Ask Google

Results for reikalavimą translation from Italian to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Czech

Info

Italian

b) šio reglamento 172 straipsnyje nurodytą bendro finansavimo reikalavimą;

Czech

(b) zahteve po sofinanciranju iz člena 172 te uredbe;

Last Update: 2010-09-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

b) šio reglamento 172 straipsnyje nurodytą bendro finansavimo reikalavimą;

Czech

b) požiadavka spolufinancovania uvedená v článku 172 tohto nariadenia;

Last Update: 2010-09-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

d) reikalavimą pateikti išankstinę garantiją, kaip nurodyta šio reglamento 182 straipsnyje.

Czech

(d) zahteve po vnaprejšnji garanciji iz člena 182 te uredbe.

Last Update: 2010-09-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

d) reikalavimą pateikti išankstinę garantiją, kaip nurodyta šio reglamento 182 straipsnyje.

Czech

d) požiadavka vopred zloženej zábezpeky uvedená v článku 182 tohto nariadenia.

Last Update: 2010-09-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Galiausiai Italijos valdžios institucijos su kontrole susijusiomis priežastimis pagrindė reikalavimą gaminį pjaustyti ir fasuoti gamybos teritorijoje.

Czech

Italijanski organi so upravičili obveznost rezanja in pakiranja na območju zaradi nadzora.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Galiausiai Italijos valdžios institucijos su kontrole susijusiomis priežastimis pagrindė reikalavimą gaminį pjaustyti ir fasuoti gamybos teritorijoje.

Czech

Napokon talianske orgány poskytli ako dôvod na povinnosť porciovania a balenia v danej oblasti kontrolné účely.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(11) Reikėtų nustatyti reikalavimą pateikti vidurio laikotarpio ataskaitą, kad Komisija galėtų įvertinti, ar vis dar laikomasi sąlygų, kuriomis grindžiamas tokios lengvatos suteikimas.

Czech

(11) Malo by sa požadovať predloženie strednodobej správy, aby Komisia mohla posúdiť, či sú podmienky odôvodňujúce udelenie takejto výnimky naďalej splnené.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(11) Reikėtų nustatyti reikalavimą pateikti vidurio laikotarpio ataskaitą, kad Komisija galėtų įvertinti, ar vis dar laikomasi sąlygų, kuriomis grindžiamas tokios lengvatos suteikimas.

Czech

(11) Zahtevati bi bilo treba predložitev vmesnega poročila, da bo lahko Komisija ocenila, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za upravičenost takšnega odstopanja.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

lapkričio 1 d., kaip reikalaujama Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatų 14 straipsnio 5 dalies e punkte ir 14 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose; tai apima ir reikalavimą pateikti pažymą apie padėjėjų socialinį draudimą, jeigu padėjėjas įdarbintas pagal paslaugų teikimo sutartį; taip pat apgailestauja, kad Parlamentas iki šiol nėra sudaręs pagrindų sutarčių su bendrovėmis, kurios pagal taikomą nacionalinę teisę specializuojasi mokesčių ir socialinio draudimo klausimais, susijusiais su darbo sutartimis, kaip numatyta Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų mokėjimo nuostatų 14 straipsnio 5 dalies f punkte, nors tai raginama atlikti jau nuo 2004 m.

Czech

b) a c) predpisov o príspevkoch a úhrade nákladov pre poslancov, a ktoré má obsahovať aj vyhlásenie o zaradení ich asistentov do systému sociálneho zabezpečenia v prípade, že asistent je zamestnaný na základe zmluvy o poskytovaní služieb; ďalej ľutuje, že Európsky parlament dosiaľ neuzavrel rámcové zmluvy so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na manažment podľa platného vnútroštátneho práva pre oblasť daní a sociálneho zabezpečenia spojených s pracovnými zmluvami, ako je stanovené v článku 14 ods.

Last Update: 2016-11-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

lapkričio 1 d., kaip reikalaujama Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatų 14 straipsnio 5 dalies e punkte ir 14 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose; tai apima ir reikalavimą pateikti pažymą apie padėjėjų socialinį draudimą, jeigu padėjėjas įdarbintas pagal paslaugų teikimo sutartį; taip pat apgailestauja, kad Parlamentas iki šiol nėra sudaręs pagrindų sutarčių su bendrovėmis, kurios pagal taikomą nacionalinę teisę specializuojasi mokesčių ir socialinio draudimo klausimais, susijusiais su darbo sutartimis, kaip numatyta Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų mokėjimo nuostatų 14 straipsnio 5 dalies f punkte, nors tai raginama atlikti jau nuo 2004 m.

Czech

novembra 2005 v skladu s členom 14(5)(e) ter členom 14(6)(b) in (c) Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem, ki predvidevata izjave o vključenosti pomočnikov v sistem socialnega zavarovanja, če je pomočnik predmet pogodbe o opravljanju storitev; hkrati obžaluje, da Parlament še ni sklenil okvirnih pogodb s podjetji, specializiranimi za davčne zadeve in socialno varnost, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, kot zahteva člen 14(5)(f) Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem ter kot je bilo zahtevano vsaj od julija 2004;

Last Update: 2016-11-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Pagalba, apie kurią pranešta iki šio reglamento įsigaliojimo arba kuri skirta iki tos datos negavus Komisijos leidimo ir nesilaikant Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto reikalavimo pranešti, neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, ir jai taikoma išimtis, jei ji atitinka šio reglamento 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, reikalavimą cituoti reglamentą ir nurodyti Komisijos identifikacinį numerį.

Czech

Pomoč, ki je priglašena pred začetkom veljavnosti te uredbe ali dodeljena pred tem datumom brez pooblastila Komisije in ki je priglašena tako, da je kršena obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 te uredbe, razen zahtev po sklicevanju na Uredbo in identifikacijsko številko Komisije.

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Veiklioji medžiaga laikoma atitinkančia 24f straipsnyje nurodytą reikalavimą turėti aiškių duomenų, kad remiantis turima informacija, kuri buvo įvertinta pagal 24d straipsnio nuostatas, būtų galima spręsti, jog ji gali daryti žalingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba gruntiniam vandeniui, jei ji atitinka arba 1 punkto kriterijų, arba vieną iš 2 punkte nustatytų kriterijų.

Czech

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 24f, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že na základe dostupných údajov, ktoré boli zhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 24d, možno očakávať, že má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ak je splnené kritérium stanovené v bode 1 alebo jedno z kritérií bodu 2.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Veiklioji medžiaga laikoma atitinkančia 24f straipsnyje nurodytą reikalavimą turėti aiškių duomenų, kad remiantis turima informacija, kuri buvo įvertinta pagal 24d straipsnio nuostatas, būtų galima spręsti, jog ji gali daryti žalingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba gruntiniam vandeniui, jei ji atitinka arba 1 punkto kriterijų, arba vieną iš 2 punkte nustatytų kriterijų.

Czech

če je jasno, da se na podlagi razpoložljivih podatkov, ki so bili ocenjeni v skladu z določbami člena 24d, lahko pričakuje, da ima škodljive učinke na zdravje ljudi ali živali ali na podtalnico, če je izpolnjeno merilo iz točke 1 ali eno izmed meril iz točke 2.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Veiklioji medžiaga laikoma atitinkančia 11f straipsnyje nurodytą reikalavimą turėti aiškių duomenų, kad remiantis turima informacija, kuri yra vertinama pagal 11d straipsnio nuostatas, būtų galima spręsti, jog ji gali daryti žalingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba gruntiniam vandeniui, jei ji atitinka arba 1 punkto kriterijų, arba vieną iš 2 punkte nustatytų kriterijų.

Czech

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 11f, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že na základe dostupných údajov, ktoré sú zhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 11d, možno očakávať, že má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ak je splnené kritérium stanovené v bode 1 alebo jedno z kritérií bodu 2.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Veiklioji medžiaga laikoma atitinkančia 11f straipsnyje nurodytą reikalavimą turėti aiškių duomenų, kad remiantis turima informacija, kuri yra vertinama pagal 11d straipsnio nuostatas, būtų galima spręsti, jog ji gali daryti žalingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba gruntiniam vandeniui, jei ji atitinka arba 1 punkto kriterijų, arba vieną iš 2 punkte nustatytų kriterijų.

Czech

če je jasno, da se na podlagi razpoložljivih podatkov, ki so ocenjeni v skladu z določbami iz člena 11d, lahko pričakuje, da ima škodljive učinke na zdravje ljudi ali živali ali na podtalnico, če je izpolnjeno merilo iz točke 1 ali eno izmed meril iz točke 2.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Veiklioji medžiaga laikoma atitinkančia 11b straipsnyje nurodytą reikalavimą turėti aiškių duomenų, kad būtų galima spręsti, jog ji nedaro jokio žalingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba gruntiniam vandeniui ar nedaro jokio nepriimtino poveikio aplinkai, jei ji atitinka visus 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus.

Czech

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 11b, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že možno očakávať, že nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sú splnené všetky kritériá stanovené v bodoch 1 a 2.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(9) Vienas eksportuojantis JAV gamintojas, remdamasis tuo, kad KMPS pasižymėjo kitokiomis cheminėmis savybėmis ir buvo naudojamas kitoms paskirtims, palyginti su kitų trijų rūšių produktu, pakartojo reikalavimą neįtraukti KMPS į tyrimo taikymo sritį.

Czech

(9) En proizvajalec izvoznik v ZDA je ponovil svoj zahtevek po izključitvi KMPS iz preiskave, ker ima KMPS drugačne kemijske lastnosti in različne uporabe kot druge tri vrste izdelka.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(9) Vienas eksportuojantis JAV gamintojas, remdamasis tuo, kad KMPS pasižymėjo kitokiomis cheminėmis savybėmis ir buvo naudojamas kitoms paskirtims, palyginti su kitų trijų rūšių produktu, pakartojo reikalavimą neįtraukti KMPS į tyrimo taikymo sritį.

Czech

(9) Jeden vyvážajúci výrobca znova zopakoval svoju žiadosť, aby sa KMPS vyňal z rozsahu prešetrovania z toho dôvodu, že KMPS má iné chemické vlastnosti a používa sa v iných aplikáciách ako ostatné tri druhy výrobkov.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK