Ask Google

Results for tehnoloæiskie translation from Latvian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Slovak

Info

Latvian

DRO·±BAS INSTITÌTS. ·is institts atbalsta ES politiku ‰ÇdÇs jomÇs: kiberdro‰¥ba un krÇp‰anas apkaro‰ana;dabas, tehnoloÆiskais un ekonomiskais risks;cilvïku dro‰¥ba; un kodoldro‰¥ba.

Slovak

OBYVATEºSTVA (IPSC): IPSC podporuje stratégie EÚ voblastiach ako: bezpeãnosÈ poãítaãov˘ch systémov a ochranaproti sprenevere; prirodzené, ekonomické a technologickériziká; humanitárna bezpeãnosÈ; a nukleárna ochrana.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Lai veicinÇtu un noturïtu pÇrÇkumu ekonomikÇ un tehnoloÆiju jomÇ, Eiropai jÇbt spïc¥gai rpnieciskai kapacitÇtei, piln¥bÇ izmantojot tÇs tehnoloÆisko potenciÇlu.

Slovak

Aby Európa zlepila a udržala svoje vedúce postavenie v hospodárskej a technologickej oblasti, musí mať silnú priemyselnú kapacitu a plne využívať svojtechnologický potenciál.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Uz¿emoties galveno lomu pïtniec¥bas, att¥st¥bas un jauninÇjumu jomÇ starptautiskÇ mïrÇ, tiek rad¥tas “iniciatora” priek‰roc¥bas, kas var bt ilgsto‰as, vïl jo vairÇk lieli tehnoloÆiskie sasniegumi (kÇ, piemïram, msu pieredze ar GSM) ∫auj Eiropai noteiktstarptautiskos standartus.

Slovak

Prevzatie vedenia v oblasti výskumu, vývoja a inovácie na medzinárodnej úrovni jedlhodobou hybnou silou, ktorú je možné si udržať, pokiaľ zásadné technologické objavy,akými sú napríklad naa skúsenosť s GSM, umožňujú Európe stanovovať medzinárodnétandardy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK