposti kollha. Dan sejjer, għalhekk, jagħmel kontribut sinifikanti għat-tisħiħ tal-kompetittività, inkluża l-kompetizzjoni effettiva filwaqt li jibqgħu jkunu evalwati sewwa l-konsegwenzi soċjali u ambjentali tal-miżuri proposti. Din l-istrateġija se tkun ikkonfermata u tradotta fil-kuntest ta'l-aġġornament ġenerali tal-Linji ta'gwida għall-Valutazzjonijiet ta'l-Impatt, li għandhom jiġu applikati minn April 2005. Minbarra dan, jitqies li huma meħtieġa l-azzjonijiet li ġejjin:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

643. Όπως κατά τα προηγούμενα έτη, από την εμπειρία της Επιτροπής προκύπτει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός στον τομέα των συγκεντρώσεων είναι μεγαλύτερης χρησιμότητας για θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση και την υλοποίηση λύσεων στα διάφορα προβλήματα ανταγωνισμού που διαπιστώνονται από τις αρχές. Η διαβούλευση συμβάλλει ώστε να μειώνονται οι ενδεχόμενες ασυμβατότητες όσον αφορά την προσέγγιση, προς αμοιβαίο όφελος των συμβαλλομένων μερών και των ίδιων των αρχών.644. Κατά τα τελευταία έτη, η συνεργασία στην πολιτική ελέγχου των συγκεντρώσεων έχει αναπτυχθεί γενικότερα στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «Ομάδας εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις», η οποία αποτελεί ένα διαρκές φόρουμ για διϋπηρεσιακό διάλογο επί της πολιτικής. Ο στόχος της ομάδας εργασίας είναι να βελτιωθεί η κατανόηση των πολιτικών και των πρακτικών που εφαρμόζει η κάθε πλευρά και να ενισχυθεί η συνοχή του ελέγχου των συγκεντρώσεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Maltese

645. Minbarra l-kooperazzjoni relata mal-każijiet dwar l-amalgamazzjonijiet, kien hemm kuntatti informali regolari bejn l-aġenziji fejn għandhom x’jaqsmu kwistjonijiet ta'politika ta'kontroll ta'l-amalgamazzjonijiet, inklużi skambji ta'fehmiet produttivi dwar għadd ta'suġġetti. Matul l-2004, dawn il-kuntatti kellhom x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-pakket tar-riformi tal-kontroll ta'l-amalgamazzjonijiet tal-Kummissjoni, ma'l-istudju tal-Kummissjoni dwar l-effikaċja tal-politika għar-rimedji tagħha, u mar-riflessjonijiet interni kontinwi dwar il-metodu biex jiġu vvalutati l-amalgamazzjonijiet li mhumiex orizzontali, li dwarhom il-Kummissjoni biħsiebha tiċċirkola linji ta'gwida.646. Matul is-sena, kien hemm ukoll kuntatti ta'spiss f’għadd ta'każijiet li ma kinux jikkonċernaw amalgamazzjoni. Il-kooperazzjoni bilaterali bejn il-Kummissjoni u d-DoJ ta'l-Istati Uniti kienet partikolarment intensa fil-każijiet ta'cartel: saru bosta kuntatti bejn l-uffiċjali ta'l-unitajiet tal-cartel tal-Kummissjoni u l-kontropartijiet tagħhom fid-DoJ. L-iskambji ta'informazzjoni dwar każijiet partikolari kienu l-aktar frekwenti, iżda d-diskussjonijiet kienu wkoll dwar kwistjonijiet ta'politika. Ħafna mill-kuntatti relatati ma'każijiet saru minħabba applikazzjonijiet fl-istess ħin għall-immunità fl-Istati Uniti u fil-KE. Barra minn hekk, f’għadd ta'każijiet, l-azzjonijiet koordinati ta'infurzar seħħew fl-Istati Uniti u fl-UE, fejn l-aġenziji pprovaw jiżguraw li l-perjodu bejn il-bidu ta'l-azzjonijiet rispettivi kien kemm jista'jkun qasir. Il-grupp ta'ħidma dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ltaqa'permezz ta'konferenza vidjo fil-bidu ta'l-2004.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

76. Οι διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις αποτελούν την τυπική προσέγγιση της Επιτροπής στο συντονισμό, όπου όλες οι άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της νομικής υπηρεσίας, συντάσσουν σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών μια γνώμη [69] για έναν κατάλογο σχεδίων που προτείνεται για κοινοτική χρηματοδότηση. Με αυτή τη διαδικασία, οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής εξακριβώνουν, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει δυνητική αλληλεπικάλυψη της κοινοτικής χρηματοδότησης [70].

Maltese

69. Sabiex jiġi limitat r-riskju ta'fondi żejda jew doppji, huwa importanti li l-Kummissjoni ikollha informazzjoni tal-passat, preżenti u futura akkurata u relevanti dwar finanzjament mill-UE ta'proposta għal proġett. Pajjiżi Membri huma obbligati sabiex jindikaw fondi Komunitarji oħra fl-applikazzjonijiet għall-programm TEN-T, kif ukoll fl-applikazzjonijiet għal proġetti li jridu jiġu ffinanzjati mis-CF, u, fil-prinċipju, ukoll fil-pjanijiet ta'finanzjament inklużi fid-dokumenti ta'programmazzjoni ta'l-SFs. Iżda, fil-każ ta'l-aħħar, l-informazzjoni disponibbli fil-Kummissjoni hija limitata, minħabba l-ġestjoni deċentralizzata ta'l-SFs.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

8. Συντονισμοσ μεταξυ των προενταξιακων μεσωνΗ επιτροπή διαχείρισης του PHARE διασφαλίζει το στενό συντονισμό μεταξύ των τριών προενταξιακών μέσων, του PHARE, του SAPARD και του ISPA. Περαιτέρω συντονισμός διασφαλίζεται μέσω της μεικτής επιτροπής παρακολούθησης (PHARE), της διϋπηρεσιακής επιτροπής συντονισμού και των περιοδικών συναντήσεων με τις αντιπροσωπείες της ΕΚ στις δικαιούχες χώρες.

Maltese

Il-Kumitat ta'l-Amministrazzjoni tal-PHARE jiżgura koordinazzjoni mill-qrib bejn it-tliet strumenti ta'qabel l-adeżjoni, PHARE, SAPARD u ISPA. Iktar koordinazzjoni tiġi implimentata permezz tal-Kumitat Konġunt ta'Moniteraġġ (tal-PHARE), il-Kumitat ta'Koordinazzjoni ta'l-inter-servizzi u laqgħat minn żmien għal żmien mad-Delegazzjonijiet tal-KE fil-pajjiżi benefiċjarji.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

[16] Για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, SEC (2000) 814 της 16ης Μαΐου 2000.[17] Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που εγκρίθηκε από τη Διϋπηρεσιακή Ομάδα Ποιοτικής Στήριξης στις [ημερομηνία].

Maltese

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapporti ta'evalwazzjoni tagħha lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 16(1) u lill-Parlament Ewropew bħala informazzjoni. L-Istati Membru jistgħu jitolbu diskussjoni ta'evalwazzjonijiet speċifiċi fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 16(1). Ir-riżultati għandhom jerġgħu jidħlu bħala informazzjoni fit-tfassil tal-programmi u fl-allokazzjoni tar-riżorsi.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Greek

Από τον Ιούλιο 2005, όλες οι γενικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν με τη ΓΔ Προϋπολογισμού για να μειώσουν κατά λίγες ημέρες την περίοδο διακοπής των δημοσιονομικών πράξεων που συμπίπτει με την έναρξη νέου οικονομικού έτους. Η εν λόγω περίοδος μειώθηκε επιτυχώς κατά περισσότερες από τρεις εβδομάδες σε σύγκριση με το σύνηθες χρονοδιάγραμμα (πίνακας 2). Η επιτυχία αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο πρόγραμμα ABAC αλλά είναι αποτέλεσμα, αφενός, καλύτερου συντονισμού 13 μονάδων των πέντε διευθύνσεων της ΓΔ Προϋπολογισμού και, αφετέρου, της χρησιμοποίησης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού ως βάσης για την πρώτη διϋπηρεσιακή διαβούλευση σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για το 2006, που άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2005. Τα προσωρινά αυτά στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2005

Maltese

Minn Lulju 2005, id-Direttorati Ġenerali kollha u s-servizzi kkollaboraw mad-DĠ Baġit biex jitnaqqas għal ftit jiem iż-żmien li matulu l-operazzjonijiet finanzjarji jitwaqqfu hekk kif sena finanzjarja ġdida tinfetaħ. Dan iż-żmien ġie mnaqqas b'suċċess b'iktar minn tliet ġimgħat meta mqabbel ma'l-iskeda tas-soltu (Tabella 2). Din il-kisba mhix strettament parti mill-proġett ABAC, iżda riżultat ta’, fuq in-naħa l-waħda, titjib fil-koordinazzjoni bejn it-13-il unità tal-5 direttorati tad-DĠ Baġit u, fuq in-naħa l-oħra, l-użu tad-data baġitarja ta'l-abbozz preliminari bħala bażi għall-ewwel konsultazzjoni bejn is-servizzi dwar ir-Regolamenti interni għall-2006 minn Settembru 2005. Din id-data proviżorja ġiet aġġornata ladarba l-baġit ġie addottat.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

Η ανεπαρκής πληροφόρηση δεν επιτρέπει το συντονισμό μέσω διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων

Maltese

Terminoloġija utilizzata fl-applikazzjonijiet għall-proġetti u fil-formoli ta'evalwazzjoni mhux ċari u konsistenti biżżejjed

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Greek

Με την όσο το δυνατόν συχνότερη υποβολή των κοινών δηλώσεων, η Ε.Ε. θα αυξήσει την προβολή της και την επιρροή της στα ΔΧΙ σύμφωνα με τη «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για τη ανάπτυξη» και τη στρατηγική της Ε.Ε. για την Αφρική. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει διϋπηρεσιακό δίκτυο για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας.

Maltese

Il-Kummissjoni ttenni d-dmir tagħha li tiżgura l-konsistenza tas-Suq Uniku u r-rieda tagħha li timmonitorja, skond it-Trattat, l-aċċess ta'l-SM kollha għal-ksib pubbliku f’SM oħrajn, inkluż fil-qasam ta'l-iżvilupp.Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Kunsill għandu jkompli bl-isforzi tiegħu biex jippromwovi l-proċess li jinħall aktar l-irbit ta'l-għajnuna ta'l-ikel u tat-trasport ta'l-għajnuna ta'l-ikel, skond il-mandat ta'negozjar li kien adottat fid-dawl tar-reviżjoni tal-Konvenzjoni ta'Londra.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK