Results for tőkenyereségét translation from Hungarian to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Hungarian

Spanish

Info

Hungarian

arra az osztalékra, tőkenyereségre vagy az ilyen szervezetektől származó egyéb jövedelemre azonban, amelyre a tagok az európai unió és a bank kivételével jogosultak, továbbra is alkalmazni kell az irányadó jog adózásra vonatkozó rendelkezéseit.

Spanish

no obstante, los dividendos, plusvalías u otras formas de renta procedentes de dichos organismos a que tengan derecho los miembros, distintos de la unión europea y del banco, estarán sujetos a las disposiciones fiscales de la legislación que les sea aplicable.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 6
Quality:

Hungarian

--- a rendkívüli tőkenyereségből való osztalékfizetést a pénzügyi mérlegben kell nyilvántartani( azaz nem veszik számításba a visszaforgatott nyereség kiszámításánál)

Spanish

--- el pago de dividendos de plusvalías extraordinarias debería registrarse en la cuenta financiera( y no entrar en el cálculo de los beneficios reinvertidos) alta

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Hungarian

tőkenyereség

Spanish

plusvalía

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

tőkenyereség megadóztatása

Spanish

imposición de las plusvalías

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

2003. december 31. után az átszervezések nyomán felfüggesztett, majd osztalék formájában szétosztott tőkenyereségre alkalmazott, az osztalékok 95 %-os adómentességének bevezetésével az érdekelt felek szerint jelentős mértékben megváltozott a helyzet.

Spanish

la situación habría cambiado considerablemente a partir del 31 de diciembre de 2003 con la introducción del régimen de exclusión del 95 % de los dividendos aplicable a las plusvalías de reorganización pendientes y distribuidas posteriormente en forma de dividendos.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a 218/1990 sz. törvény 7. cikkének 2. albekezdése értelmében az eszközátruházás által realizált tőkenyereségeket a műveletek adósemlegességének biztosítása céljából adózási szempontból nem ismerik el.

Spanish

de conformidad con el artículo 7, párrafo 2, de la ley 218/1990, las plusvalías realizadas en la aportación de activos no se reconocen fiscalmente a fin de garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a 218/1990 sz. törvényben meghatározott program értelmében azonban az adófizetés fentiek szerinti elhalasztása összeegyeztethető volt a társaságok adófizetési alapelveivel – amelyek szerint a jövedelem adóztatása bármely társaságban minden realizált eredményre és nyereségre vonatkozott –, ám a realizált tőkenyereséget adózási szempontból mindaddig nem írták jóvá, amíg nem volt regisztrálható az érintett eszközök adóértékének ugyanilyen szintű növekedése, úgyhogy az adófizetési kötelezettség a későbbiekben jelentkezhetett.

Spanish

este aplazamiento del pago del impuesto según el régimen previsto en la ley 218/1990 era conforme con los principios básicos de fiscalidad de las sociedades —según los cuales, el impuesto sobre la renta se aplica a todos los ingresos y beneficios realizados por cualquier sociedad—, pero las plusvalías realizadas no se reconocían fiscalmente por cuanto no se registraba un incremento correspondiente de los valores fiscales de los activos, de forma que la tributación podía tener lugar posteriormente.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a 3. cikk előírja továbbá a tőkenyereségek adóügyi elismerésének lehetőségét egy 19 %-os pótadó kifizetésével.

Spanish

el artículo 3 también prevé la posibilidad de reconocer fiscalmente las plusvalías mediante el pago de un impuesto sustitutivo del 19 %.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a 358/1997 sz. törvényerejű rendelet 3. cikke szerinti 19 %-os pótadó alkalmazásának lehetőségét 2004. január 1-jén eltörölték, míg a tevékenységi ágak semleges elszámolási rendszerben való átruházásából származó tőkenyereségek megállapítási rendszerét megtartották.

Spanish

la posibilidad de aplicar el impuesto sustitutivo del 19 % de acuerdo con el artículo 3 del decreto legislativo 358/1997 fue suprimida el 1 de enero de 2004, mientras que se ha mantenido el sistema de determinación de las plusvalías generadas por la transferencia de ramas de actividad en régimen de neutralidad contable.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a 358/1997 sz. törvényerejű rendelet 3. cikkének értelmében a társasági átszervezésekből származó tőkenyereségek utáni 19 %-os pótadó eltörlését.

Spanish

la supresión del impuesto sustitutivo del 19 % sobre las plusvalías generadas por reorganizaciones de sociedades de conformidad con el artículo 3 del decreto legislativo 358/1997.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a befektetési időszak végén vagy az adott esettől függően annál korábban, a befektetett tőke hozadékából vagy a haszon és tőkenyereség elosztásából, illetve a befektetőknek járó minden más osztalékfizetésből származó valamennyi egyenleget vissza kell fizetni a közösségi költségvetésbe.

Spanish

una vez concluido el período de inversión, o antes si es preciso, cualquier saldo resultante de un rendimiento de capital invertido o de la distribución de beneficios y rentas del capital, así como cualquier otra distribución debida a los inversores se devolverá al presupuesto comunitario.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a bizottság szerint továbbá, az a tény, hogy egyes olasz bankok a mérlegükbe bejegyzett el nem ismert tőkenyereségekkel kapcsolatos adótartozásukat (csökkentett) névértékű adó kifizetésével egyenlítették ki, megszerzési műveletek szempontjából érdekesebbé tehette őket, torzulásokat okozva a bankszektor vásárlópiacán.

Spanish

por otra parte, según la comisión, el hecho de que algunos bancos italianos hayan liquidado las deudas fiscales de sus plusvalías no reconocidas inscritas en sus cuentas mediante el pago de un impuesto nominal (reducido) ha podido hacerlos más interesantes para operaciones de adquisición y provocar distorsiones en el mercado de adquisiciones del sector bancario.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a bizottság úgy véli, hogy a 342/2000 és a 448/2001 sz. törvényekben előírt adókiigazítások a 218/1990 sz. törvény és a 358/1997 törvényerejű rendelet vonatkozásában minden kérdéses vállalkozás esetén egységes pótadó megfizetésével ismerik el a történeti tőkenyereséget.

Spanish

la comisión considera que los reajustes previstos en las leyes 342/2000 y 448/2001 permitieron a las empresas que intervinieron en las reorganizaciones reguladas por la ley 218/1990 y el decreto legislativo 358/1997, reconocer las plusvalías históricas realizadas mediante el pago de un impuesto sustitutivo uniforme para todas las empresas interesadas.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a bizottság úgy véli, hogy a tőkenyereség adóztatásának megkönnyítése érdekében a nemzeti jogalkotó alkalmazhat a rendes adóhányadnál kedvezőbb pótadót.

Spanish

la comisión entiende que, para facilitar la tributación de las plusvalías, el legislador nacional haya podido aplicar un impuesto sustitutivo a un tipo impositivo más adecuado que el del impuesto ordinario.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a felfüggesztett tőkenyereségből származó könyv szerinti nyereség adóügyi célokból általában egy különleges tartalékban számolják el, amely az adóügyileg el nem ismert eszközt képviseli.

Spanish

por lo general, el beneficio contable derivado de las plusvalías aplazadas se contabiliza a efectos fiscales en una reserva especial que representa los beneficios no reconocidos fiscalmente.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a fent leírt reform következményeképpen az, egy tevékenységi ág eladásából, illetve átruházásából realizált tőkenyereségek adózási rendszere megegyezik az egyes részesedések eladása esetén előírt rendszerrel.

Spanish

como consecuencia de la reforma anteriormente descrita, el régimen de tributación de las plusvalías realizadas por la venta o transferencia de una rama de actividad es idéntico al previsto en caso de venta de activos individuales.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a jövedelemadóról szóló törvény 49. szakasza (1) bekezdésének (4) pontja szerint a nem vállalkozásnak, partnerségnek vagy korlátolt felelősségű partnerségnek minősülő adóalany által szerzett tőkenyereség adóköteles összege az értékesítési ár vagy a valós beszerzési ár 80 %-ának levonásával számítható, attól függően, hogy melyik a magasabb, amennyiben az ingatlant az államnak, tartománynak, önkormányzatnak vagy közös önkormányzati hatóságnak értékesítik.

Spanish

de conformidad con el artículo 49.1.4 de la ley del impuesto sobre la renta, la base imponible de las ganancias de capital de un sujeto pasivo distinto de una corporación, sociedad comercial o sociedad comanditaria solía calcularse deduciendo el 80 % del precio de venta o el coste de compra real, según cuál fuera el precio más alto, siempre que la propiedad fundiaria se vendiera al estado, a la provincia, al municipio o a la autoridad municipal conjunta.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a kiigazítás tehát egy olyan adóügyi műveletet jelent, amellyel a szóban forgó eszközök adóértékét egyenlővé teszik azok könyv szerinti értékével, és következésképpen adóügyi szempontból elismernek egy tőkenyereséget, és adónak vetik alá.

Spanish

el reajuste constituye, por tanto, una operación fiscal por la que el valor fiscal se adapta al valor contable de los activos en cuestión y, en consecuencia, se reconoce fiscalmente una plusvalía imponible.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a kiigazítást az eredeti tőkenyereség el nem ismert vagy felfüggesztett értékének 85 %-ára korlátozták.

Spanish

el reajuste se limitaba al 85 % del valor de la plusvalía original no reconocido o pendiente.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Hungarian

a megmaradt tőkenyereség adóügyi elismerését kifejezetten elhalasztották az el nem ismert tőkenyereségnek megfelelő elszámolási tartalék, a szóban forgó eszközök átruházásából adódó esetleges létrehozásáig vagy annak a részvényesek számára osztalék formájában történő szétosztásáig.

Spanish

el reconocimiento de esta plusvalía fiscal restante se ha aplazado expresamente hasta el momento de la eventual venta de los activos tras la cesión o hasta la distribución entre los accionistas, en forma de dividendos, de la reserva contable correspondiente a las plusvalía no reconocida.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK