Ask Google

Results for transportuzņēmējs translation from Latvian to Hungarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Hungarian

Info

Latvian

transportuzņēmējs, kas veic transportēšanu pazīstamā nosūtītāja vārdā, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar 6.E papildinājumu.

Hungarian

a listás szállító nevében szállító fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Parakstīto paziņojumu glabā pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs, kuram transportuzņēmējs sniedz transporta pakalpojumus.

Hungarian

Az a meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító, amelynek javára a fuvarozó a szállítást végzi, köteles megőrizni az aláírt nyilatkozatot.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

transportuzņēmējs pilnvarotajam pārstāvim, zināmajam nosūtītājam vai pazīstamajam nosūtītājam, kuram tas sniedz transporta pakalpojumus, sniedz pierādījumus, kas apliecina, ka to ir atestējusi vai apstiprinājusi pilnvarotā iestāde.

Hungarian

a fuvarozó köteles igazolni azon meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító előtt, amelynek javára a szállítást végzi, hogy rendelkezik a felelős hatóság tanúsítványával vagy jóváhagyásával.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

transportuzņēmējs, kas veic transportēšanu pilnvarotā pārstāvja, zināmā nosūtītāja vai pazīstamā nosūtītāja vārdā, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar 6.E papildinājumu, izņemot gadījumus, kad attiecīgais transportuzņēmējs ir apstiprināts kā pilnvarotais pārstāvis.

Hungarian

a meghatalmazott ügynök, az ismert szállító vagy a listás szállító nevében szállító fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot, kivéve akkor, ha a fuvarozó maga is jóvá van hagyva meghatalmazott ügynökként.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Jo īpaši – ne uzraudzības aģentūra, kas veic konkrētā darījuma pārbaudes, ne kāds cits meitasuzņēmums, kurš pieder pie tās pašas grupas, nedrīkst piedalīties darbībā atbilstoši eksportētājam, muitas aģentam, transportuzņēmējam, kravas saņēmējam, noliktavas turētājam vai citā statusā, kas, iespējams, izraisa interešu konfliktu.

Hungarian

Különösen ügyelni kell arra, hogy sem az adott ügyletet ellenőrző Ügynökség, sem az ugyanahhoz a csoporthoz tartozó valamely leányvállalat nem vehet részt az ügyletben exportőrként, vámkezelőként, fuvarozóként, címzettként, raktártulajdonosként vagy bármilyen más, érdekütközést valószínűsítő minőségben.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ja JĀ, kā šādus sūtījumus nošķir no jūsu uzņēmuma kravas un kā tie tiek identificēti pilnvarotajam pārstāvim/transportuzņēmējam?

Hungarian

Ha IGEN, miként különítik el az ilyen szállítmányokat a társaság saját áruitól, és hogyan azonosítják őket a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ja jūsu uzņēmums izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus, jums būs a) pašam jāaizzīmogo vai jāiepako gaisa krava/gaisa pasts tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama, un b) jāgādā par to, lai transportuzņēmējs būtu parakstījis transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 6.E papildinājumu.

Hungarian

Amennyiben a társaság szerződéses megbízottat vesz igénybe, gondoskodni kell arról, hogy a) a légi áru/légipostai küldemények lezárását vagy csomagolását Önök végezzék oly módon, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen, vagy b) a fuvarozó aláírja a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-E. függelékében foglalt fuvarozói nyilatkozatot.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Jums nebūs jāsniedz pierādījumi par autovadītāju kvalifikāciju vai jāiesniedz transportuzņēmēja paziņojuma kopija, ja par gaisa kravas/gaisa pasta savākšanu un izvešanu no jūsu telpām atbild pilnvarots pārstāvis.

Hungarian

Nem kell bizonyítékot szolgáltatni a gépjárművezetők képzéséről, illetve nem kell benyújtani a fuvarozói nyilatkozat egy példányát, amennyiben a légi árunak/légipostai küldeményeknek a létesítmény területéről való begyűjtésével kapcsolatos szállítási megállapodásokat meghatalmazott ügynök kötötte.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Līgumslēdzējas puses atturas no jebkādas vienpusējas rīcības, kas varētu radīt Kopienas un Bulgārijas transportuzņēmēju vai transportlīdzekļu diskrimināciju.

Hungarian

A szerződő felek tartózkodnak minden olyan egyoldalú intézkedéstől, amely a Közösség és Bulgária szállítói és járművei közötti hátrányos megkülönböztetéshez vezethet.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 4
Quality:

Latvian

vajadzības gadījumā paredzot iespēju, ka līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes autotransporta tranzīta atļaujas saskaņā ar 6. panta 2. punktu transportuzņēmējiem piešķir prioritāri atkarībā no tā, cik lielā mērā tie ir izmantojuši kombinētos pārvadājumus, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu rīcībā esošajiem statistikas datiem,

Hungarian

a szerződő felek illetékes hatóságai a 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint - ha lehetséges - prioritásként kezelik a közúti áruszállítók számára a közúti tranzitengedélyek kiadását annak függvényében, hogy az egyes szerződő felek rendelkezésére álló statisztikai adatok szerint a közúti áruszállítók milyen mértékben alkalmazták a kombinált szállítást,

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 4
Quality:

Latvian

uzdodot ekokartes marķēšanu un datēšanu transportuzņēmēja valsts iestādēm pirms iebraukšanas Austrijas teritorijā;

Hungarian

az ökokártya lepecsételtetése és keltezése a fuvarozó nemzeti hatósága által az osztrák területre történő belépés előtt;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

par transportēšanu netiks slēgti apakšlīgumi ar trešām pusēm, izņemot gadījumus, kad attiecīgā trešā puse arī būs noslēgusi nolīgumu par transportēšanas pakalpojumiem ar [iepriekš minētais pilnvarotā pārstāvja / zināmā nosūtītāja / pazīstamā nosūtītāja nosaukums vai tās pilnvarotās iestādes nosaukums, kas transportuzņēmēju ir apstiprinājusi vai atestējusi], un

Hungarian

a szállítást nem adjuk harmadik félnek alvállalkozásba, kivéve akkor, ha ez a harmadik fél szintén rendelkezik fuvarozói megállapodással a(z) [a korábban megjelölt meghatalmazott ügynök/ismert szállító/listás szállító neve vagy a fuvarozót jóváhagyó vagy tanúsító felelős hatóság neve]-val/-vel, továbbá

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

TRANSPORTUZŅĒMĒJA PAZIŅOJUMS

Hungarian

A FUVAROZÓ NYILATKOZATA

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ar 6.6. punkta prasībām atbilstošiem transportuzņēmējiem par sūtījumu aizsardzību un transportēšanu.

Hungarian

a szállítmányok fizikai védelmét és a 6.6. pont követelményeinek megfelelő fuvarozóhoz történő szállítását.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

(4) tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu Kopienai jārīkojas, lai vadītāju apliecības būtu saprotamas un savstarpēji atzītas un lai veicinātu personu pārvietošanās brīvību, novēršot praktiskās problēmas, kas rodas vadītājiem, transportuzņēmējiem, pārvaldei un inspektoriem, ja dalībvalstīs izmanto dažādus kodus;

Hungarian

(4) mivel, a szubszidiaritás elvével összhangban, a közösségi fellépés azért szükséges, hogy a vezetői engedélyeket megértsék és kölcsönösen elismerjék, és azért, hogy elősegítsék a személyek szabad mozgását azáltal, hogy elkerülik azon gyakorlati problémákat, amelyekkel a vezetők, fuvarozók, hivatalok és ellenőrző tisztviselők akkor találkoznának, ha a tagállamok eltérő kódokat alkalmaznának;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes piešķir tām pieejamos ekopunktus attiecīgajiem transportuzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība reģistrēta to teritorijā.

Hungarian

(1) A tagállamok illetékes hatóságai osztják el a rendelkezésükre álló ökopontokat a területükön székhellyel rendelkező érintett fuvarozók között.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

2. Kopienas rezerves ekopunktus Komisija piešķir dalībvalstīm saskaņā ar 5. pantā noteikto procedūru vismaz vienu mēnesi pirms gada beigām, ņemot vērā to, kā katra dalībvalsts ir pārvaldījusi tai piešķirtos ekopunktus, kā arī katras dalībvalsts transportuzņēmēju objektīvās vajadzības, kuras var noteikt pēc šādiem kritērijiem:

Hungarian

(2) A Közösség tartalékát képező ökopontokat a Bizottság, az 5. cikkben megállapított eljárás szerint, legalább egy hónappal az év vége előtt elosztja a tagállamok között, figyelemmel arra, hogy az egyes tagállamok a nekik juttatott ökopontokat milyen módon használták fel, valamint figyelemmel az egyes tagállamok fuvarozóinak objektív igényére, amit különösen az alábbi kritériumok alapján lehet meghatározni:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

4. Ja pēc konsultēšanās ar šo komiteju Komisija secina, ka krīze pastāv, pieņemot lēmumu, tā var veikt pasākumus, lai novērstu krīzes skartā tirgus pārvadājumu jaudas piedāvājuma turpmāku pieaugumu, ierobežojot pastāvošo transportuzņēmēju darbības apjoma palielināšanos un jaunu transportuzņēmēju iekļūšanu šajā tirgū.

Hungarian

(4) Amennyiben a bizottsággal történt konzultációt követően a Bizottság megállapítja a válság fennállását, akkor határozat útján intézkedéseket hozhat az érintett piac kínálati kapacitása további növekedésének megakadályozására a meglévő fuvarozók tevékenysége fokozásának, illetve az új fuvarozók piacra való belépésének korlátozása révén.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Latvian

Ar šo regulu ievieš sistēmu, saskaņā ar kuru ieinteresēto transportuzņēmēju starpā sadala ekopunktus, kas ir padarīti pieejami Kopienai, pamatojoties uz 15. pantu Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Austrijas Republiku par preču tranzītu pa sauszemes ceļiem un dzelzceļu.

Hungarian

Ez a rendelet szabályozza, hogy az Európai Gazdasági Közösség és az Osztrák Köztársaság között az áru közúti és vasúti tranzitjáról szóló megállapodás 15. cikke szerint a Közösség rendelkezésére bocsátott ökopontokat az érdekelt fuvarozók között hogyan kell elosztani.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

No 1997. gada 1. janvāra Austrijas transportuzņēmējiem ir nodrošināta nediskriminējoša attieksme.

Hungarian

1997. január 1-től diszkriminációtól mentes elbánást kell biztosítani az osztrák fuvarozók részére.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK