Ask Google

Results for saking translation from Javanese to Indonesian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Javanese

Indonesian

Info

Javanese

kagem siswi ageman mboten pareng ingkang sesek ugi saking bahan kaos

Indonesian

bagi siswa perempuan pakaian tidak boleh ketat dan berbahan kaos

Last Update: 2012-09-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Javanese

puji syukur kula aturaken dumateng gusti allah swt ingkang sampung paring kanugrahan saged ngumplaken kawula sedaya, winengku teng raos seneng, seat mboten wonten alangan setunggalpunapa? kula sedaa kumpul wonten bale desa sindang teng dalu punikanyuwun ijin pengurus karang taruna prestasi, ingkangsepindah kula aturaken wilujeng rawuh sedaya, amargi panjenengan sedaya kersangrawuhi pentas seni karang taruna prestasi, kangge mengeti ambal warsa utawi ulang tahun republik indonesia ingkang kaping 68, 17 agustus 2014? kulangaturaken agung panuwun dumateng para rawuh sadaya amargi sampun paring kawigatosan,igu praikel,sumbangan pemikiran,dumurgi anto sareng sanes sanese supados saged susenipun adicara teng dalu punika?mugi mugi gusti allah ingkang maha agung paring litu utawi pinwales ingkang langkung kangge para rawuh sedaya amin? para tamu ingkang kula muliakaken,susenipun adicaraten dalu punika amargi angsal-si nuwarahanipun gusti ingkang maha agung ,mugi amargi saking raos cipta ,rasa ugi kersa para warga dusun sindang ingkang guyub punika?sekedap malih para pemuda pemudi sareng para warga,minangka dutabnipun seni saking saben RW bade ngetingalaken kesagedane,ing antawise nabuh gamelan, nembang macapan , njoget dangdut, sareng olahraga basket, voli, sareng gerak jalan? ingkang selajenge panajud utawi pangalembana kula suwung saking panjenengan sedaya? minangka catetan supados seged nyempurnaken kangge kegiatan tahun ngajeng langkung sae mali? amargi teng kegiatan saniki kula nggadahi tujuan, supados adicara puniki dados sarana kiprah ingkang langkung sae kangge tali supados tambah reket utawi guyubipun warga? sanese saged ngerti ngalaken kemampuanipun, ingkang paling utama saged?

Indonesian

QUERY LENGTH LIMIT EXCEDEED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS

Last Update: 2017-09-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Javanese

Samengko ingsun tutur,Sembah catur setyo lumuntur,Dhihin: Raga; Cipto; Jiwo; Roso; kakiIng kono lamun tinemu,Tandha nugrahaning Manon.***Sembah Raga puniku,Pakartine wong amagang laku,Susucine asarana saking warih,Kang wus lumrah limang waktu,Wantu wataking wewaton.***Ing nguni-uni durung,Sinarawung wulang kang sinerung,Lagi iki bangsa khas metokken anggit,Mintokken kawignyanipun,Sarengate elok-elok.

Indonesian

Oleh karena itu dikatakan, mengucapkan terima kasih catur Menurut setyo, Dhihin: Olahraga; California; Souls; Rasa; Kaki jika ditemukan, menandai Aslai Manon. *** Ibadah Raga tersebut, karya praktik magang, Susucine AlMuttaqûn air, yang memiliki lima waktu biasa, mengingatkan aturan tak tertulis. *** Di masa lalu, serikat tidak, ia mengajar Sinarawung sinerung, Sekali lagi bangsa ini metokken pertimbangan khusus, Mintokken kawignyanipun, Sarengat blok.

Last Update: 2015-03-02
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Javanese

Para sesepuh/pinisepuh ingkang satuhu kinurmat Bpk ketua RT 03 lan Para hadirin sedoyo ingkang kawula hormati Para rencang pemuda/pemudi kweni ingkang bahagia Langkung rumiyen manga kita sedaya tangsah ngunjukkaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT, dene wonten ing ndalu punika kita pinaringan kawilujengan, karaharjan, ing sahengga saged ngrawuhi wontenipun acara malam tirakatan pengetan 17 Agustus 2014 Saklajengipun kula minangka salah satunggaling wakil saking pemuda-pemudi kweni lan ketua panitia • Ingkang sepisan, ngaturaken sugeng rawuh, saha sugeng lenggah, dateng Bapak-Bapak/Ibu-ibu, awit saking rawuhipun kula lan panitia ngaturaken agunging panitia ngaturaken angungin panuwun. • Ingkang saklajengipun kula lan panitia nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggenipun nanggepi Bapak-Bapak/Ibu-ibu, pinanggih mapinten-pinten kekirangan. • Ingkag saklajengipun, Kita panitia ngaturaken agunging panuwun Dumateng Bapak-Bapak/Ibu-Ibu, ingkang sampun ambiatu awujud menapa kemawon, bondho lan iguh pratikel, ing sahengga saged mbiantu kaleksananipun ndalu tirakatan wonten saat menika • Kita saking panitia anggadahi pangajab, mugi-mugi kanthi pengetan/utawi malam tirakatan ing ndalu menika, kita sedaya saged nambahi raos rela berkorban, saha raos kekeluargaan ing sahengga wonten kita gesang menika tangsah guyup rukun lan saged nerusaken cita-citanipun para pahlawan ingkang gugur wonten madyanipun peperangan • Kita saking para pemuda lan pemudi kweni ugi tangsah nyuwun tambahing donga pangestu, mugi-mugi anggen kita ngisi kamardikan, kanthi nindaaken sinau wonten ing sekolahan saged pikantuk hasil ingkang saestu memuaskan ing, saengga saged nerusaken perjuanganipun para pahlawan. • Wonten ing tahun menika pemuda-pemudi kweni, nggadahi program kangge mengeti dina kamardikan inggih menika o Sepisan : lomba anak-anak, ingkang sampun kaleksanan dinten minggu kapengker o Ndalu tirakatan: wonten ndalu punika o Ingkang saklajengipun mbok bilih kula pribadi agen kita matur katahh tumpang suhing atur, sasar-susur nyuwun agunging pangapunten, cekap semanten atur kula, awit saking kawigatosanipun kula lan panitia ngaturaken angunging panuwun.

Indonesian

Contoh naskah drama 5 orang Narator :Aaron dan Julio merupakansahabatbaik. Merekatelahbersahabatsejakkecil, tapisuatahariketikakeluarga Julio jatuhmiskin, Aaron pun takinginlagibersahabatdengan Julio. Suatusiangketika Julio, Aaron, Nuii, GeritdanRomariosedangberada di kelasuntukbersih-bersihsebelumpulangsekolah, Julio denganberathatimengatakankepada Aaron untukmembantunya.Karenamenurutnya Aaron lah yang bisamenolongnyadan Aaron merupakansahabatnya, malah yang terjadiadalah Aaron balikmenghina Julio. Julio : Aaron, bisakahkaumenolongkusedikitsaja? Aaron :Apa? Menolongmu?Kaupikirkauitusiapa yang harusakutolong? Julio :Kenapadengan mu Aaron? Bukankahkitasahabat?Masakausudahlupadenganitu? Aaron :Sahabat? Maafyaakutidakpunyasahabatseperti mu yang miskin.Akuhanyamaubersahabatdengan orang yang kaya. Nuii :kenapadengan kalian berdua? Sepertinyasedangbermasalahgitu. Julio :Tidakadaapa-apakok. Kita berduabaik-baiksaja.Yakan Aaron? Aaron :Baik-baiksaja? Giniya Nui, tadisimiskininimemintabantuankeaku.Tapisayangnyaakutakinginmembantu orang seperti dia. Manadiangaku-ngakusahabatakulagi?Ogahdeh. ..........( Julio pun pergikarenamendengarperkataan Aaron sepertiitu )………. Nuii :Janganbegitu Aaron. Bukannyakaudan Julio memangbersahabatdarikecil?Masakarnasekarang Julio dankeluarganyajatuhmiskin, kautidakmaulagibersahabatdengannya.Bukannyasaat-saatsepertiinikaubisatunjukankedia, kalaukaumemangsahabatnya.Bukanmalahmeninggalkannya. Romario :Betulitu kata Nui. Seharusnyakausekarangmenyuportdia, bukanmenghinadiasepertiitu.Kasiankan dia. Gerit :Betulitu. Sahabatsepertiapakauini? Aaron : Kalian pikirsiapa kalian yang berani-beranimenasehatiku? Sokbaik! Terserahaku dong mauberbuatapa. Urussajadiri kalian masing-masing. Romario : Kita bukannyabermaksudmenasehatikamuatausokbaik. Tapikitatidakmaupersahabatankamudan Julio berakhirsepertiini. Aaron :Halahitubukanurusankudanjuga kalian. ( Aaron pun langsungpulang ) Gerit :Setanapa yang merasukianakitu? Bisa-bisanyadiaberbuatbegitukepada Julio.Bukankahselamainidia yang selalusajamembela-bela Julio ketikaadamasalah? Nuii :yaituhanyadia yang tahu. Tapisatuhal yang akhirnyakitatahu, Aaron hanyamaubertemandengan orang yang Kaya. Romario :Pantassaja. Gerit :Pantasapanya? Romario :sudahlahjangandibahaslagi, mending kitapulangsaja. Nuii :betulitu. Narator :keesokanharinyaMerekakembalimasukkesekolahsepertibiasa, tetapitidakdengan Julio. Hal ini pun terjadiselama 2 mingguberturut-turut.Padaakhirnyaketikamerekaberempatsedangdalamperjalanankesekolah, dengantidaksengajamerekabertemudengan Julio di pinggirjalan yang sedangmencaribarangbekas. Nuii : Hey bukannyaitu Julio? Romario :iabenaritu Julio. Sedangngapaindia?Bukannyamasuksekolahmalahkeliuransepertiitu. Nuii :iabenar. (Nuii pun langsungmenarik Aaron yang jalan di belakangnyadansedangasyikdenganIphone-nya) Liatitu?Apa yang sahabatmulakukan? Aaron :haha… Pastisedangmengais-ngaissampah.Namanyajuga orang miskin. Gerit :Apaansih. Ayo kitasamperinsaja dia. Nuii : Julio, apa yang sedangkaulakukan? Kenapakautidakmasuk 2 mingguini? Julio : (denganKaget) aku? Yaseperti yang kalian liat. Aaron :akubilangjugaapa. Pastidiasedangmengais-ngaissampah.Sepertitidaktahusaja kalian kerjaan orang miskin. Romario :sudahlah Aaron, begitu-begitu Julio itusahabatmu. Nuii :Apa-apaansih. Kenapakautidakmasuksekolahlagi Julio? Julio :Begini, orang tuakutidakpunyauanguntukmembiayaiakudanadikkuuntuksekolah. Sedangkanadikkumasihmausekolah, jadiakumengalahsajauntukadikku.Biaradikku yang sekolahdanakumembantu orang tuakuuntukmenyambunghidup. Gerit :Muliabetulhati mu sobat. Aaron :haha. Muliaapanya?Diacumamaucarimukatahu?kalianinigampangsekali dibodohisama dia. Julio :Tegasekalikauberkatabegitupadaku. Akumemangsekarangsudahmiskin, tapiakumasihpunyaperasaan.Kalaukamutidakmaubersahabatlagidengankuyasudahitutidakjadimasalahbuatku, tapijangankauhinaakudengan kata-katamuitu.Satulagi, akutidakpernahmenyesalpernahberkenalandengan mu.Tapiitumerupakanpembelajaranbagiku.Terimakasih Aaron. (Julio pun larisecepatmungkinmeninggalkanmerekaberempatdenganperasaan yang bercampuraduk) Nuii :sudahpuaskaumenyakitidia? ingat Aaron, suatuharinantikaujugaakanmerasaapa yang Julio rasakansekarang. GeritdanRomario :Betulitu. Aaron :haha. Itutidakmungkin.Keluargakutidakmungkinjatuhmiskinseperti dia. Tohkeluargakumemilikibanyakusaha yang menghasilkanbanyakuang. Dan tidakakanhabisuntuk 5 generasi. Haha( sambiltertawa Aaron pun jalanmeninggalkanmerekabertiga) Gerit :Sombongsekaliituanak. Semogahidupnyabaik-baiksaja. Nuii :yasemogasaja. Memangterkadangkitaharusmenyadaribahwaada orang tertentuyang bisatinggaldihatikita, namuntidakdalamkehidupankita Romario :yabetulitu. Dan semogasuatuharinantikitabisabertemulagidengan Julio. ……….(merekabertigaakhrinyamelanjutkanperjalankesekolah )………. tidakterimadenganhidupnya yang miskin, daniaberanggapanbahwasemuainisalah Julio. Narator :Hariitumerupakanhariterakhirmerekabertemu Julio. Dan ketikasemuanyatelahterjadi, Aaron pun merasakanapa yang dulu Julio rasakan. Keluarganyabangkrutkarenaditipuoleh orang lain. Tapisayangnya Aaron

Last Update: 2014-08-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Javanese

Lingsir wengi sepi durung bisa nendra Kagoda mring wewayah ang reridu ati Atapa jroning sarira, sadina-dina gung brangti, datan nana katingalan, sarirane dentangisi, tansah deneling-eling, solahing raga denentung, marganing aneng donya, ciptaningsun lir angimpi, kemang ireng uripku saking sihira… Marmaningsun aneng dunya, dhapur sira ngandikani, tansah ing raga winangwang wang, among winong sih-ngasihi sih, tansah sih asinung sih sih… Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi… Kawitane mung sembrana njur kulina Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna Apa ing sasolahira, ingsun iki aja keri, sanadyan mora pyuyika, tan na toleh lara-pati, sakarsa mamaesi, saking sira merganingsun, wulu-ningsun salembar, apan sira kang (n)darbeni, tranging nala karsaningsun karsanira. Yen ta sira amisesa, kasanta jroning karonsih, tunggal saraga jiwa, tunggaling karsa pinanggih, tunggal sapati urip, punapa ta rupanipun, nalar sirna dening panrima… Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi… Rina wengi sing tak puji aja lali Janjine muga bisa tak ugemi

Indonesian

Malam ini tenang, namun diilustrasikan

Last Update: 2014-06-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK