Ask Google

Results for municipalizzate translation from Italian to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Finnish

Info

Italian

Municipalizzate (Italia) (332

Finnish

Paikalliset yleishyödylliset laitokset (Italia) (331

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Gestione e manutenzione degli impianti — elettricità, metano (municipalizzate)

Finnish

Syöttölaitteiden toiminta ja huolto — sähkö, maakaasu (kunnallistekniikan tarjoajat) 3 —

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Monitoraggio di Alstom (Francia) -442 -Municipalizzate (Italia) -629 -

Finnish

Maaseudun laajakaistahanke (Yhdistynyt kuningaskunta) -478 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Aiuti di Stato C 11/2006 (ex N 127/2005) — Costi non recuperabili per le aziende municipalizzate

Finnish

Valtiontuki C 11/2006 (ex N 127/2005) — Paikallisten yleishyödyllisten laitosten (municipalizzate) hukkakustannukset

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Il processo di recupero degli aiuti non è stato completato e le municipalizzate, e l'AEM di Torino, devono ancora rimborsare gli aiuti precedenti.

Finnish

Tuen takaisinperintä on kesken, ja kyseisten laitosten (munizipalizzate) — ja AEM Torinon — on vielä maksettava edellinen tuki takaisin.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Il fatto che nel presente caso si tratti di un aiuto regionale e che l’aiuto relativo alle municipalizzate fosse un aiuto nazionale è irrilevante [16].

Finnish

Sillä ei ole merkitystä, että tämä asia koskee aluetukea ja että yleishyödyllisille laitoksille myönnetty tuki oli kansallista tukea [16].

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Ma dobbiamo stare attenti a non imporre a famiglie, aziende municipalizzate eccetera, obiettivi che suonano promettenti ma che nella pratica poi non sono realistici, perché ciò avrebbe un effetto demotivante per coloro che dovranno tentare di raggiungerli.

Finnish

Meidän täytyy kuitenkin varoa, ettemme esitä kotitalouksille, energia-alan yrityksille ja muille tavoitteita, jotka kuulostavat käytännössä luonnollisesti hienoilta mutta jotka eivät yksinkertaisesti ole realistisia. Tämä on hyvin lannistavaa niiden kannalta, joiden täytyy huolehtia toteuttamisesta.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

L'AEM di Torino è tra le aziende municipalizzate che hanno beneficiato di aiuti precedenti, dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione [2].

Finnish

AEM Torino on hyötynyt myös aikaisemmasta tällaisille laitoksille myönnetystä tuesta, jonka komissio on tuominnut sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi [2].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La legge italiana prevedeva specificatamente l’esenzione da tutte le imposte di trasferimento relative alla conversione di società speciali e municipalizzate in società per azioni («esenzione dalle tasse sui conferimenti»).

Finnish

Italian lainsäädännössä annettiin nimenomaan vapautus kaikista siirtoveroista, jotka liittyvät erityisten yritysten ja kunnallisten laitosten muuttamiseen osakeyhtiöiksi (”vapautus siirtoveroista”).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Commissione ha concluso che anche se in apparenza la liquidazione dell’azienda municipalizzata e la costituzione di una «nuova» società per azioni equivale alla creazione di una nuova entità economica, ciò dipende esclusivamente dagli aspetti tecnici della normativa.

Finnish

Komissio totesi, että vaikka näytti siltä, että kunnallisen laitoksen lopettaminen ja ”uuden” osakeyhtiön perustaminen vastaisi uuden taloudellisen yksikön perustamista, se johtui ainoastaan oikeudellisista muodollisuuksista.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

In realtà, la nuova società per azioni era lo stesso soggetto economico dell’azienda municipalizzata che operava con una diversa forma giuridica.

Finnish

Todellisuudessa uusi osakeyhtiö oli edelleen sama taloudellinen yksikkö kuin silloin, kun se oli kunnallinen laitos, niillä on vain erilainen oikeudellinen muoto.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Sistemi municipali — Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi della Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, e del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, modificato dal Decreto-Lei No 176/99 del 25 ottobre 1999, dal Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e dal Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Finnish

Kunnalliset järjestelmät — Kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset palvelulaitokset, yritykset, joiden pääoma on kokonaan tai suurimmaksi osaksi julkisessa omistuksessa tai yksityiset yritykset seuraavien säädösten nojalla: Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, ja Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla säädöksillä: Decreto-Lei No 176/99, 25.9.1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 ja Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Due dei progetti approvati dovevano essere eseguiti dall’AEM, la municipalizzata di Torino, e dall’ASM, la municipalizzata di Settimo Torinese.

Finnish

Hyväksytyistä hankkeista kaksi oli sellaisia, joista toisen toteuttaja oli Torinon yleishyödyllinen laitos AEM, ja toisen Settimo Torinesen yleishyödyllinen laitos ASM.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

L’aiuto in esame è regionale (l’autorità che lo concede è la regione Lazio), mentre quello concesso alle municipalizzate era un aiuto nazionale.

Finnish

Tarkasteltava tuki on aluetukea (sen myöntävä viranomainen on Lazion alue), kun taas yleishyödyllisiä laitoksia koskevassa asiassa oli kyse kansallisesta tuesta.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

È infatti emerso che il beneficiario, ACEA, era una delle cosiddette aziende municipalizzate (aziende di servizi pubblici facenti capo ad enti amministrativi pubblici locali) del settore energetico che avevano beneficiato dei regimi di aiuto esaminati nella decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002 [5] sugli aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Finnish

Tutkinnassa ilmeni, että tuensaaja ACEA oli yksi energia-alan niin sanottuja aziende municipalizzate -laitoksia (paikallishallintoelinten omistamia yleishyödyllisiä laitoksia), jotka olivat hyötyneet tukiohjelmista, joita komissio oli tarkastellut 5 päivänä kesäkuuta 2002 tekemässään päätöksessä 2003/193/EY [5]. Kyse oli valtiontuesta, jota Italia oli myöntänyt verovapautuksina ja halpakorkoisina lainoina yleishyödyllisille laitoksille, joissa enemmistöosakkuus on julkisella vallalla.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Dopo più di due anni dalla decisione 2003/193/CE, l’Italia, lungi dall’aver recuperato l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile, non ha ancora quantificato gli importi che le municipalizzate devono restituire.

Finnish

Yli kaksi vuotta päätöksen 2003/193/EY tekemisen jälkeen Italia ei ole määrittänyt summia, jotka yleishyödyllisten laitosten on maksettava takaisin eikä se ole myöskään perinyt takaisin sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsottua tukea.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Mette infine l’accento su altri due aspetti del progetto in esame che non farebbero propendere per l’applicazione della giurisprudenza Deggendorf: a) gli obiettivi di risparmio energetico del progetto sono in linea con le politiche della Commissione e comunitarie; b) l’ACEA sarebbe penalizzata rispetto alle altre municipalizzate e la Commissione eserciterebbe pressioni su un soggetto singolo con mezzi illegittimi.

Finnish

Lisäksi Italia huomauttaa kahdesta hankkeen ominaisuudesta, jotka eivät puolla Deggendorf-tuomion mukaisen oikeuskäytännön soveltamista: a) hankkeen energiansäästötavoitteet ovat komission ja yhteisön politiikan mukaiset ja b) ACEAa rangaistaisiin muihin yleishyödyllisiin laitoksiin verrattuna, ja komissio painostaisi yksittäistä kohdetta lainvastaisin keinoin.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Commissione ritiene che l’ACEA era compresa tra i destinatari dell’aiuto alle municipalizzate, in quanto almeno parte di quell’aiuto è stato dato a tutte le imprese rientranti in quella categoria, e quindi anche all’ACEA.

Finnish

Komissio katsoo, että ACEA oli yksi yleishyödyllisille laitoksille myönnetyn tuen saajista, sillä ainakin osa tuesta annettiin kaikille tähän ryhmään kuuluville yrityksille, näin ollen myös ACEAlle.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

L’impresa destinataria dell’aiuto era ACEA l’ex-azienda municipalizzata di Roma.

Finnish

Tuensaajayritys oli ACEA, joka oli aikaisemmin Rooman kunnan omistama yleishyödyllinen laitos.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Azienda Servizi Municipalizzati

Finnish

Yhdyskuntajätteiden polttolaitoksen rakentaminen ¡a lämpöverkon laajennus Bresciassa (Lombardia) Azienda Servizi Municipalizzati

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK