Ask Google

Results for accounting translation from Latvian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Polish

Info

Latvian

Grāmatvedības un monetāro ienākumu komiteja ( Accounting and Monetary Income Committee ;

Polish

Komitet ds .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

BT itself and OFCOM are in possession of detailed cost accounting data for BT's network.

Polish

BT itself and OFCOM are in possession of detailed cost accounting data for BT's network.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

In case you need more information , please send an e-mail to accounting@ecb.europa.eu

Polish

In case you need more information , please send an e-mail to accounting@ecb.europa.eu

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

4.6.2 Piemēram, problemātisks ir uz kritērijiem orientētas grāmatvedības ("benchmark accounting") tehniskais aspekts.

Polish

4.6.2 Weźmy na przykład kwestię techniczną raportowania wyników przy zastosowaniu benchmarkingu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

For these purposes, OFCOM, the UK regulatory authority, and its predecessor OFTEL, have been systematically collecting cost accounting data from BT since the 1980s.

Polish

For these purposes, OFCOM, the UK regulatory authority, and its predecessor OFTEL, have been systematically collecting cost accounting data from BT since the 1980s.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

The Greenhouse Gas Protocol: An Organisation Accounting and Reporting Standard (Siltumnīcefekta gāzu protokols. Organizācijas uzskaites un ziņošanas standarts).

Polish

The Greenhouse Gas Protocol: An Organisation Accounting and Reporting Standard [Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych: norma dotycząca rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do organizacji].

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

GHGP 2011, Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (Siltumnīcefekta gāzu protokola Produktu aprites cikla uzskaites un ziņošanas standarts).

Polish

GHGP (2011). Greenhouse Gas Protocol: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (Siltumnīcefekta gāzu protokola Produktu aprites cikla uzskaites un ziņošanas standarts), 2011. g.

Polish

Greenhouse Gas Protocol: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, 2011.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

[6] The data for the financial year 2002 have not been reprocessed according to the accounting principles followed for the financial year 2003 (see paragraph 8 of the report).

Polish

[6] The data for the financial year 2002 have not been reprocessed according to the accounting principles followed for the financial year 2003 (see paragraph 8 of the report).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

atsevišķam konkursam valsts pasūtījumu piešķiršanai, kas ietver atvieglojumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā noteikts Korejas Valsts finansēto uzņēmumu vadības likumā (Government Invested Enterprise Management Law) un Grāmatvedības noteikumiem valsts investīciju uzņēmumos (Accounting Regulations on Government-Invested Enterprises), un

Polish

jednorazowego przetargu, obejmującego oferty wydzielone dla małych i średnich przedsiębiorstw, przewidziane na mocy ustawy o zarządzaniu przedsiębiorstwami z zainwestowanym kapitałem rządu Korei i regulacjami dotyczącymi rachunkowości dla przedsiębiorstw z zainwestowanym kapitałem rządu, i

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Starptautiskie grāmatvedības standarti ir visi nozīmīgākie atzītie starptautiskie grāmatvedības standarti, tostarp ASV GAAP un International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF) darbi, kurus izdod International Accounting Standards Board (IASB) un kuri aptver International Accounting Standard Board Framework (IASBF), International Accounting Standard (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), kā arī International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) publikācijas.

Polish

Międzynarodowe standardy rachunkowości odnoszą się do wszystkich głównych uznanych na skalę międzynarodową standardów rachunkowości włącznie z US GAAP i pracami Fundacji Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości (IASCF) prowadzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) obejmującymi Ramy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASBF), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości (IAS), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz publikacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard – Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Siltumnīcefekta gāzu protokols. Korporatīvo vērtību ķēde (3. darbības joma) Uzskaites un ziņošanas standarts. Siltumnīcefekta gāzu protokola Korporatīvās uzskaites un ziņošanas standarta pielikums).

Polish

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard – Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard [Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych. Łańcuch wartości – rachunkowość i sprawozdawczość w odniesieniu do przedsiębiorstw (zakres 3) – Suplement do protokołu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych: norma dotycząca rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do przedsiębiorstw].

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Corporate Accounting and Reporting Standard of the Greenhouse Gas Protocol (Siltumnīcefekta gāzu protokola korporatīvais uzskaites un ziņošanas standarts) (WRI/WBCSD) (2011a);

Polish

Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych – Norma dotycząca rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do przedsiębiorstw (WRI/WBCSD) (2011a);

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Annex 3 of the Greenhouse Gas Protocol’s Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011 (WRI un WBCSB. Siltumnīcefekta gāzu protokola korporatīvās vērtības ķēdes (3. darbības joma) uzskaites un ziņošanas standarta 3. pielikums, 2011. g.)

Polish

WRI i WBCSB - Greenhouse Gas Protocol – Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, załącznik 3, 2011.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

World Resources Institute (WRI) and World Business Council for Sustainable Development (Pasaules Resursu institūts un Pasaules Uzņēmēju padome ilgtspējīgai attīstībai) (2011). Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (Siltumnīcefekta gāzu protokola korporatīvās vērtības ķēdes (3. darbības joma) uzskaites un ziņošanas standarts).

Polish

Światowy Instytut Zasobów (WRI) i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) (2004): Greenhouse Gas Protocol - Corporate Accounting and Reporting Standard [Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych – Norma dotycząca rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do przedsiębiorstw].

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

World Resources Institute (WRI), World Business Council for Sustainable Development (Pasaules Resursu institūts un Pasaules Uzņēmēju padome ilgtspējīgai attīstībai) (2011). Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (Produkta aprites cikla uzskaites un ziņošanas standarts).

Polish

Światowy Instytut Zasobów (WRI) i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) (2011): Greenhouse Gas Protocol. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard [Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych. Łańcuch wartości – rachunkowość i sprawozdawczość w odniesieniu do przedsiębiorstw (zakres 3)].

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

(5) Ar Komisijas Lēmumu 2001/527/EK [3] izveidotā Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja ieteikumā, kas sniegts 2005. gada jūnijā, pauž uzskatu, ka vispārpieņemtie grāmatvedības principi (Generally Accepted Accounting Principles jeb GAAP), kurus izmanto Kanādā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs, kopumā ir līdzvērtīgi SFPS, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantu, ar noteikumu, ka tiek veikti labojumi, tādi kā papildu informācijas nodošana un dažos gadījumos papildu finanšu pārskati.

Polish

(5) Powołany decyzją Komisji 2001/527/WE [3] Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w swojej opinii wydanej w czerwcu 2005 r. uznał, że krajowe standardy rachunkowości (tzw. GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) obowiązujące w Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych, w każdym przypadku rozpatrywane jako całość, są równoważne z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przyjętymi na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, pod warunkiem ujawniania dodatkowych informacji, a w niektórych przypadkach składania uzupełniających sprawozdań finansowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

To pielietošana, ņemot vērā uz kapitāla tirgu orientēto uzņēmumu pienākumu, sākot ar 2005. gadu savu koncernu gada noslēguma pārskatus sastādīt uz IAS (International Accounting Standards) vai IFRS (International Financial Reporting Standards) bāzes [4], ir uzskatāma par atbilstošu no tā izrietošo pasākumu.

Polish

Mając na względzie obowiązek spółek publicznych sporządzania od stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS) lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) [4], logicznym posunięciem jest zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Komisija uzskatīja, ka prasītājas grāmatvedības uzskaite, kā arī revīzijas ziņojumi neizpildīja starptautiskos grāmatvedības standartus (International Accounting Standards, turpmāk tekstā — “IAS standarti”).

Polish

Bowiem według Komisji dokumenty księgowe skarżącej, jak również sprawozdania z audytu, nie były zgodne z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości (International Accounting Standards, dalej zwanymi „standardami MSR”).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Padome 11. jūlijā noteica kritērijus, kas jāņem vērā, pārskatot International Accounting Standards Board (IASB) finansēšanas sistēmu, kuras darbības termiņš ir 2007. gada beigas.

Polish

Komisja proponuje ponadto gruntowne przeanalizowanie kwestii związanych z najnowszymi innowacjami w zakresie technik i produktów inwestycyjnych, aby umożliwić bardziej świadomą debatę polityczną w zakresie ram prawnych na poziomie europejskim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK