Ask Google

Results for resecabile translation from Italian to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Finnish

Info

Italian

Trattamento sintomatico del carcinoma corticosurrenalico avanzato (non resecabile, metastatico o recidivo).

Finnish

Pitkälle kehittyneen (leikkaushoitoon soveltumattoman, metastasoituneen tai uusiutuneen) lisämunuaissyövän oireenmukainen hoito.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

4 anni) affetti da un tumore primario non resecabile o tumore ricorrente o metastasi; la

Finnish

Lapsipotilaat Kliiniset tiedot ovat pääasiallisesti peräisin diagnoosin ajankohtana 5 kk - 16 vuoden ikäisillä (mediaani- ikä 4 vuotta) lapsilla ja nuorilla tehdystä prospektiivisestä hoitotutkimuksesta (n=24 potilasta), joilla oli leikkaushoitoon soveltumaton primäärikasvain tai joilla oli uusiutunut tai metastasoitunut tauti.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Italian

ALIMTA in combinazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Finnish

ALIMTA on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman hoitoon potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempaa kemoterapiahoitoa, ja kun leikkaushoito ei ole mahdollinen.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

In particolare, ha presentato i risultati di 220 studi pubblicati dal 1990 sull’ utilizzo del farmaco nel carcinoma corticosurrenalico non resecabile metastatico.

Finnish

Se esitteli vuoden 1990 jälkeen julkaistun 220 tutkimuksen tuloksia lääkkeen käytöstä sellaisen lisämunuaisten kuorikerroksen metastoituneen syövän hoidossa, jota ei voida leikata.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/ o metastatico non elegibili per la chirurgia.

Finnish

aikuisten dermatofibrosarcoma protuberans - (DFSP -) potilaiden hoitoon, kun kasvainta ei voida leikata ja aikuisille potilaille, joilla on uusiutunut ja/ tai metastasoitunut DFSP, jota ei voi leikata.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

La gemcitabina, in combinazione con paclitaxel, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante.

Finnish

Gemsitabiini on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmähoitona paklitakselin kanssa leikkauskelvottoman, paikallisesti uusiutuneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon, jos syöpä on uusiutunut adjuvantti - tai neoadjuvanttihoidon jälkeen.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Su 569 pazienti è stato condotto lo studio principale sul cancro pancreatico avanzato e non resecabile (che non può essere rimosso chirurgicamente) o cancro pancreatico metastatico, in combinazione con gemcitabina.

Finnish

Haimasyöpää koskevassa päätutkimuksessa Tarcevaa yhdessä gemsitabiinin tutkittiin kanssa 569 potilaalla, joilla oli pitkälle edennyt syöpä, jota ei voida leikata, tai metastaattinen haimasyöpä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

L’ età dei pazienti con DFSP variava da 23 a 75 anni; il DFSP era metastatico, con recidive locali dopo resezione chirurgica iniziale e considerato non ulteriormente resecabile al momento dell’ entrata nello studio.

Finnish

DFSP- potilaiden ikä oli 23- 75 vuotta; sairaus oli metastaattinen ja uusiutunut paikallisesti alkuvaiheen resektioleikkauksen jälkeen, eikä soveltunut uuteen resektioleikkaukseen tutkimukseenottoajankohtana.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Avastin, in aggiunta a chemioterapia a base di platino, è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, avanzato, metastatico o in ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare.

Finnish

Avastin on tarkoitettu leikkaukseen soveltumatonta edennyttä, metastasoitunutta tai uusiutunutta ei - pienisoluista keuhkosyöpää (muu kuin levyepiteelikarsinooma hallitsevana tyyppinä) sairastavien potilaiden ensilinjan hoitoon yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha deciso che, in combinazione ad altri farmaci antitumorali, i benefici di Avastin sono superiori ai suoi rischi per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto, e per il trattamento di prima linea di carcinoma mammario metastatico, carcinoma polmonare non a piccole cellule non resecabile avanzato metastatico o in ricaduta con istologia a predominanza non squamocellulare e carcinoma cellulare renale avanzato e/ o metastatico.

Finnish

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että muihin syöpälääkkeisiin yhdistettynä Avastinin antama hyöty on sen riskejä suurempi, kun valmistetta käytetään koolonin tai peräsuolen metastoituneen 2/ 3 syövän hoidossa, ensisijaisessa metastoituneen rintasyövän hoidossa ja pitkälle edenneen, metastoituneen tai uusiutuneen ei- pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, kun kasvainta ei voida poistaa kokonaan leikkaamalla ja kun histologisessa näytteessä ovat vallitsevina muut kuin levyepiteelisolut, sekä pitkälle edenneen ja/ tai metastoituneen munuaissolusyövän hoidossa.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha concluso che i benefici di Alimta sono maggiori dei suoi rischi in associazione con cisplatino nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile, in associazione con cisplatino nel trattamento di prima linea e in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma 2/ 3 polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico che non sia con istologia prevalentemente a cellule squamose.

Finnish

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Alimtan hyödyt ovat sen riskejä suuremmat, kun sitä käytetään yhdessä sisplatiinin kanssa keuhkopussin pahanlaatuisen mesoteliooman hoidossa – johon pelkkä leikkaushoito ei riitä – potilaille, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet kemoterapiaa, sekä ensisijaisena yhdistelmähoitona sisplantiinin kanssa ja toissijaisena monoterapiana paikallisesti levinneen tai metastaattisen ei- pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, jos syöpä on pääasiassa muualla kuin okasoluissa.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

L' efficacia e la sicurezza di Tarceva in associazione con la gemcitabina come trattamento di prima linea sono state valutate in uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, condotto su pazienti con carcinoma pancreatico localmente avanzato, non resecabile o metastatico.

Finnish

Tarcevan ja gemsitabiinin yhdistelmän tehoa ja turvallisuutta arvioitiin paikallisesti levinneen, leikattavaksi soveltumattoman tai metastasoituneen haimasyövän ensivaiheen hoitona satunnaistetussa, plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di Masivet sono superiori ai rischi nel trattamento dei mastocitomi non resecabili (grado 2 o 3) con confermata presenza del recettore c-Kit tirosin-chinasico mutato e ha raccomandato il rilascio dell’ autorizzazione all’ immissione in commercio per Masivet.

Finnish

Eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) katsoi, että Masivetin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat, kun hoidetaan syöttösolukasvaimia (aste 2 tai3), joita ei voida leikata kirurgisesti ja joissa on mutaation vaikutuksesta muuttunut c- kit- tyrosiinikinaasireseptori, ja se suositteli myyntiluvan myöntämistä Masivetia varten.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Nei cani con mastocitomi non resecabili di grado 2 o 3 in cui risultava espresso il recettore c-KIT tirosin-chinasico mutato, il trattamento con Masivet ha indicato un tempo alla progressione del tumore (TTP) significativamente più lungo (mediana di 241 giorni) rispetto al placebo (83 giorni).

Finnish

Koirat, joilla oli luokan II tai III syöttösolukasvain, jossa oli osoitettu c- KIT - tyrosiinikinaasireseptorin mutaatio ja jota ei voitu leikata, Masivet hoidolla saavutettiin merkitsevästi pidempi aika kasvaimen etenemiseen (Time- to- Tumour- Progression, TTP): mediaani oli 241 vuorokautta verrattuna lumelääkkeellä saavutettuun 83 vuorokauden TTP: een.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Trattamento dei mastocitomi canini non resecabili (grado 2 o 3) con confermata presenza del recettore c-KIT tirosin-chinasico mutato.

Finnish

Koiran sellaisten syöttösolukasvainten (gradus 2 tai 3) hoito, joita ei voida kirurgisesti poistaa ja joissa on osoitettu c- KIT - tyrosiinikinaasireseptorin mutaatio.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Trattamento dei mastocitomi canini non resecabili (grado 2 o 3) con confermata presenza del recettore tirosin-chinasico c-KIT mutato.

Finnish

Koiran sellaisten syöttösolukasvainten (gradus 2 tai 3) hoito, joita ei voida kirurgisesti poistaa ja joissa on osoitettu c- KIT - tyrosiinikinaasireseptorin mutaatio.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

“La gemcitabina, in associazione a paclitaxel, è indicata nel trattamento dei pazienti con carcinoma mammario localmente ricorrente o metastatico e non resecabile, recidivato dopo chemioterapia adiuvante/neoadiuvante.

Finnish

Munasarjasyövän osalta myyntiluvan haltija ehdotti tätä käyttöaihetta varten yhdistelmähoitoa, vaikka gemsitabiinin on osoitettu vaikuttavan myös ainoana lääkkeenä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Italian

Il termine “ metastatico” indica che il tumore si è diffuso ad altre parti del corpo; • carcinoma metastatico della mammella in combinazione con paclitaxel; • carcinoma polmonare avanzato, metastatico o in ricaduta, non a piccole cellule, non resecabile (ossia che non può essere asportato con il solo intervento chirurgico) in pazienti le cui cellule tumorali non sono di tipo “ squamoso”, in combinazione con chemioterapia comprendente un farmaco a “ base di platino”; • carcinoma renale avanzato o metastatico, in combinazione con interferone alfa-2a.

Finnish

Avastinia käytetään muiden syöpälääkkeiden kanssa hoidettaessa • koolonin (paksusuolen osan) tai peräsuolen metastoitunutta syöpää yhdessä fluoropyrimidiiniä (esmerkiksi 5- fluorourasiilia) sisältävän kemoterapian kanssa; metastoitunut tarkoittaa, että syöpä on levinnyt kehon muihin osiin; • metastoitunutta rintasyöpää paklitakselin kanssa; • edennyttä, metastoitunutta tai uusiutunutta ei- pienisoluista keuhkosyöpää, jota ei voida poistaa pelkän leikkauksen avulla, platinapohjaista lääkettä sisältävän kemoterapian kanssa potilailla, joiden syöpäsolut eivät ole tyypiltään levyepiteeliä; • edennyttä tai metastoitunutta munuaissyöpää interferoni alfa- 2a: n kanssa.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Italian

Lysodren è indicato nel trattamento sintomatico del carcinoma corticosurrenalico (tumore della parte periferica della ghiandola surrenale) in fase avanzata, quando il tumore non è resecabile (non può essere rimosso con un intervento chirurgico) oppure è metastatico (si è diffuso ad altre parti del corpo) o recidivo (si è ripresentato dopo un primo trattamento).

Finnish

Sitä käytetään silloin, kun syöpää ei voida leikata tai se on metastaattinen (levinnyt kehon muihin osiin) tai kun se on uusiutunut.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Italian

11 trattamento in associazione dei pazienti con carcinoma pancreatico localmente avanzato (non resecabile) o metastatico e il titolare dell’AIC ha ritenuto che la monoterapia di gemcitabina seguiti a costituire la chemioterapia standard nei casi di adenocarcinoma pancreatico non resecabile avanzato/metastatico.

Finnish

11 lääkkeenä on edelleen standardin mukainen kemoterapiahoito potilaille, joilla on pitkälle edennyt / metastaattinen ei leikattavissa oleva haiman adenokarsinooma.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK