Ask Google

Results for kodolizmēģinājums translation from Latvian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Polish

Info

Latvian

CTBTO sagatavošanas komisijas darbība, attīstot spējas cēlgāzu uzraudzības un pārbaudes jomā, ir svarīgs līdzeklis, lai varētu spriest, vai novērots sprādziens ir kodolizmēģinājums.

Polish

Rozwój zdolności Komisji Przygotowawczej CTBTO w dziedzinie monitorowania gazu szlachetnego jest istotnym narzędziem, które umożliwia stwierdzenie, czy zaobserwowana eksplozja jest próbą jądrową.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas 2006. gada oktobrī izdarītais kodolizmēģinājums vēl vairāk norādīja svarīgumu, lai CTBT drīz stātos spēkā, un nepieciešamību paātrināti izveidot CTBTO uzraudzības un pārbaudes sistēmu,

Polish

Próba jądrowa przeprowadzona przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w październiku 2006 r. jeszcze bardziej unaoczniła, jak ważne jest szybkie wejście w życie CTBT oraz wskazała na potrzebę przyspieszenia tworzenia systemu monitorowania i oceny CTBTO,

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Šajā sakarā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas 2006. gada oktobrī izdarītais kodolizmēģinājums vēl vairāk norādīja svarīgumu, lai CTBT drīz stātos spēkā, un nepieciešamību ātrāk izveidot un nostiprināt CTBTO uzraudzības un pārbaudes sistēmu.

Polish

Próba jądrowa przeprowadzona przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w październiku 2006 r. jeszcze bardziej unaoczniła, jak ważne jest szybkie wejście w życie CTBT, oraz wskazała na potrzebę przyspieszenia tworzenia i wzmocnienia systemu monitorowania i oceny CTBTO.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Lai nepārtraukti un praktiski īstenotu dažus elementus, ko paredz ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, Eiropas Savienība atbalsta Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbības, lai veicinātu šādus mērķus:

Polish

Aby zapewnić stałą i praktyczną realizację niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia UE wspomaga działania Komisji Przygotowawczej Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO), chcąc przyspieszyć osiągnięcie następujących celów:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ES aktīvi ievieš šo stratēģiju un īsteno pasākumus, kas uzskaitīti tās III nodaļā, jo īpaši paredzot finanšu līdzekļus tādu konkrētu projektu atbalstam, kurus īsteno daudzpusējas struktūras, piemēram, Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) pagaidu tehniskais sekretariāts.

Polish

UE aktywnie realizuje wspomnianą strategię i stosuje środki wymienione w rozdziale III, w szczególności poprzez uruchamianie zasobów finansowych w celu wspierania poszczególnych projektów przeprowadzanych przez instytucje wielostronne, takie jak tymczasowy sekretariat techniczny Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Viens no minētās kopējās nostājas mērķiem inter alia ir veicināt Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu (“CTBT”) parakstīšanu un ratifikāciju.

Polish

Jednym z celów tego wspólnego stanowiska jest propagowanie podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych („CTBT”).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

par atbalstu Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbībām, lai nostiprinātu tās uzraudzības un pārbaudes spējas, kā arī saskaņā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

Polish

w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ņemot vērā minēto, Padome pieņēma Vienoto rīcību 2006/243/KĀDP [2] un pēc tam Vienoto rīcību 2007/468/KĀDP [3] par atbalstu Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbībām, lai nostiprinātu tās uzraudzības un pārbaudes spējas, kā arī tās darbībām saskaņā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai.

Polish

W świetle powyższego Rada przyjęła wspólne działanie 2006/243/WPZiB [2], a następnie wspólne działanie 2007/468/WPZiB [3] w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej CTBTO w zakresie szkolenia oraz budowania i zwiększania zdolności jej systemu monitorowania i oceny, a także w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas sagatavošanas komisija

Polish

Komisja Przygotowawcza Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācija

Polish

Organizacja do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

Līgums par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu

Polish

Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

(1) ANO Drošības padome 2006. gada 14. oktobrī pieņēma Rezolūciju 1718 (2006), kurā tā nosodīja kodolizmēģinājumu, ko 2006. gada 9. oktobrī veica Ziemeļkorejas Tautas Demokrātiskā Republika, še turpmāk Ziemeļkoreja.

Polish

(1) W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępia próby jądrowe przeprowadzone 9 października 2006 r. przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, zwaną dalej Koreą Północną.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

(2) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2006. gada 14. oktobrī pieņēma Rezolūciju 1718 (2006) ("ANO DPR 1718 (2006)"), kurā tā nosodīja KTDR paziņojumu par veikto kodolizmēģinājumu 2006. gada 9. oktobrī, un pauda visdziļākās bažas par šāda izmēģinājuma neatbilstību Kodolieroču neizplatīšanas līgumam un starptautiskajiem centieniem visā pasaulē nostiprināt kodolieroču neizplatīšanu, kā arī par draudiem, kādus šis izmēģinājums rada reģiona un apkārtējo valstu mieram un stabilitātei.

Polish

(2) W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępiła próbę jądrową przeprowadzoną przez KRLD w dniu 9 października 2006 r., i wyraziła najgłębsze zaniepokojenie zagrożeniem, które stanowi ta próba dla Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz dla międzynarodowych wysiłków mających na celu wzmocnienie światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także groźbą, którą stwarza ona dla pokoju i stabilności w regionie i poza nim.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

(3) Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu (CTBT), kuru ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 1996. gada 10. septembrī, parakstītājvalstis ir nolēmušas izveidot sagatavošanas komisiju, kurai piešķirta tiesībspēja, lai tā varētu veikt CTBT efektīvu īstenošanu, kamēr nav izveidota CTBT organizācija (CTBTO).

Polish

(3) Państwa sygnatariusze Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT), przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r., postanowiły powołać Komisję Przygotowawczą posiadającą zdolność prawną w celu skutecznego przeprowadzania realizacji CTBT do czasu ustanowienia organizacji ds. CTBT (CTBTO).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

- lai veicinātu, ka Vidusjūras reģiona partneri paraksta un ratificē visus neizplatīšanas instrumentus, ietverot Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, Konvenciju par ķīmiskajiem ieročiem, Konvenciju par bioloģiskajiem ieročiem un Vispārējo kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu,

Polish

- popieranie podpisania i ratyfikacji przez partnerów śródziemnomorskich wszystkich instrumentów dotyczących nierozprzestrzeniania, w tym Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej, Traktatu o Wszechstronnym Zakazie Prób Jądrowych, Konwencji o Zakazie Broni Biologicznej,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

16. uzsver nozīmi un steidzamību nekavējoties un bez nosacījumiem un saskaņā ar institucionāliem procesiem panākt parakstīšanu un ratifikāciju, lai pēc iespējas ātrāk spēkā stātos Vispārēja kodolizmēģinājumu aizlieguma līgums; aicina Padomi un Komisiju uz to uzstāt dialogā ar tām partnervalstīm, kuras vēl nav ratificējušas Vispārēja kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu un/vai KNL;

Polish

16. podkreśla wagę i konieczność bezzwłocznego i bezwarunkowego podpisania i ratyfikacji, w zgodzie z procesami instytucjonalnymi, traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową, tak aby mógł on jak najwcześniej wejść w życie; wzywa Radę i Komisję, aby nalegały na tę sprawę w rozmowach z tymi państwami partnerskimi, które jeszcze nie ratyfikowały traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową i/ lub traktatu o nierozprzestrzenianiu;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

17. vēlreiz atkārto aicinājumu ASV pārtraukt izstrādāt jaunas paaudzes kaujas lauka kodolieročus (bunkuru iznīcinātājus), kā arī parakstīt un ratificēt Vispārēja kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu; aicina ASV arī paskaidrot Eiropā izvietotā taktisko kodolieroču arsenāla lielumu un stratēģiskos mērķus;

Polish

17. ponawia swoje wezwanie wobec USA do zaprzestania prac nad rozwojem bojowej broni jądrowej nowej generacji (niszczyciele bunkrów) i do podpisania i ratyfikowania traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową; wzywa także USA do wyjaśnienia sytuacji dotyczącej ilości i celów strategicznych taktycznego arsenału jądrowego jaki posiadają w bazach europejskich;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

35) tā kā Līgums par kodolizmēģinājumu vispārīgo aizliegumu (CTBT) ir būtiska atbruņošanās un kodolieroču neizplatīšanas režīma sastāvdaļa un lai panāktu tā stāšanos spēkā cik ātri vien iespējams, aicināt valstis, jo īpaši tās, kas uzskaitītas II pielikumā, bez jebkādiem nosacījumiem parakstīt un ratificēt minēto līgumu, un tikmēr, kamēr tas nav stājies spēkā, aicināt dalībvalstis ievērot moratoriju un attiekties no jebkuras darbības, kas būtu ar minēto līgumu uzlikto saistību un tā noteikumu pārkāpums.

Polish

35) Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) stanowi podstawowy element systemu rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej, dlatego mając na celu jego jak najszybsze i bezwarunkowe wejście w życie, wezwanie państw, w szczególności tych wymienionych w załączniku II, do jego natychmiastowego i bezwarunkowego podpisania i ratyfikowania oraz, w oczekiwaniu na wejście wspomnianego Traktatu w życie, wezwanie wszystkich państw do przestrzegania moratorium i powstrzymania się od wszelkich działań sprzecznych ze zobowiązaniami i postanowieniami wspomnianego Traktatu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

38. ņemot vērā terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas pieaugošos draudus, aicina neizplatīšanas līgumā minētās valstis, kurām ir kodolieroči, it īpaši ASV, Ķīnu un Krieviju, pārskatīt savu kodolpolitiku atbilstoši neizplatīšanas līguma idejām; tādēļ izsaka nožēlu par ASV valdības centieniem iepriekšējos četros gados veicināt pētījumus kodolieroču jomā un šo ieroču izstrādi, kā arī tās noraidošo attieksmi pret līguma ratificēšanu par vispārējo kodolizmēģinājumu aizliegumu (CTBT); izsaka bažas par Krievijas nepietiekamajiem centieniem tās kodolkrājumu drošības garantēšanai; ir norūpējies par to, ka Ķīna ir ievērojami palielinājusi savus militāros izdevumus par 12,6 procentiem, plaši modernizē tās ar kodolieročiem saistītos bruņotos spēkus, kā arī par pieaugošo moderno ieroču tehnoloģiju importu.

Polish

38. wzywa państwa posiadające broń jądrową, wymienione w Układzie o Nierozprzestrzenianiu, w szczególności USA, Chiny i Rosję, w obliczu wzrastającego zagrożenia terroryzmem oraz rozprzestrzenianiem broni masowej zagłady, do zrewidowania własnej polityki nuklearnej w duchu Układu o Nierozprzestrzenianiu; wyraża dlatego niezadowolenie z powodu starań rządu amerykańskiego, które w minionych czterech latach zmierzały do wspierania badań i rozwoju nowych broni nuklearnych, a także z powodu odmowy ratyfikowania przez nie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych; wyraża zaniepokojenie niedostatecznymi wysiłkami Rosji w celu zabezpieczenia jej zasobów atomowych; jest głęboko zaniepokojony z powodu obszernego podwyższenia przez Chiny wydatków wojskowych (o 12,6 %), rozległej modernizacji chińskich atomowych sił zbrojnych, a także zwiększenia importu nowoczesnych technologii wojskowych;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Latvian

ANO Drošības padome 2006. gada 14. oktobrī, rīkojoties saskaņā ar ANO hartas VII nodaļu, pieņēma Rezolūciju Nr. 1718 (2006), kurā tā nosodīja kodolizmēģinājumu, ko 2006. gada 9. oktobrī veica Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, še turpmāk Ziemeļkoreja.

Polish

W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ, działając zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępia próby jądrowe przeprowadzone 9 października 2006 r. przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, zwaną dalej Koreą Północną.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK