Ask Google

Results for civillikums translation from Latvian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

English

Info

Latvian

francijas civillikums

English

The French Code of Civil Procedure

Last Update: 2013-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

civillikums un komerclikums;

English

civil and commercial law;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Turklāt Civillikums paredz valsts īpašuma tiesību reģistrāciju.

English

In addition, the Civil Code provides for the state registration of property rights.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Arī Latvijā 1937. gadā pieņemtais Civillikums veidots, izmantojot šo civilkodeksu.

English

The Civil Code of Latvia, passed in 1937, was also modeled after the French Civil Code.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

1994. gada 5. oktobra Maksātnespējas nolikums, (Civillikums II 1994., 2866).

English

Insolvenzordnung of 5 October 1994, (BGB II 1994, 2866).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Īpašums ir individuāls raksturs noteiktības un nevar brīvi pārvietoties telpā, jo tā ir stabila pamata. Civillikums paredz atkarību no zemes tiesībām no īpašuma tiesībām.

English

The property has an individual nature of certainty and can not move freely in space, because it has a steady foundation. Civil law provides for the dependence of land rights from property rights.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Satversmes tiesa norādīja, ka Civillikums paredz kopīpašnieka tiesības katrā laikā prasīt kopīpašuma dalīšanu, vai arī kopīpašniekiem ir iespēja vienoties par kopējās lietas atsevišķu lietošanas kārtības noteikšanu.

English

The Constitutional Court indicated that the Civil Law establishes the right of a joint owner to require separation of the joint property at any time or the possibility of the joint owners to agree on establishment of special use procedure in respect to the joint property.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

rakstiski. - Es piekrītu tam, ka jāpārtrauc izziņotais ārkārtas stāvoklis (de facto kara stāvoklis), nekavējoties jāatjauno civillikums un par to jānobalso.

English

in writing. - I agree the state of emergency declared (de facto martial law) should be ended and the state of civil law reimplemented with immediate effect and voted for this.

Last Update: 2012-03-01
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Šķīrējtiesai jāvērtē pušu noslēgtā līguma noteikumi attiecībā uz pielīgtā līgumsoda apmēra atbilstību Civillikuma 1. pantā ietvertajam labas ticības principam, katrā konkrētā gadījumā ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus. Ja, izšķirot strīdu, jāpiemēro Latvijas likumi, jāvadās pēc vispārējās jurisdikcijas tiesu prakses un Senāta pozīcijas šajā jautājumā.

English

The court of arbitration must evaluate terms of the contract signed by parties, so that penalty agreed is commensurable to principle of good faith, stated in Paragraph 1 of Civil Law, taking into account actual circumstances of the case in each concrete case. If, while arbitrating a dispute, it is necessary to apply legislation of Latvia, then it is necessary to follow case-law of general jurisdiction and position of the Senate in this question.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Pētītais Civillikuma pants analizēts arī kontekstā ar Eiropas Savienības tiesībām.

English

The particular article of the Civil Law has been analyzed also in the context of the European Union law.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Par Civillikuma noteikumu piemērošanu darba tiesiskajās attiecībās.

English

On application of terms of the Civil Law in labour legal relations

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Civillikuma 156.pants nav piemērojams tādiem gadījumiem, kad persona atzinusi paternitāti, apzinoties, ka nav bērna miesīgais tēvs

English

The Section 156 of the Civil Law is not applicable in cases, when a person declared paternity, being aware that he is not blood-father of a child

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Pētījumaapskatīta Civillikuma 1415. pantā iekļautā institūta būtība, vieta un loma civiltiesībās, tā vēsturiskā attīstība.

English

The study deals with the essence of the law standard contained in Article 1415 of the Civil Law, its place and role in the civil law, its historical development.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Civillikuma 1068. panta pirmā daļa: „Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti”.

English

Section 1068 (1) of the Civil Law: “The consent of all the joint owners is required in order to act with the subject-matter of the joint ownership, either as a whole or with respect to stated individual shares and if one of them acts separately then such action not only has no effect, but also imposes a duty on the latter to compensate the others for losses caused them thereby.”

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Analizēts Civillikuma 1415. pantā iekļautais institūts romiešu tiesībās un citu valstu tiesībās, kā arī Civillikuma 1415. panta piemērošana Latvijā līdz 1940. gadam un mūsdienās.

English

The analysis is provided regarding the law standard of Article 1415 of the Civil Law in the Roman law and in the laws of other countries, as well as the application of Article 1415 of the Civil Law in Latvia till 1940, and nowadays.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Aktīvi iesaistījies darba grupās, izstrādājot grozījumus Civillikumā un Civilprocesa likumā.

English

He has taken an active part in work groups working out amendments to the Civil Law and the Civil Procedure Law.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Pētījuma autori norāda, ka, neskatoties uz nelielo tiesu spriedumu skaitu, kuros spriedums pamatots ar Civillikuma 1415. pantu, tiesu prakse ir radījusi jau divas pilnīgi vispārinātas atziņas, kuras faktiski var salīdzināt ar tiesību normām.

English

The authors of the study note that regardless of the small number of the court judgments where the judgment is substantiated on Article 1415 of the Civil Law, the court practice has developed already two completely generalized cognitions which actually may be compared with the law standards.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Labi tikumi, reliģija, neatļauta un nepieklājīga darbība ir juridiskie jēdzieni, kurus tiesām nākas noskaidrot un interpretēt, piemērojot Civillikuma 1415. pantu, kas nosaka, ka „Neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu: tāds darījums nav spēkā.”

English

Moral principles, religion, impermissible or indecent action are legal terms which the courts have to clarify and interpret when applying Article 1415 of the Civil Law which states that “an impermissible or indecent action the purpose of which is contrary to religion, laws or moral principles, or which is intended to circumvent the law, may not be the subject-matter of a lawful transaction; such a transaction is void”.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Šis noteikums ir ietverts Civillikuma Ukrainas,

English

This provision is contained in the Civil Code of Ukraine,

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Piedalījusies Civillikuma komentāru un Civilprocesa likumu komentāru sagatavošanā, un par šo darbu 2005. gadā saņēmusi Ministru kabineta balvu.

English

Gunta Visnakova also participated in preparation of comments on the Civil Law and the Civil Procedure Law, and in 2005 she had received an Award of the Cabinet for this work.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK