Ask Google

Results for telecommunication translation from Italian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Slovak

Info

Italian

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Slovak

Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

Slovak

Kódex IBC, medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

ITU (International Telecommunication Union, Unione internazionale per le telecomunicazioni)

Slovak

ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia)

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

ETSI (European Telecommunication Standards Institute) Istituto europeo delle norme di telecomunicazione

Slovak

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

Slovak

ETSI, Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

Per ulteriori dettagli, rimando quindi alle mie conclusioni in merito alla citata causa Tele2 UTA Telecommunication 58.

Slovak

Pre ďalšie úvahy odkazujem teda na moje návrhy v už citovanej veci Tele2 UTA Telecommunication 58.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

TELE2 UTA TELECOMMUNICATION i diritti inerenti alla procedura di consultazione previsti specialmente dall’art. 6.

Slovak

TELE2 TELECOMMUNICATION výslovne uvedené v článku 6, ktoré sa týkajú poradného postupu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

Indirizzo: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran

Slovak

Adresa: a) Pasdaran Avenue, pri Telecommunication Industry, Teherán 16588, Irán , b) P.O.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Italian

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 22 novembre 2005 ordinanza nel procedimento Tele2 UTA Telecommunication GmbH contro Telekom-Control-Kommission

Slovak

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Verwaltungsgerichtshof z 22. novembra 2005, ktorý súvisí s konaním: Tele2 UTA Telecommunication GmbH proti Telekom-Control-Kommission

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

TELE2 TELECOMMUNICATION nazionale di regolamentazione in esito ad una procedura amministrativa di analisi del mercato debba, per tale motivo, vedersi anche attribuire la qualità di parte nel procedimento non contenzioso di analisi del mercato.

Slovak

TELE2 TELECOMMUNICATION prijatým národným regulačným orgánom na základe správneho postupu analýzy trhu, priznať z tohto dôvodu postavenie strany nesporového postupu analýzy trhu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

ECB - planning services for passive telecommunication and IT cabling for the new ECB premises ( D-Frankfurt-on-Main )

Slovak

ECB - planning services for passive telecommunication and IT cabling for the new ECB premises ( D-Frankfurt-on-Main )

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Commissione detiene conti bancari presso le tesorerie, le banche centrali e le banche commerciali degli Stati membri e partecipa alla rete SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Slovak

Komisia má bankové účty v štátnych pokladniciach členských štátov, centrálnych bankách a komerčných bankách a je členom Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Commissione detiene conti bancari presso le tesorerie, le banche centrali e le banche commerciali degli Stati membri e partecipa alla rete SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Slovak

Na realizáciu týchto transakcií používa pre každú tretiu stranu (ktorá môže byť súkromnou osobou alebo spoločnosťou) počítačový súbor právnických osôb (LEF, Legal Entity File).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

TELE2 UTA TELECOMMUNICATION un meccanismo che permetta agli utenti e alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica il diritto di ricorrere contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione» 9.

Slovak

TELE2 TELECOMMUNICATION ktorého užívateľ alebo podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete a/alebo služby sa môže odvolať proti rozhodnutiu národného regulačného orgánu“ [neoficiálny preklad].

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

a) l'ESA contribuisce mediante l'attuazione del proprio programma ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems), in particolare dell'elemento 9, che comprende gli sviluppi tecnici del sistema EGNOS e il suo funzionamento ai fini delle prove e della convalida tecnica;

Slovak

a) ESA prispeje uskutočnením svojho programu vyspelého výskumu telekomunikačných systémov (programy ARTES), najmä čiastkového programu 9, ktorý zahŕňa technický vývoj EGNOS a jeho postupy na účely testovania a overovania platnosti;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

ARCOR qualora i suoi diritti siano potenzialmente lesi da una decisione del genere in ragione, per un verso, del contenuto della stessa e, per altro verso, dell’attività che esso esercita o programma (v., per analogia, la citata sentenza Tele2 Telecommunication, punto 39).

Slovak

ARCOR takým rozhodnutím dotknuté z dôvodu na jednej strane obsahu tohto rozhodnutia a na druhej strane činnosti vykonávanej alebo zamýšľanej týmto účastníkom (pozri analogicky rozsudok Tele2 Telecommunication, už citovaný, bod 39).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Causa C-426/05: Tele2 Telecommunication GmbH contro Telekom-Control-Kommission [«Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Quadro normativo comune — Artt. 4 e 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Ricorso — Procedura amministrativa per l’analisi del mercato»] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovak

Vec C-426/05: Tele2 Telecommunication GmbH proti Telekom-Control-Kommission [„Elektronické komunikácie — Siete a služby — Spoločný regulačný rámec — Články 4 a 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) — Žaloba — Správny postup analýzy trhu“] [návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Tele2 UTA Telecommunication GmbH (in prosieguo: la «ricorrente» o «Tele2») è un’impresa austriaca che fornisce reti e servizi di telecomunicazione elettronica.

Slovak

Tele2 UTA Telecommunication GmbH (ďalej len „žalobca“ alebo „Tele2“) je rakúskym podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete a služby.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La disposizione citata costituisce un’espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in virtù del quale spetta ai giudici degli Stati membri garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto (v., per analogia, sentenza 21 febbraio 2008, causa C-426/05, Tele2 Telecommunication, Racc. pag.

Slovak

Toto ustanovenie predstavuje prejav zásady účinnej súdnej ochrany, ktorá patrí medzi všeobecné zásady práva Spoločenstva, ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných všetkým členským štátom a ktorá je zakotvená v článkoch 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950, podľa ktorého prináleží súdom členských štátov, aby zabezpečili súdnu ochranu práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Spoločenstva (pozri analogicky rozsudok z 21. februára 2008, Tele2 Telecommunication, C-426/05, Zb. s. I-685, bod 30, a citovanú judikatúru).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La questione dell’accesso da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge alle banche dati create da organismi privati è stata sollevata anche dal caso della trasmissione segreta alle autorità USA di dati relativi alle operazioni bancarie effettuate da cittadini europei mediante la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Slovak

Otázka prístupu orgánov činných v trestnom konaní k databázam vytvoreným súkromnými subjektmi bola nastolená aj v prípade tajných prenosov bankových údajov európskych občanov orgánom USA prostredníctvom Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK