Ask Google

Results for kieselgur translation from Italian to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Bulgarian

Info

Italian

Kieselgur (terra diatomacea)

Bulgarian

Кизелгур (инфузорна пръст)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Kieselgur (nessuna denominazione IUPAC)

Bulgarian

Кизелгур (не съществува наименование по IUPAC)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo al kieselgur (terra diatomacea).

Bulgarian

Органът изпрати на нотификатора становището си за веществото кизелгур (инфузорна пръст).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al kieselgur (terra diatomacea).

Bulgarian

Проектът на доклад и становището на Органа бяха разгледани от държавите членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и проектът на доклад бе финализиран на 3 октомври 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на веществото кизелгур (инфузорна пръст).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni all’impiego di prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea).

Bulgarian

На държавите членки следва да се предостави време да изменят или отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, в чийто състав влиза веществото кизелгур (инфузорна пръст).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Gli Stati membri interessati provvedono affinché i notificanti presentino alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni circa la tossicità per inalazione al fine di confermare i limiti di esposizione professionale al kieselgur (terra diatomacea) entro il 25 novembre 2014.»

Bulgarian

Засегнатите държави членки гарантират, че до 25 ноември 2015 г. нотификаторите предоставят на Комисията, държавите членки и Органа информация за токсичността при вдишване за потвърждаване на граничната стойност на професионална експозиция на кизелгур (инфузорна пръст).“

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) in data venerdì 22 giugno 2012. L’Autorità ha trasmesso il suo parere sul kieselgur (terra diatomacea) al notificante.

Bulgarian

В съответствие с член 25а от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на 22 юни 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, представи на Комисията становището си по проекта на доклада за преглед на кизелгур (инфузорна пръст).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 236 relativa alla sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è sostituita dalla seguente:

Bulgarian

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред 236 относно активното вещество кизелгур (инфузорна пръст) се заменя със следното:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul kieselgur (terra diatomacea) (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

Bulgarian

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно кизелгур (инфузорна пръст) (SANCO/2617/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2013 г.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

La sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [2] dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione [3] in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione [4].

Bulgarian

Активното вещество кизелгур (инфузорна пръст) беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета [2] с Директива 2008/127/ЕО на Комисията [3] в съответствие с процедурата, предвидена в член 24б от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията [4].

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Si conferma che la sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Bulgarian

Потвърждава се, че активното вещество кизелгур (инфузорна пръст) следва да се смята за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea), qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere al più tardi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Bulgarian

По отношение на продуктите за растителна защита, които съдържат веществото кизелгур (инфузорна пръст), следва в случаите, когато държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период да изтече най-късно осемнадесет месеца след датата на влизане в сила на регламента.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea)

Bulgarian

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобряване на активното вещество кизелгур (инфузорна пръст)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea) come sostanza attiva entro il 25 maggio 2014.

Bulgarian

Когато е необходимо, до 25 май 2014 г. държавите членки изменят или отнемат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, в чийто състав като активно вещество влиза веществото кизелгур (инфузорна пръст), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK