Ask Google

Results for nārstošanas translation from Latvian to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Finnish

Info

Latvian

Upes malas augu valsts pārstādīšana var palielināt nārstošanas sekmes.

Finnish

Kasvillisuuden uudelleen istuttaminen joen varteen voisi lisätä kutumenestystä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Iekšzemes ūdeņu, tostarp nārstošanas vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu, atveseļošana

Finnish

Pilottihankkeet: sellaisten testien mahdollistaminen, jotka koskevat hoitosuunnitelmia ja pyynnin kohdentamista; tarvittaessa myös kalastuskieltoalueiden perustaminen biologisten ja taloudellisten seurausten arvioimiseksi sekä koeistutukset

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Iekšzemes ūdeņu, tostarp nārstošanas vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu, atveseļošana

Finnish

Sisävesiväylien ennallistaminen, mukaan lukien vaeltavien kalojen kutualueet ja vaellusreitit

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Lekšzemes ūdeņu, tostarp nārstošanas vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu, atveseļošana.

Finnish

Sisävesiväylien ennallistaminen, mukaan lukien vaeltavien kalojen kutualueet ja vaellusreitit

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Dažos gadījumos tas varēja būt saistīts ar pārāk agru produkta lietošanu nārstošanas sezonā.

Finnish

Joissakin tapauksissa tämä on yhdistetty siihen, että yhdistettä on käytetty liian aikaisin kutuaikana.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Natura 2000 teritoriju, tostarp nārstošanas teritoriju vai zivju/vēžveidīgo biotopu, uzlabošana.

Finnish

Kalastuskieltoalueiden perustaminen Natura-alueille, jotta voitaisiin tarkkailla kalastuskiellon vaikutuksia elinympäristöihin ja lajeihin.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ņemot vērā ZZTEK ieteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu šīs sugas izmantošanu ICES VI a zonā, noteiktu siļķu nārstošanas vietu slēgšana nav nepieciešama.

Finnish

STECF:n lausunnon perusteella ei ole tarpeen sulkea tiettyjä sillin ja silakan kutualueita näiden lajien kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi ICES-alueella VI a.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ja izrādītos, ka pieaugušo anšovukrājumu apjoms nārstošanas laikā ir mazāksnekā sugas bioloģiskās drošības slieksnis, proti,28 000 tonnas pavasarī, tad Komisijai būtunekavējoties jāaizliedz šīs sugas zveja.

Finnish

Tuolloin sovittiin, että jostäysikasvuisten sardellien kanta laskee keväänkutuaikana alle biologisesti turvallisen 28 000tonnin rajan, komissio määrää kalastuksenvälittömästi lopetettavaksi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Šī 11 km garā sālsūdens strēle, ko no jūras atdala tikai šaura pludmale, nodrošina izcilus nārstošanas apstākļus, kas, savukārt, kļuva par plaukstošas vietējās nozares pamatu.

Finnish

Tämä 11 kilometriä pitkä suolaisen veden allas, jonka erottaa merestä vain kapea hiekkasärkkä, tarjoaa kaloille poikkeuksellisen suotuisat kutuolot, jotka ovat puolestaan luoneet pohjan kukoistavalle paikallisteollisuudelle.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

1. Ir aizliegts zvejot Champsocephalus gunnari 12 jūras jūdzes no Dienviddžordžijas krasta laikposmā no 1. marta līdz 31. maijam (nārstošanas periods).

Finnish

1. Champsocephalus gunnari -lajin kalastus on kiellettyä 12 meripeninkulman sisällä Etelä-Georgian rannikon edustalta 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään toukokuuta [...] (lisääntymisaikana).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Pieļaujamās robežas noteikt ir sarežģīti, jo daudzām sugām optimālie apstākļi nav pietiekami labi izstrādāti, kā arī tāpēc, ka konkrētām sugām prasības dažādās dzīves stadijās var atšķirties, piemēram, kāpuriem, zivju mazuļiem, pieaugušām zivīm, vai atkarībā no to fizioloģiskā stāvokļa, piemēram, metamorfozes laikā, nārstošanas laikā, barošanās laikā, vai atkarībā no tā, kādiem apstākļiem zivis pirms tam ir bijušas pakļautas.

Finnish

Hyväksyttävien rajojen määrittelyä vaikeuttaa se, että useiden lajien optimaalisia olosuhteita ei ole kunnolla määritelty ja että yksittäisen lajinkin vaatimukset voivat vaihdella sen elinkaaren eri vaiheiden — ruskuaispussivaihe, poikasvaihe, aikuisvaihe — välillä tai fysiologisen tilanteen, kuten muodonmuutoksen, kudun, ruokinnan tai aiemman altistumisen johdosta.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

40. pants JAUNU NOIETA TIRGU SEKMĒŠANA UN REKLĀMAS KAMPAŅAS vai b)iekšzemes ūdensceļu, tostarp nārstošanās vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu atjaunošanu; vai

Finnish

1.Kalatalousrahastosta voidaan tukea sellaisia yleistä etuakoskevia toimenpiteitä, joilla on laajempi soveltamisala kuinyksityisessä liiketoiminnassa tavallisesti toteutetuilla toimenpiteillä ja joilla edistetään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteidensaavuttamista.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Dati Nr. 1: jūras platība (km²), ko aizsargā, uzstādot statiskas vai pārvietojamas iekārtas Dati Nr. 2: darbība, kas attiecas uz iekšzemes ūdeņu atjaunošanu Dati Nr. 3: darbība, kas attiecas uz Natura 2000 teritorijām Dati Nr. 4: darbība, kas attiecas uz nārstošanas vietu un migrācijas ceļu atjaunošanu

Finnish

Tieto 1: Kiinteiden tai siirrettävien laitteiden asentamisen ansiosta suojeltu merialue (km²)Tieto 2: Sisävesien ennallistamista koskevat toimet Tieto 3: Natura 2000 -alueita koskevat toimet Tieto 4: Ennallistettuja lajien kutualueita ja vaellusreittejä koskevat toimet

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Rietumu daļaszvejas liegumu pagarināja (91 diena pret 61 dienu 2005.gadā), savukārt austrumudaļas zvejas liegumu saīsināja (119 dienas pret138 dienām 2005.gadā). Bez tam trīs zvejaszonās, kurās 2005.gadā zveja bija aizliegta,šogad tā būs aizliegta vienīgi nārstošanas periodā, no maija līdz oktobrim.

Finnish

Kalastuskieltoa kuitenkin pidennettiinläntisillä vesillä (91 päivään, kun se vuonna2005 oli 61 päivää) ja lyhennettiin itäisillä vesillä(119 päivään, kun se vuonna 2005 oli 138 päivää).Lisäksi koko vuoden 2005 ajan pyyntikiellossaolleet kolme vesialuetta rauhoitetaan tästä

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

V - C ierobežota līdz 5 000 t, nosakot zvejas liegumapagarināšanu līdz 2006.gada 1.martam.Tomēr, ja maijā zinātnieki konstatēs, ka biomasa nārstošanas periodā nav sasniegusi 28 000 tonnas, Komisija zveju pārtrauks.

Finnish

Biskajanlahden sardelli –Tässä kannassa(jonka pyynti oli lopetettava kiireellisesti vuonna2005) saaliiden määrä rajoitettiin 5 000 tonniin ja kalastuskieltoa jatkettiin 1. maaliskuuta 2006asti. Jos kuitenkin tutkijat toteavat toukokuussa,ettei biomassa lisääntymisajan kuluessa ole kasvanut 28 000 tonniin, komissio kieltää sardellin kalastuksen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

(1) Vieta, kur nārsto daži siļķu bari, kā arī nārstošanas laiks ir mainījies, un tādēļ jāgroza īpašie noteikumi attiecībā uz zveju minētajā apgabalā un minētajā laikposmā.

Finnish

1) Erään sillikannan kutupaikka ja -aika on muuttunut. Tämän vuoksi mainitulla alueella ja mainittuna aikana harjoitettavaa kalastusta koskevat erityissäännökset on myös muutettava.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

3.5.3.2 Runājot par 37. pantā minētajiem "Pasākumiem ūdens faunas aizsardzībai un attīstībai", EESK ir norūpējusies par to, ka tiem ir vienīgi mehāniska nozīme, kā, piemēram, statisko vai pārvietojamo ierīču uzstādīšana, lai aizsargātu un attīstītu ūdens faunu vai tādēļ, lai atjaunotu iekšējos ūdens ceļus, tai skaitā nārstošanas vietas un migrējošo sugu migrācijas ceļus. Nav norādes par nepieciešamību pēc zinātniskas paveiktā darba kontroles un ir izslēgta tiešā atražošana. EESK aicina Fondu palīdzēt attiecībā uz minētajiem pasākumiem, īpaši pieprasot zinātnisku paveiktā darba kontroli un ņemot vērā nepieciešamību palīdzēt noteiktu migrējošo sugu tiešajai atražošanai. Bez tam EESK aicina iekļaut attiecīgajā sarakstā ieinteresētās privātās organizācijas, kas varētu atbilst palīdzēt paredzēto mērķu realizēšanā.

Finnish

3.5.3.2 ETSK on 37 artiklassa mainittujen "vesieläimistön suojelemiseksi ja kehittämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden" osalta huolissaan siitä, että ne ovat pelkästään teknisluonteisia, kuten vesieläimistön suojeluun ja kehittämiseen tarkoitettujen kiinteiden tai liikuteltavien järjestelmien asentaminen tai sisävesiväylien ennallistaminen, vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit mukaan luettuina. Tieteellisen seurannan tarvetta ei mainita, ja suorat istutukset on jätetty tuen ulkopuolelle. ETSK esittää, että rahastosta tuetaan tämänkaltaisia toimia, jotta nimenomaan edellytettäisiin tieteellistä seurantaa ja otettaisiin huomioon tiettyjen vaeltavien lajien istutukseen myönnettävän tuen tarve. Lisäksi se kehottaa, että luetteloon organisaatioista, jotka voivat toteuttaa tämänkaltaisia toimia, lisätään asianosaiset yksityiset elimet, jotka voivat saavuttaa nämä erityistavoitteet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

b) iekšzemes ūdensceļu, tostarp nārstošanās vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu atjaunošanu;

Finnish

b) sisävesiväylien ennallistamiseen, vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit mukaan luettuina;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK