Ask Google

Results for robežpārvaldības translation from Latvian to Estonian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Estonian

Info

Latvian

Efektīvā robežpārvaldības sis-tēmāirjārodlīdzsvarsstarp atvērtām un drošāmrobežām17.

Estonian

Mõjus piirihaldussüsteem nõuabtasakaalu avatud, kuid turvaliste riigipiiride vahel17.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Pastiprināt sadarbību starp robežpārvaldības aģentūrām un ar kaimiņvalstīm.

Estonian

Tugevdada piirihaldusasutuste vahelist ja naaberriikidega tehtavat koostööd.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Vispārējie mērķikatraivalstijir noteikti, pamatojoties uz integrētu robežpārvaldības stratēģiju.

Estonian

Iga riigi jaoks sätestatud üldeesmärgid põhinevadintegreeritud piirihal-dusestrateegial.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Pildīt visas starptautiskās saistības, ko Albānija uzņēmusies robežpārvaldības jomā.

Estonian

Täita piirihalduse valdkonnas kõiki Albaania poolt võetud rahvusvahelisi kohustusi.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

No vienas puses, robežpārvaldības projektilielā mērā tiek virzīti uz saņēmēju tehnisko uninstitucionāloresursu nostiprināšanu.

Estonian

Ühestküljestonpiirikontrolliprojektid suunatud suurel määral abisaajatetehniliseja institutsionaalsesuutlikkusetugevdamisele.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ir pieņemta integrēta robežpārvaldības stratēģija un veikti pasākumi, lai samazinātu nelegālu migrāciju un palielinātu vīzu izsniegšanas darba efektivitāti.

Estonian

Vastu on võetud ühtne piirikontrolli strateegia ning on võetud meetmeid ebaseadusliku rände vähendamiseks ja viisade väljastamise tõhustamiseks.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Turpināt sagatavošanas darbu, lai īstenotu Šengenas acquis, palielinot robežsargu skaitu un paaugstinot to apmācību, veikt turpmākus ieguldījumus iekārtās, tostarp izvērst robežpārvaldības informācijas valsts sistēmu un nodrošināt tās atbilstību otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II).

Estonian

Jätkata ettevalmistusi Schengeni acquis’ rakendamiseks, suurendades selleks personali ja koolitades piirivalvureid, jätkates seadmetesse investeerimist, sealhulgas laiendades riiklikku piiride haldamise infosüsteemi, ning tagades selle infosüsteemi vastavuse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemiga (SIS II).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Nostiprināt integrētu robežpārvaldību un nodrošināt, ka to konsekventi īsteno visas atbildīgās struktūras, tostarp civilā kontrole.

Estonian

Tuleb tugevdada integreeritud piiride haldamise põhimõtet ning tagada selle järjepidev rakendamine kõigi vastutavate ametiasutuste poolt, sealhulgas tsiviilkontroll.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

16Albānijā valsts integrētās robežpārvaldības stratēģiju pieņēma 2006. gada novembrī, Bosnijā un Hercegovinā — 2005. gada jūlijā, BDMR — 2005. gada oktobrī, Melnkalnē — 2006. gada februārī un Serbijā — 2006. gada janvārī.

Estonian

16Integreeritud piirihalduse riiklik strateegia võeti Albaanias vastu novembris 2006, Bosnias ja Hertsegoviinas juulis 2005, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis oktoobris 2005, Montenegros veebruaris 2006 ja Serbias jaanuaris 2006.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

17Jāmin, ka ES acquis communautaire, Šengenas standarti vai Kopienas muitas kodekss nenodrošina universālu un visos gadījumos piemērojamu modeli robežpārvaldībā.

Estonian

õigustikus, Schengeni standardites või ühenduse tolliseadustikus ei sätestata piirihalduse üldist kõigile sobivat ühesugust mudelit.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Albānija ir ievērojami uzlabojusi robežkontroli, uzlabojot pārvaldību, IT infrastruktūru un sadarbību ar kaimiņvalstīm, tomēr kontrabanda joprojām ir liela problēma, kas jārisina ar integrētu robežpārvaldības stratēģiju, kura ļautu uzlabot sadarbību starp dienestiem un nodrošinātu papildu resursus.

Estonian

Tuleb viia lõpule Albtelecomi erastamine ning arendada telekommunikatsiooni käsitlevaid õigusakte, et meelitada ligi lisainvesteeringuid.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

DAŽĀDI REZULTĀTI VIENĀ NO LIELĀKAJĀM IEGULDĪJUMU PROJEKTU KATEGORIJĀM: ROBEŽPĀRVALDĪBA UN DROŠĪBA

Estonian

ERINEVAD TULEMUSEDINVESTEERIMISPROJEKTIDE PEAMISE LIIGI PIIRIKONTROLLJA TURVALISUSPUHUL

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ES IEGULDĪJUMU ATBALSTS IR LIELĀKOTIES SEKMĪGS, TAČU TĀ ILGTSPĒJĪBA IR APDRAUDĒTA IEGULDĪJUMI IR NOTEIKTI VEICAMI ES STANDARTU UN PUSSABRUKUŠĀS INFRASTRUKTŪRAS DĒĻ DAŽĀDI REZULTĀTI VIENĀ NO LIELĀKAJĀM IEGULDĪJUMU PROJEKTU KATEGORIJĀM: ROBEŽPĀRVALDĪBA UN DROŠĪBA ES UN VALSTU PRIORITĀŠU SASKAŅOŠANA IR PRIEKŠNOSACĪJUMS PROJEKTU SEKMĪGAI ĪSTENOŠANAIIEGULDĪJUMU PROJEKTU IETEKME UN ILGTSPĒJĪBA IR APDRAUDĒTAIEGULDĪJUMI NAV SAMĒROTI AR TIEM VAJADZĪGAJIEM IESTĀŽU DARBĪBAS RESURSIEM

Estonian

ELi INVESTEERINGUTOETUS ON SUUREMALT OSALT EDUKAS, KUID OHUS ON JÄTKUSUUTLIKKUS ELi STANDARDITE JA KAHJUSTATUDINFRASTRUKTUURI TÕTTU ON SUUR VAJADUSINVESTEERINGUTE JÄRELEERINEVAD TULEMUSEDINVESTEERIMISPROJEKTIDE PEAMISE LIIGI PIIRIKONTROLL JA TURVALISUS PUHULELi JA RIIKLIKE PRIORITEETIDE ÜHTLUSTAMINE ON EDU SAAVUTAMISE VAJALIK EELTINGIMUS INVESTEERIMISPROJEKTIDE MÕJU JA JÄTKUSUUTLIKKUS ON OHUSINVESTEERINGUD EI OLE VAJALIKUINSTITUTSIOONILISE SUUTLIKKUSEGA VASTAVUSES

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

INTEGRĒTA ROBEŽPĀRVALDĪBA, TIESU IESTĀDES UN POLICIJAS

Estonian

PIIRIHALDUS, KOHTUSÜSTEEM JA POLITSEI.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Jāveic turpmāki pasākumi virknē jomu, piemēram, jāpieņem likums par personas datu aizsardzību, jāpieņem un jāīsteno valsts robežpārvaldības rīcības plāns, jāīsteno valsts migrācijas un patvēruma rīcības plāns, jāatceļ ģeogrāfiskais ierobežojums Ženēvas konvencijai un jāattīsta sadarbība starp struktūrām.

Estonian

Edasine areng on vajalik järgmistes valdkondades: isikuandmete kaitse seaduse vastuvõtmine, piirikontrolli käsitleva riikliku tegevuskava vastuvõtmine ja rakendamine, rännet ja varjupaika käsitleva riikliku tegevuskava rakendamine, geograafilise piirangu kaotamine Genfi konventsiooni järgimisel ja asutustevahelise koostöö arendamine.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Komisija atbalsta Revīzijas palātas pozitīvo novērtējumu projektiem robežpārvaldības jomā, kuriatbilstgandrīzdivāmtrešdaļāmprojektu finansiālāapjoma.Migrācijasunpatvēruma jomānācāssastaptiesargrūtībāmprojektu darba/piegāžu komponentos, īpaši Ukrainā, bet attiecībā uz resursu palielināšanas komponen-tiemtika gūti apmierinoši panākumi.

Estonian

Komisjontervitabkontrollikojarahuolupiiri-kontrolli projektidega, mis moodustavad pea-aegukakskolmandikkuprojektiderahalisest koormusest.Rändejavarjupaigavaldkonnas valmistasidraskusineedprojektideosad, mis olidseotudehitustööjatarnimisega,eriti Ukrainas, samal ajal kui suutlikkuse suurenda-miselsaavutatirahuldavaidtulemusi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Komisijair bijusi ciešiiesaistītaintegrētajā robežpārvaldībā, kurai ir piešķirtaliela daļatieslietām uniekšlietām atvēlētāfinansēju-ma(37 %).

Estonian

Komisjon on ulatuslikult kaasatudintegreeritud piirihaldusevaldkonnas, millele oneral-datud peamine osajustiits-ja siseküsimusterahalistest vahendi-test(37 %).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Nesaskanīgas un neefektīvas līgumu pārvaldības piemērs Sēderšēpingas III posma projektstikasadalīts starp programmām AENEAS un TACIStāpēc, ka nevienai no programmām nebija pieejami pietiekami līdzekļi, lai būtu iespējams visaptverošs projekts, kurš bija īpaši svarīgs pēc ES paplašināšanās 2004. gadā, lai veicinātu pārrobežu sadarbību patvēruma, migrācijas un robežpārvaldības jomā un neradītu iespaidu, ka ES būvē jaunu priekškaru uz ESjaunās ārējāsrobežas.

Estonian

Näide ebatõhusalepingute halduse kohta Söderköpingi 3. etapi projekt jagati programmide Aeneas ja TACIS vahel seetõttu, et kummalgiprogrammidesteiolnudpiisavalt vahendeidvõimaldamakselluviiakõikehõl-mavatprojekti, mis oli pärast ELi laienemist 2004. aastal eriti tähtis, et edendada piiriülest koostöödvarjupaiga,rändejapiirikontrolli valdkondades ning vältida muljet, et EL ehitab uue ELi välispiiri ümber uut eesriiet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Revidenti analizēja gan ieguldījumu projektus, gan iestāžu darbības pilnveidošanas projektus četrās apakšjomās: patvērums, integrēta robežpārvaldība, tiesuiestādes un policijasstruktūras. Uz vietas

Estonian

Audiitoridanalüüsisidinvesteeringuidning kainstitutsioonideloomiseprojekteneljas valdkonnas:rännejavarjupaik,integreeritud

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Revīzijā Palāta pārbaudīja gan ieguldījumu, gan iestāžu darbības pilnveidošanas projektustieslietu uniekšlietu četrās apakšjomās: patvērums un migrācija, integrēta robežpārvaldība, tiesu iestādes un policijas struktūras.

Estonian

Kontrollikoja audit hõlmas nii investeeri- mis- kui ka institutsioonilise suutlikkuse parandamise projekte neljasjustiits-ja siseküsimuste alavaldkonnas: varjupaik ja ränne, integreeritud piirihaldus, kohtusüsteem ja politsei.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK