Ask Google

Results for καταλογιζόμενη translation from Greek to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

Polish

Info

Greek

† Μη- ολοκληρώσαντες είναι η καταλογιζόμενη ως αποτυχία: αασθενείς που διέκοψαν πρόωρα καταλογίζονται ως αποτυχία.

Polish

W przypadku osób, które nie ukończyły badania, zakłada się niepowodzenie leczenia: pacjentom, którzy przedwcześnie zrezygnowali z udziału w badaniu, przypisuje się niepowodzenie leczenia.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Greek

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή θεωρεί το πιστοποιητικό γνησιότητας με αναγραφή της καταλογιζόμενης ποσότητας.

Polish

W przypadku wystawienia więcej niż jednego pozwolenia odnoszącego się do danego świadectwa, odpowiednie organy muszą potwierdzić to świadectwo autentyczności, w celu wykazania przypisanej mu ilości.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

θεωρεί το πιστοποιητικό γνησιότητας με αναγραφή της καταλογιζόμενης ποσότητας·

Polish

potwierdza to świadectwo autentyczności, wskazując przydzieloną ilość;

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Αχρεωστήτως καταβληθέντα (= καταλογιζόμενα για αποθ. κεφ).

Polish

nadpłata (=zaliczona za kapitał zapasowy)

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Καταλογιζόμενα ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντων μετά τους φόρους

Polish

podlegająca zaliczeniu nadpłata po opodatkowaniu

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Καταλογιζόμενο ποσό αχρεωστήτως καταβληθ. από αφανή εισφορά

Polish

podlegająca zaliczeniu nadpłata z cichego udziału

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Σε κάθε περίπτωση, το καταλογιζόμενο κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης μαζί με μιαν εύλογη απόδοση επενδύσεως.

Polish

W każdym razie pobierane opłaty nie powinny przewyższać kosztów zbierania, opracowywania, reprodukcji i rozpowszechniania powiększonych o rozsądny zwrot z inwestycji.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

-να εκτελούν ετησίως τουλάχιστον 98% των προβλεπόμενων πτήσεων με μέγιστο περιθώριο ακύρωσης 2% για λόγους καταλογιζόμενους άμεσα στον αερομεταφορέα, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας·

Polish

-przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary, kwotę 3000 EUR za każdy odwołany lot ponad dopuszczalny limit 2%. Pozyskane w ten sposób środki posłużą finansowaniu ciągłości terytorialnej miasta Crotone. Powyższe kary uzupełniają rekompensaty przewidziane obowiązującymi przepisami z tytułu odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

-να εκτελούν κάθε έτος τουλάχιστον το 98% των προβλεπόμενων πτήσεων με περιθώριο ματαίωσης 2% κατ'ανώτατο όριο για λόγους απευθείας καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτάτης βίας·

Polish

-przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary, kwotę 3000,00 EUR za każdy odwołany lot ponad dopuszczalny limit 2%. Pozyskane w ten sposób środki posłużą finansowaniu ciągłości terytorialnej miasta Cuneo.2.6 Składanie ofert:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

-να εκτελούν κάθε έτος τουλάχιστον το 98% των προβλεπόμενων πτήσεων με περιθώριο ματαίωσης 2% κατ'ανώτατο όριο για λόγους απευθείας καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτάτης βίας·

Polish

-ujednolicić zasady postępowania wobec pasażerów z zasadami zawartymi w Karcie Praw Pasażera, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται σε δαπάνες καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση (στο εξής “άμεσες επιλέξιμες δαπάνες”) και, κατά περίπτωση, σε δαπάνες όχι καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση, αλλά άμεσα συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που καταλογίζονται στη δράση (στο εξής “έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες”).

Polish

(c) muszą zostać określone zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi przez uczestnika zasadami i praktykami rachunkowości i zarządzania, oraz muszą zostać poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników działania pośredniego, z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;(d) muszą zostać zaksięgowane w księgach rachunkowych uczestnika i zapłacone, oraz, w przypadku jakiegokolwiek wkładu strony trzeciej, w księgach rachunkowych strony trzeciej;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται σε δαπάνες καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση (στο εξής “άμεσες επιλέξιμες δαπάνες”) και, κατά περίπτωση, σε δαπάνες όχι καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση, αλλά άμεσα συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που καταλογίζονται στη δράση (στο εξής “έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες”).

Polish

1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty, które mogą zostać przypisane bezpośrednio do działania, dalej zwane „bezpośrednimi kosztami kwalifikowanymi”, oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przypisane do działania, ale które zostały poniesione w bezpośrednim związku z przypisanymi do działania bezpośrednimi kosztami kwalifikowanymi, zwane dalej „pośrednimi kosztami kwalifikowanymi”.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2.3. Όσον αφορά τη συνέχεια της γραμμήςΕκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός των πτήσεων που ματαιώθηκαν για λόγους καταλογιζόμενους απευθείας στον αερομεταφορέα, δεν πρέπει να υπερβαίνει, ανά αεροναυτική περίοδο IATA, το 1% του αριθμού των πτήσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, πριν από τις συμπληρωματικές πτήσεις.

Polish

W przypadku nadmiernego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli przewoźników wzrostu składników kosztów mających wpływ na obsługę połączeń lotniczych, podane maksymalne ceny mogą zostać podwyższone proporcjonalnie do stwierdzonego wzrostu. Przewoźnicy obsługujący połączenia są zawiadamiani o takich zmianach cen maksymalnych w terminie dostosowanym do okoliczności; ceny te są również niezwłocznie przekazywane Komisji Europejskiej dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2.3. Όσον αφορά τη συνέχεια της γραμμήςΕκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός των πτήσεων που ματαιώθηκαν για λόγους καταλογιζόμενους απευθείας στον αερομεταφορέα, δεν πρέπει να υπερβαίνει, ανά αεροναυτική περίοδο IATA, το 1% του αριθμού των πτήσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης.

Polish

W przypadku nadmiernego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli przewoźników wzrostu składników kosztów mających wpływ na obsługę połączeń lotniczych, podane maksymalne ceny mogą zostać podwyższone proporcjonalnie do stwierdzonego wzrostu. Przewoźnicy obsługujący połączenia są zawiadamiani o takich zmianach cen maksymalnych w terminie dostosowanym do okoliczności; ceny te są również niezwłocznie przekazywane Komisji Europejskiej dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2.6 Συνέχεια και αξιοπιστία της γραμμής:α) Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός ακυρωμένων πτήσεων για λόγους απευθείας καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού πτήσεων ετησίως.

Polish

Loty muszą być sprzedawane przy użyciu przynajmniej jednego systemu rezerwacji komputerowej. Przewoźnik jest zobowiązany do upowszechniania informacji o strukturze taryf za usługi użyteczności publicznej (PSO) za pośrednictwem jednego z głównych Globalnych Systemów Dystrybucji usług turystycznych lub poprzez internetowy system rezerwacji o międzynarodowej renomie lub główną witrynę reklamującą podróże.2.6 Ciągłość i rzetelność usług:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 12
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2.6. Συνέχεια και αξιοπιστία της γραμμής:α) Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός ακυρωμένων πτήσεων για λόγους απευθείας καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού πτήσεων ετησίως.

Polish

Loty muszą być sprzedawane przy wykorzystaniu przynajmniej jednego systemu rezerwacji komputerowej. Przewoźnik jest zobowiązany do upowszechniania informacji o strukturze taryf za usługi użyteczności publicznej (PSO) za pośrednictwem jednego z głównych Globalnych Systemów Dystrybucji usług turystycznych lub poprzez internetowy system rezerwacji o międzynarodowej renomie lub główną witrynę reklamującą podróże.2.5 Ciągłość i rzetelność usług:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2.6. Συνέχεια της γραμμής:α) Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός ακυρωμένων πτήσεων για λόγους απευθείας καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού πτήσεων ετησίως.

Polish

Loty muszą być sprzedawane na rynku przy wykorzystaniu co najmniej jednego systemu rezerwacji komputerowej. Przewoźnik powinien rozpowszechniać taryfy usług podlegających zobowiązaniom z tytułu wykonywania usług publicznych za pośrednictwem jednego z największych globalnych systemów dystrybucji związanych z podróżowaniem, lub uznanego w skali światowej systemu rezerwacji internetowej, lub powszechnie znanej strony internetowej związanej z podróżowaniem.2.5 Ciągłość wykonywania usług:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Όσον αφορά τη συνέχεια της γραμμής:Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός ακυρωμένων πτήσεων για λόγους καταλογιζόμενους απευθείας στον αερομεταφορέα, δεν πρέπει να υπερβαίνει, ανά έτος, το 3% του αριθμού των προγραμματισμένων πτήσεων. Επίσης, ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να διακόψει τα δρομολόγια παρά μόνον κατόπιν εξάμηνης προθεσμίας προειδοποίησης.

Polish

Wspólnotowych przewoźników informuje się, że prowadzenie działalności bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych może skutkować karami administracyjnymi i/lub sankcjami prawnymi.3. Od dnia 1 października 2005 r. zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych między portem lotniczym w Brest (Guipavas) a portem lotniczym w Ouessant opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 120 z dnia 22 maja 2002 r. zostaną zastąpione niniejszymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, καθυστερήσεις άνω των 15 λεπτών για λόγους καταλογιζόμενους απευθείας στον αερομεταφορέα δεν επιτρέπονται για ποσοστό μεγαλύτερο του 15% των πτήσεων.

Polish

Usługi muszą być wykonywane na odrzutowym statku powietrznym, posiadającym stosowny certyfikat i przynajmniej 90 miejsc siedzących; w przypadku usług wykonywanych do i z lotnisk w Horta i Pico przewoźnicy muszą przestrzegać przepisów opublikowanych w%quot%Aeronautical Information of Portugal%quot% (AIP).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αριθμός ακυρωμένων πτήσεων για λόγους καταλογιζόμενους απευθείας στον αερομεταφορέα, δεν πρέπει να υπερβαίνει, ανά έτος, το 3% του αριθμού των προγραμματισμένων πτήσεων.Ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να διακόψει τα δρομολόγια παρά μόνον κατόπιν τουλάχιστον εξάμηνης προθεσμίας προειδοποίησης.

Polish

Ponadto informuje się, iż w porcie lotniczym Paryż (Orly) zarezerwowano przydział czasu na start lub lądowanie dla regularnych usług krajowych na trasie Aurillac — Paryż (Orly), zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 793/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Przewoźnicy lotniczy zainteresowani powyższą trasą mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące przydziału czasu na start lub lądowanie u koordynatora paryskich portów lotniczych.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK